Diagram týždňa – 432

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
5. čestné uznanie
Leopold Szwedowski 75 JT 2008
white Kc7 Ra6 Se6 Bd3 Rd2 Ba1 Sd1 black Pe7 Sg6 Pb5 Kd5 Pf5 Ba4 Pb4 Rf3 Sf1
1.Kc7-b7 ! threat: 2.Se6-c7 + 2...Kd5-c5 3.Ra6-c6 # 1...Sg6-e5 2.Bd3-e4 + 2...Kd5-c4 {a} 3.Be4-d5 # {A} 2...Kd5*e4 {b} 3.Rd2-d4 # {B} 1...b4-b3 2.Bd3-c4 + 2...Kd5*c4 {a} 3.Rd2-d4 # {B} 2...Kd5-e4 {b} 3.Bc4-d5 # {A} 1...Rf3*d3 2.Rd2*d3 + 2...Kd5-c4 {a} 3.Sd1-b2 # {C} 2...Kd5-e4 {b} 3.Sd1-f2 # {D}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[539]
#3 (7+9)
IZ-32-24 s recipročnou zámenou

Hrozba dnešnej trojťažky zaženie kráľa na c5 a s využitím blokovania b5 a b4 mu dá mat veža z c6. Z tejto vety sa dá odvodiť niekoľko spôsobov, ako sa môže čierny proti nej brániť:

 • 1…Je5 napadne c6 – ale blokuje e5,
 • 1…b3 odblokuje b5 – ale blokuje b3,
 • 1…V:d3 umožní kráľovi utiecť cez c4 na b3 – ale umožní aj branie vežou na b3.

Biely má na všetky obrany odpoveď (samozrejme, ináč by to nemohlo byť riešením), z toho 2x dáva strelcová batéria dvojšach s obeťou strelca a 1x šachuje veža z d3 priamo. Vo všetkých troch prípadoch kráľ môže odísť na c4 aj e4 a nasledujúce maty bieleho sú vždy iné. Teda, nie úplne, sú zamenené, ale s opakovaním, konkrétne s recipročnou zámenou matov po prvých dvoch obranách. Dohromady ide o (medzivariantovú) trojfázovú zámenu dvoch matov zahŕňajúcu recipročnú zámenu, so symbolom Z-32-24.

Ekonomické spracovanie náročnej témy špecifické pre trojťažku.

Diagram týždňa – 422

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
4. Svetový pohár FIDE C 15.1.2015
white Sc8 Pe6 Kh6 Pb5 Pf5 Qc4 Pc2 Pf2 Pg2 Ph2 black Sb8 Rf8 Bc7 Ph7 Pb6 Pf6 Ke5 Ba4 Pd3 Re2
1...Ke5*f5 2.g2-g4 + 2...Kf5-e5 3.f2-f4 # {(MM)} 1.Sc8-e7 ! 1...Ba4*b5 {(hrozba)} 2.f2-f4 + 2...Ke5-d6 3.Qc4-b4 # {(MM)} 1...Re2-e4 2.Qc4*c7 + 2...Ke5-d4 3.c2-c3 # {(MM)} 1...Re2*f2 2.Qc4-d5 + 2...Ke5-f4 3.Qd5-d4 # {(MM)} 1...Ke5-d6 2.Qc4-b4 + 2...Kd6-e5 3.f2-f4 # {(MM)} 1...Sb8-a6 {(1...Jb8~)} 2.Se7-c6 + 2...Ke5*f5 3.g2-g4 # {(MM)} 2...Ke5-d6 3.Qc4-d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[547]
#3 (10+10)
1+5 modelových matov

Pochvalná zmienka síce nie je vysoké ocenenie, ale svetový pohár býva najmä v ortodoxných oddeleniach veľmi kvalitnou súťažou. Preto aj takéto vyznamenamie značí, že trojťažka na diagrame má slušnú kvalitu. Riešenie aj s označením MM u niektorých matov to napovedá – ide o spracovanie súboru šiestich modelových matov (z toho jedného v zdanlivej hre), s úvodníkom, ktorý berie aj dáva voľné pole (pritom tematická zdanlivá hra nasleduje práve po ťahu čK na toto pole). Rozhodca svetového pohára skladbe vyčítal len množstvo bielych pešiakov, na čo by sa starí českí majstri určite trochu krivo pozerali. Napriek tomu veľmi zaslúžené umiestnenie v prestížnom turnaji.

Vypísanie JT Formánek-90

POZOR: usporiadateľ a rozhodca aktualizovaní. Ceny už určené.

ATTENTION: the director and the judge updated. The prizes already specified too.


Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje jubilejnú súťaž k 90. narodeninám Bedricha Formánka (* 6.6.1933) v skladaní trojťažiek podľa pravidiel šatrandžu (starého arabského šachu). Použitie dám alebo strelcov nie je dovolené, namiesto nich je nutné použiť figúry fers (skokan 1-1) a alfil (skokan 2-2), a to v ľubovoľnom počte. Pešiaci na poslednom rade sa môžu premeniť iba na fersa. Nie sú dovolené dvojkroky pešiakov, ani rošády. Skladby sa môžu končiť rovnocenne matom alebo patom. Pripúšťajú sa aj ilegálne postavenia. Celý článok »»

Diagram týždňa – 412

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
1. miesto
Slovensko - Lotyšsko 1991
white Rf7 Sc6 Bd5 Re5 Pg4 Ka3 Qb3 Sf1 black Pb7 Bb6 Kd6 Pe6 Pf6 Pc5 Pa4 Rc4 Pd4 Pe4 Sb2
1.Sf1-d2 ! threat: 2.Sd2*e4 # 2.Qb3*c4 1...b7*c6 {(A)} 2.Bd5*c4 threat: 3.Re5*e6 # 2...f6*e5 {(B)} 3.Sd2*e4 # 2...Sb2*c4 + 3.Sd2*c4 # 2...Kd6*e5 3.Qb3-g3 # 1...f6*e5 {(B)} 2.Sc6-b8 threat: 3.Rf7-d7 # 2...e6*d5 {(C)} 3.Qb3*b6 # 1...e6*d5 {(C)} 2.Re5-e7 {display-departure-file} threat: 3.Rf7*f6 # 2...b7*c6 {(A)} 3.Qb3-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[542]
#3 (8+11)
cyklus postupných blokovaní polí

Dnešný diagram maestra Lačného je skutočnou lahôdkou. Po úvodníku hrozí nielen krátky mat 2.J:c4# (ktorý je klasickým znamienkou krásy na ináč dokonalej tvári), ale aj dvojťahový postup 2.D:c4. Tieto obe hrozby likvidujú len tri tematické obrany čierneho, ktoré majú spoločnú likvidáciu vždy jedného kameňa z trojice Jc6, Ve5, Sd5 a tiež blokovanie príslušného poľa. To uvoľňuje od krytia tohto poľa druhý tematický kameň (cyklicky posunute Sd5, Jc6 a Ve5), ktorý tak môže vykonať druhý ťah a pohroziť matom. Proti tomu sa čierny ešte ubráni braním posledného tematického kameňa (postupne Ve5, Sd5 a Jc6), avšak opať blokuje a nasledujú maty s využitím blokovania oboch polí. Výborná strategická trojťažka!

Diagram týždňa – 410

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
C11858 The Problemist IX 2020
white Ka8 Sd8 Re8 Se7 Ra6 Pe6 Bc5 Ba4 Pb3 Pd3 Pg3 Pc2 Pe2 black Pc7 Pc6 Pf6 Ke5 Pf5 Sg5 Sh4 Pc3 Bh2 Re1
1.e2-e3 ! threat: 2.Bc5-d4 + {A} 2...Ke5-d6 3.Ra6*c6 # {B} 1...Re1*e3 2.d3-d4 + {C} 2...Ke5-e4 3.Ba4*c6 # {D} 1...Sh4-f3 2.Ba4*c6 {D} threat: 3.Se7-g6 # 2...Sf3-h4 3.d3-d4 # {C} 2...f5-f4 3.e3*f4 # 1...Sg5-f3 2.Ra6*c6 {B} threat: 3.Sd8-f7 # 2...Sf3-g5 3.Bc5-d4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[515]
#3 (13+10)
Adabaševova syntéza, výmena 2. a 3. ťahov

V hrozbe a prvom variante trojťažky na diagrame biely vyháňa čierneho kráľa na iné pole šachom z d4 a matuje z c6. V ďalšich dvoch variantoch si polia c6 a d4 svoje role vymenia. Druhý ťah bieleho na c6 je tichý a hrozí mat jazdom na pole, ktorého krytia sa čierny vzdal v obrane. Návrat čierneho jazdca v druhom ťahu vedie potom k matu na d4. Zo strategického hľadiska je za bieleho dôležité najmä to, že Vc6 kryje d6 a e6, zatiaľ čo Sc6 kryje d5 a e4.

Zrozumiteľná trojťažka.

