Diagram týždňa – 403

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Slavomír Svetlík
5. čestné uznanie
270. TT SuperProblem C 9.6.2022
white Sb8 Sg6 Kd4 Pf3 Bg2 black Bd8 Ke8 Pc7 Bf7 Pc6 Pe6 Pf6
1.Bd8-e7 2.Ke8-d8 3.Bf7-e8 4.Be8-d7 5.Bd7-c8 6.Bc8-a6 7.Ba6-e2 8.Be2*f3 9.Bf3-e2 10.Be2-a6 11.Ba6-c8 12.Bc8-d7 13.Bd7-e8 14.Be8-f7 15.Kd8-e8 16.Be7- d8 Bg2*c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[517]
ser-h#16 (5+7)
návraty figúr

Matový obrazec na diagrame je v podstate pripravený – mat S:c6# sa priam ponúka. Ale zavadzia Pf3. Ťahov je dosť, takže čierny vybehne s niektorou figúrou, vezme ho a vráti sa. Ktorou figúrou?

Určite nie čiernopoľným strelcom, Kráľ tiež neprichádza do úvahy, keďže Sg2 kryje Pf3. Ostáva len bielopoľný strelec, tomu sa musí odstúpiť kráľ a tomu zase musí urobiť miesto druhý strelec. Strelec vybehne a ďalej už to prebieha podľa plánu.

Čistá práca v sériovoťahovom pomocnom mate.

Diagram týždňa – 402

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Szachy 1982
white Bc7 Pb6 Rd6 Pe6 Ra5 Pd5 Pe5 Pa4 Se4 Pg4 Pa3 Bd3 Pc2 Sg2 Qh2 Kc1 black Pa6 Sb5 Kd4
1.Qh2-g3 ? zugzwang. 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.c2-c3 # but 1...Sb5-c3 ! 1.Rd6-c6 ? zugzwang. 1...Kd4*d5 2.Rc6-d6 # 1...Sb5*a3 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*c7 2.Rc6-c4 # but 1...Sb5-d6 ! 1.Sg2-f4 ? zugzwang. 1...Kd4-e3 2.Qh2-f2 # 1...Kd4*e5 2.Sf4-e2 # but 1...Sb5*a3 ! {(1...Jb5~)} 1.Se4-g3 ! zugzwang. 1...Kd4-c3 2.Sg3-e2 # 1...Kd4*e5 2.Qh2-h8 # 1...Kd4-c5 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.Sg3-e2 # 1...Sb5-c3 2.Sg3-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[521]
#2 (16+3)
0-1-2-3

Na začiatku má čierny jediný pohyblivý kameň Jb5. Prvá zvodnosť čiernemu nedáva žiadne voľné pole, ale nájde sa odskok jazdca, ktorá bielemu znemožní mat 2.c3#. Druhá zvodnosť 1.Vc6? dáva jedno voľné pole (d5), má pekné vyvrátenie 1…Jd6! Tretia zvodnosť 1.Jf4? dáva dve voľné polia, ale vyvracia ľubovoľný odskok čJ. Nakoniec riešenie má úvodník, ktorý dáva až tri voľné polia, a je samozrejme variantovo najbohatšie.

Výborná dvojťažka, jeden z Ľudových vrcholných výkonov.

Diagram týždňa – 401

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Pochvalná zmienka
British Chess Magazine 2020-2021
white Sd6 Pc3 Pg3 Pf2 Bh2 Ka1 black Be7 Bc6 Pf6 Kd5 Pd4 Pg4 Ph4 Sh1
a) 1.Sh1*g3 f2-f4 2.Sg3-e4 f4-f5 3.Se4-c5 c3-c4 # b) wSh1 1.h4*g3 Sh1*g3 2.Kd5-e6 Sg3-e4 3.Bc6-d5 Se4-c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[519]
h#3 (6+8)
b) biely Jh1
Andra

V pozícii a) dnešného diagramu sa vcelku jasne rysuje matová kombinácia. Biely chce matovať ťahom c4# a keď si predstavíme, že Sh2 by mohol pokryť e5 a d6, postačí vo zvyšnom čase vybaviť ešte 2 potenciálne voľné polia: c5 a e6. Líniu Sh2-d6 môže prečistiť Jh1 cestou na c5 a biely sa môže postarať o e6 pešiakom z f2. Celé riešení je pomerne jednoduché.

