Diagram týždňa – 367

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
3. miesto
Slovensko-Maďarsko 1971
white Bf8 Bg8 Qf6 Sd5 Se4 Pd3 Kb2 Pe2 Rf2 black Bh8 Qa7 Pb7 Pa6 Pe5 Ph5 Kd4 Rh2 Bh1
1.Kb2-c2 ? threat: 2.e2-e3 # 1...Rh2*f2 {aX} 2.Qf6*f2 # 1...Qa7-c5 + {bY} 2.Bf8*c5 # but 1...Rh2-h3 ! 1.Se4-g3 ? threat: 2.Sg3-f5 # 1...Qa7-b6 + {cY} 2.Qf6*b6 # 1...Rh2*f2 {aZ} 2.Qf6*f2 # but 1...Bh1-e4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-c2 # 1...Qa7-c5 {bZ} 2.Bf8*c5 # 1...Qa7-b6 {cX} 2.Qf6*b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[485]
#2 (9+9)
OM-32-33, kolotočová zámena obranných motívov

Témou dvojťažkového oddelenia zápasu slovenských a maďarských skladateľov v roku 1971 boli zámeny obranných motívov s recipročným alebo cyklickým efektom. Dá sa povedať, že slovenská škola a najmä zámena obranných motívov prežívali v 70. rokoch na Slovensku zlaté časy, a tak nečudo, že z osmičky hodnotených skladieb v zápase prvé štyri miesta obsadili skladby slovenské.

Dnešný diagram skončil tretí a rozhodne je aj dnes elegantným príkladom na celkovo dosť zriedkavú kolotočovú zámenu obranných motívov. V nej sa trojica obrán po dvojiciach vystrieda v troch fázach a pritom si tiež cyklicky (v opačnom smere) vystriedajú obranné motívy. Tematickými obranami sú 1…R:f2 (a), 1…Dc5 (b), 1…Db6 (c) a obrannými motívmi priviazanie hrozbového kameňa (X), šach (Y) a priame napadnutie hrozbového poľa (Z).

Diagram týždňa – 366

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
I. cena
StrateGems 2010
white Qf7 Pb6 Kc6 Pe6 Ba5 Sb5 Rc5 Sd5 Pf5 Pb4 Bg4 Pd3 Ph3 Ph2 black Bh8 Rb7 Pc7 Pe7 Pf6 Ke5 Pg5 Sh4 Pc3 Sa2 Pg2 Rg1 Bh1
1.Qf7-f8 ! threat: 2.Sd5*f6 + 2...Ke5-f4 3.Sf6-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8*h8 # 1...Sa2*b4 + 2.Sd5*b4 + 2...Ke5-f4 3.Sb4-d5 + 3...Kf4-e5 4.Ba5*c3 # 1...Rb7*b6 + 2.Sd5*b6 + 2...Ke5-f4 3.Sb6-d5 + 3...Kf4-e5 4.Ba5*c7 # 1...Rb7-b8 2.Sd5*c7 + 2...Ke5-f4 3.Sc7-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8*b8 # 1...c7*b6 2.Sd5*e7 + 2...Ke5-f4 3.Se7-d5 + 3...Kf4-e5 4.Qf8-d6 # 1...Sh4-g6 2.Qf8-d8
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[486]
#4 (14+13)
batéria, návrat jazdca, prečistenie línie

Na čierneho kráľa je nasmerovaná jazdcová batéria, ktorá naznačuje, že by v hre mohlo ísť o známu Siersovu batériu s matmi jazdcom pri čiernom kráľovi najmä na poli f4. Ale je na mieste otázka, ako môžu do takýchto plánov zasiahnuť Sa5 a Df7, plus ako sa biely dokáže vysporiadač so zatiaľ voľným poľom e3…

Biela dáma vstúpi do hry úvodníkom s hrozbou, v ktorej jazdec prečistí líniu h8-e5 na poli f6 a vráti sa na d5 (takže čK nepustí na e3), po čom biely využije otvorenú líniu. Veľmi podobná biela hra sa odohrá aj v štyroch variantoch, keď jazdec pred návratom na d5 prečisťuje línie na poliach b4, b6, c7 a e7. Je to mohutný obsah s presvedčivou (aj keď nie stopercentnou) analógiou v 5 líniách hry.

