Diagram týždňa – 405

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
venované K. Mlynkovi
Šachmatna Misl 2004
white Bg8 Ra7 Sc7 Rh7 Rh6 Sf5 Bh5 Sa4 Bb4 Rg3 Kh3 black Ra6 Kc6 Qg6 Pd5 Ba2 Rb2 Pc2 Qa1 Rb1 Rd1 Se1
1.Rg3-e3 ? threat: 2.Re3-e6 # 1...Qg6-e6 {aX} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bY} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cZ} 2.Re3-c3 # but 1...Rd1-d3 ! 1.Rg3-d3 ! threat: 2.Sf5-d4 # 1...Qg6-e6 {aZ} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bX} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cY} 2.Rd3-c3 # 1...Rb2*b4=w 2.Rb4-b6 # 1...Ra6*a4=w 2.Ra4-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[524]
#2 (11+11)
Andernašský šach
Mlynkova téma (OM-23-33)

Slovenská škola prenikla aj do exoúloh. Príkladom môže byť dnešný diagram, ktorý využíva andernašský šach meniaci pravidlo o braní: berúci kameň mení farbu. Napríklad v pozícii diagramu by branie S:g6 znamenalo prefarbenie tohto strelca na čierneho.

Obsah skladby sa skladá zo zvodnosti a riešenia. V oboch z nich sa vyskytuje trojica rovnakých obrán 1…De6 a, 1…d4 b, 1…Vb3 c. Týmto sa zmenia ich obranné motívy proti hrozbám medzi fázami a sú tam takéto:

 • X = ťah čierneho na pole hrozby (takže biely by sa pri pokuse zahrať hrozbu prefarbil),
 • Y = napadnutie poľa hrozby otvorením línie,
 • Z = priviazanie hrozbového kameňa.

Takáto cyklická zámena obranných motívov je základnou témou slovenskej školy a je známa aj pod menom Mlynkova téma. Preto aj vtedy pred temer 20 rokmi bola úloha venovaná nedávno zosnulému Karolovi Mlynkovi.

 

Diagram týždňa – 403

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Slavomír Svetlík
5. čestné uznanie
270. TT SuperProblem C 9.6.2022
white Sb8 Sg6 Kd4 Pf3 Bg2 black Bd8 Ke8 Pc7 Bf7 Pc6 Pe6 Pf6
1.Bd8-e7 2.Ke8-d8 3.Bf7-e8 4.Be8-d7 5.Bd7-c8 6.Bc8-a6 7.Ba6-e2 8.Be2*f3 9.Bf3-e2 10.Be2-a6 11.Ba6-c8 12.Bc8-d7 13.Bd7-e8 14.Be8-f7 15.Kd8-e8 16.Be7- d8 Bg2*c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[517]
ser-h#16 (5+7)
návraty figúr

Matový obrazec na diagrame je v podstate pripravený – mat S:c6# sa priam ponúka. Ale zavadzia Pf3. Ťahov je dosť, takže čierny vybehne s niektorou figúrou, vezme ho a vráti sa. Ktorou figúrou?

Určite nie čiernopoľným strelcom, Kráľ tiež neprichádza do úvahy, keďže Sg2 kryje Pf3. Ostáva len bielopoľný strelec, tomu sa musí odstúpiť kráľ a tomu zase musí urobiť miesto druhý strelec. Strelec vybehne a ďalej už to prebieha podľa plánu.

Čistá práca v sériovoťahovom pomocnom mate.

