Diagram týždňa – 439

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
4. čestné uznanie
5. TT Žiguľovskije zori 2013
white Kc8 Pe6 Rb5 Pd5 Pg5 Rc4 Sf4 Ph4 Pd3 Bg3 Pd2 Pg2 black Pb7 Pe7 Pd6 Bf6 Pg6 Pc5 Ke5 Pf5 Bh5 Pb4
1.Kc8-d7 ! zugzwang. 1...Bh5-d1 {(1...Sh5~)} 2.Sf4*g6 + 2...Ke5*d5 3.Bg3-e5 threat: 4.Rc4-d4 # 3...d6*e5 4.Rb5*c5 # 3...Bf6*e5 4.Sg6*e7 # 1...Bf6*g5 2.h4*g5 threat: 3.Sf4*g6 + 3...Ke5*d5 4.Sg6*e7 # 1...b4-b3 2.d3-d4 + 2...c5*d4 3.Sf4-d3 + 3...Ke5-e4 4.Sd3-f2 # 2...Ke5-e4 3.Rb5*b3 threat: 4.Rb3-e3 # 1...b7-b6 2.Kd7-c6 threat: 3.Sf4*g6 # 2...Bf6*g5 3.h4*g5 threat: 4.Sf4*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[563]
#4 (12+10)
Siersova batéria

Zaujímavý boj bielej jazdcovej batérie s čiernymi kameňmi je odštartovaný úvodníkom privádzajúcim do hry bieleho kráľa. Ľubovoľný odchod Sh5 biely využije braním na g6, po čom biely môže hrať aj tichý ťah bez nebezpečenstva. Branie S:g5 umožní bielemu hroziť nebrániteľne braním na e7. Potiahnutie pešiakom na b3 je v skutočnosti využité na vstup veže na b3 (teda v konečnom dôsledku ide o otvorenie vertikály). Nakoniec ťah 1…b6 nevratne pustí bieleho kráľa na c6.

Pestrá motivácia. Vďaka tempovej podobe a tichým ťahom asi ide aj o celkom náročný oriešok pre riešiteľov. Nájde sa niekto, kto riešil a môže potvrdiť?

Diagram týždňa – 438

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Odette Vollenweider
I. cena
idee & form 2002-2003
white Ba8 Kc8 Se7 Sd5 Pf5 Ra4 Qa3 Pg3 Pb2 Pe2 Pf2 Bc1 Rd1 black Sb8 Sd8 Ph7 Pf6 Ke5 Pg4 Pb3 Bh3 Bd2
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bh3-g2 ! 1.Sd5-e3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # 1...Bd2-b4 2.Se3-c4 # 1...Bh3-g2 2.Se3*g4 # but 1...Sd8-b7 ! 1.Sd5-f4 ? threat: 2.Sf4-d3 # 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bd2-b4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-d3 # 1...Ke5-d4 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Ke5-d6 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Bd2*b4 2.Bc1-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[566]
#2 (13+9)
Šifmanova obrana

Skoro každý odskok Jd5 znamená dve hrozby: 2.Ve4# a 2.Dc5#. Ale čierny má pomerne bohaté možnosti obrany: ťahy ako 1…Sg2, 1…Jb7 a 1…Sb4 všetky týmto hrozbám dobre bránia, takže nefungujú prvé ťahy 1.Jc3?, 1.Je3? a ani 1.Jf4?, posledný dokonca s dodatočnou hrozbou 2.Jd3#.

Riešením je paradoxne zdanlivo najslabší ťah 1.Jb4!, ktorý obe hrozbové figúry preruší a tak hrozí práve len 2.Jd3#. Navyše tento prvý ťah dáva 2 voľné polia d4 a d6, na ktoré sa čierny kráľ môže vybrať. Tieto ťahy kráľa sú obranami, lebo aj keď priväzujú Sd2, pokus o hrozbový mat 2.Jd3+? strelca zase odviaže. Takáto priväzujúca obrana počítajúca s nasledujúcim odviazaním hrozbovým ťahom sa nazýva Šifmanova obrana. Zvyčajne ju robia iné kamene ako čierny kráľ, dnešná dvojťažke zdvojuje tento nezvyčajný ťah (aj keď v oboch prípadoch nasleduje rovnaký matujúci ťah využívajúci priviazanie strelca).

Veľmi efektná spolupráca nášho veľmajstra a švajčiarskej editorky kompozičnošachových rubrík.

