Diagram týždňa – 141

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
Silvio Baier
15595 Die Schwalbe 261, VI/2013
white Pg2 Kf1 black Kg8 Pa4 Pb3 Pc3 Pd3 Pg3 Pb2 Pc2 Bh2 Rb1 Sc1
1.Rb1-a1 Kf1-e1 2.b2-b1=S Ke1-f1 3.Sb1-d2 + Kf1-e1 4.Sd2-f3 + g2*f3 5.b3-b2 f3-f4 6.b2-b1=R f4-f5 7.Rb1-b7 f5-f6 8.Rb7-h7 f6-f7 + 9.Kg8-h8 f7-f8=Q # 1.a4-a3 Kf1-e1 2.d3-d2 + Ke1-f1 3.d2-d1=B Kf1-e1 4.Bd1-f3 g2*f3 5.a3-a2 f3-f4 6.a2-a1=R f4-f5 7.Ra1-a7 f5-f6 8.Ra7-h7 f6-f7 + 9.Kg8-h8 f7-f8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[204]
h#9 (2+11)
2 riešenia
AUW

Dnešný diagram má relatívne zriedkavú výzvu. Nielen, že ide o pomocný mat až 9. ťahom, ale má dokonca dve riešenia.

Už pri rýchlom pohľade na postavenie sa ukáže, že biely je veľmi stiesnený a na matovanie bude potrebné premeniť pešiaka. Ale na to je treba pešiaka najskôr rozhýbať.  To sa dá zvládnuť dvomi výrazne odlišnými spôsobmi, ktoré vedú k dvom dlhým riešeniam, pokiaľ si do čiernej stratégie pripočítame aj nutnosť dostať nejaký blokujúci kameň do blízkosti čierneho kráľa.

Maty sú síce rovnaké, ale s ohľadom na vyššie uvedené to nepovažujem za zásadný nedostatok, formalistov navyše môže potešiť aj prítomnosť všepremeny.

Diagram týždňa – 137

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
Ladislav Packa
II. cena
Quick composing Dresden C 6.8.2017
white Rd7 Pe6 Bg6 Pc5 Pc4 Pd4 Se4 Se3 Rg3 Pg2 Kf1 black Rd8 Sg8 Bh7 Qh5 Pf4 Kd3 Rh3 Pf2 Ba1 Sh1
1.Qh5-f3 Rg3*h3 2.Kd3*e3 Rh3*f3 # 1.Qh5-d5 Rd7*d8 2.Kd3*d4 Rd8*d5 # 1.Qh5-f5 Bg6*h7 2.Kd3*e4 Bh7*f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[200]
h#2 (11+10)
3.1.1.1

Minulý týždeň sa v nemeckých Drážďanoch uskutočnil svetový kongres kompozičného šachu. Jeho súčasťou bolo popri zasadnutí WFCC množstvo riešiteľských a skladateľských súťaží. Informácie o kongresovom dianí je možné nájsť na oficiálnom webe https://wccc2017.de/, neskôr budú niektoré informácie určite uverejnené aj na webe WFCC alebo v časopise PAT A MAT.

Nás môže len tešiť skvelé vystúpenie slovenských skladateľov v oficiálnych, neoficiálnych i úplne neoficiálnych kongresových turnajoch. Obzvlášť dobre bodovala trojica Laco Salai, Emil Klemanič a Laco Packa, ktorá spolu na mieste počas kongresu vytvorila viacero ocenených skladieb. Na dnešnom diagrame je II. cena z bleskovej skladateľskej súťaže, kde na skladanie boli k dispozícii len 4 hodiny. Tri analogické riešenia sa anonymne páčili rozhodcovi Michalovi Dragounovi. Ako sa budú páčiť vám, keď poznáte mená autorov?

