Diagram týždňa – 27

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
2. čestné uznanie
JT Ján Valuška 2008-2009
white Kg8 Sb6 Ra5 Bd5 Ba3 Se1 Qf1 black Pc5 Ke5
1.Qf1-f7 ? zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Sb6-c4 # 1...c5-c4 2.Se1-f3 # but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Se1-g2 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Ba3-b2 # but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Kg8-f7 ? threat: 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f4 # {A} but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Ba3-c1 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f6 # {B} but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Ra5*c5 ! zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[57]
#2 (7+2)
Hannelius
trojfázové zámeny matov

Už to vyšlo!

Čo?

Predsa Album FIDE 2007-2009!

Kto ho otvorí, nájde ako úplne prvú úlohu dnešný diagram týždňa. Peter Gvozdják je známy najmä ako expert na komplikované zámeny matov a funkcií ťahov s opakovaním, no v jubilejnom turnaji Jána Valušku dokázal, že vie aj veľa s málom. V Albume sa toto spracovanie Hanneliusovej témy a zámen matov nachádza ako jediná dvojťažka s menej ako 10 kameňmi.

(V ďalších týždňoch ešte príde viacero ďalších úspešných slovenských skladieb z nového Albumu.)

Diagram týždňa – 25

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anatolij Slesarenko
I. cena
64 1987
white Re8 Kg8 Sc7 Qb6 Bd4 Bg2 Sa1 Rd1 black Pb7 Pd6 Bh6 Kc4 Pg3 Rh3 Rd2 Sf2
1...Kc4-d3 {a} 2.Bg2-f1 # 1...Rd2*d4 2.Qb6*d4 # 1...Rd2-b2 2.Bg2-d5 # 1.Sa1-c2 ? threat: 2.Qb6-b5 # {A - 2.Db3+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b3 # {B} 1...Rd2*d4 2.Qb6-b4 # but 1...Rh3-h5 ! 1.Sc7-e6 ! threat: 2.Qb6-b3 # {B - 2.Db5+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b5 # {A} 1...Rd2-b2 2.Re8-c8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[48]
#2 (8+8)
Le Grand
Suškov
Z-(3,2,2)-37

Voľné pole d3 v diagramovej pozícii nesľubuje čiernemu žiadny prospech, keďže je pripravený mat 2.Sf1#. Ale zvodník i úvodník tento mat nahradia inými, takže dochádza k trojfázovej zámene matu po 1…Kd3.

Táto zámena je prepojená s hrozbami tak, že sa hrozbové maty dvoch fáz a maty nasledujúce po ťahu kráľa na voľné pole recipročne zamenia. To je podstata le Grandovej témy.

Dôležité ešte je, že hlavným útočným motívom prvých ťahov je pokrytie poľa d4. Nehrozia však oba maty 2.Db3# a 2.Db5# kvôli dodatočným zoslabujúcim motívom – zrušeniam krytí polí b3 a b5, ale vždy len jeden mat. A to je zase pointa Suškovovej témy.

Pekná syntéza viacerých moderných dvojťažkových tém.

Diagram týždňa – 23

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
János Kiss
I. cena
Probleemblad 1955
white Sc7 Be7 Qb5 Rh5 Re2 Bg2 Kc1 Sd1 black Sf7 Sc6 Rd6 Pe6 Pf5 Kd4 Pe4 Pc3
1...c3-c2 2.Re2-d2 # 1...Rd6-d8 2.Sc7*e6 # 1...f5-f4 2.Re2*e4 # 1.Qb5-b3 ! threat: 2.Qb3*c3 # 1...Kd4-d3 2.Re2-d2 # 1...Kd4-c5 2.Sc7*e6 # 1...Kd4-e5 2.Re2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[50]
#2 (8+8)
Z-23-63

Zámena obrán je jedným zo základných druhov zámien hier. Jej podstatou je opakovanie toho istého matu po rôznych obranách v rôznych fázach. Dnešný diagram ju ukazuje v troch variantoch.

V zdanlivých hrách po troch rôznych obranách nasledujú maty využívajúce zrušenie krytia matového poľa. Riešenie samotné začína vynikajúcim úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi tri voľné polia. Obrany zo zdanlivých hier nebránia hrozbe, no ani po nich nevychádzajú pôvodné maty kvôli voľným poliam. Avšak po ťahoch kráľa na voľné polia sa maty zo zdanlivých hier opäť objavia, využijúc nepriame priviazania kameňov pôvodne kryjúcich tematické maty.