Diagram týždňa – 396

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Marek Kolčák
2. pochvalná zmienka
Šachová skladba 2007
white Sf8 Bc7 Qh7 Pb6 Ph5 Pa4 Pd4 Se4 Kf3 Bg2 black Bc8 Re8 Kc6 Pg5 Pg3 Qd2
a) 1.Se4*g5 Re8-e6 2.Qh7-c2 + Qd2-c3 + 3.Kf3-g4 + Re6-e4 # b) bSc8 1.Se4*d2 Sc8-e7 2.Qh7-d3 g5-g4 + 3.Kf3-e3 + Se7-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[518]
hs#3 (10+6)
b) čierny Jc8
séria šachov, modelové maty

Ako môžu biely a čierny spolu pripraviť pozíciu, v ktorej čierny musí matovať? Podobne ako v samomatoch, jedným z hlavných prostriedkov je použitie batérií. V prípade dnešného diagramu sa vyskytuje už v základnom postavení polobatéria na diagonále, ktorú aktivuje najskôr odchod Je4 v prvom ťahu a neskôr odchod Kf3 v treťom ťahu. Na strane čierneho sa batéria pripraví prvým ťahom a aktivuje sa v poslednom ťahu po vstupe kráľa na líniu batérie, čo vedie k matom dvojšachom.

Popri batériách je pekný aj výsledok hry: záverom riešení je séria šachov a maty sú modelové.

P.S. Jeden zo spoluautorov dnešného diagramu je novozvoleným predsedom SOKŠ. Aj keď v rámci kompozičného šachu sa aktívne venuje najmä riešeniu, ani skladanie mu nie je cudzie a tak si len želajme, aby mu aj predsedovanie išlo minimálne tak dobre, ako obe tieto činnosti!

 

 

Predbežné výsledky JT V. Ďačuk 50 C 27.03.2022

K dispozícii sú predbežné výsledky oboch oddelení jubilejného turnaja Vasila Ďačuka:

Výsledky by mali byť zverejnené aj v najbližšom čísle časopisu PAT A MAT.

Proti predbežným výsledkom je možné podávať námietky do konca roku 2022 na adresu usporiadateľa Ivana Jarolína (viď vypísanie i výsledky).

Ďakujeme rozhodcom i všetkým účastníkom za spoluvytvorenie kvalitnej oslavy Vasilovho jubilea!

Diagram týždňa – 389

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Šachová skladba 1994
white Sh8 Rb7 Pb6 Pd6 Sh6 Pc3 Pf3 Kc1 black Pd7 Bh7 Pf5 Pc4 Pf4 Pa2 Ka1
1.Sh6-g8 ! {A} zugzwang. 1...Bh7-g6 {a} 2.Sh8*g6[+bBc8] {B} zugzwang. 2...Bc8*b7[+wRh1] 3.Kc1-c2 # 1...Bh7*g8[+wSb1] {b} 2.Sb1-a3 {C} threat: 3.Sa3-c2 # 1.Sh8-g6 ! {B} zugzwang. 1...Bh7*g6[+wSb1] {a} 2.Sb1-a3 {C} threat: 3.Sa3-c2 # 1...Bh7-g8 {b} 2.Sh6*g8[+bBc8] {A} zugzwang. 2...Bc8*b7[+wRh1] 3.Kc1-c2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[501]
#3 (8+7)
Circe
2 riešenia
Kissov cyklus

Jednou z tém populárnych v 90. rokoch bol aj Kissov cyklus. Dnešný diagram ho dosahuje s použitím Circe, využívajúc znovuzrodenie bieleho jazdca (keď ho čierny berie v 1. ťahu), čierneho strelca (keď v 1. ťahu neberie jazdca) a bielej veže (keď ju následne berie znovuzrodený čierny strelec). Vo výsledku vzniká cyklus troch bielych ťahov vo funkcii 1. ťahu a dvoch 2. ťahov po tých istých obranách.

V 3. ťahu bieleho sú navyše oba matujúce ťahy bieleho recipročne zamenené a sú hrané na tom istom poli c2.

 

Hexagonálny šach

Medzi skladbami súťažiacimi v jubilejnom turnaji Vasil Ďačuk 50 sa vyskytla aj úloha v hexagonálnom šachu. Jeho pravidlá autor skladby zhrnul v nasledovnom súbore: Pravidlá hexagonálneho šachu.

Mohlo by sa zdať, že ide o nový vynález, ale v skutočnosti patrí tento šachový variant medzi relatívne známejšie medzi inými variantmi. V anglickom jazyku je možné si o ňom prečítať na tejto stránke.

