Diagram týždňa – 491

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
The Problemist 2006
white Bb8 Sd8 Rf8 Qd7 Pe6 Ph6 Rh5 Bg4 Pc3 Ph3 Pb2 Pf2 Ka1 Sh1 black Sh7 Pg6 Sa5 Pc5 Pc4 Ke4 Pb3 Pf3 Pd2 Pe2 Bb1 Rd1 Re1
1.Bb8-f4 ? threat: 2.Bg4*f3 + {A} 2...Ke4*f3 3.Qd7-d5 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-g5 {a} 2.Qd7-d5 + {B} 2...Ke4*d5 3.Bg4*f3 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-f6 {c} 2.Sh1-g3 + {C} 2...Ke4*f4 3.Rf8*f6 + 3...Bb1-f5 # 1...Sh7*f8 2.Sh1-g3 + 2...Ke4*f4 3.Qd7-f7 + 3...Bb1-f5 # but 1...Re1*h1 ! 1.Bb8-e5 ! threat: 2.Qd7-d5 + {B} 2...Ke4*d5 3.Bg4*f3 + 3...Bb1-e4 # 1...Sh7-g5 {a} 2.Sh1-g3 + {C} 2...Ke4*e5 3.Rh5*g5 + 3...Bb1-f5 # 1...Sh7-f6 {b} 2.Bg4*f3 + {A} 2...Ke4*f3 3.Qd7-d5 + 3...Bb1-e4 # 1...g6-g5 2.Sh1-g3 + 2...Ke4*e5 3.Rf8-f5 + 3...Bb1*f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[609]
s#3 (14+13)
Šedejov cyklus

Samomat na diagrame je vynikajúcim úspechom nášho veľmajsta po stránke ocenenia (I. cena v špičkovom anglickom časopise) ako aj z čisto skladateľského hľadiska. Obsahuje Šedejov cyklus – cyklickú zámenu hrozby a pokračovaní po dvoch obranách.

Obe tematické fázy analogické. Prvý ťah bieleho strelca zatvorí líniu veže, takže vzniká hrozba s obeťou na predbežne uvoľnenom poli a šachom, ktorý vynúti ťah 3…Se4#. Jedna obrana jazdcom napadne toto pole obete, vtedy však predbežne uvoľní pre obeť druhé pole a vyjde variant s prehodením bielych ťahov oproti hrozbe. Druhá obrana jazdcom umožní čiernemu kráľovi zobrať strelca hrajúceho v prvom ťahu. To biely využije na vyhnanie čierneho kráľa práve na toto uvoľnené pole šachom jazdca a mat nasleduje po braní čierneho jazdca vežou.

Skutočne výborný samomat.

Diagram týždňa – 483

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
2. čestné uznanie
StrateGems 2009
white Ba8 Qe8 Rf8 Sg8 Bf6 Sd5 Rc4 Ph3 Pa2 Ka1 black Kf5 Ph5 Ph4 Pa3 Pc3 Pg3 Pe2 Pg2 Be1 Bf1 Rg1 Sh1
1.Rc4-c5 ! zugzwang. 1...Sh1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Kf5-f4 3.Sc3*e2 + 3...Bf1*e2 4.Rc5-f5 + 4...Kf4*f5 5.Bf6-c3 + 5...Kf5-g5 6.Bc3-d2 + 6...Be1*d2 # 1...c3-c2 2.Bf6-c3 + 2...Kf5-g5 3.Bc3-d2 + 3...Be1*d2 4.Rf8-f5 + 4...Kg5*f5 5.Sd5-c3 + 5...Kf5-f4 6.Sc3*e2 + 6...Bf1*e2 # 1...Be1-f2 2.Sd5*c3 + 2...Bf2*c5 3.Sg8-h6 + 3...Kf5-f4 4.Sc3*e2 + 4...Bf1*e2 # 2...Kf5-f4 3.Rc5-f5 + 3...Kf4*f5 4.Sg8-h6 + 4...Kf5-f4 5.Sc3*e2 + 5...Bf1*e2 # 1...Be1-d2 2.Sd5-c7 + 2...Kf5-f4 3.Sc7-e6 + 3...Kf4-e3 4.Se6-d4 + 4...Ke3-f2 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-f4 5.Sd4*e2 + 5...Bf1*e2 # 4...Ke3-d3 5.Qe8*e2 + 5...Bf1*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[587]
s#6 (10+12)
Siersova batéria, polobatéria