Diagram týždňa – 392

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
II. cena
BABY C 20.9.1967
white Pe6 Sg6 Qh5 Ph4 Pc3 Bf2 Ka1 Sc1 black Bf8 Pe7 Pg7 Pd6 Pf6 Pc4 Ke4 Pf4
1.Ka1-a2 ! zugzwang. 1...f4-f3 {a} 2.Qh5-b5 zugzwang. 2...d6-d5 {b} 3.Qb5-b1 # 2...f6-f5 {c} 3.Qb5*c4 # 1...d6-d5 {b} 2.Bf2-d4 zugzwang. 2...f6-f5 {c} 3.Qh5-e2 # 2...f4-f3 {a} 3.Qh5-g4 # 1...f6-f5 {c} 2.Qh5-d1 zugzwang. 2...f4-f3 {a} 3.Qd1-d4 # 2...d6-d5 {b} 3.Qd1-e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[502]
#3 (8+8)
IZ-32-35, postupné blokovanie v cyklickej podobe

Témou turnaja BABY (Banská Bystrica) bolo postupné blokovanie polí v trojťažke. V prípade dnešného diagramu je to dosiahnuté tempovou motiváciou, keď čierny má k dispozícii len ťahy f4-f3, f6-f5 a d6-d5. Biely si teda len počká, kým čierny zablokuje dvojicu polí a potom matuje. Ale nie je to až také jednoduché. Maty je treba aj pripraviť, len mat De2# po blokovaní d5 a f5 je pripravený už na diagrame. Dochádza teda aj k medzivariantovej zámene matov typu IZ-32-35 a do hry vstupuje aj biely kráľ – úvodník sa nesmie zahrať len tak hocijako – neslobodno zavadzať bielej dáme na stĺpci b.

Napriek obmedzenému čiernemu materiálu veľmi zaujímavý obsah!

Diagram týždňa – 383

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Gerard Smits
IV. cena
The Problemist 1984
white Kg8 Rg7 Pf6 Pd5 Pf5 Sh5 Bc4 Pf4 Sb3 Ph3 Pc2 Qg2 black Bb8 Pe7 Pb6 Ph6 Ke4 Pe3 Rf3 Pe2 Pf2 Qa1 Rf1
1.d5-d6 ! threat: 2.Rg7*e7 + 2...Qa1-e5 3.Re7*e5 # 1...e7-e5 2.Sh5-g3 + {A} 2...Ke4*f4 3.Rg7-g4 # {B} 1...e7-e6 2.Rg7-g4 {B} threat: 3.Sh5-g3 # 2...Ke4*f5 3.Bc4-d3 # {C} 1...e7*d6 2.Bc4-d3 + {C} 2...Ke4-d5 3.Qg2*f3 # {D} 1...e7*f6 2.Qg2*f3 + {D} 2...Ke4*f3 3.Bc4-d5 # 2...Ke4*f5 3.Sh5-g3 # {A} 1...Qa1*f6 2.Qg2*f3 + 2...Ke4*f3 3.Bc4-d5 # 2...Ke4*f5 3.Sh5-g3 # 1...Qa1-e5 2.Sh5-g3 + 2...Ke4*f4 3.Rg7-g4 # 1...Qa1-a7 2.Qg2*f3 + 2...Ke4*f3 3.Bc4-d5 # 2...Ke4*f5 3.Sb3-d4 # 1...Bb8*d6 2.Bc4-d3 + 2...Ke4-d5 3.Qg2*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[506]
#3 (12+11)
rotácia štyroch 2. a 3. ťahov bieleho

Trojťažka z dnešného diagramu sa dostala do Albumu FIDE za príslušné obdobie. Jej téma pri bohatosti variantov nemusí udrieť do očí, ale po ich správnom usporiadaní je úplne jasná: rotácia štyroch bielych 2. a 3. ťahov. To by samo o sebe nebolo ešte úplne svetoborné, ale do úplne inej kategórie (vyššej) ju kvalifikuje fakt, že táto rotácia nasleduje po štyroch možných ťahov Pe7 zo základného postavenia. Paráda (napriek technickým variantom, kde sa časť hry opakuje).

Diagram týždňa – 369

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
5. čestné uznanie
Israel Ring Tourney 2016-2017
white Qa8 Kf7 Ba6 Se6 Sf6 Bh6 Pd5 Pf5 Pb4 Pe4 Pb3 Pg2 black Pb6 Pd6 Ke5 Pf4 Pg4 Pd3 Pe3 Bg3 Pe2 Sf2 Sd1
1.Bh6-g7 ? threat: 2.Sf6-e8 + 2...Ke5*e4 3.Se8*d6 # 1...Sf2*e4 2.Sf6*g4 + 2...Ke5*f5 3.Sg4-h6 # 1...f4-f3 2.Sf6-h5 + 2...Ke5*e4 3.Sh5*g3 # but 1...Bg3-h4 ! 1.Qa8-e8 ! threat: 2.Se6-c7 + 2...Ke5-d4 3.Sc7-b5 # 1...Sd1-c3 2.Se6-d8 + 2...Ke5-d4 3.Sd8-c6 # 1...d3-d2 2.Se6*f4 + 2...Ke5-d4 3.Sf4*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[452]
#3 (12+11)
Siersova batéria

Siersova batéria je jednou z najvýraznejších typicky trojťažkových tém, najmä v prevedení s jazdcom ako predným batériovým kameňom. Odskok jazdca odkrýva batériový šach od zadného kameňa, no zároveň púšťa čierneho kráľa na pole, ktoré predtým kryl len jazdec.Po ťahu kráľa na toto voľné pole nasleduje mat jazdcom na druhé pole, z ktorého vie kráľa šachovať.