Diagram týždňa – 134

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Emil Klemanič
1. pochvalná zmienka
Orbit 2014
white Kb7 Pe5 Bh5 Pa4 Sc3 Pe2 black Pd7 Rf7 Pc5 Qc4 Kd4 Pf4 Rf3 Bh2 Bh1
1.Qc4-b4 + Sc3-b5 + 2.Kd4-c4 Bh5*f7 + 3.d7-d5 e5*d6 ep. # 1.Rf3-d3 + e2-e4 2.f4*e3 ep. + Bh5-f3 3.Bh2*e5 Sc3-e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[187]
h#3 (6+9)
2.1.1.1.1.1
branie mimochodom

Máloktorý slovenský skladateľ sa venuje temer výhradne pomocným matom. Jedným z mála je Jozef Ložek, ktorý pri práci nad dnešným diagramom spojil sily s nielen pomocnomatovým expertom Emilom Klemaničom. Výsledkom spolupráce sú dve riešenia v h#3, ktorých prominentným javom je branie mimochodom.

V prvom riešení je branie mimochodom vhodným spôsobom pre odstránenie čierneho pešiaka d5 tak, aby zároveň Sf7 ostal kryť d5. V druhom riešení má branie mimochodom viacero funkcií, no najmä predchádzajúci dvojkrok pešiaka e2 umožní dočasné zakrytie dlhej diagonály tak, aby Pf4 mohol aj blokovať e3.

 

Diagram týždňa – 130

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
SuperProblem 10 JT C 20.8.2016
white Qe4 Sf3 Kh3 black Pb7 Bc7 Se7 Pf7 Ba6 Pb6 Kc6 Se6 Qd5 Pg5 Rb3 Rd2
a) 1...Qe4-c4 + 2.Qd5-c5 Kh3-g4 3.Rd2-d6 Sf3-e5 # b) bRd2-->d4 1...Kh3-g2 2.Se6-c5 Qe4-e6 + 3.Qd5-d6 Sf3*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[189]
h#2,5 (3+12)
b) Vd2→d4
zmena línie väzby, hra na rovnakých poliach

Väzbu, ktorá sa nachádza v diagramovej pozícii, biely na mat nedokáže využiť, preto sa dvojica dám premiestni na iné línie. Pri zvislej alebo vodorovnej väzbe dokáže biela dáma kryť ešte dve ďalšie polia, v takom prípade sa už matové siete rysujú. Jazdec v mate pokryje ešte jedno pole diagonálne od čK, takže zostáva zablokovať jedno ortogonálne pole. Ale čierny si musí dobre vybrať, ktorou figúrou bude blokovať, lebo biely musí ešte ťahom kráľa odviazať svojho jazdca.

Schéma matových sietí je na prvý pohľad symetrická, ale hra takou rozhodne nie je. Aj preto rozhodca jubilejného turnaja ruskej webstránky SuperProblem nášmu Karolovi Mlynkovi udelil za popísaný obsah prvú cenu.

Diagram týždňa – 126

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
Ľudovít Lehen
I. cena
Šachové Umenie 1987
white Kb7 Bh7 Pe6 Pe5 Pd4 Re4 Rg4 Qb1 black Se8 Pd7 Re7 Pg7 Pd6 Pb5 Pc5 Kd5 Pa4 Sb3 Bf3 Rb2 Bh2 Qh1
1.Bh2*e5 Qb1-d3 2.Be5*d4 Rg4-g5 # 1.Sb3*d4 Bh7-g8 2.Sd4*e6 Qb1-d3 # 1.Re7*e6 Rg4-g5 2.Re6*e5 Bh7-g8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[170]
h#2 (8+14)
3.1.1.1
cyklus bielych ťahov

Formálna téma dnešného diagramu je ľahko viditeľná zo zápisu riešení: tri biele ťahy Dd3, Vg4 a Sg8 sú v troch riešeniach zacyklené ako 1. a 2. ťahy. Tento cyklus je podporený jednotnou hrou trojice čiernych figúr Jb3, Sh2 a Ve7, berúcich bielych pešiakov v 1. a 2. ťahu čierneho. V dôsledku týchto pohybov je čierna figúra v mate priviazaná na línii, na ktorú smeruje 1. ťah bieleho, a mat čierny dostáva po línii, na ktorej čierna figúra brala v 1. ťahu. Ozaj jednotná líniová stratégia.