Zmena farby Jh1 v dvojníku celú túto stratégiu obrazne hodí do koša a mat je potrebné skonštruovať úplne iným spôsobom. Nie je čas vyriešiť c5, takže čierny kráľ sa trochu posunie, matová sieť bude okolo poľa e6. Pole d5 môže zablokovať Sc6 a posledný čierny ťah sa spotrebuje na uvoľnenie Jh1 z rohu.

Strategicky sa obe riešenia odlišujú, ale jednu vec majú spoločnú: cestu Jh1 na c5 cez g3 a e4. Veľmi zaujímavé!

Diagram týždňa – 400

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
Pravda 1992-1993
white Sd8 Sb7 Rf7 Pa5 Qb4 Bd4 Bg4 Re3 Kc2 black Be8 Qg8 Pc7 Pd7 Bg7 Sh7 Pd6 Pb5 Kd5 Pa4 Rf4 Pc3 Pf3
1.Kc2*c3 ? threat: 2.Qb4*b5 + 2...c7-c5 3.Qb5-c4 # 1...Rf4*d4 {a} 2.Rf7-f5 + {A} 2...Bg7-e5 3.Qb4*d4 # 1...Bg7*d4 + {b} 2.Qb4*d4 + {B} 2...Rf4*d4 3.Rf7-f5 # but 1...c7-c5 ! 1.Kc2-d3 ? threat: 2.Qb4*b5 + 2...c7-c5 3.Qb5-c4 # 1...Rf4*d4 + {a} 2.Qb4*d4 + {B} 2...Bg7*d4 3.Bg4*f3 # 1...Bg7*d4 {b} 2.Bg4*f3 + {C} 2...Rf4*f3 3.Qb4*d4 # 2...Rf4-e4 3.Qb4*d4 # but 1...c7-c5 ! 1.Re3-d3 ! threat: 2.Bd4*g7 + 2.Bd4-f6 + 2.Bd4-e5 + 1...Rf4*d4 {a} 2.Bg4*f3 + {C} 2...Kd5-e5 3.Qb4*d4 # 1...Bg7*d4 {b} 2.Rf7-f5 + {A} 2...Rf4*f5 3.Qb4*d4 # 2...Kd5-e4 3.Qb4*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[520]
#3 (9+13)
Riceov cyklus

Dnešný diagram je ukážkou majstrovstva pána Lačného. Vo svojej trojťažke spracoval veľmi náročnú tému z oblasti Cyclone, cyklickú zámenu troch 2. ťahov v 2 variantoch a 3 fázach – táto téma je známa aj ako Riceov cyklus.

Základ mechanizmu tvoria dve zvodnost, v ktorých sa biely kráľ vyskytuje raz na c3, raz na d3. Podobné schémy boli nespočetnekrát použité na spracovanie recipročnej zámeny v podobe šach-nešach v obrane. Po šachu vždy musí v 2. ťahu ísť biela dáma na d4, po nešachu sa odpoveď bieleho líši, ťahá tak, aby odlákal čierny kameň kryjúci d4.

Pointou je však riešenie, ktoré v úvodníku dokonca dáva voľné pole e4. Hrozba strelcom je síce viacnásobná, ale jeho brania sú čisté obrany, ktoré čiernemu prihadzujú dokonca ešte druhé voľné pole e5. Avšak Vd3 viaže brániaci kameň a tak biely zaženie čierneho kráľa na pole, kde prekryje druhý kameň brániaci d4.

Fantastické (trošilinku škoda len opakovaného vyvrátenia) – zaslúžene zaradené do Albumu FIDE 1992-1994.

Diagram týždňa – 399

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
Peter Gvozdják
III. cena
PAT A MAT 2007
white Ka8 Se8 Pc7 Pf7 Sa6 Rh6 Pb5 Pe5 Ph5 Re4 Bb2 Qg2 Bb1 black Sc8 Rd7 Pb6 Pa5 Kd5 Ra4 Sc4 Pe3 Bh1
1.e5-e6 ? {A} threat: 2.Re4-e5 # {B} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qg2-g5 # {C} 1...Sc4-e5 {b} 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.Se8-f6 # but 1...Bh1*g2 ! 1.Qg2-g5 ? {C} threat: 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.e5-e6 # {A} 1...Sc4*e5 {b} 2.Qg5*e5 # 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.e5*d6 # but 1...Bh1*e4 ! 1.Qg2-c2 ! threat: 2.Qc2-d3 # 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qc2-c6 # 1...Sc4*e5 {b} 2.Re4*e5 # {B} 1...Bh1*e4 2.Qc2*e4 # 1...Ra4-a3 2.Qc2*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[516]
#2 (13+9)
Z-32-26, predĺžená obrana, hrozbové paradoxy