Na dnešnom diagrame nie je síce pripravená žiadna batéria, ale zvodník i úvodník jednu takú pripravia. Riešiteľ si musí vybrať. Zvodnosť aj riešenie obsahujú po tri batériové hry, takže ich obsah je numericky ekvivalentný. Keďže však obrany sú úplne odlišné, ide o voľnú zámenu dvoch variantov (a hrozby).

Rozhodca Zoran Gavrilovski v posudku vyzdvihol fakt, že voľná zámena nie je len taká hocijaká, ale celý obsah je zjednotený práve hrou Siersových batérií.

Diagram týždňa – 362

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
III. cena
Majstrovstvá Lotyšska 1937
white Bh8 Sc7 Pe7 Bh7 Ka6 Qf6 Rb5 Pg4 Pg3 Pc2 Pd2 Pf2 Re1 black Sc8 Sd8 Pd7 Pf7 Qg6 Rg5 Pa4 Bb4 Ke4 Pf4 Rb3 Pf3 Be2
1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-d6 + 2...Bb4*d6 3.Qf6-d4 # 1...Sd8-e6 2.Qf6-d4 + 2...Se6*d4 + 3.Se8-f6 # 1...Rb3-d3 2.Rb5*b4 + 2...Rd3-d4 + 3.d2-d3 # 1...Rg5-d5 2.Bh7*g6 + 2...f7*g6 3.Qf6*f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[481]
#3 (13+13)
odväzovanie, krížne šachy

Dnešný diagram je už trochu staršieho dáta a obsahuje mimoriadne zaujímavú stratégiu v trojťažke. Je užitočné hneď v diagramovom postavení si uvedomiť konštrukciu štyroch previazaných väzieb: Ve1 viaže Se2, ktorý viaže Vb5, a tiež Sh7 viaže Dg6, ktorá viaže Df6.

Po úvodníku s premenou na jazdca vzniká hrozba, v ktorej biely sám odväzuje Df6 ťahom na d6. Vzhľadom k statickosti Dg6 a Se2 sa čierny bráni ťahmi iných figúr a pritom napáda polia, na ktoré hrá biely v hrozbe, d6 a d4. Avšak tematické ťahy čierneho 1…Je6 a 1…Vd3 sú práve na línie väzieb bielych kameňov, ktoré sa týmto odviažu. Šachujú v 2. ťahu bieleho a tým odmaskujú čierne batérie nasmerované na bieleho kráľa. 2. ťahy čierneho sú tak batériovými šachmi, ale to bielemu nevadí a matuje ťahmi na batériové línie.

Bohatý strategický obsah hodný ceny.

Diagram týždňa – 358

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
1. čestné uznanie
Die Schwalbe 2016
white Rc8 Be8 Sh7 Pf6 Kh6 Sg5 Pe4 Bf4 Pc2 Pd2 Re2 black Pf7 Pd5 Pf5 Sh5 Kd4 Ra3 Pc3 Pe3 Bg1
1.Bf4-d6 ! threat: 2.Sg5-f3 + 2...Kd4*e4 3.Sh7-g5 # {display-departure-file} 1...f5-f4 2.Bd6-c5 + 2...Kd4-e5 3.d2-d4 # 2...Kd4-c4 3.d2-d3 # 1...d5*e4 2.Be8*f7 threat: 3.Rc8-c4 # 2...Ra3-a4 3.d2*c3 # 1...f5*e4 2.Sg5*f7 threat: 3.Bd6-e5 # 2...Bg1-h2 3.d2*e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[472]
#3 (11+9)
albino

Hlavnou témou dnešnej trojťažky sú matujúce ťahy bielym pešiakom d2. Sú medzi nimi v troch variantoch všetky štyri možné ťahy zo základného postavenia, teda ide o známu tému albino.

Okrem toho je možné pri troche dobrej vôle vypozorovať aj momentálne populárnu syntézu rôznych dvojích podobných variantov. Hrozba a prvá variant obsahujú maty po vyhnaní čierneho kráľa z d4, zatiaľ čo ďalšie dva varianty s tichými druhými ťahmi majú analogickú motiváciu celého priebehu.

Veľmi príjemná úloha a vysoké ocenenie v špičkovom nemeckom časopise.