Diagram týždňa – 494

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Draogun
I. cena
Marianka 2016
white Ra8 Pd7 Qc6 Pe5 Pg5 Pg3 Kh1 black Pc7 Ph7 Pd6 Pd5 Bd4 Pa3 Kd3 Ba2 Pc2 Re2
1.Bd4-f2 Ra8-a4 2.Kd3-e3 Qc6-c3 # 1.Re2*e5 Ra8*a3 + 2.Kd3-e4 Qc6*c2 # 1.Kd3-e4 Qc6*c2 + 2.Ke4*e5 Ra8-e8 # 1.Kd3-e3 Qc6-c3 + 2.Ke3-f2 Ra8-f8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[605]
h#2 (7+10)
4.1.1.1
HOTF

Dnešný pomocný mat má 4 riešenia.

V prvej dvojici riešení čierny vykoná najskôr ťah strelcom alebo vežou, lebo čierny kráľ potom vstúpi do matovej siete práva na líniu tohto ťahu. Medzitým biela veža zatiahne túto matovú sieť zvislým ťahom a mat dáva biela dáma.

V druhej dvojici riešení za čierneho ťahá len kráľ, ktorý začne tak, ako v prvej dvojici končil – a pokračuje ďalej. Za bieleho tentoraz dáma hrá v 1. ťahu (a kryje, čo treba) a matuje veža ťahom po 8. rade.

Analógia v rámci dvojíc riešení, ktoré sú tiež pekne zviazané. Spomienka na festival v Marianke, ktorý niektorým slovenským skladateľom už chýba.

Vychádza PAT A MAT 128

V týchto dňoch vychádza prvé tohtoročné číslo nášho časopisu. Obsah čísla a výber z neho sú už publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 23 strán z 32-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, fotografie a rôzne technické informácie, navyše aj predbežný výsledok otvoreného turnaja časopisu (2022-2023 štúdie) a definitívny výsledok memorálu K. Mlynku (exodvojťažky).

V tlačenej verzii časopisu sa okrem toho nachádzajú článok M. Kolčáka o riešiteľských súťažiach, výber skladieb zo sveta („Okienko“), rubriku s úspechmi slovenských skladateľov (Obrázky z výstavy) ako aj vypísanie jubilejného turnaja Š. Sovíka (to je aj na našom webe).

Časopis je už vytlačený a bude predplatiteľom a členom SOKŠ rozosielaný v najbližších dňoch.

Diagram týždňa – 493

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
1. pochvalná zmienka
Letný turnaj Springaren C 15.9.1996
white Pe7 Sd6 Sf5 Ra4 Bf3 Pg3 Kh1 black Rc8 Be8 Sf7 Kg5 Bd4 Pe4 Sc3
1.Sc3*a4 Bf3-d1 2.Rc8-c1 Sf5-h4 3.Sf7-h6 Sd6*e4 # 1.Be8*a4 Bf3-h5 2.Rc8-h8 Sf5-g7 3.Bd4-f6 Sd6*f7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[626]
h#3 (7+7)
Biely maximálnik
2.1.1.1.1.1
boj o skrátenie bielych ťahov, modelové maty

Maximálnik je exopodmienka, ktorá predpisuje čiernemu v každej pozícii vykonať len legálny ťah, ktorý je geometricky najdlhším spomedzi všetkých legálnych ťahov (vzdialenosť sa meria medzi stredmi východzieho a koncového poľa ťahu). Využíva sa najmä v samomatoch a prípadne priamych úlohách a biely vďaka tejto podmienke dokáže kormidlovať čierne kamene podľa potrieb.

Biely maximálnik znamená prenesenie podmienky konať najdlhšie ťahy na bieleho. V ňom je naopak na ťahy chudobný biely a v prípade pomocného matu, ako na dnešnom diagrame, musí čierny bielemu k matu veľmi pomáhať. Konkrétne likvidáciou Va4 v 1. ťahu čierneho a následne priviazaním bieleho strelca v 2. ťahu čierneho. To rozhýbe bielych jazdov, ktorí už potom pohodlne matujú.

Inštruktívna analógia dvoch riešení s využitím menej bežnej formy maximálnika.

Diagram týždňa – 492

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
II. cena
Neue Zürcher Zeitung 1994-1995
white Sa8 Qf7 Ra6 Pc6 Pb4 Ka3 Sd3 Be3 Bh1 black Sc8 Sb6 Kd6 Ph5 Pc4 Bf3 Rh3 Bg1
1.Ra6-a5 ? threat: 2.Qf7-f6 # 1...Sb6*a8 {a} 2.Qf7-d7 # {A} 1...Bf3-g4 {b} 2.Be3-f4 # {B} 1...Kd6*c6 {c} 2.Qf7-c7 # {C} but 1...Bf3-d5 ! 1.Sd3-c5 ! threat: 2.Qf7-e6 # 1...Sb6*a8 {a} 2.Be3-f4 # {B} 1...Bf3-g4 {b} 2.Qf7-c7 # {C} 1...Kd6*c6 {c} 2.Qf7-d7 # {A} 1...Bf3-d5 2.Qf7-c7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[624]
#2 (9+8)
Lačného cyklus

