Diagram týždňa – 421

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
Pochvalná zmienka
Champagne Rodos 2021
white Ke1 Qd1 Rh1a1 Bf1c1 Sg1b1 Ph2g2f2e2d2c2b2a2 black Ke8 Qd8 Rh8a8 Bf8c8 Sg8b8 Ph7g7f7e7d7c7b7a7
1.f2-f4 b7-b5 2.f4-f5 b5-b4 3.f5-f6 b4-b3 4.f6*e7 b3*c2 5.e7*f8=B c2*b1=S 6.Bf8-a3 Sb1*a3 7.b2-b4 Sa3-c4 8.b4-b5 Sc4-e3 9.b5-b6 Se3*f1 10.b6-b7 Sf1-e3 11.b7*a8=S Se3-d5 12.Sa8*c7+ Sd5*c7 {dia}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[534]
PG 12,0 (11+12)
2x téma Ceriani-Frolkin

Tradičný kongresový turnaj Champagne pre retroúlohy mal v roku 2021 predpísanú nasledovnú tému: rovnaký kameň berie aspoň 2 premenené figúry. Dnešný diagram (ukazujúci postavenie po 12. ťahu čierneho) sa medzi 25 hodnotenými dôkazovými partiami nestratil. Biely si premení na f8 strelca a na a8 jazdca, oba tieto kamene neskôr zoberie premenený čierny jazdec, na a3 a na c7. V súťaži bola toto jediná skladba, v ktorej tematické brania vykonala premenená figúra, čo rozhodne pridáva na zaujímavosti. Škoda len faktu, že premenený čierny jazdec je na šachovnici vidieť – bez toho by úloha skončila určite vyššie.

Diagram týždňa – 420

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Bohuslav Sivák
II. cena
ÚV ČSTV 1977
white Ra1 Ke1 black Qb5 Rb4 Sc4 Kc3 Pg3
1...0-0-0 2.Kc3-b3 Kc1-b1 3.Qb5-a4 Rd1-d3 # 1.Rb4-b3 Ke1-e2 2.Sc4-b2 + Ke2-e3 3.Qb5-b4 Ra1-c1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[555]
h#3 (2+5)
zdanlivá hra, retro, rošáda, echo

Včera sme sa k nám dostala smutná správa: autor dnešného diagramu Bohuslav Sivák nás opustil v pondelok 16.1.2023. Mal 71 rokov a v civilnom povolaní bol matematikom a vysokoškolským pedagógom (doc. RNDr. CSc.). Medzi mladými adeptmi matematiky bol známy ako ujo Bohuš.

Dnešný diagram ukazuje jeho invenciu v oblasti šachovej skladby: ide o úlohu na pomedzí pomocných matov a retroproblémov. V zdanlivej hre (čo je vlastne pomocný mat 2,5. ťahom) biely matuje aj s pomocou rošády. Prečo nie je možné urobiť rošádu aj v riešení? Jednoducho preto, že posledný ťah musel robiť biely, na šachovnici má len kráľa a vežu, a teda aspoň jedna z týchto figúr sa už musela pohnúť. Ale keďže čierny má o ťah viac, dá sa dosiahnuť iný mat. Vlastne nie úplne iný, dosť podobný, echový. Veľmi ekonomické spracovanie (miniatúrka!) retromotívu v pomocnomatovom háve.

Česť jeho pamiatke!

Diagram týždňa – 419

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
I.-II. cena ex aequo
Šachové umění 1973
white Qa8 Pc6 Rb5 Pd5 Pe5 Pb4 Sh4 Sd3 Pg3 Bc2 Kh2 Bg1 black Rd8 Qh8 Bh6 Ke4 Bd1
1.Qa8-a7 ? threat: 2.Qa7-d4 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-f2 # 1...Bh6-e3 2.Qa7*e3 # but 1...Rd8*d5 ! 1.Qa8-a2 ? threat: 2.Qa2-c4 # 1...Rd8*d5 2.Qa2*d5 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-c5 # but 1...Bh6-e3 ! 1.Qa8-a1 ! threat: 2.Qa1-d4 # 1...Rd8*d5 2.Sd3-c5 # 1...Qh8*e5 2.Qa1*e5 # 1...Bh6-e3 2.Sd3-f2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[548]
#2 (12+5)
Z-(2,2,3)-35

Na pohľad príjemné postavenie diagramu bez zhlukov figúr a s vizuálnym oddelením bielych a čiernych (snáď okrem kráľa) naznačuje hru umiestnením bielej dámy v rohu. Dáma skutočne vykonáva tri prvé ťahy (2 zvodníky a úvodník), pričom vždy hrozí matom po 4. rade. Tri čierne obrany napádajúce d4 sú z pohľadu škodlivej motiváce buď blokovaním alebo zrušením krytia, a podľa postavenia bielej dámy sú buď vyvráteniami alebo umožňujú vždy iné maty. Výsledkom je kombinovaná zámena matov a obrán so vzorcom Z-(2,2,3)-35.

