Diagram týždňa – 25

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anatolij Slesarenko
I. cena
64 1987
white Re8 Kg8 Sc7 Qb6 Bd4 Bg2 Sa1 Rd1 black Pb7 Pd6 Bh6 Kc4 Pg3 Rh3 Rd2 Sf2
1...Kc4-d3 {a} 2.Bg2-f1 # 1...Rd2*d4 2.Qb6*d4 # 1...Rd2-b2 2.Bg2-d5 # 1.Sa1-c2 ? threat: 2.Qb6-b5 # {A - 2.Db3+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b3 # {B} 1...Rd2*d4 2.Qb6-b4 # but 1...Rh3-h5 ! 1.Sc7-e6 ! threat: 2.Qb6-b3 # {B - 2.Db5+?} 1...Kc4-d3 {a} 2.Qb6-b5 # {A} 1...Rd2-b2 2.Re8-c8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[48]
#2 (8+8)
Le Grand
Suškov
Z-(3,2,2)-37

Voľné pole d3 v diagramovej pozícii nesľubuje čiernemu žiadny prospech, keďže je pripravený mat 2.Sf1#. Ale zvodník i úvodník tento mat nahradia inými, takže dochádza k trojfázovej zámene matu po 1…Kd3.

Táto zámena je prepojená s hrozbami tak, že sa hrozbové maty dvoch fáz a maty nasledujúce po ťahu kráľa na voľné pole recipročne zamenia. To je podstata le Grandovej témy.

Dôležité ešte je, že hlavným útočným motívom prvých ťahov je pokrytie poľa d4. Nehrozia však oba maty 2.Db3# a 2.Db5# kvôli dodatočným zoslabujúcim motívom – zrušeniam krytí polí b3 a b5, ale vždy len jeden mat. A to je zase pointa Suškovovej témy.

Pekná syntéza viacerých moderných dvojťažkových tém.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.