Dve fázy dvojťažky na diagrame sú temer ekvivalentné. Obe pracujú s pokrytím poľa pred úvodníkom už napadnutým bielou dámou, čím sa umožnia hrozby, v ktorých je dáma uvoľnená od povinnosti tieto polia kryť. Obrany sú však v zásade rovnaké, či je to ťah kráľa na voľné pole c6, branie Ja8 s uvoľnením c7 alebo napadnutie e6. A potom vstúpi do hry pokrytie rôznych polí po obranách, či dokonca aj priviazanie čierneho Jb6.  Výsledkom je cyklická zámena matov, ale ako sa v 21. storočí (po vydaní Cyclone v roku 2000) hovorí, Lačného cyklus. Treba dodať aj to, že úvodník 1.Jc5! dáva voľné pole e5.

Elegantne konštruovaná dvojťažka s veľmi plastickou témou.

Diagram týždňa – 491

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
The Problemist 2006
white Bb8 Sd8 Rf8 Qd7 Pe6 Ph6 Rh5 Bg4 Pc3 Ph3 Pb2 Pf2 Ka1 Sh1 black Sh7 Pg6 Sa5 Pc5 Pc4 Ke4 Pb3 Pf3 Pd2 Pe2 Bb1 Rd1 Re1
1.Bb8-f4 ? threat: 2.Bg4*f3 + {A} 2...Ke4*f3 3.Qd7-d5 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-g5 {a} 2.Qd7-d5 + {B} 2...Ke4*d5 3.Bg4*f3 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-f6 {c} 2.Sh1-g3 + {C} 2...Ke4*f4 3.Rf8*f6 + 3...Bb1-f5 # 1...Sh7*f8 2.Sh1-g3 + 2...Ke4*f4 3.Qd7-f7 + 3...Bb1-f5 # but 1...Re1*h1 ! 1.Bb8-e5 ! threat: 2.Qd7-d5 + {B} 2...Ke4*d5 3.Bg4*f3 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-g5 {a} 2.Sh1-g3 + {C} 2...Ke4*e5 3.Rh5*g5 + 3...Bb1-f5 # 1...Sh7-f6 {b} 2.Bg4*f3 + {A} 2...Ke4*f3 3.Qd7-d5 + 3...Bb1-e4 # 1...g6-g5 2.Sh1-g3 + 2...Ke4*e5 3.Rf8-f5 + 3...Bb1*f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[609]
s#3 (14+13)
Šedejov cyklus

Samomat na diagrame je vynikajúcim úspechom nášho veľmajsta po stránke ocenenia (I. cena v špičkovom anglickom časopise) ako aj z čisto skladateľského hľadiska. Obsahuje Šedejov cyklus – cyklickú zámenu hrozby a pokračovaní po dvoch obranách.

Obe tematické fázy analogické. Prvý ťah bieleho strelca zatvorí líniu veže, takže vzniká hrozba s obeťou na predbežne uvoľnenom poli a šachom, ktorý vynúti ťah 3…Se4#. Jedna obrana jazdcom napadne toto pole obete, vtedy však predbežne uvoľní pre obeť druhé pole a vyjde variant s prehodením bielych ťahov oproti hrozbe. Druhá obrana jazdcom umožní čiernemu kráľovi zobrať strelca hrajúceho v prvom ťahu. To biely využije na vyhnanie čierneho kráľa práve na toto uvoľnené pole šachom jazdca a mat nasleduje po braní čierneho jazdca vežou.

Skutočne výborný samomat.

Diagram týždňa – 490

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
Československý šach 1964
white Pb7 Ph5 Pd3 Pg3 Pf2 Ke1 black Pf7 Pd6 Pd5 Pd4 Pf3 Pe2 Pg2 Ph2 Bf1 Rg1 Kh1
1.b7-b8=S ! zugzwang. 1...f7-f5 2.Sb8-d7 zugzwang. 2...f5-f4 3.Sd7-f6 zugzwang. 3...f4*g3 4.Sf6-g4 zugzwang. 4...g3*f2 + 5.Sg4*f2 # 1...f7-f6 2.Sb8-c6 zugzwang. 2...f6-f5 3.Sc6-e7 zugzwang. 3...f5-f4 4.Se7-f5 zugzwang. 4...f4*g3 5.Sf5*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[607]
#5 (6+11)

Dnešná mnohoťažka je ľahšia, ale je veľmi inštruktívnou prácou na tému nevýhody ťahu.

Vzhľadom k zamurovaniu čierneho kráľa je zrejmé, že matovať ho dostatočne rýchlo zvládne len biely jazdec. Problémom je, že polia f2 a g3 sú blokované bielymi pešiakmi. Preto biely musí počkať na čierneho, aby ich vyčistil svojím pešiakom. Ten to urobiť musí, či chce alebo nie, Biely sa medzitým priblíži jazdcom tak, aby po príslušnom braní bieleho pešiaka mohol matovať braním čierneho kolegu.