Diagram týždňa – 20

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
PAT A MAT 2014
white Re8 Kf8 Bf6 Pg5 Pb4 Qc4 Se4 Sg4 Ph4 Ph3 Pe2 Rf1 black Pc5 Pf5 Pd4 Kf4 Sf3 Bd2 Se1
1...d4-d3 {a} 2.Bf6-e5 # {A} 1...c5*b4 {b} 2.Qc4-c7 # {B} 1.Bf6*d4 ? {C} threat: 2.Bd4-e5 # {A} 1...f5*g4 {c} 2.Qc4-f7 # {D} 1...c5*d4 {d} 2.Qc4-c7 # {B} but 1...f5*e4 ! {e} 1.Qc4-f7 ! {D} threat: 2.Qf7-c7 # {B} 1...f5*g4 {c} 2.Bf6*d4 # {C} 1...f5*e4 {e} 2.Bf6-e5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[44]
#2 (12+7)
Salazar
pseudo Le Grand
Z-32-54

V 91. čísle časopisu PAT A MAT sa nachádza, popri iných kvalitných materiáloch, výsledok celoročnej dvojťažkovej súťaže z minulého roka. Za víťaznou úlohou z diagramu nasledovali ďalšie ceny pre slovenských autorov: II. cena Ľudovít Lačný, III. cena Peter Gvozdják.

Rozhodca Valerij Šaňšin v dvojťažke Štefana Sovíka ocenil zložitú kombinovanú zámenu matov a funkcií ťahov, v ktorej hrajú dôležitú úlohu batérie ako strategický prvok a geometria línií ťahov a pôsobností figúr ako prvok výtvarný.

Diagram týždňa – 18

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
Hlas ľudu 1995
white Bf8 Kg7 Pc6 Ra5 Sb5 Pf5 Sg5 Pg4 Pd3 Pg3 Re1 Qg1 Bh1 black Ra8 Sb8 Pc7 Pe7 Bd5 Ke5 Pb4 Pc3 Qe3 Sc2 Bc1
1...Qe3-e4 2.Sg5-f3 # 1...e7-e6 2.Sg5-f7 # 1.Sb5-a7 ! threat: 2.Ra5*d5 # 1...Qe3-e4 2.Sg5-f7 # 1...e7-e6 2.Sg5-f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[29]
#2 (13+11)
recipročná zámena

V postavení dnešného diagramu sú okrem iných možností pripravené maty po ťahoch čiernej dámy na e4 alebo čierneho pešiaka na e6. Obidva znamenajú prerušenie čierneho strelca, čo vedie k matom jazdcom.

Výborný úvodník jazdcom preč, skoro do rohu, dáva dve voľné polia, no zároveň priväzuje strelca prerušovaného v zdanlivých hrách. Ťahy čierneho zo zdanlivej hry bránia hrozbe, avšak zároveň odcláňajú Dg1 a Sf8 vždy k inému voľnému poľu. Vďaka tomu môže opäť matovať jazdec, a to tak, aby pokryl zatiaľ voľné pole.

Popísaná stratégia tak vedie k veľmi peknej recipročnej zámene matov.

Diagram týždňa – 10

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
IV. cena
4. Svetový pohár FIDE C 15.1.2015
white Kc8 Pg7 Sc6 Pe6 Pb5 Bd5 Ba3 Pb3 Sc3 Pg3 Qg1 black Sf8 Sf7 Pa6 Pb6 Kd6 Bh6 Pc5 Pb4 Pe4
1.Bd5-c4 ? {A} threat: 2.Sc3*e4 # 1...b4*c3 {a} 2.Qg1-d4 # {C} 1...Sf7-g5 {b} 2.Qg1-d1 # {B} but 1...a6*b5 ! 1.Qg1-d1 ? {B} threat: 2.Sc3*e4 # 1...Sf7-g5 {b} 2.Bd5-c4 # {A} 1...Bh6-d2 2.g7*f8=Q # but 1...b4*c3 ! 1.Qg1-d4 ! {C} threat: 2.Sc3*e4 # 1...b4*c3 {a} 2.Bd5-c4 # {A} 1...Sf7-g5 {b} 2.Qd4-e5 # 1...c5*d4 2.Ba3*b4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[43]
#2 (11+9)
Salazar

Aj dvojťažkové oddelenie svetového pohára prinieslo úspech slovenského skladateľa. Nemecký rozhodca Franz Pachl udelil 5 cien, dve z nich Rusom (vrátane prvej), dve Srbom a jednu, konkrétne štvrtú, nášmu Zoltánovi Labaiovi. Dvakrát výmena prvého ťahu a matu po tých istých obranách s príchodom bielej dámy do pozície zadného kameňa v batérii (Salazarova téma) zaujala práve tým, že zadný kameň je rovnaký a na dvoch rôznych poliach.