V spracovaní je možné nájsť i nejednotné technické prvky (dvakrát je Ve4 krytá zbytočne dvomi figúrami, vyriešenie pokrytia c4), avšak tie boli potrebné pre ukrotenie veľmi silného bieleho materiálu s ľahkým prístupom k čiernemu kráľovi.

Diagram týždňa – 122

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
V. cena
Orbit 2014/II
white Qe8 Pa5 Kb5 Pd5 Pb4 Pc4 Pd4 Pe3 black Ra6 Pa4 Qa3 Rb3 Kc3 Pd3 Sa2 Pb2 Pc2 Pd2 Bh2
1.Bh2-d6 Qe8-e5 2.Bd6-c5 d4*c5 # 1.Ra6-d6 Qe8-c6 2.Rd6*d5 + c4*d5 # 1.Bh2-e5 Qe8-h8 2.Be5*d4 Qh8*d4 # 1.Ra6-c6 Qe8-c8 2.Rc6*c4 Qc8*c4 # 1.Bh2-f4 e3*f4 2.Kc3*d4 Qe8-e5 # 1.Ra6*a5 + Kb5*a5 2.Kc3*c4 Qe8-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[173]
h#2 (8+11)
6.1.1.1

Dnešný diagram má nad sebou nadpísané tri mená a jeho obsah je vtelený do troch dvojíc riešení. Získal vysoké ocenenie v súťaži špičkového časopisu so špecializáciou na pomocné maty a samomaty Orbit. Rozhodoval Borislav Gadjanski a k jeho komentáru je ťažké ešte niečo dodať:

„HOTF s tromi dvojicami tematicky súvisiacich riešení. Čierne S & V sa obetujú každý na troch rôznych poliach. Tri maty sú na ortogonálnej línii c3-c8, ostatné tri na diagonálnej línii c3-h8. De5 a Dc6 sú prvými ťahmi bieleho, v ďalšej dvojici riešení sú len pokusmi a v poslednej dvojici sú vo funkcii matov. Aj keď hra je v každom samostanom riešení jednoduchá, všetky fázy spolu vytvárajú navzájom zodpovedajúci, kompaktný a presvedčivý mechanizmus, do ktorého nemožno nič pridať ani z neho ubrať.“

Diagram týždňa – 120

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
Pochvalná zmienka
Problemaz 2016
white Pd5 Pd4 Ke3 Pc2 Bd1 black Kb6 Pd6 Sa1
1.Sa1-b3 c2*b3 2.Kb6-b5 b3-b4 3.Kb5-c4 b4-b5 4.Kc4*d5 Bd1-b3 # 1.Kb6-b5 Bd1-g4 2.Kb5-c4 Bg4-d7 3.Kc4*d5 Ke3-d3 4.Sa1-b3 c2-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[159]
h#4 (5+3)
2.1.1.1.1.1.1.1
cyklus čiernych ťahov, ideálne maty

Dnešný diagram je skorominiatúrkou (8 kameňov), ale za obsah sa rozhodne hanbiť nemusí. Ideálne maty by ste pravdepodobne očakávali, ale cyklickú tému asi ťažko. Práve tú ocenil rozhodca marockej súťaže, konkrétne spracovanie cyklu štyroch čiernych ťahov v dvoch riešeniach. Samozrejme, v tejto podobe cyklus nemôže byť kompletný, ale to je sústo pre ťažkotonážne pozície. Ďalej je potrebné kladne oceniť fakt, že oba maty sú v strede šachovnice, čo je v podobných schémach rozhodne  výnimočným javom.

Diagram týždňa – 116

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
I. cena
Orbit 2013
white Ke8 Qb7 Sc6 Pf5 Pb4 Pd4 Sh4 Ph3 Pf2 black Ba8 Bd8 Pd7 Ph7 Pb6 Pd6 Ke4 Pg3 Sb2 Pd2 Re2 Sd1
1.Sd1*f2 Sh4-g2 2.Ke4-f3 + Sc6-e5 # 1.Sd1-c3 Sc6-e5 + 2.Ke4*d4 Sh4-f3 # {display-departure-square} 1.Sb2-c4 Sh4-f3 2.Ke4-d5 + Sc6-e7 # 1.Bd8-g5 Sc6-e7 + 2.Ke4-f4 Sh4-g2 # 1.Sd1-e3 Qb7*d7 2.Se3*f5 Qd7*f5 # 1.Bd8-f6 Qb7*b6 2.Bf6*d4 Qb6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[163]
h#2 (9+12)
6.1.1.1
HOTF

