Diagram týždňa – 20

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
PAT A MAT 2014
white Re8 Kf8 Bf6 Pg5 Pb4 Qc4 Se4 Sg4 Ph4 Ph3 Pe2 Rf1 black Pc5 Pf5 Pd4 Kf4 Sf3 Bd2 Se1
1...d4-d3 {a} 2.Bf6-e5 # {A} 1...c5*b4 {b} 2.Qc4-c7 # {B} 1.Bf6*d4 ? {C} threat: 2.Bd4-e5 # {A} 1...f5*g4 {c} 2.Qc4-f7 # {D} 1...c5*d4 {d} 2.Qc4-c7 # {B} but 1...f5*e4 ! {e} 1.Qc4-f7 ! {D} threat: 2.Qf7-c7 # {B} 1...f5*g4 {c} 2.Bf6*d4 # {C} 1...f5*e4 {e} 2.Bf6-e5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[44]
#2 (12+7)
Salazar
pseudo Le Grand
Z-32-54

V 91. čísle časopisu PAT A MAT sa nachádza, popri iných kvalitných materiáloch, výsledok celoročnej dvojťažkovej súťaže z minulého roka. Za víťaznou úlohou z diagramu nasledovali ďalšie ceny pre slovenských autorov: II. cena Ľudovít Lačný, III. cena Peter Gvozdják.

Rozhodca Valerij Šaňšin v dvojťažke Štefana Sovíka ocenil zložitú kombinovanú zámenu matov a funkcií ťahov, v ktorej hrajú dôležitú úlohu batérie ako strategický prvok a geometria línií ťahov a pôsobností figúr ako prvok výtvarný.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.