Zaslúžená prvá cena v americkom odbornom časopise.

Diagram týždňa – 365

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Pochvalná zmienka
PAT A MAT 2010
white Ka6 Pd6 Se2 black Sb7 Pc7 Pf7 Qe6 Bc5 Kf5 Rh5 Rb4 Pe3
1...Se2-c1 2.Qe6-d5 d6*c7 3.Kf5-e4 c7 -c8=Q 4.Rh5-e5 Qc8-g4 # 1...Se2-g1 2.Qe6-e5 d6-d7 3.Kf5-f4 d7- d8=Q 4.Rh5-f5 Qd8-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[473]
h#3.5 (3+9)
2.1.1.1.1.1.1.1
skoro farebné echo

h#3,5 ako výzva značí, že biely musí v pomocnom mate začínať. V postavení dnešného diagramu moc ťahov biely na výber nemá – kráľa má znehybneného, pešiaka priviazaného, takže začať musí jazdec. Zo šestice jeho možných ťahov vedú k možnému matu len dva – a to na opačné strany prvého radu. Načo je to dobré?

Jazdec kryje jedno pole v blízkom okolí čierneho kráľa a týmto spôsobom determinuje ďalší priebeh. Biely získa silnejší materiál premenou na dámu, pričom odväzujúca čierna dáma blokuje jedno pole matovej siete. Po umiestnení kráľa na cieľové pole druhé blokovanie vykoná čierna veža. Biely dáva následne známy mat dámou a to v skoro echovej podobe.

Nie prevratné, ale slušné.

Diagram týždňa – 364

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
Brabec 70 JT 2008
white Se8 Rf8 Kh8 Rb7 Pg7 Pc6 Qc5 Se4 Bg2 Bh2 black Bb8 Bg8 Ra7 Pe7 Ke6 Ph6 Sd5 Pf5 Pd4 Pg4 Qh4 Rf1
1.Se4-d6 ? threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5-e5 # 1...Sd5-f4 2.Qc5*f5 # but 1...Rf1-f3 ! 1.Se4-f2 ? threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5*f5 # 1...Sd5-f6 2.Qc5*e7 # but 1...Sd5-e3 ! 1.Se4-f6 ! threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5*e7 # 1...Sd5-c7 2.Qc5-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[489]
#2 (10+12)

Dnešný diagram zvíťazil v jubilejnej súťaži nášho medzinárodného majstra Juraja Brabca. Taktiež sa dostal do Albumu FIDE 2007-2009, kde získal 10,5 bodu (z 12 možných), pričom dvaja rozhodcovia mu udelili dokonca maximálny počet 4 bodov (Dragan Stojnić a Wieland Bruch). Najmä nemecký skladateľ je znalcom tém s prerušovaním línií, takže bezosporu ide o vydarené dielo. V čom je jeho kúzlo?

Ľubovoľný odskok Je4 vytvorí dvojitú hrozbu s braniami na d5. Proti nim sa čierny môže brániť odskokmi jazdca. Ľubovoľný odskok v základnom postavení neumožní žiaden mat dámou na poliach f5, e5, e7 kvôli trom čiernym líniovým krytiam po rade od Vf1, Sb8 a Dh4. Avšak presné odskoky bieleho jazdca vždy inú z týchto línií prerušia, čo vedie k trojnásobnej zámene matu po ľubovoľnom odskoku Jd5. Čierny má vždy najmenej jednu predĺženú obranu založenú na prerušení bielej línie k tematickým poliam, a to postupne na polia f4, f6 a c7. Avšak tieto polia sú práve priesečníkmi bielych línií a tematických čiernych línií, čo vedie ku cyklickému zopakovaniu tematických matov po rôznych predĺžených obranách.

Veľmi presvedčivá trojfázová stratégia!

Diagram týždňa – 363

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
3. pochvalná zmienka
StrateGems 2018
white Pa6 Bd5 Pg5 Pc4 Bc3 Pe3 Pa2 Ph2 Ra1 Ke1 black Kd6 Pa3 Ph3 Rf2 Rg2
1.Ra1-b1 Rg2*h2 2.Bd5-h1 Rf2-g2 3.Rb1-b7 Kd6-c6 4.Bc3-b4 Rh2*h1 # 1.0-0-0 Rf2*a2 2.Bc3-a1 Rg2-b2 3.Rd1- f1 Kd6-e5 4.Rf1-f6 Ra2*a1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[477]
hs#4 (10+5)
2.1.1...