Diagram týždňa – 437

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
II. cena
2. TT Gaudium 2013
white Kg7 Pb2 Pd2 Pe2 Pg2 Bc1 Bf1 black Pc6 Pd6 Kc5 Pe5 Pb4 Pc3 Ph3
a) 1.c3*d2 e2-e4 2.d2-d1=B Bc1-e3 # b) bPc3-->d5 1.Kc5-d4 d2-d3 2.c6-c5 e2-e3 # +c) bKc5-->f5 1.h3*g2 d2-d3 2.g2-g1=B Bf1-h3 # +d) bKf5<-->bPd5 1.Kd5-e4 e2-e3 2.d6-d5 d2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[549]
h#2 (7+7)
b) Pc3→d5
c) = b) + Kc5→f5
d) = c) + Kf5↔Pd5
modelové maty

V nemeckom elektronickom časopise Gaudium sa dlhšiu dobu intenzívne venovali pomocným matom s veľmi reštriktívnymi podmienkami pre postavenie diagramu. Mohli na ňom byť len králi, pešiaci a strelci, pričom však strelci museli byť v základnom postavení a zablokovaní svojimi pešiakmi na 2. rade.

Ukázalo sa, napriek týmto obmedzeniam, že sa s takýmito pomocnými matmi dá veľa dokázať. Dokonca zorganizovali tematický turnaj s uvedenými reštrikciami. Zo slovenských autorov sa v ňom výbornou skladbou prezentoval Ladislav Packa – konkrétne dnešným diagramom. V štvorici postavení spracoval 4 modelové maty, z toho dva echové.

Diagram týždňa – 436

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
2. miesto
1. Turnaj socialistických krajín 1975-1976
white Ka6 Pa5 Pd5 Ra4 Bb4 Re4 Qa3 Sd3 Pd2 Sb1 black Qa8 Rb8 Bc8 Pa7 Rb7 Pd7 Pd6 Pe5 Pd4 Pb2 Kc2
1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3-b3 {A} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3*b2 {B} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1.Bb4*d6 ! zugzwang. 1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3*b2 + {B} 2...Rb7*b2 # 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3-b3 + {A} 2...Rb7*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[576]
s#2 (10+11)
biely na ťahu, recipročná zámena

V diagramovej pozícii nemá čierny k dispozicii veľa ťahov. Odťahy veže z b7 sú všetky matmi, Pokiaľ pohne kráľom na prvý rad (b1, d1), biely ho dokáže zmraziť dámou (tak, že táto nevykukne na stĺpec c, odkiaľ by napádala Sc8).

Samozrejme biely nemá k dispozícii čistý tempový ťah, ťakže musí zahrať niečo vtipnejšie. Úvodník 1.S:d6! nepokazí batériové maty, ale otvorí b-stĺpec, takže obyčajné spatovanie kráľa už na vynútenie matu nepostačí (čierny by mohol hrať po postupoch spred úvodníka 2…Vc7+ vynucujúce 3.Db7!

Biely však využije otvorenie stĺpca vo svoj prospech. Po odťahoch čK na 1. rad zahrá dáma oveľa agresívnejšie, čierneho kráľa ohrozí a vynúti brania vežou s matom bielemu.

Veľmi pekný príklad recipročnej zámeny 2. ťahov bieleho s typickou samomatovou motiváciou.

 

Diagram týždňa – 435

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
Peter Gvozdják
7. čestné uznanie
Probleemblad 1993
white Kb7 Qd7 Rc6 Pa5 Bc5 Bc4 Rb3 black Pa7 Pf7 Ka6 Rh6 Sf5 Pe4 Pf4 Pg4 Qa3 Be3 Pd2 Rb1 Sd1 Bf1
1.Sd1-b2 Rb3-b5 2.Qa3-d3 Rb5*b2 # 1.Sf5-d4 Bc5-b6 2.Qa3-d6 Bb6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[558]
h#2 (7+14)
Madrasi Rex Inclusiv
2.1.1.1
diagonálno-ortogonálna transformácia

Madrasi Rex Inclusiv je exopodmienka, ktorá je zložitejšou, než by človek na prvé počutie povedal. Jej podstatou je, že pri napadnutí kameňa jednej strany kameňom druhej strany je tento prvý kameň sparalyzovaný: nemôže ťahať, brať, nedáva šach, ponecháva si len schopnosť ďalej paralyzovať. Toto pravidlo sa aplikuje aj na kráľov (lebo Rex Inclusiv) a pri použití ortodoxných kameňov je paralýza takmer vždy vzájomná. (Otázka pre zaujatého čitateľa: kedy paralýza nie je vzájomná?)

V pomocnom mate na dnešnom diagrame je biely materiál extrémne silný, ale držia ho na uzde existujúce alebo potenciálne paralýzy zo strany čierneho, Dva postupy vedúce k matom sú analogické, ale faktom je, že ekonómia nesparalyzovaných figúr nie je práve najlepšia. Čo sa teda deje?