Polobatéria na prvom rade nasmerovaná na bieleho kráľa dáva tušiť cieľ bieleho: donútiť oboch strelcov odísť preč. Pokiaľ mu s tým čierny pomôže a po tempovom úvodníku sa pohne hneď strelcom z e1, cieľ sa dá splniť už piatym ťahom. (V zápise riešenia je to ta nižšia časť. Krátke varianty – nepodstatné.) Pokiaľ však čierny hrá obranu pešiakom alebo jazdcom, prichádzajú na rad dlhšie kombinácie končiace batériovým matom v 6. ťahu.

Priebeh je pritom v prvých dvoch variantoch analogický. Obrany 1…c2 a 1…Jf2 čierneho poškodia tak, že zatvoria zvislé línie, ktorými by na konci biele veže mohli brániť matu. Nasleduje dvojica hier siersovských batérií, keď Sf6 dokáže odlákať čierneho strelca na d2 a Jd5 zase na e2. Ich súslednosť je prerušená obeťami bielych veží na f5, aby všetko fungovalo a biely omylom čierneho nezmatoval.

Veľmi pekný scenár v dvoch analogických variantoch.

Diagram týždňa – 476

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Pochvalná zmienka
Schach 2009
white Qe8 Rb7 Bd7 Se6 Ph6 Pd5 Bg5 Pc4 Pe4 Sf4 Pb3 Pf2 Ph2 Kh1 black Pa7 Kh7 Ra6 Qb5 Pf3 Pa2 Ra1 Bb1
1.e4-e5 ! threat: 2.Bg5-f6 threat: 3.Qe8-g6 + 3...Bb1*g6 # 1...Qb5*b3 2.Bd7-a4 + 2...Qb3*b7 3.Ba4-c2 + 3...Bb1*c2 # 1...Qb5*c4 2.Bd7-b5 + 2...Qc4-c7 3.Bb5-d3 + 3...Bb1*d3 # 1...Qb5*d5 2.Bd7-c6 + 2...Qd5-d7 3.Bc6-e4 + 3...Bb1*e4 # 1...Ra6*e6 2.Bd7*e6 + 2...Qb5-d7 3.Be6-f5 + 3...Bb1*f5 # 2...Qb5*b7 3.Be6-f5 + 3...Bb1*f5 # 1...Qb5*d7 2.Qe8*d7 + 2...Kh7-g8 3.Qd7-h7 + 3...Bb1*h7 # 2...Kh7-h8 3.Qd7-h7 + 3...Bb1*h7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[569]
s#3 (7+7)
otváranie línií, maty na línii c2-h7

Dnešný samomat vznikol v časoch 8. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Vtedajšiu tému obsahujú varianty otvorené braniami dámou na b3, c4 a d5, kde v druhom ťahu čierna dáma odchádza a biely otvorenú líniu využije, v tomto prípade na ťahy strelcom. Toto by samozrejme vo svetovej súťaži na vysoké umiestnenie nestačilo, takže samomat skončil v úplne inej súťaži. Pritom bol obohatený o ďalšie prvky netematické pre svetovú súťaž. Týmito prvkami sú:

 1. tichá hrozba, umožňujúca rozhohrať obrany úplne na druhej strane šachovnice (lebo času dosť),
 2. najmä však maty čiernym strelcom na poliach c2, d3, e4, f5, g6 a aj h7, teda na jednej diagonále.

Ocenenie v nemeckom časopise síce drobné, ale nezanedbateľné.