Veľmi elegantné.

 

 

Diagram týždňa – 418

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
II. cena
The Problemist 2017
white Sf7 Be6 Pd5 Pc3 Qg3 Ka1 Sc1 black Sg8 Pe7 Pb6 Pg6 Ph6 Pf5 Ke4 Rh4 Ph3 Ph2 Bh1
1.Qg3-f2 ! threat: 2.Sc1-d3 threat: 3.Qf2-e2 # {A} 2...Ke4*d3 3.Sf7-e5 + 3...Kd3-e4 4.Qf2-d4 # {B} 3...Kd3*c3 4.Qf2-b2 # 1...Sg8-f6 2.Sf7-e5 threat: 3.Qf2-d4 # {B} 2...Ke4*e5 3.Sc1-d3 + 3...Ke5-e4 4.Qf2-e2 # {A} 3...Ke5-d6 4.Qf2*b6 # 1...Rh4-g4 2.Qf2-e2 + {A} 2...Ke4-f4 3.Sc1-d3 + 3...Kf4-g3 4.Qe2-f2 # 1...Bh1-g2 2.Qf2-d4 + {B} 2...Ke4-f3 3.Sf7-e5 + 3...Kf3-g3 4.Sc1-e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[546]
#4 (7+11)
medzivariantové zámeny, analógia

Hlavnou zložkou obsahu dnešného diagramu sú zámeny funkcií bielych ťahov, s dôrazom na ťahy De2 a Dd4. Tieto vystupujú v roli

 • 2. ťahov bieleho po obranách 1…Vg4 a 1…Sg2 (čo sú blokovania vzdialených polí),
 • matov v 3. ťahu po tichých 2. ťahoch bieleho v hrozbe a po obrane  1…Jf6 a
 • matov v 4. ťahu v týchto istých hrách po návratoch čierneho kráľa na e4.

Dôležitou súčasťou je aj časovo posunuté opakovanie ťahov Jd3 a Je5.

Veľmi jednotná skladba s dnes populárnou syntézou dvoch (alebo viacerých) skupín hier s vnútornou analógiu v rámci skupín.

 

Diagram týždňa – 417

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Pochvalná zmienka
Probleemblad 2017
white Bc8 Rd7 Kg3 Ph3 Pe2 black Bh8 Pf7 Ph6 Sd5 Se5 Pf5 Rh5 Pa4 Pd4 Ke4 Rh4 Bb3 Pe3 Qa2 Pc2
1.c2-c1=R Bc8-b7 2.Rc1-c4 Bb7*d5 # 1.Bh8-f6 Rd7*f7 2.Bf6-g5 Bc8*f5 # 1.Sd5-b6 Rd7-e7 2.Sb6-c4 {display-departure-file} Bc8-b7 # 1.Se5-g4 Bc8-b7 2.Sg4-f6 {display-departure-file} Rd7-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[553]
h#2 (5+15)
4.1.1.1
HOTF, diagonálno-ortogonálne echo

Štyri riešenia pomocného matu je možné rozdeliť do dvoch dvojíc.

V prvej dvojici biely matuje na d5 a f5. Za čierneho týmto matom prekážajú Sb3 resp. Vh5, pričom sa nedá týmito figúrami ľahko odísť. Preto je nutné ich prerušiť a k tomu poslúžia Pc2 a Sh8.

V druhej dvojici je dôraz položený na výmenu bielych ťahov Sb7 a Ve7. Prvý z nich vždy viaže čJ, druhý matuje po línii, na ktorej pôvodne stál druhý jazdec – ten medzitým prekrýva líniu brániacu matu.

Napriek opakovaniu ťahu 1…Sb7 zaujímavý pomocný mat typu HOTF.

