Diagram týždňa – 439

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
4. čestné uznanie
5. TT Žiguľovskije zori 2013
white Kc8 Pe6 Rb5 Pd5 Pg5 Rc4 Sf4 Ph4 Pd3 Bg3 Pd2 Pg2 black Pb7 Pe7 Pd6 Bf6 Pg6 Pc5 Ke5 Pf5 Bh5 Pb4
1.Kc8-d7 ! zugzwang. 1...Bh5-d1 {(1...Sh5~)} 2.Sf4*g6 + 2...Ke5*d5 3.Bg3-e5 threat: 4.Rc4-d4 # 3...d6*e5 4.Rb5*c5 # 3...Bf6*e5 4.Sg6*e7 # 1...Bf6*g5 2.h4*g5 threat: 3.Sf4*g6 + 3...Ke5*d5 4.Sg6*e7 # 1...b4-b3 2.d3-d4 + 2...c5*d4 3.Sf4-d3 + 3...Ke5-e4 4.Sd3-f2 # 2...Ke5-e4 3.Rb5*b3 threat: 4.Rb3-e3 # 1...b7-b6 2.Kd7-c6 threat: 3.Sf4*g6 # 2...Bf6*g5 3.h4*g5 threat: 4.Sf4*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[563]
#4 (12+10)
Siersova batéria

Zaujímavý boj bielej jazdcovej batérie s čiernymi kameňmi je odštartovaný úvodníkom privádzajúcim do hry bieleho kráľa. Ľubovoľný odchod Sh5 biely využije braním na g6, po čom biely môže hrať aj tichý ťah bez nebezpečenstva. Branie S:g5 umožní bielemu hroziť nebrániteľne braním na e7. Potiahnutie pešiakom na b3 je v skutočnosti využité na vstup veže na b3 (teda v konečnom dôsledku ide o otvorenie vertikály). Nakoniec ťah 1…b6 nevratne pustí bieleho kráľa na c6.

Pestrá motivácia. Vďaka tempovej podobe a tichým ťahom asi ide aj o celkom náročný oriešok pre riešiteľov. Nájde sa niekto, kto riešil a môže potvrdiť?

31. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb

Po troch chudobných pandemických rokoch sme sa konečne dočkali hojnejšej účasti aj zo zahraničia. Hlavnej súťaže sa zúčastnilo 22 riešiteľov z piatich krajín (SVK, CZE, LTU, UKR, SUI). Národná kategória prilákala 5 domácich riešiteľov. Rozhodcom oboch súťaží bol Marián Križovenský, výber skladieb mal na starosti tradične Bohumil Moravčík. Blindsolving a solving show pripravil a rozhodoval Ľubomír Širáň, quick solving Marek Kolčák. Celý článok »»

Diagram týždňa – 438

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Odette Vollenweider
I. cena
idee & form 2002-2003
white Ba8 Kc8 Se7 Sd5 Pf5 Ra4 Qa3 Pg3 Pb2 Pe2 Pf2 Bc1 Rd1 black Sb8 Sd8 Ph7 Pf6 Ke5 Pg4 Pb3 Bh3 Bd2
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bh3-g2 ! 1.Sd5-e3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # 1...Bd2-b4 2.Se3-c4 # 1...Bh3-g2 2.Se3*g4 # but 1...Sd8-b7 ! 1.Sd5-f4 ? threat: 2.Sf4-d3 # 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bd2-b4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-d3 # 1...Ke5-d4 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Ke5-d6 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Bd2*b4 2.Bc1-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[566]
#2 (13+9)
Šifmanova obrana

Skoro každý odskok Jd5 znamená dve hrozby: 2.Ve4# a 2.Dc5#. Ale čierny má pomerne bohaté možnosti obrany: ťahy ako 1…Sg2, 1…Jb7 a 1…Sb4 všetky týmto hrozbám dobre bránia, takže nefungujú prvé ťahy 1.Jc3?, 1.Je3? a ani 1.Jf4?, posledný dokonca s dodatočnou hrozbou 2.Jd3#.

