Diagram týždňa – 385

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
4. čestné uznanie
Feoktistov 70 JT 2018
white Bh3 Ka2 Rd2 Bg1 black Pc7 Pd6 Se6 Pg6 Rb5 Be5 Rc4 Ke4 Pf4 Pd3 Pe2 Sd1 Bh1
a) 1.Sd1-f2 Bh3-f5 + 2.Ke4-e3 Rd2*d3 # b) wRd2-->b4 1.Sd1-e3 Bh3*e6 2.Ke4-d4 Rb4*c4 # +c) bKe4-->c6 1.Se6-d4 Bh3-d7 + 2.Kc6-c5 Rb4*b5 # +d) wRb4-->a8 1.Se6-c5 Bh3-c8 2.Kc6-b6 Ra8-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[504]
h#2 (4+13)
b) Vd2→b4
c) = b) + Ke4→c6
d) = c) + Vb4→a8
4-násobné echo modelového matu s väzbou

Téma dnešného pomocného matu je mimoriadne výtvarná. Všetky matové obrazce sú presne rovnaké – veža krytá bielopoľným strelcom matuje z bezprostrednej blízkosti čierneho kráľa, čiernopoľný strelec pritom viaže jazdca, ktorý v prvom ťahu prerušil jeho líniu pre umožnenie ťahu kráľa do matovej siete. Napriek pokračujúcemu dvojníku s premiestňovaním tematických figúr bV+čK ide o veľmi vydarené spracovanie štvornásobného echa modelového matu s väzbou.

Diagram týždňa – 382

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zdravko Maslar
Cena
feenschach 2002
white Bc3 Kb2 black Sf5 Ph5 Pc4 Kh4 Pe3 Pa2 Pc2 Pe2 Pf2 Pg2 Ra1 Rd1 Sh1
1.c2-c1=B + Kb2-c2 2.e2-e1=B Kc2*d1 3.g2-g1=B Kd1-e2 4.f2-f1=B + Ke2-f3 5.Bf1-h3 Bc3-f6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[507]
h#5 (2+13)
4 premeny na strelca

Vo veku nedožitých 90 rokov cez víkend skonal známy skladateľ srbského pôvodu Zdravko Maslar (26.10.1932 – 24.04.2022). Jeho doménou boli najmä pomocné maty a sériovoťahové úlohy. Známe sú napríklad jeho vrcholné sériovoťahové úlohy s premenami pešiakov jednej strany na ten istý typ figúry. Niečo také obsahuje aj dnešný diagram v podobe obyčajného pomocného matu. Zdravko Maslar dlhé roky prežil v Nemecku, v mestečku Andernach, kde bol jedným z organizátorov možno najznámejšieho pravidelného stretnutia exoskladateľov. Viac o ňom na fóre MatPlus.

 

Diagram týždňa – 380

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Probleemblad 2014
white Ba8 Rc6 Pe5 Sg3 Pb2 Kd2 Rf1 black Qd8 Pa7 Pd7 Pe7 Rg7 Bd6 Pe6 Pb5 Pc4 Pd4 Sh3 Ba2 Kg2 Ph2
a) 1.Qd8-a5 + b2-b4 2.c4*b3 ep. + Rc6-c3 # b) bPe6-->c5 1.Bd6-b8 Rc6-g6 + 2.d7-d5 e5*d6 ep. #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[498]
h#2 (7+14)
b) Pe6->c5
branie mimochodom, biela batéria

V pomocnom mate na diagrame chce biely matovať batériou po diagonále a8-g2. K dosiahnutiu matu je potrebné najmä pokryť g3 a tiež zrušiť kontrolu čiernej dámy nad batériou. Pritom sa však treba postupovať opatrne – neotvoriť Sa2 na d5, zneutralizovať napadnutie tematickej diagonály pešiakom d7 po odchode Sd6 a samozrejme riešiť šachy bielemu kráľovi po ťahu 1.Da5+. Ukazuje sa, že celé korektné riešenia si vyžadujú použitie (v pomocných matoch) pomerne zriedkavého brania mimochodom, pričom je zdôraznené použitie obomi stranami. Príjemný nešablónovitý pomocný mat, ktorý sa priznane nesnaží o dôslednú analógiu.