Diagram týždňa – 416

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Holubec
Pochvalná zmienka
T. Érsek 80 JT 2021
white Kh8 Ba6 Sd6 Sd5 Qe5 Be3 Rg3 black Rg7 Kh4
a) 1.Sd6-f5 + ! 1...Kh4-h5 2.Ba6-e2 + 2...Rg7-g4 3.Rg3-h3 + 3...Kh5-g6 4.Rh3-h6 + 4...Kg6-f7 5.Sf5-d6 + 5...Kf7-f8 6.Qe5-f4 + 6...Rg4*f4 7.Rh6-f6 + 7...Rf4*f6 8.Be3-h6 + 8...Rf6*h6 # b) bRg7-->g1 1.Be3-g5 + ! 1...Kh4-h5 2.Ba6-e2 + 2...Kh5-g6 3.Bg5-e7 + 3...Kg6-h6 4.Rg3-h3 + 4...Kh6-g6 5.Be2-h5 + 5...Kg6-h6 6.Qe5-f6 + 6...Rg1-g6 7.Sd6-e4 7...Rg6*f6 8.Be7-f8 + 8...Rf6*f8 # 3...Rg1*g3 4.Sd5-f4 + 4...Kg6-h6 5.Qe5-f6 + 5...Rg3-g6 6.Sd6-e4 6...Rg6*f6 7.Be7-f8 + 7...Rf6*f8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[538]
s#8 (7+2)
b) Vg7→g1

Vzhľadom k tomu, že čierny má okrem kráľa len vežu, tak sa ako mat bielemu ponúka predovšetkým známa konštelácia typu Ke1 – Ke3 + Vc1. Beh vecí trochu uľahčuje položenie bieleho kráľa v rohu, takže veža môže matovať vodorovne aj zvisle. Naopak komplikáciou je fakt, že čierny kráľ je od bieleho trošku ďaleko.

Úlohou bieleho je teda došikovať čierneho kráľa bližšie, nestratiť pritom z vôdzky čiernu vežu a nakoniec asi vhodným šachom výnútiť mat. Táto úloha sa splniť dá a to dokonca dvomi rôznymi spôsobmi, podľa toho, kam v postavení diagramu položime čiernu vežu. Keď na g7, tak čierny kráľ skončí po sérii šachov na f8, keď na g1, tak sériu šachov preruší jeden tichý ťah a čierny kráľ bude v matovom obrazci na h6.

Známe echo s vodorovným a zvislým matom čiernou vežou po okraji šachovnice.

Diagram týždňa – 415

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Pituk
2. pochvalná zmienka
R. Solarczyk MT 1998
white Ba8 Qf8 Ph7 Rb6 Pg6 Sa5 Sf5 Ra4 Ka2 Pd2 Bg1 black Ra7 Pe7 Pg7 Pd5 Ke5 Pg5 Ph5 Bg4 Sg3 Sf2 Qh2
1.Sf5-h6 ! threat: 2.Qf8*g7 # 1...d5-d4 2.Sa5-c4 # 1...e7-e6 2.Sa5-c6 # 1...Sg3-e4 {display-departure-file} 2.d2-d4 # 1...Sf2-e4 {display-departure-file} 2.Bg1-d4 # 1...Sg3-f5 2.Sh6-f7 # 1...g7*h6 2.h7-h8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[541]
#2 (11+11)
B1, B2

Dnešná dvojťažka je jednofázová, takže do jej hlavného obsahu nepatria žiadne zdanlivé hry, pokusy, ani zvodnosti.

Po úvodníku biely nemôže matovať jazdcom a6 ani jedným z dvoch ponúkajúcich sa spôsobov:

 • 2.Jc4+? Kd4! aj Ke4!
 • 2.Jc6+? Kd6! aj Ke6!

Tieto dva ťahy sa stanú matmi v momente, keď čierny zabezpečí zneprístupnenie príslušných polí čiernemu kráľovi – jedno zablokuje a na druhé otvorí pôsobnosť bielej figúry, v oboch prípadoch obranami pešiakmi. Týmto spôsobom sú v dvoch variantoch skumulované základné efekty vedúce k matom s prerušením, tiež známe ako témy B1 a B2.

Zložené blokovanie sa nachádza aj v ďalších troch variantoch po obranách jazdcami. V prípade blokovaní e4 ide dokonca o čiernu predĺženú obranu v podobe príchodov na pole: ľubovoľné blokovanie e4 (reprezentované jazdcom z g3) umožňuje mat d4#, ťah jazdcom z f2 priväzuje pešiaka na 2. rade, ale zase otvára dráhu Sg1 a tak umožňuje nový mat.

Obsažná strategická skladba.