Batéria Dg2-Ve4-Kd5 a jej zložky sú v hlavnej úlohe za bieleho, čierny do hlavnej úlohy nominoval obrannú batériu Va4-Jc4-d4-e4. Prvá zvodnosť uvádza do hry štyri hlavné tematické ťahy bieleho e6, Ve5, Dg5 a Vd4, ako aj čierne obrany Jc4~ a prdĺžená Je5! Všetky sa zopakujú v ďalších dvoch fázach a výsledkom je veľmi zaujímavá syntéza viacerých novostrategických tém: Z-32-26, Z-23-36 (medzi zvodnosťami), dva hrozbové paradoxy, výmena úvodníka a variantového matu po tej istej obrane, a to všetko s presvedčivým strategickým podložením. Pekné.

Diagram týždňa – 398

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
I. cena
T. Érsek 80 JT 2021
white Rb7 Sc6 Sd6 Pg4 Qh3 Bc2 Kd1 Re1 black Pe4 Kc3 Pe3
1.Bc2-a4 ! zugzwang. 1...Kc3-d3 2.Re1-e2 zugzwang. 2...Kd3-c3 3.Qh3-h8 + 3...Kc3-d3 4.Re2-d2 + 4...e3*d2 5.Qh8-h3 + 5...e4-e3 6.Qh3-h8 6...e3-e2 # 1.Qh3-h7 ! zugzwang. 1...e3-e2 + 2.Kd1-c1 zugzwang. 2...e4-e3 3.Sd6-e4 + 3...Kc3-c4 4.Bc2-b3 + 4...Kc4-d3 5.Se4-d2 + 5...Kd3-c3 6.Qh7-b1 6...e3*d2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[514]
s#6 (8+3)
2 riešenia
modelové maty

Dnešný diagram plus výzva pod ním kričia: modelové maty. Ale ako sa k nimi dostať? Existujú až dve cesty – v podobe dvoch riešení. Na ich konci je dvojica čiernych pešiakov na 2. rade, králi v opozícii, a to čierny na 3. rade a biely na 1. rade. Ten biely je zmatovaný, Je to jednoduché – ale až potom, čo biely príslušné pozície vyformuje.

Prístup dvoch riešení je relatívne novým postupom v samomatoch, oproti forme viacerých variantov. Ako sa vám páči?

 

 

Diagram týždňa – 397

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Milan Ondruš
7. pochvalná zmienka
Probleemblad 2014
white Pe5 Pd4 Pf4 Pe3 Kf3 Pg3 Pe2 black Bb8 Rh8 Pc7 Pb6 Pd6 Pf6 Pd5 Bh3 Sf2 Ka1
a) 1.Bb8-a7 e5*d6 2.Rh8-a8 d6*c7 3.Ba7-b8 c7-c8=Q 4.Ra8-a2 Qc8-c1 # b) bPd6-->f5 1.Bh3-f1 e5*f6 2.Rh8-h1 f6-f7 3.Bf1-h3 f7-f8=Q 4.Rh1-b1 Qf8-a3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[511]
h#4 (7+10)
b) Pd6->f5
Klasinc

Absencia bielych figúr okrem kráľa a postavenie čierneho kráľa jasne naznačujú, že cieľom bieleho je premeniť pešiaka a matovať ním. Najbližšie k premene je Pe5, aj ten na to potrebuje tri ťahy zo štyroch, takže na matovanie už veľa času neostaváva. Osamelosť čierneho kráľa dokáže odohnať len čierna veža blokujúc b1 alebo a2. Na to sa však musí spustiť veľmi pekný mechanizmus myšacej pasce v SZ alebo JV rohu šachovnice, s návratmi strelcov. Pekná analógia.

Rozhodca súťaže o skladbe povedal približne nasledovné: „2x Klasinc s ťahmi čiernej veže z rohu do rohu, ale sú to po dve farebné série bez vzájomnej interakcie.“ S tým sa asi dá súhlasiť.