Diagram týždňa – 376

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
2. čestné uznanie
Die Schwalbe 2020
white Pe6 Sb4 Bf4 Rg4 Ke1 black Rd8 Pd6 Pg5 Kd4 Qh3 Sh2 Bf1
1.Qh3-b3 Bf4*g5 + 2.Kd4-c3 Bg5-f6 # 1.Qh3-f3 Bf4-e5 + 2.Kd4-e3 Be5-d4 # 1.Qh3-c3 + Ke1-f2 2.Sh2-f3 Bf4*d6 # 1.Qh3-h8 Ke1-d2 2.Qh8-e5 Bf4-e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[482]
h#2 (5+7)
4.1.1.1
HOTF

Štyri riešenia dnešného pomocného matu majú spoločné prvky: prvé ťahy čierneho robí dáma, matuje vždy biely strelec. Ale majú aj dôležité odlišnosti, ktoré umožňujú ich rozčlenenie do dvoch dvojíc. V prvej dvojici riešení vystrelí strelcová batéria už v prvom ťahu bieleho a čierny kráľ odchádza na iné matové polia. V druhej dvojici riešení sa v prvom ťahu bieleho premiestni biely kráľ a čierny druhý ťah využije na blokovanie poľa okolo kráľa, po čom nasleduje batériový mat. Elegantné spojenie týchto dvojíc do jednej pozície sa podarilo bez prekročenia hranice 12 kameňov na diagrame (mereditka).

Diagram týždňa – 372

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
III. cena
F. Abdurahmanović 60 JT 2000
white Ra8 Bc6 Kf2 black Pb7 Kc7 Pb6 Sc5 Pd5 Pc4 Pe4 Bg4 Sc3 Pf3
1...Ra8-a1 2.Kc7-b8 Ra1-h1 3.Kb8-a7 Rh1-h8 4.Ka7-a6 Rh8-a8 # 1...Ra8-a7 2.Kc7-b8 Ra7*b7 + 3.Kb8-a8 Rb7-b8 + 4.Ka8-a7 Rb8-a8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[494]
h#3,5 (3+10)
2.1.1.1.1.1.1
kolobeh veže

Biely materiál veža a strelec v štvorťahovom pomocnom mate dáva široké tematické možnosti. Zároveň často hrozí vedľajšími riešeniami. Nášmu špecialistovi na dlhé pomocné maty (iné ako zamerané čisto na modelové maty) sa na dnešnom diagrame podarilo spracovať veľmi známu tému kolobehu. Jej podstatou je návrat figúry na pole, na ktorom na nachádzala už skôr, nie jednoduchým návratom, ale s návštevou viacerých polí. Najbežnejší kolobeh je štvorcový alebo obdĺžnikový a práve taký vykonáva v oboch riešeniach biela veža. Obehne štvorec najväčší, po všetkých rohoch šachovnice, aj najmenší, veľkosti 2×2. Veľmi pekný úspech sa dostavil v podobe ceny v jubilejnej súťaži svetového experta na pomocné maty, Fadila Abdurahmanovića z Bosny a Hercegoviny.

Diagram týždňa – 370

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Pochvalná zmienka
StrateGems 2002
white Pb3 Pf3 Pb2 Pc2 Pd2 Qc1 Ke1 black Rd7 Re7 Ke6 Pc4 Pg4 Qc3
1...b3*c4 2.Rd7*d2 Qc1*d2 3.Qc3-f6 Qd2-d5 # 1...f3-f4 2.Qc3*b2 Qc1*b2 3.Re7-f7 Qb2-e5 # 1...f3*g4 2.Qc3*c2 Qc1*c2 3.Rd7-d6 Qc2-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[493]
h#2,5 (7+6)
3.1.1.1.1
zámena funkcií čiernych kameňov, obete, modelové maty

Na dnešnom diagrame je veľmi zrozumiteľný pomocný mat. Cieľom bieleho je matovať dámou. Čierny mu k tomu pomáha obeťou v druhom ťahu a následným blokovaním. Pritom biely začína, takže prvý ťah predchádzajúci mobilizácii dámy využije na pokrytie poľa, na ktorom dáma neskôr matuje. Modelové maty sú temer samozrejmosťou.

Diagram týždňa – 365

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Pochvalná zmienka
PAT A MAT 2010
white Ka6 Pd6 Se2 black Sb7 Pc7 Pf7 Qe6 Bc5 Kf5 Rh5 Rb4 Pe3
1...Se2-c1 2.Qe6-d5 d6*c7 3.Kf5-e4 c7 -c8=Q 4.Rh5-e5 Qc8-g4 # 1...Se2-g1 2.Qe6-e5 d6-d7 3.Kf5-f4 d7- d8=Q 4.Rh5-f5 Qd8-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[473]
h#3.5 (3+9)
2.1.1.1.1.1.1.1
skoro farebné echo

h#3,5 ako výzva značí, že biely musí v pomocnom mate začínať. V postavení dnešného diagramu moc ťahov biely na výber nemá – kráľa má znehybneného, pešiaka priviazaného, takže začať musí jazdec. Zo šestice jeho možných ťahov vedú k možnému matu len dva – a to na opačné strany prvého radu. Načo je to dobré?

Jazdec kryje jedno pole v blízkom okolí čierneho kráľa a týmto spôsobom determinuje ďalší priebeh. Biely získa silnejší materiál premenou na dámu, pričom odväzujúca čierna dáma blokuje jedno pole matovej siete. Po umiestnení kráľa na cieľové pole druhé blokovanie vykoná čierna veža. Biely dáva následne známy mat dámou a to v skoro echovej podobe.