Biely v prvom ťahu vytvorí batériu ťahom figúry, ktorú odparalyzoval predtým čierny jazdec. Čierna dáma následne odparalyzuje zadný kameň batérie (sama sa priparalyzuje, takže nemôže odísť) a biely nakoniec matuje z batérie. Strategicky bohaté.

Diagram týždňa – 434

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
Wola Gulowska 2006
white Sd7 Pe7 Qf7 Kh7 Pd6 Se5 Bg4 Pc3 Pc2 Bh2 Re1 black Ra6 Ph6 Rh5 Sb4 Ke4 Pf4 Pd3 Se3 Ba2 Qf2
1.Se5-c4 ? threat: 2.Sd7-f6 # 1...Qf2-h4 2.Sc4-d2 # 1...Sb4-d5 2.Sd7-c5 # 1...Rh5-f5 2.Qf7*f5 # 1...Ra6*d6 2.Sc4*d6 # 1...Ba2*c4 2.Qf7*c4 # but 1...d3*c2 ! 1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-f6 # 1...Qf2-h4 2.Bg4-f3 # 1...Sb4-d5 2.c2*d3 # 1...Rh5-f5 2.Bg4*f5 # 1...Ra6*d6 2.Se8*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[559]
#2 (11+10)
Z-24-48

V oboch fázach dnešnej dvojťažky biely hrozí mat jazdcom na f6 – vo zvodnosti tým z d7, v riešení premeneným z e8. Od zmeny postavenia jazdcov medzi týmito fázami sa odvíja i zámena matov po štyroch obranách:

 • 1…Dh4 ruší krytie d2 aj f3,
 • 1…Jd5 zatvára Vh5 k c5 a ruší krytie d3,
 • 1…Vf5 ruší krytie f5 (a vždy je potenciálny problém s pokrytím jedného poľa za bieleho, f3 vo zvodnosti a d5 v riešení),
 • 1…V:d6 braním odblokuje d6 pre rôznych jazdcov.

Pestrá motivácia pre dosiahnutie klasickej zámeny štyroch matov bez opakovania Z-24-48.

 

Diagram týždňa – 433

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľuboš Kekely
II. cena
PAT A MAT 2019
white Pd6 Sb5 Kd5 black Pd7 Kf5 Sb1
1.Sb1-c3 + Kd5-d4 2.Sc3-d5 Sb5-a7 3.Sd5-e7 d6*e7 4.Kf5-e6 e7-e8=Q + 5.Ke6-d6 Qe8-e5 # 1.Sb1-a3 Sb5-c7 2.Sa3-b5 Sc7-e6 3.Sb5-c7 + d6*c7 4.Kf5-f6 c7-c8=Q 5.Kf6 -e7 Qc8-f8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[551]
h#5 (3+3)
2.1.1...
obete čierneho jazdca, premeny

Postavenie bielych figúr implikuje skutočnosť, že bielemu pešiakovi nedokážu pomôcť k premene. Jedinou možnosťou je obeť čJ z b1, a to buď na e7 alebo na c7. Tak ho pešiak môže vziať v 3. ťahu, v 4. ťahu sa premeniť a následne matovať. Kým sa obetuje čierny jazdec, matovú sieť pripravuje biely, posledné dva ťahy čierneho zase využije pre vkráčanie do matovej siete kráľ.

Kvalitná presnosť hry vedúcej k matom mimo kraja šachovnice, bez dodatočného materiálu potrebného pre odstránenie vedľajších riešení.

Diagram týždňa – 432

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
5. čestné uznanie
Leopold Szwedowski 75 JT 2008
white Kc7 Ra6 Se6 Bd3 Rd2 Ba1 Sd1 black Pe7 Sg6 Pb5 Kd5 Pf5 Ba4 Pb4 Rf3 Sf1
1.Kc7-b7 ! threat: 2.Se6-c7 + 2...Kd5-c5 3.Ra6-c6 # 1...Sg6-e5 2.Bd3-e4 + 2...Kd5-c4 {a} 3.Be4-d5 # {A} 2...Kd5*e4 {b} 3.Rd2-d4 # {B} 1...b4-b3 2.Bd3-c4 + 2...Kd5*c4 {a} 3.Rd2-d4 # {B} 2...Kd5-e4 {b} 3.Bc4-d5 # {A} 1...Rf3*d3 2.Rd2*d3 + 2...Kd5-c4 {a} 3.Sd1-b2 # {C} 2...Kd5-e4 {b} 3.Sd1-f2 # {D}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[539]
#3 (7+9)
IZ-32-24 s recipročnou zámenou

Hrozba dnešnej trojťažky zaženie kráľa na c5 a s využitím blokovania b5 a b4 mu dá mat veža z c6. Z tejto vety sa dá odvodiť niekoľko spôsobov, ako sa môže čierny proti nej brániť:

 • 1…Je5 napadne c6 – ale blokuje e5,
 • 1…b3 odblokuje b5 – ale blokuje b3,
 • 1…V:d3 umožní kráľovi utiecť cez c4 na b3 – ale umožní aj branie vežou na b3.