Diagram týždňa – 7

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tony Lewis
III. cena
The Problemist 1968
white Sa6 Qf6 Rh4 Bc3 Bh3 Kb2 Rg2 black Rc8 Pd7 Pc5 Kd5 Pb3 Sf1 Rg1
1...c5-c4 2.Rh4-d4 # 1...d7-d6 2.Qf6-f3 # 1...Rc8-c6 2.Qf6-e5 # 1.Qf6-g6 ! zugzwang. 1...c5-c4 2.Rh4-h5 # 1...d7-d6 2.Qg6-e4 # 1...Rc8-c6 2.Qg6-d3 # 1...Rc8-c7 {(Rc8~)} 2.Sa6*c7 # 1...Sf1-h2 {(Sf1~)} 2.Rg2-d2 # 1...Rg1*g2 + 2.Bh3*g2 # 1...Rg1-h1 2.Rg2-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[34]
#2 (7+7)
biely na ťahu
zámena troch matov
blokovanie

K januárovému číslu The Problemistu bol pribalený malý darček: brožúrka so spomienkou na anglického skladateľa Tonyho Lewisa (6.2.1933 – 31.10.2012). Ide vlastne o zbierku kratších i dlhších článkov viacerých autorov, ktorí sa sústredili na rôzne aspekty Lewisovej tvorby.

Početne výrazným prvkom je skladanie dvojťažiek typu „biely na ťahu“. V nich v diagramovej pozícii existuje matová odpoveď na všetky možné ťahy čierneho. No biely je na ťahu a tak musí nájsť nejaký ťah, ktorý všetko zachová tak, ako bolo (čisté tempo) alebo niečo z pripravených hier zmení. Teda niečo pridá, niečo uberie alebo niečo zmení, prípadne všetko odrazu.

Aj dnešný diagram týždňa je tohto typu. Aký ťažký oriešok je to pre riešiteľov?

Diagram týždňa – 4

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Marjan Kovačević
I. cena
Uraľskij Problemist 20 JT 2013
white Kb8 Bh7 Qf5 Bd4 Pb3 Rd3 Se2 Sf2 black Be8 Pc4 Kc2 Rh2
1...Kc2-b1 {a} 2.Rd3-d2 # {A} 1...c4*b3 {b} 2.Rd3-d1 # {B} 1...c4*d3 2.Qf5*d3 # 1.Qf5-a5 ! threat: 2.Qa5-a2 # 1...Kc2-b1 {a} 2.Rd3-d1 # {B} 1...c4*b3 {b} 2.Rd3-d2 # {A} 1...Be8-a4 2.Rd3-h3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[25]
#2 (8+4)
recipročná zámena

Jednou z pravidelných rubrík časopisu PAT A MAT je Okienko do sveta, v ktorom redaktori vyberajú zaujímavé skladby v žánroch, ktorým sa venujú. V 90. čísle časopisu (datovaný 12/2014) sa medzi vybranými dvojťažkami nachádzal i tento diagram týždňa od srbského veľmajstra. Recipročná zámena je tu spracovaná vo forme mereditky (len 12 kameňov), v zdanlivej hre musia maty vežou kryť a2/d2, v riešení musí čierny kráľ byť obeťou dvojšachov.

Diagram týždňa – 3

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Gligor Denkovski
3. miesto
Liga Problemista 1986
white Ba8 Qc8 Sb6 Kh5 Pd4 Pe2 Bf2 Rg1 black Pd7 Bd6 Pf5 Sc4 Kf4 Ba2 Qc1
1.Ba8-f3 ? threat: 2.Sb6-d5 # but 1...Sc4-d2 ! 1.Ba8-g2 ? threat: 2.Sb6-d5 # but 1...Sc4-e3 ! 1.Ba8-h1 ! threat: 2.Sb6-d5 # 1...Sc4-a3 {(1...Sc4~)} 2.Qc8*c1 # 1...Sc4-d2 2.e2-e3 # 1...Sc4-e3 2.Bf2-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[31]
#2 (8+7)

Autor dnešnej dvojťažky, Gligor Denkovski (20.8.1946 – 15.1.2015) bol macedónskym šachovým skladateľom. Jeho tvorba nebola rozsiahla, navyše sa zameriaval najmä na pomocné maty a dôkazové partie. Napriek tomu by sa dnešná úloha mohla páčiť.

Sa8 kryje e4, preto musí biely pripraviť hrozbu 2.Jd5# prekročením priesečníka d5 a ešte i poľa e4. Ľubovoľný odskok Jc4 bráni hrozbu, no umožňuje 2.Dxc1#. Preto musí čierny hrať lepšie a ideálne sa brániť skokom Jc4 na líniu c1-f4. Po konkrétnych ťahoch bieleho na polia f3 a g2 tak čierny využije zrušenie krytia f3 resp. prerušenie veže g1 ku g3 na vyvrátenia. Rieši obľúbený ťah z rohu do rohu.