Nie prevratné, ale slušné.

Diagram týždňa – 361

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Čestné uznanie
Orbit 2014
white Ka7 Sb4 Be4 Sh2 black Qg8 Sc7 Bh5 Pd4 Sd3 Ke3 Pf3 Rd2
1.Sd3-f4 Be4-d3 2.Bh5-g6 Sh2-g4 # 1.f3-f2 Be4-f3 2.Sc7-e6 Sb4-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[479]
h#2 (4+8)
2.1.1.1
recipročná zámena funkcií ťahov, modelové maty

Pomocný mat na dnešnom diagrame sa vyznačuje dobrou analógiou medzi dvomi riešeniami:

 • 1. ťah čierneho: uvoľnenie poľa pre 1. ťah bieleho, blokovanie poľa čiernemu kráľovi,
 • 1. ťah bieleho: bS kryje polia e2 a e4,
 • 2. ťah čierneho: dvojnásobné zrušenie krytia matového poľa (odchodom a prerušením čiernej línie),
 • 2. ťah bieleho: modelový mat jazdcom s pokrytím posledného voľného poľa.

Hodnotná je aj viacnásobná recipročná zámena funkcií kameňov (najmä Jb4-Jh2, Jd3-Pf3).  Ocenenie v Orbite, svojho času špičkovom časopise venovanom o.i. pomocným matom, je úspechom.

 

Diagram týždňa – 357

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Kovalič & Imrich Bandžuch
Zvláštne čestné uznanie
Viktor Zajcev 50 JT 2018
white Be8 Rh8 Kb1 black Kf5 Pg5
a) 1.Kf5-f4 Be8-g6 2.Kf4-g4 Bg6-h7 3.Kg4 -h5 Bh7-f5 # b) bPg5-->e7 1.Kf5-e6 Be8-f7 + 2.Ke6-d7 Bf7-g8 3.Kd7-e8 Bg8-e6 # c) wBe8-->c3 1.g5-g4 Bc3-g7 2.Kf5-g5 Bg7-h6 + 3.Kg5-h4 Bh6-f4 # +d) bPg5-->d7 1.Kf5-e6 Bc3-g7 2.Ke6-e7 Bg7-f8 + 3.Ke7-d8 Bf8-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[476]
h#3 (3+2)
b) Pg5→e7
c) Se8→c3
d) = c) + Pg5→d7
4-násobné echo modelového matu

Päťkameňové ortodoxné skladby už v dnešnej dobe vo všeobecných turnejoch nebodujú moc často. O to zaujímavejší je dnešný diagram spišskej dvojice skladateľov. V štvorici pozícií je spracované štvronásobné echo batériového modelového matu na okraji šachovnice. Zaujímavým momentom je nehybnosť bielej veže stojacej v rohu. Napriek svojej pasivite má na matoch zásadný podiel. Škoda len opakovania ťahu Sg7, avšak za vyššie uvedených obmedzení nie je veľmi vidno možnosť rozlíšiť prvé ťahy bieleho. Za neštandardný obsah zvláštne ocenenie v jubilejnom turnaji bieloruského skladateľa.

Diagram týždňa – 351

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
5. pochvalná zmienka
Šachmatija 2019
white Rb7 Rc7 Kg4 black Ba6 Sb5 Pd5 Ke4 Qa3 Sb3
1.Sb3-d4 {display-departure-rank} Rc7-c4 2.Qa3-d3 Rb7-e7 # 1.Sb5-d4 {display-departure-rank} Rb7-b4 2.Ba6-d3 Rc7-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[462]
h#2 (3+6)
2.1.1.1

Biely chce v pomocnom mate na diagrame matovať po stĺpci e. To si vyžaduje riešenie dvoch voľných polí čierneho kráľa na d4 a d3. Obidve môže čierny zablokovať, d4 jazdcom a d3 líniovou figúrou, ktorú otvorí jazdec ťahajúci v prvom ťahu.

Ale blokovanie d4 jazdcom znamená pokrytie stĺpca e týmto jazdcom (Antizielelement), takže ho biely ešte musí priviazať po 4. rade. A teraz prichádza na rad voľba: ktorá veža má viazať a ktorá matovať? Rozhodnutie prináša dodatočná motivácia. Da4 kryje e7 už v diagramovej pozícii, takže pokiaľ je d3 blokované strelcom a dáma ostáva na mieste, musí líniu a4-e7 prerušiť biely vežou na b4. Ak dáma odchádza, znamená to, že aj Jb5 ostáva na mieste a biely musí hrať druhou vežou na c4.

Pekne zinscenovaná zámena funkcií bielych veží vo veľmi ekonomickej pozícii.