Dvojica čiernych veží na diagrame dáva tušiť, že vynútený mat bielemu bude s pokrytím dvoch prvých radov. Otázka je, že ako môže biely mat vynútiť…

Ukazuje sa, že nepôjde o vynútenie matu šachom, ale tempom. Biely schová strelca do rohu a čierny postaví dve veže k nemu. Jednu priviaže vstupom kráľa na líniu bS-čV, druhú zablokuje na kraji šachovnice pešiakom a viazanou vežou.

Maty nie sú echové, ale napriek tomu veľmi zaujímavý námet.

Diagram týždňa – 362

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
III. cena
Majstrovstvá Lotyšska 1937
white Bh8 Sc7 Pe7 Bh7 Ka6 Qf6 Rb5 Pg4 Pg3 Pc2 Pd2 Pf2 Re1 black Sc8 Sd8 Pd7 Pf7 Qg6 Rg5 Pa4 Bb4 Ke4 Pf4 Rb3 Pf3 Be2
1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-d6 + 2...Bb4*d6 3.Qf6-d4 # 1...Sd8-e6 2.Qf6-d4 + 2...Se6*d4 + 3.Se8-f6 # 1...Rb3-d3 2.Rb5*b4 + 2...Rd3-d4 + 3.d2-d3 # 1...Rg5-d5 2.Bh7*g6 + 2...f7*g6 3.Qf6*f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[481]
#3 (13+13)
odväzovanie, krížne šachy

Dnešný diagram je už trochu staršieho dáta a obsahuje mimoriadne zaujímavú stratégiu v trojťažke. Je užitočné hneď v diagramovom postavení si uvedomiť konštrukciu štyroch previazaných väzieb: Ve1 viaže Se2, ktorý viaže Vb5, a tiež Sh7 viaže Dg6, ktorá viaže Df6.

Po úvodníku s premenou na jazdca vzniká hrozba, v ktorej biely sám odväzuje Df6 ťahom na d6. Vzhľadom k statickosti Dg6 a Se2 sa čierny bráni ťahmi iných figúr a pritom napáda polia, na ktoré hrá biely v hrozbe, d6 a d4. Avšak tematické ťahy čierneho 1…Je6 a 1…Vd3 sú práve na línie väzieb bielych kameňov, ktoré sa týmto odviažu. Šachujú v 2. ťahu bieleho a tým odmaskujú čierne batérie nasmerované na bieleho kráľa. 2. ťahy čierneho sú tak batériovými šachmi, ale to bielemu nevadí a matuje ťahmi na batériové línie.

Bohatý strategický obsah hodný ceny.

Diagram týždňa – 361

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Čestné uznanie
Orbit 2014
white Ka7 Sb4 Be4 Sh2 black Qg8 Sc7 Bh5 Pd4 Sd3 Ke3 Pf3 Rd2
1.Sd3-f4 Be4-d3 2.Bh5-g6 Sh2-g4 # 1.f3-f2 Be4-f3 2.Sc7-e6 Sb4-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[479]
h#2 (4+8)
2.1.1.1
recipročná zámena funkcií ťahov, modelové maty

Pomocný mat na dnešnom diagrame sa vyznačuje dobrou analógiou medzi dvomi riešeniami:

 • 1. ťah čierneho: uvoľnenie poľa pre 1. ťah bieleho, blokovanie poľa čiernemu kráľovi,
 • 1. ťah bieleho: bS kryje polia e2 a e4,
 • 2. ťah čierneho: dvojnásobné zrušenie krytia matového poľa (odchodom a prerušením čiernej línie),
 • 2. ťah bieleho: modelový mat jazdcom s pokrytím posledného voľného poľa.

Hodnotná je aj viacnásobná recipročná zámena funkcií kameňov (najmä Jb4-Jh2, Jd3-Pf3).  Ocenenie v Orbite, svojho času špičkovom časopise venovanom o.i. pomocným matom, je úspechom.