Diagram týždňa – 396

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Marek Kolčák
2. pochvalná zmienka
Šachová skladba 2007
white Sf8 Bc7 Qh7 Pb6 Ph5 Pa4 Pd4 Se4 Kf3 Bg2 black Bc8 Re8 Kc6 Pg5 Pg3 Qd2
a) 1.Se4*g5 Re8-e6 2.Qh7-c2 + Qd2-c3 + 3.Kf3-g4 + Re6-e4 # b) bSc8 1.Se4*d2 Sc8-e7 2.Qh7-d3 g5-g4 + 3.Kf3-e3 + Se7-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[518]
hs#3 (10+6)
b) čierny Jc8
séria šachov, modelové maty

Ako môžu biely a čierny spolu pripraviť pozíciu, v ktorej čierny musí matovať? Podobne ako v samomatoch, jedným z hlavných prostriedkov je použitie batérií. V prípade dnešného diagramu sa vyskytuje už v základnom postavení polobatéria na diagonále, ktorú aktivuje najskôr odchod Je4 v prvom ťahu a neskôr odchod Kf3 v treťom ťahu. Na strane čierneho sa batéria pripraví prvým ťahom a aktivuje sa v poslednom ťahu po vstupe kráľa na líniu batérie, čo vedie k matom dvojšachom.

Popri batériách je pekný aj výsledok hry: záverom riešení je séria šachov a maty sú modelové.

P.S. Jeden zo spoluautorov dnešného diagramu je novozvoleným predsedom SOKŠ. Aj keď v rámci kompozičného šachu sa aktívne venuje najmä riešeniu, ani skladanie mu nie je cudzie a tak si len želajme, aby mu aj predsedovanie išlo minimálne tak dobre, ako obe tieto činnosti!

 

 

Diagram týždňa – 395

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
III. cena
Šachmatnaja Poezija 2005
white Be7 Pd5 Pf4 Bg4 Pc3 Ka2 Se2 Qb1 Sd1 black Rg5 Pa4 Kc4 Bd2 Bh1
1.Se2-d4 ? threat: 2.Qb1-b5 # {A} 1...Kc4*d5 {a} 2.Bg4-e6 # {B} 1...Rg5*d5 {b} 2.Bg4-e2 # {C} but 1...Bd2*c3 ! 1.Sd1-f2 ? threat: 2.Qb1-d3 # {D} 1...Kc4*d5 {a} 2.Qb1-b5 # {A} 1...Rg5*d5 {b} 2.Qb1-b4 # {E} but 1...Bh1-e4 ! 1.Bg4-d7 ! threat: 2.Qb1-b5 # {A} 1...Kc4*d5 {a} 2.Qb1-d3 # {D} 1...Rg5*d5 {b} 2.Sd1-b2 # {F}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[510]
#2 (9+5)
Z-32-26, le Grand

Niektoré prvky dvojťažky na diagrame sa môžu odborníkom zdať známe. To platí najmä o le Grandovi po prvých ťahoch 1.Jf2? a 1.Sd7!, ktorý je založený na mechanizme 4 polí d3, e4, b5, c6, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu pri určení hrozby a matu po 1…K:d5. Lenže v pozícii sa toho skrýva ešte oveľa viac. Po zvodnosti 1.Jd4?, s rovnakou hrozbou ako v riešení, ide nový mat na ťah kráľa. A predovšetkým vo všetkých troch spomínaných fázach je vždy iný mat po blokovaní poľa d5 čiernou vežou. Výsledkom je, okrem už spomínaného le Granda (recipročného hrozbového paradoxu), aj trojfázová zámena dvoch matov Z-32-26.

Parádny obsah na 14 kameňov skladbe priniesol okrem tretej ceny v ruskej súťaži aj miestenku do Albumu FIDE.

Diagram týždňa – 394

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
6. čestné uznanie
Probleemblad 2013
white Ka8 Bc3 black Pb7 Pd7 Rc6 Pd6 Pf5 Qd2 Kc1 Rd1 Be1
1...Ka8-a7 2.b7-b6 Ka7-a6 3.b6-b5 + Ka6-a5 4.b5-b4 Ka5-a4 5.b4-b3 Ka4-a3 6.b3-b2 Ka3-a2 7.b2-b1=B + Ka2-a1 8.Bb1-c2 Bc3-b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[513]
h#7,5 (2+9)
lineárny pochod bieleho kráľa

Riešiteľ dnešného pomocného matu relatívne rýchlo pride k záveru, že králi musia prísť k sebe, aby biely mohol matovať strelcom podporovaným kráľom zblízka. Ale ako to urobiť najlepšie, to môže chviľku trvať. Po nájdení riešenia sa chvíľu môže zdať, že je to úplne primitívne: biely kráľ prejde stĺpec a priamo zhora nadol a potom strelec matuje na b2. Ale len si skúste odstrániť niektorý z kameňov zo šachovnice a uvidíte to množstvo vedľajších riešení! Máme teda dočinenia s pozíciou, ktorá je veľmi dobrým konštrukčným výkonom!