Diagram týždňa – 414

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
1. čestné uznanie
Tode Ilievski 55 JT 2008-2009
white Ba8 Kd5 black Pd7 Pb6 Sd6 Pg5 Bh5 Rb4 Pd4 Pg4 Pg3 Pg2 Kh1
a) 1.g2-g1=B Kd5*d6 + 2.g3-g2 Kd6*d7 3.Bg1-h2 Kd7-c6 4.g2-g1=B Kc6-d7 # b) bRb4-->h3 1.g2-g1=S Kd5*d4 + 2.Sg1-f3 + Kd4-e3 3.g3-g2 Ke3-f2 4.Sf3-h2 Ba8*g2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[523]
h#4 (2+11)
b) Vb4->h3
premeny, modelové maty

Dvojica bielych figúr umiestnených ďaleko od čierneho kráľa dáva tušiť, že budú útočiť po dlhej diagonále. Postupy v dvoch pozíciách (odlišujúcich sa postavením čV) sú veľmi odlišné. V pozícii a) sa rozohrá biela batéria, takže strelec matuje z druhého rohu a blokovanie polí okolo čierneho kráľa zaobstarávajú čierni strelci. V pozícii b) sa obe biele figúry priblížia, kráľ pokryje g1 a h2 zablokuje premenený jazdec.

Zaujímavá kombinácia rôznych stratégií matovania.

Diagram týždňa – 413

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Golha
5. čestné uznanie
MT Omri Admoni 2012-2013
white Bc8 Kf8 Sg7 Ra4 Bh2 black Bd7 Pg6 Rd5 Pg5 Rd4 Kg4 Pf3
1.Kg4-h3 2.Rd4-h4 3.Rd5-d4 {display-departure-file} 4.Kh3-g4 Bc8*d7 # 1.Kg4-h4 2.Bd7-h3 3.Rd5-d7 4.Kh4-g4 Ra4*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[535]
ser-h#4 (5+7)
2 riešenia
ortogonálno-diagonálne echo, maty s väzbou

Sériovoťahový pomocný mat n-tým ťahom je výzva, pri ktorej čierny urobí sériu ťahov tak, aby mu po poslednom z nich mohol biely dať mat. V priebehu série pritom nesmie vystaviť svojho kráľa šachu a bieleho môže šachovať len posledným ťahom série.

Na diagram je štvorťahový sériovoťahový pomocný mat. Riešenia sú veľmi podobné. Čierny kráľ odstúpi z línie, po ktorej prejde líniový kameň zo stĺpca d na stĺpec h a kráľ sa vráti po tom, čo veža z d4 vojde na práve uvoľnené pole. Biely matuje braním figúry, ktorá neťahala.

Relatívne jednoduché, ale elegantné.

Diagram týždňa – 412

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
1. miesto
Slovensko - Lotyšsko 1991
white Rf7 Sc6 Bd5 Re5 Pg4 Ka3 Qb3 Sf1 black Pb7 Bb6 Kd6 Pe6 Pf6 Pc5 Pa4 Rc4 Pd4 Pe4 Sb2
1.Sf1-d2 ! threat: 2.Sd2*e4 # 2.Qb3*c4 1...b7*c6 {(A)} 2.Bd5*c4 threat: 3.Re5*e6 # 2...f6*e5 {(B)} 3.Sd2*e4 # 2...Sb2*c4 + 3.Sd2*c4 # 2...Kd6*e5 3.Qb3-g3 # 1...f6*e5 {(B)} 2.Sc6-b8 threat: 3.Rf7-d7 # 2...e6*d5 {(C)} 3.Qb3*b6 # 1...e6*d5 {(C)} 2.Re5-e7 {display-departure-file} threat: 3.Rf7*f6 # 2...b7*c6 {(A)} 3.Qb3-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[542]
#3 (8+11)
cyklus postupných blokovaní polí

Dnešný diagram maestra Lačného je skutočnou lahôdkou. Po úvodníku hrozí nielen krátky mat 2.J:c4# (ktorý je klasickým znamienkou krásy na ináč dokonalej tvári), ale aj dvojťahový postup 2.D:c4. Tieto obe hrozby likvidujú len tri tematické obrany čierneho, ktoré majú spoločnú likvidáciu vždy jedného kameňa z trojice Jc6, Ve5, Sd5 a tiež blokovanie príslušného poľa. To uvoľňuje od krytia tohto poľa druhý tematický kameň (cyklicky posunute Sd5, Jc6 a Ve5), ktorý tak môže vykonať druhý ťah a pohroziť matom. Proti tomu sa čierny ešte ubráni braním posledného tematického kameňa (postupne Ve5, Sd5 a Jc6), avšak opať blokuje a nasledujú maty s využitím blokovania oboch polí. Výborná strategická trojťažka!