 

Diagram týždňa – 360

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
The Problemist 2019
white Bg8 Pd7 Se5 Ph5 Re4 Sg4 Pc3 Qh3 Bc1 Kf1 black Sb8 Ph6 Ra5 Kf5 Rc4 Ba3 Se1
1.d7-d8=Q ? threat: 2.Sg4-f2 # {(A)} 2.Sg4-f6 # {(B)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Qd8-f6 # {(D)} but 1...Ba3-e7 ! 1.Se5-f7 ? threat: 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Sg4-f6 # {(B)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Sf7*h6 # {display-departure-file} {(E)} but 1...Rc4-c6 ! 1.Se5-f3 ! threat: 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Sg4-f2 # {(A)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Sf3-h4 # {(F)} 1...Rc4-c6 2.Re4-f4 # 1...Ra5-a6 2.Re4-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[474]
#2 (10+7)
Burmistrov, Z-32-26

Dnešný diagram je mimoriadne vydareným spracovaním niekoľkých novostrategických tém, z ktorých vyčnievajú dve:

 • trojfázová zámena dvoch matov Z-32-26,
 • kombinácia Burmistrova, ktorá je vlastne syntézou dvoch tém le Grand s dvojitou hrozbou v jednej fáze a jedinou obranou (v tomto prípade 1…K:e4).

Osobitne treba zdôrazniť elegantnú pozíciu bez akychkoľvek nepekných zhlukov kameňov a snaď aj veľmi elegantné zvládnutie jazdcovej batérie, keď biela dáma z h3 okrem aktivity zadného kameňa dokáže kryť tretí rad po ťahoch čierneho kráľa. Ťažká téma v ekonomickom spracovaní zaslúžene zvíťazila v špičkovom britskom časopise.

Diagram týždňa – 359

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
I. cena
ÚV ČSTV 1987
white Sb8 Pe7 Pc6 Bd6 Se5 Pd4 Re4 Ka3 Pb3 Rd3 Bf1 black Sf8 Ra7 Rh7 Pb6 Pe6 Pg6 Sh6 Pa5 Kb5 Bh5 Pf4 Pc3 Pg3
1.Se5-d7 ? {display-departure-file} threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8*d7[+wSb1] {a} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A} 1...Sh6-f7 {b } 2.Rd3-f3 # {B} 1...Sh6-g4 {c} 2.Rd3*g3[+bPg7] # {C} but 1...Bh5-f3 ! 1.Se5-f7 ? threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8-d7 {a} 2.Rd3-f3 # {B} 1...Sh6*f7[+wSb1] {b} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A} 1...Sh6-g4 {c} 2.Rd3*c3[+bPc7] # {D} but 1...Bh5-f3 ! 1.Se5-g4 ! threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8-d7 {a} 2.Rd3*g3[+bPg7] # {C} 1...Sh6-f7 {b} 2.Rd3*c3[+bPc7] # {D} 1...Sh6*g4[+wSb1] {c} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[475]
#2 (11+13)
Circe
Kolotočová zámena, Z-33-34

Dnešný diagram je veľmi vydareným spracovaním kolotočovej zámeny s ďalším rovnakým matom nasledujúcim po obranách, ktoré v jednotlivých fázach nemajú kolotočovú úlohu (Z-33-34). Mechanizmus je založený na bohatom použití exopodmienky Circe (brané kamene sa znovuzrodia na svojich východiskových poliach).

Ľubovoľný šach z batérie Sf1-Vd3-Kb5 nie je matom kvôli trom dôvodom: Sd2!, Va:e7(Pe2)! a Vh:e7(Pe2)! Typicky pre kolotočovú zámenu, úvodníky neutralizujú  (prerušením línie) jeden dôvod, obrany čierneho druhý (tiež prerušením) a mat z batérie tretí zostávajúci. Vďaka tomu, že prerušenia čierneho a bieleho sú na rovnakých poliach, v prípade ťahov na rovnakú líniu prichádza k braniu úvodníkového jazdca, ktorý následne matuje po znovuzrodení zo svojho Circe poľa.

Pravda, dôležitá je aj motivácia nesúvisiaca priamo s kolotočovou zámenou, ale potrebná pre konanie presne požadovaných ťahov: útočným motívom úvodníkov je odblokovanie e5 pre hrozbový mat 2.Ve5# a napádanie tohto poľa čiernymi obranami jazdcami.

Škoda len rovnakého vyvrátenia oboch zvodností. Napriek tomu ide o skvelú circedvojťažku nášho medzinárodného majstra.