Pekným detailom je rozlíšenie druhého ťahu bieleho podľa prvého ťahu čierneho pešiaka, v čom hrá ulohu aj biely kráľ. Jednoznačnosť cesty bieleho jazdca je pritom dosiahnutá akceptovateľnými prostriedkami bez preplnenia stredu šachovnice.

Diagram týždňa – 489

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
3. pochvalná zmienka
Probleemblad 2013
white Bf6 Kd2 black Qc5 Re5 Ke4 Sh4
1.Ke4-f3 Kd2-d3 2.Re5-e1 Bf6-c3 3.Re1-h1 Bc3-e1 4.Kf3-g2 Kd3-e4 5.Kg2 -h2 Ke4-f4 6.Sh4-g2 + Kf4-g4 7.Qc5-g1 Be1-g3 # 1.Qc5-g1 Kd2-c3 2.Re5-h5 Kc3-c4 3.Ke4-f5 Kc4-d5 4.Kf5-g6 + Kd5-e6 5.Kg6-h6 Ke6-f7 6.Sh4-g6 Kf7-g8 7.Qg1- g5 Bf6-g7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[621]
h#7 (2+4)
2.1.1...
echo ideálneho matu (0,4)

Jednou zo špecialít Daniela Novomeského sú echové pomocné maty. Na dnešnom diagrame je jeden z nich, pomerne dlhý, 7-ťahový pomocný mat s len 6 kameňmi, ktoré poskladajú jednoznačným spôsobom dva matové obrazce veľmi ďaleko od seba. Na jazyk sa tisne charakteristika „hodinárska práca“.

Každopádne ocenenie v holandskom Probleemblade sa počíta.

Diagram týždňa – 488

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I.-III. cena ex aequo
Wola Gulowska C 15.5.2000
white Qb8 Bf8 Bg8 Sd7 Pa6 Pd6 Sa5 Ra4 Pg4 Rc3 Pd3 Kf3 Pg3 Pe2 black Pa7 Sb7 Pe6 Sc5 Kd5 Pe3
a) 1.Kf3-f4 ? threat: 2.Sd7-f6 # {A} 1...Sc5*d7 {b} 2.Qb8*b7 # {C} but 1...Sc5*a4 ! {a} 1.Kf3*e3 ? threat: 2.Ra4-d4 # {B} 1...Sc5*a4 {a} 2.Qb8*b7 # {C} but 1...Sc5*d7 ! {A} 1.Sa5-c6 ! threat: 2.Sc6-e7 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Sd7-f6 # {A} 1...Sc5*d7 {b} 2.Ra4-d4 # {B} 1...Kd5*c6 {c} 2.Qb8*b7 # {C} b) wQb8-->e1 1.Kf3-f4 ? {D} threat: 2.Sd7-f6 # 1...Sc5*d7 {b} 2.Qe1-h1 # {F} but 1...Sc5*a4 ! {a} 1.Kf3*e3 ? {E} threat: 2.Ra4-d4 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Qe1-h1 # {F} but 1...Sc5*d7 ! {b} 1.Qe1-h1 ! {F} threat: 2.Qh1-h5 # 1...Sc5*a4 {a} 2.Kf3*e3 # {E} 1...Sc5*d7 {b} 2.Kf3-f4 # {D}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[602]
#2 ({14+6)
b) Db8→e1
Dombrovskis, Salazar, Bannyj, viacfázová zámena matov

Dve rôzne pozície bielej dámy v dnešnej dvojníkovej dvojťažke vedú k rôznym novostrategickým témam z oblasti zámeny funkcie ťahov. V pozícii a) ide o dva hrozbové paradoxy s matmi Jf6# a Vd4# (Dombrovskis), v pozícii b) zase o Banného tému spojenú so Salazarom (ťahy K:e3, Kf4 a Dh1) je potrebné zahrať v správnom poradí.

Lenže to nie je všetko. Obe pozície sú organicky prepojené jednak rovnakými pokusovými ťahmi kráľom, a tiež sa po spísaní všetkých variantov po obranách 1…J:a4 a 1…J:d7 ukáže, že po každej z nich v hre vychádzajú vždy 4 rôzne maty. A to rozhodne nie je niečo každodenné.

Nečudo, že sa skladba zaradila medzi víťazov svojho času prestížnej poľskej anonymnej súťaže Wola Gulowska.

8. medzinárodný skladateľský turnaj pre juniorov C 10.6.2024

Svetová federácia kompozičného šachu (WFCC) organizuje tradičný juniorský skladateľský turnaj 8. YCCC (8th Youth Chess Composing Challenge 2024).

Zúčastniť sa ho môžu šachisti a šachistky generácie U23 (narodení v roku 2001 alebo neskôr), pričom môžu poslať svoju originálnu skladbu do každého z 3 oddelení (A – mat 2. ťahom, B – štúdia, C – ľubovoľný typ skladby).

Celý článok »»