Diagram týždňa – 27

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
2. čestné uznanie
JT Ján Valuška 2008-2009
white Kg8 Sb6 Ra5 Bd5 Ba3 Se1 Qf1 black Pc5 Ke5
1.Qf1-f7 ? zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Sb6-c4 # 1...c5-c4 2.Se1-f3 # but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Se1-g2 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Ba3-b2 # but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Kg8-f7 ? threat: 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f4 # {A} but 1...Ke5-d4 ! {b} 1.Ba3-c1 ? threat: 2.Qf1-f4 # {A} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f6 # {B} but 1...Ke5-d6 ! {a} 1.Ra5*c5 ! zugzwang. 1...Ke5-d6 {a} 2.Qf1-f6 # {B} 1...Ke5-d4 {b} 2.Qf1-f4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[57]
#2 (7+2)
Hannelius
trojfázové zámeny matov

Už to vyšlo!

Čo?

Predsa Album FIDE 2007-2009!

Kto ho otvorí, nájde ako úplne prvú úlohu dnešný diagram týždňa. Peter Gvozdják je známy najmä ako expert na komplikované zámeny matov a funkcií ťahov s opakovaním, no v jubilejnom turnaji Jána Valušku dokázal, že vie aj veľa s málom. V Albume sa toto spracovanie Hanneliusovej témy a zámen matov nachádza ako jediná dvojťažka s menej ako 10 kameňmi.

(V ďalších týždňoch ešte príde viacero ďalších úspešných slovenských skladieb z nového Albumu.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.