Riešením je paradoxne zdanlivo najslabší ťah 1.Jb4!, ktorý obe hrozbové figúry preruší a tak hrozí práve len 2.Jd3#. Navyše tento prvý ťah dáva 2 voľné polia d4 a d6, na ktoré sa čierny kráľ môže vybrať. Tieto ťahy kráľa sú obranami, lebo aj keď priväzujú Sd2, pokus o hrozbový mat 2.Jd3+? strelca zase odviaže. Takáto priväzujúca obrana počítajúca s nasledujúcim odviazaním hrozbovým ťahom sa nazýva Šifmanova obrana. Zvyčajne ju robia iné kamene ako čierny kráľ, dnešná dvojťažke zdvojuje tento nezvyčajný ťah (aj keď v oboch prípadoch nasleduje rovnaký matujúci ťah využívajúci priviazanie strelca).

Veľmi efektná spolupráca nášho veľmajstra a švajčiarskej editorky kompozičnošachových rubrík.

Diagram týždňa – 437

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
II. cena
2. TT Gaudium 2013
white Kg7 Pb2 Pd2 Pe2 Pg2 Bc1 Bf1 black Pc6 Pd6 Kc5 Pe5 Pb4 Pc3 Ph3
a) 1.c3*d2 e2-e4 2.d2-d1=B Bc1-e3 # b) bPc3-->d5 1.Kc5-d4 d2-d3 2.c6-c5 e2-e3 # +c) bKc5-->f5 1.h3*g2 d2-d3 2.g2-g1=B Bf1-h3 # +d) bKf5<-->bPd5 1.Kd5-e4 e2-e3 2.d6-d5 d2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[549]
h#2 (7+7)
b) Pc3→d5
c) = b) + Kc5→f5
d) = c) + Kf5↔Pd5
modelové maty

V nemeckom elektronickom časopise Gaudium sa dlhšiu dobu intenzívne venovali pomocným matom s veľmi reštriktívnymi podmienkami pre postavenie diagramu. Mohli na ňom byť len králi, pešiaci a strelci, pričom však strelci museli byť v základnom postavení a zablokovaní svojimi pešiakmi na 2. rade.

Ukázalo sa, napriek týmto obmedzeniam, že sa s takýmito pomocnými matmi dá veľa dokázať. Dokonca zorganizovali tematický turnaj s uvedenými reštrikciami. Zo slovenských autorov sa v ňom výbornou skladbou prezentoval Ladislav Packa – konkrétne dnešným diagramom. V štvorici postavení spracoval 4 modelové maty, z toho dva echové.

Diagram týždňa – 436

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
2. miesto
1. Turnaj socialistických krajín 1975-1976
white Ka6 Pa5 Pd5 Ra4 Bb4 Re4 Qa3 Sd3 Pd2 Sb1 black Qa8 Rb8 Bc8 Pa7 Rb7 Pd7 Pd6 Pe5 Pd4 Pb2 Kc2
1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3-b3 {A} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3*b2 {B} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1.Bb4*d6 ! zugzwang. 1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3*b2 + {B} 2...Rb7*b2 # 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3-b3 + {A} 2...Rb7*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[576]
s#2 (10+11)
biely na ťahu, recipročná zámena

V diagramovej pozícii nemá čierny k dispozicii veľa ťahov. Odťahy veže z b7 sú všetky matmi, Pokiaľ pohne kráľom na prvý rad (b1, d1), biely ho dokáže zmraziť dámou (tak, že táto nevykukne na stĺpec c, odkiaľ by napádala Sc8).

Samozrejme biely nemá k dispozícii čistý tempový ťah, ťakže musí zahrať niečo vtipnejšie. Úvodník 1.S:d6! nepokazí batériové maty, ale otvorí b-stĺpec, takže obyčajné spatovanie kráľa už na vynútenie matu nepostačí (čierny by mohol hrať po postupoch spred úvodníka 2…Vc7+ vynucujúce 3.Db7!

Biely však využije otvorenie stĺpca vo svoj prospech. Po odťahoch čK na 1. rad zahrá dáma oveľa agresívnejšie, čierneho kráľa ohrozí a vynúti brania vežou s matom bielemu.

Veľmi pekný príklad recipročnej zámeny 2. ťahov bieleho s typickou samomatovou motiváciou.