A pár poznámok okrem pravidel samotných uvádza aj Miloš Zapletal v svojej Veľkej knihe doskových hier. Takže možno bude aj zdrojom inšpirácie pre šachových skladateľov. Pre nich autor skladby zaslanej do Vasilovho jubilejného turnaja pripravil ešte Základy poézie hexašachových skladieb, ktoré sa nie veľmi odlišujú od bežných zásad šachovej skladby.

 

Diagram týždňa – 379

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
IV. cena
Die Schwalbe 2015
white Bb8 Kc8 Qd8 Bf7 Pd6 Pg6 Ra5 Sd5 black Pa7 Rg7 Pa6 Kc6
a) 1.Qd8-g8 ! zugzwang. 1...Rg7*g6[+wPg2] 2.Qg8*g6[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*f7[+wBf1] 2.Qg8*f7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*g8[+wQd1] + 2.Bf7-e8 + 2...Rg8*e8[+wBf1] # 1...Rg7-h7 2.Qg8*h7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # b) -wQd8 1.d6-d7 ! zugzwang. 1...Rg7*g6[+wPg2] 2.Bf7*g6[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7*f7[+wBf1] 2.g6*f7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] # 1...Rg7-g8 + 2.d7-d8=S + 2...Rg8*d8[+wSg1] # 1...Rg7-h7 2.g6*h7[+bRa8] 2...Ra8*b8[+wBc1] #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[492]
s#2 (8+4)
Circe
b) -Dd8
Z-24-48

V dnešnom samomate dokáže biely čierneho donútiť matovať tak, že mu vezme vežu na bielom poli, tá sa znovuzrodí podľa pravidiel Circe na a8 a v nevýhode ťahu dá mat braním na b8 so samopokrytím z h8 (po braní bielym kráľom sa veža objaví na čiernom východiskovom poli). Tak prebehne trojica variantov po ťahoch veže na f7, g6 a h7 v oboch pozíciách, pričom v a) musí brať vežu biela dáma, aby uvoľnila 8. rad (h8-b8). Variant 1…Vg8 je v oboch pozíciách iný kvôli priamemu šachu bielemu kráľovi, ale biely obetuje ľahkú figúru so šachom čiernemu (jednu premenou) a vynúti mat z e8/f8.

Zámena štyroch druhých ťahov po kríži čiernej veže – výborná mereditka, ktorá bola vysoko ocenená v špičkovom nemeckom časopise.

Diagram týždňa – 373

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Skoba
Marek Kolčák
6. miesto
II. WCCT 1981-1983
white Rf8 Ke7 Bc4 Pe2 Rf2 black Rh8 Pd7 Rb6 Qc6 Pf6 Sb4 Pc3 Se3 Kc2
1.Se3-g2 Rf8-c8 2.Qc6*c8[+wRh1] e2-e4 # 1.Se3-g4 Rf8*f6[+bPf7] 2.Sg4*f6[+wRa1] e2-e3 # 1.Sb4-d3 Rf8-g8 2.Rh8*g8[+wRh1] e2*d3 # 1.Qc6-f3 Rf8-d8 2.Rh8*d8[+wRa1] e2*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[495]
h#2 (5+9)
Circe
4.1.1.1
Albino, biela batéria

Cieľom spolupráce čierneho a bieleho je v prvom rade premiestnenie bielej veže z 8. radu na 1. rad (braním v 2. ťahu čierneho a jej znovuzrodením na a1 alebo h1), čím sa pripraví matová sieť pre batériový mat pešiakom. Avšak tu je potrebná opatrnosť – pešiak musí otvoriť batériu ťahom na pole, kde ho nebude možné brať, pretože jeho znovuzrodenie by zase zavrelo líniu batérie. Napodiv sa to dá, a to až štyrmi spôsobmi, pričom pešiak otvára batériu na štyri rôzne polia – albino.

