Riešiteľská súťaž – pravidlá

 

Ide o tréningovú súťaž pre riešiteľov, ktorej poslaním je primárne príprava na súťaže podľa pravidiel MS v riešení (MS – sveta i Slovenska) a bežných OPEN-ov.

Časový rozvrh a posielanie riešení

Súťaž je organizovaná v polročných cykloch, mesačne prebehnú 2 kolá, teda za polrok spolu 12 kôl. V každom sa rieši šestica úloh, ktoré sú zadané 1. a 16. v mesiaci s povinnosťou poslať riešenie najneskôr 3 dni po vydaní ďalšieho kola (teda najneskôr 18. v príslušnom alebo 3. v nasledujúcom mesiaci. Riešenia sa posielajú na adresu B. Moravčíka, ktorý je usporiadateľom i rozhodcom.

Bodovanie a vyhodnotenie

Bodová hodnota každej jednej úlohy je 5 bodov, (maximálne) za kolo celkom 30 bodov, nekorektnosti by sa nemali vyskytovať, ak predsa, riešia sa v zmysle pravidiel MS.

Vyhodnotenie súťaže – každý polrok je odmenená trojica riešiteľov s najvyšším počtom bodov v danom polroku. Okrem toho sa body akumulujú aj priebežne, pričom po každých troch kolách je odmenený riešiteľ s najvyšším akumulatívom, ktorý sa mu následne vynuluje (v dôsledku toho i menej úspešný riešiteľ môže nazbierať body na malú cenu).

Vysvetlenie výziev a zápis riešení

Výzvy úloh sú uvedené pod diagramom a majú nasledovný význam:

  • Skladba s označením #2 znamená, že biely začne a dá mat 2. ťahom. Stačí napísať 1. ťah bieleho.
  • Skladba s označením #3 (#4, #5, atď.) znamená, že biely začne a dá mat 3. ťahom (4. ťahom, 5. ťahom atď.). V riešení je potrebné zapísať všetky ťahy až do predposledného ťahu bieleho, t.j. 1. ťah bieleho s hrozbou, alebo údajom o tempe a varianty v poradí 1…čierny ťah 2.biely ťah…
  • Skladba s označením + znamená win, alebo biely vyhrá. Biely začne a vždy po najlepšej odpovedi čierneho odpovedá svojím najlepším ťahom, postup pokračuje až do pozície, keď výhra bieleho je nevyvrátiteľná. Riešenie zapisujeme do konca.
  • Skladba s označením = znamená remis, alebo biely remizuje. Biely začne a vždy po najlepšej odpovedi čierneho odpovedá svojím najlepším ťahom, postup pokračuje až do pozície, keď remíza je nevyvrátiteľná. Riešenie zapisujeme do konca.
  • Skladba s označením h#2 (h#3, h#4 atď.) znamená pomocný mat 2. ťahom, (3. ťahom, 4. ťahom, atď.), kde v riešení čierny začne a pomáha bielemu, aby mu dal mat v poradí ťahov: čierny-biely-čierny-biely… V pomocnom mate zapisujeme kompletné riešenia vrátane matu.
  • Skladba s označením s#2 (s#3, s#4, atď.) znamená samomat 2. ťahom, (3. ťahom, 4. ťahom, atď.), kde sa biely snaží donútiť čierneho, aby mu dal mat najneskôr v požadovanom počte tahov. Čierny sa ale bráni. V samomate sa sa zapisujú všetky tematické hry až do posledného ťahu bieleho, teda 1. úvodník s hrozbou alebo údajom o tempe a varianty v poradí: 1…čierny 2.biely… (teda všetko s výnimkou matujúcich ťahov).
  • Skladba s označením 2.1.1.1 – znamená, že pomocný mat má 2 riešenia (3 riešenia v h#2 – 3.1.1.1, 2 riešenia v h#3 – 2.1.1.1.1.1 atď.)

Nie je potrebné zapisovať varianty, ktoré končia skôr, ako určuje výzva (napr. trojťahový variant v štvorťažke).
 

Comments are closed.