 

Výsledok 37. riešiteľskej súťaže InSitu 6.5.2023

Siedma séria InSitu

TRIDSIATY SIEDMY INSITU TURNAJ

Prvý turnaj siedmej série ovládli najväčší favoriti John Nunn a Eddy Van Beers. Obaja bodovali naplno, ale John bol o 33 minút rýchlejší. Bronzovú priečku obsadil so stratou dvoch bodov Nikos Sidiropoulos. O poradí na ďalších priečkach rozhodovali hlavne Michailo Marandjuk (#4) a Mark Erenburg (s#4).

Druhý InSitu turnaj siedmej série bude 10.6.2023, prihlasovať sa môžete už dnes na adrese insitu@soks.sk.

For english text scroll down →
Celý článok »»

Diagram týždňa – 435

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
Peter Gvozdják
7. čestné uznanie
Probleemblad 1993
white Kb7 Qd7 Rc6 Pa5 Bc5 Bc4 Rb3 black Pa7 Pf7 Ka6 Rh6 Sf5 Pe4 Pf4 Pg4 Qa3 Be3 Pd2 Rb1 Sd1 Bf1
1.Sd1-b2 Rb3-b5 2.Qa3-d3 Rb5*b2 # 1.Sf5-d4 Bc5-b6 2.Qa3-d6 Bb6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[558]
h#2 (7+14)
Madrasi Rex Inclusiv
2.1.1.1
diagonálno-ortogonálna transformácia

Madrasi Rex Inclusiv je exopodmienka, ktorá je zložitejšou, než by človek na prvé počutie povedal. Jej podstatou je, že pri napadnutí kameňa jednej strany kameňom druhej strany je tento prvý kameň sparalyzovaný: nemôže ťahať, brať, nedáva šach, ponecháva si len schopnosť ďalej paralyzovať. Toto pravidlo sa aplikuje aj na kráľov (lebo Rex Inclusiv) a pri použití ortodoxných kameňov je paralýza takmer vždy vzájomná. (Otázka pre zaujatého čitateľa: kedy paralýza nie je vzájomná?)

V pomocnom mate na dnešnom diagrame je biely materiál extrémne silný, ale držia ho na uzde existujúce alebo potenciálne paralýzy zo strany čierneho, Dva postupy vedúce k matom sú analogické, ale faktom je, že ekonómia nesparalyzovaných figúr nie je práve najlepšia. Čo sa teda deje?

Biely v prvom ťahu vytvorí batériu ťahom figúry, ktorú odparalyzoval predtým čierny jazdec. Čierna dáma následne odparalyzuje zadný kameň batérie (sama sa priparalyzuje, takže nemôže odísť) a biely nakoniec matuje z batérie. Strategicky bohaté.

Diagram týždňa – 434

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
Wola Gulowska 2006
white Sd7 Pe7 Qf7 Kh7 Pd6 Se5 Bg4 Pc3 Pc2 Bh2 Re1 black Ra6 Ph6 Rh5 Sb4 Ke4 Pf4 Pd3 Se3 Ba2 Qf2
1.Se5-c4 ? threat: 2.Sd7-f6 # 1...Qf2-h4 2.Sc4-d2 # 1...Sb4-d5 2.Sd7-c5 # 1...Rh5-f5 2.Qf7*f5 # 1...Ra6*d6 2.Sc4*d6 # 1...Ba2*c4 2.Qf7*c4 # but 1...d3*c2 ! 1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-f6 # 1...Qf2-h4 2.Bg4-f3 # 1...Sb4-d5 2.c2*d3 # 1...Rh5-f5 2.Bg4*f5 # 1...Ra6*d6 2.Se8*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[559]
#2 (11+10)
Z-24-48

V oboch fázach dnešnej dvojťažky biely hrozí mat jazdcom na f6 – vo zvodnosti tým z d7, v riešení premeneným z e8. Od zmeny postavenia jazdcov medzi týmito fázami sa odvíja i zámena matov po štyroch obranách:

 • 1…Dh4 ruší krytie d2 aj f3,
 • 1…Jd5 zatvára Vh5 k c5 a ruší krytie d3,
 • 1…Vf5 ruší krytie f5 (a vždy je potenciálny problém s pokrytím jedného poľa za bieleho, f3 vo zvodnosti a d5 v riešení),
 • 1…V:d6 braním odblokuje d6 pre rôznych jazdcov.

Pestrá motivácia pre dosiahnutie klasickej zámeny štyroch matov bez opakovania Z-24-48.