 

Diagram týždňa – 363

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
3. pochvalná zmienka
StrateGems 2018
white Pa6 Bd5 Pg5 Pc4 Bc3 Pe3 Pa2 Ph2 Ra1 Ke1 black Kd6 Pa3 Ph3 Rf2 Rg2
1.Ra1-b1 Rg2*h2 2.Bd5-h1 Rf2-g2 3.Rb1-b7 Kd6-c6 4.Bc3-b4 Rh2*h1 # 1.0-0-0 Rf2*a2 2.Bc3-a1 Rg2-b2 3.Rd1- f1 Kd6-e5 4.Rf1-f6 Ra2*a1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[477]
hs#4 (10+5)
2.1.1...

Dvojica čiernych veží na diagrame dáva tušiť, že vynútený mat bielemu bude s pokrytím dvoch prvých radov. Otázka je, že ako môže biely mat vynútiť…

Ukazuje sa, že nepôjde o vynútenie matu šachom, ale tempom. Biely schová strelca do rohu a čierny postaví dve veže k nemu. Jednu priviaže vstupom kráľa na líniu bS-čV, druhú zablokuje na kraji šachovnice pešiakom a viazanou vežou.

Maty nie sú echové, ale napriek tomu veľmi zaujímavý námet.

Diagram týždňa – 359

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
I. cena
ÚV ČSTV 1987
white Sb8 Pe7 Pc6 Bd6 Se5 Pd4 Re4 Ka3 Pb3 Rd3 Bf1 black Sf8 Ra7 Rh7 Pb6 Pe6 Pg6 Sh6 Pa5 Kb5 Bh5 Pf4 Pc3 Pg3
1.Se5-d7 ? {display-departure-file} threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8*d7[+wSb1] {a} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A} 1...Sh6-f7 {b } 2.Rd3-f3 # {B} 1...Sh6-g4 {c} 2.Rd3*g3[+bPg7] # {C} but 1...Bh5-f3 ! 1.Se5-f7 ? threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8-d7 {a} 2.Rd3-f3 # {B} 1...Sh6*f7[+wSb1] {b} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A} 1...Sh6-g4 {c} 2.Rd3*c3[+bPc7] # {D} but 1...Bh5-f3 ! 1.Se5-g4 ! threat: 2.Re4-e5 # 1...Sf8-d7 {a} 2.Rd3*g3[+bPg7] # {C} 1...Sh6-f7 {b} 2.Rd3*c3[+bPc7] # {D} 1...Sh6*g4[+wSb1] {c} 2.Sb1*c3[+bPc7] # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[475]
#2 (11+13)
Circe
Kolotočová zámena, Z-33-34

Dnešný diagram je veľmi vydareným spracovaním kolotočovej zámeny s ďalším rovnakým matom nasledujúcim po obranách, ktoré v jednotlivých fázach nemajú kolotočovú úlohu (Z-33-34). Mechanizmus je založený na bohatom použití exopodmienky Circe (brané kamene sa znovuzrodia na svojich východiskových poliach).

Ľubovoľný šach z batérie Sf1-Vd3-Kb5 nie je matom kvôli trom dôvodom: Sd2!, Va:e7(Pe2)! a Vh:e7(Pe2)! Typicky pre kolotočovú zámenu, úvodníky neutralizujú  (prerušením línie) jeden dôvod, obrany čierneho druhý (tiež prerušením) a mat z batérie tretí zostávajúci. Vďaka tomu, že prerušenia čierneho a bieleho sú na rovnakých poliach, v prípade ťahov na rovnakú líniu prichádza k braniu úvodníkového jazdca, ktorý následne matuje po znovuzrodení zo svojho Circe poľa.

Pravda, dôležitá je aj motivácia nesúvisiaca priamo s kolotočovou zámenou, ale potrebná pre konanie presne požadovaných ťahov: útočným motívom úvodníkov je odblokovanie e5 pre hrozbový mat 2.Ve5# a napádanie tohto poľa čiernymi obranami jazdcami.

Škoda len rovnakého vyvrátenia oboch zvodností. Napriek tomu ide o skvelú circedvojťažku nášho medzinárodného majstra.