Súťaž h# špičkového časopisu (venovaného najmä pomocným matom a samomatom) za rok 2013 rozhodoval Bulhar Dijan Kostadinov. Vo víťaznej skladbe na dnešnom diagrame vysoko ocenil náročnú koncepciu šiestich riešení rozdelenú do cyklu bielych ťahov v štyroch riešeniach a perfektnej analógie ostávajúcich dvoch riešení.

Škoda, že Orbit už skončil. Ale to nezmená, že ho máme v diagrame týždňa naposledy – v poslednom období jeho existencie sa autorom dnešného diagramu podarilo získať viacero vysokých ocenení, takže sa máte na čo tešiť…

Diagram týždňa – 112

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Reinhardt Fiebig
Die Schwalbe 2007
white Kh5 Pb2 Pf2 black Pd7 Pb6 Pf5 Pa4 Pc4 Pe4 Kh3 Pa2 Pe2 Sf1
a) 1.a2-a1=Q b2-b4 2.Qa1-f6 b4-b5 3.Qf6-c6 b5*c6 4.e2-e1=Q c6*d7 5.Qe1*f2 d7-d8=Q 6.Qf2-g2 Qd8-h4 # b) bPf5-->f6 1.e2-e1=Q f2-f4 2.Qe1-g3 f4-f5 3.Qg3-g6 + f5*g6 4.a2-a1=Q g6-g7 5.Qa1*b2 g7-g8=Q 6.Qb2-h2 Qg8-g4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[152]
h#6 (3+10)
b) f5->f6
premeny na dámu

Postavenie diagramu sľubuje premenu za bieleho po ceste bieleho pešiaka zo základného radu – téma excelsior – keďže biely niekde musí získať silnejší materiál na matovanie.

Okrem toho prítomnosť dvoch čiernych pešiakov na a2 a e2 naznačuje možné premeny i za čierneho.

Za týchto okolností asi neprekvapí, že v oboch pozíciách prebehnú po 3 premeny. Ale silnými plusovými bodmi, ktoré tento pomocný mat vytrhávajú zo šedivého priemeru, je dvojica menej viditeľných pozorovaní z riešenia:

 • všetkých 6 premien je na dámu
 • nepremieňajúci sa pešiak je braný (na základnom poli), takže ide o tému Zilahi.

Dobrý obsah na pomocný mat 6. ťahom.

Diagram týždňa – 107

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Emil Klemanič
III. cena
Moskovský turnaj 2016
white Bh8 Ka4 Pf2 Rc1 black Pf7 Sd6 Ke6 Pf5 Qg5 Pb4 Rd4 Bc3 Sd3 Pe3 Rg1
1.Rd4-d5 f2*e3 2.Bc3-f6 Rc1-c7 3.Ke6-e5 Rc7-e7 # 1.Qg5-e7 f2-f4 2.Rg1-g7 Rc1-h1 3.Ke6-f6 Rh1-h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[143]
h#3 (4+11)
2 riešenia
otváranie línií, maty s väzbou

Napriek prítomnosti dvojice bielych figúr V+S na šachovnici sa v riešeniach nevyskytuje už dosť ošúchaná ortogonálno-diagonálna analógia. Strelec sa z rohu ani nepohne, za bieleho obstará hru najmä veža, ktorej sekunduje pešiak. Čierne figúry sa venujú predbežnému prerušeniu línie strelca a postupne sa otvárajú línie pre čierny i biely druhý ťah.

Ozaj dobrá analógia, ktorú patrične ocenil aj rozhodca turnaja Valerij Gurov. Mimochodom, pokiaľ ste to nevedeli, Moskovský turnaj je pravidelne vypisovaný pre úlohy s maximálne 15 kameňmi, takže táto bola na hranici, pokiaľ ide o ekonómiu.