Biely má na všetky obrany odpoveď (samozrejme, ináč by to nemohlo byť riešením), z toho 2x dáva strelcová batéria dvojšach s obeťou strelca a 1x šachuje veža z d3 priamo. Vo všetkých troch prípadoch kráľ môže odísť na c4 aj e4 a nasledujúce maty bieleho sú vždy iné. Teda, nie úplne, sú zamenené, ale s opakovaním, konkrétne s recipročnou zámenou matov po prvých dvoch obranách. Dohromady ide o (medzivariantovú) trojfázovú zámenu dvoch matov zahŕňajúcu recipročnú zámenu, so symbolom Z-32-24.

Ekonomické spracovanie náročnej témy špecifické pre trojťažku.

Diagram týždňa – 431

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
1. čestné uznanie
Šachová skladba 1996
white Ba8 Pc7 Kf7 Re6 Sg6 Ph4 Pg3 Qd1 black Rd7 Pe7 Pc5 Kf5 Pg5 Pc4 Pd4 Pg4 Sd3 Ph3 Ba2 Pb2 Sf2
1.Qd1-c2 ? threat: 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM A)} 2.Sg6*e7 # 1...Sf2-e4 {(OM B)} 2.Ba8*e4 # but 1...c4-c3 ! 1.Qd1-f1 ? threat: 2.Ba8-e4 # 1...Sd3-f4 {(OM B)} 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM C)} 2.Sg6*e7 # but 1...g5*h4 ! 1.Qd1-d2 ! threat: 2.Qd2*g5 # 1...Sf2-e4 {(OM A)} 2.Ba8*e4 # 1...Sd3-f4 {(OM C)} 2.Re6-e5 # 1...Sd3-e5 + 2.Re6*e5 # 1...g5*h4 2.Sg6*h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[556]
#2 (8+13)
OM-32-33

Základnou tematikou slovenskej školy dvojťažky je zámena obranných motívov tých istých obrán medzi fázami. Samozrejme najznámejšou témou je cyklická zámena obranných motívov, ale nič nebráni transformácii aj mnohých iných zámenových tém do podoby zámen motívov. To je aj prípad dnešného diagramu, na ktorom je spracovaná pseudo-kolotočová zámena obranných motívov podľa schémy aAbB – cBaC – bAcC, s týmito motívami:

 • A – priame krytie
 • B – krytie odviazaním
 • C – zaclonenie hrozbového ťahu

V tomto zápise vyzerajú cyklicky obrany, zatiaľ čo motívy nie, pri druhom možnom poradí obrán v tretej fáze sa to otočí: aAbB – cBaC – cCbA. Táto nepravidelnosť odlišuje vo všeobecnosti kolotočové zámeny od pseudo-kolotočových a aj v schémach úloh sa tento rozdiel prejavuje. Nuž, presne táto oblasť zámen motívom je veľmi nepreskúmaným poľom.

Diagram týždňa – 430

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
I.-III. cena ex aequo
The Problemist 2022
white Ka8 Qd8 Bh7 Rg6 Rf5 Sc4 Se4 Pf3 black Re8 Pe7 Qe6 Sd4 Pf4 Pc3 Kd3 Pg2
1.Qe6*f5 Se4-d2 {display-departure-file} 2.Qf5-e6 Rg6*e6 # 1.Qe6*e4 + Rg6-c6 2.Qe4-e5 Rf5*e5 # 1.Qe6*g6 Rf5-c5 2.Qg6-g3 Se4*g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[572]
h#2 (8+8)
3.1.1.1
tretinová batéria

Dnešný diagram bol veľmi vysoko ocenený v prestížnom britskom časopise. O čo ide v tomto pomocnom mate? Biely chce matovať strelcom h7 tak, že spolu s čiernym otvoria diagonálu h7-b1. V každom riešení je potrebné okrem otvárania diagonály ešte zariadiť krytie polí c4 a e2. Tomu sa venuje biely po rade v 1. a 2. ťahu. Čierny medzitým anihiluje dámou jednu z figúr na poliach e4, f5, g6 a obetuje sa na poli, kam v 2. ťahu vyrazí biely kameň. Celé je to zmontované tak, že biely nemôže vymeniť poradie ťahov a úlohy figúr, čo je dané najmä (obmedzenou) pohyblivosťou čiernej dámy. Parádny úspech.