Diagram týždňa – 467

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
III. cena
Die Schwalbe 1968
white Ra8 Be8 Pg7 Qa6 Pg6 Sd4 Se4 Pe2 Ph2 Kh1 black Kb4 Pa3 Ph3 Pa2 Pc2 Pd2 Ra1 Sb1 Sc1 Bd1
1.g7-g8=Q ! zugzwang. 1...Bd1*e2 2.Qa6*a3 + 2...Sb1*a3 3.Qg8-b3 + 3...Sc1*b3 # 1...Sb1-c3 2.Qg8-b3 + 2...Sc1*b3 3.Sd4*c2 + 3...Bd1*c2 # 1...Sc1-d3 {(Jc1~)} 2.Sd4*c2 + 2...Bd1*c2 3.Qa6*a3 + 3...Sb1*a3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[616]
s#3 (10+10)
rotácia 2. a 3. ťahov

Postavenie na 1. rade naznačuje, že cieľom bieleho bude vynútiť mat od Va1 tak, že prinúti všetky 3 ďalšie figúry medzi vežou a bielym kráľom odísť. Úvodníkom sa ešte posilní a potom čaká. Prvá figúra odíde sama v 1. ťahu čierneho vďaka tempu. Ďalšie dve odídu samé vynútene tak, že musia brániť šachy bieleho.

V druhom ťahu si pritom biely môže vyberať medzi dvomi z trojice šachov D:a3+, Db3+ a J:c2+. Musí vyberať múdro a po správnej voľbe s rôznymi motiváciami vzniká rotácia 2. a 3. ťahov.

Veľmi pekný samomat.

Diagram týždňa – 457

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Zoltán Labai
2. čestné uznanie
Uraľskij Problemist 2008
white Pc7 Re7 Pe6 Sg6 Pa5 Pg5 Ka4 Pg4 Sb3 Bg3 Qd2 Bg2 Re1 black Ph7 Pa6 Kd6 Pb4 Rf4 Sd3 Ph3
1.Re1-d1 ! threat: 2.Re7-d7 + 2...Kd6*e6 3.Sb3-c5 + 3...Sd3*c5 # 1...h3*g2 2.Qd2*d3 + 2...Kd6-c6 3.Qd3-b5 + 3...a6*b5 # 1...h7*g6 2.c7-c8=S + 2...Kd6-e5 3.Qd2-b2 + 3...Sd3*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[552]
s#3 (13+7)
modelové maty

Obmedzený čierny materiál naznačuje, že by mohlo ísť o modelové maty, navyše mat Jc5# sa priamo ponúka, stačí ho len dotiahnuť. To aj biely dosiahne v hrozbe. Obrany pešiakmi z h-stĺpca narúšajú bieleho hrozbový zámer tým, že čiernemu kráľovi uvoľňujú braním iné polia (c6 a e5), avšak biely to využije na iné dva postupy vedúce tiež k matom.

Pekný s# s celkom tromi modelovými matmi.

Diagram týždňa – 445

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
Šachové umenie 1984
white Rb7 Be7 Rg7 Qc6 Ke4 Bg4 Pd3 Pf3 black Ba8 Bh8 Pd6 Ke6 Pg6 Sf5 Pg5 Pd4
1.Rb7-a7 ? threat: 2.Qc6-d5 + {A} 2...Ba8*d5 # but 1...Ba8-b7 ! {a} 1.Rg7-h7 ? threat: 2.Bg4*f5 + {B} 2...g6*f5 # but 1...Bh8-g7 ! {b} 1.Be7-d8 ! zugzwang. 1...Ba8*b7 {a} 2.Qc6-d5 + {A} 2...Bb7*d5 # 1...Bh8*g7 {b} 2.Bg4*f5 + {B} 2...g6*f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[554]
s#2 (8+8)
Dombrovskis

Biely chce vynútiť mat šachom na d5 alebo f5, konkrétne postupom 2.Dd5+ S:d5# alebo 2.S:f5+ g:f5#. Na to musia čierni strelci dosiahnuť na d5 alebo d4. O to sa pokúsi ich otvorením v pokusoch, avšak čierny vyvracia zatvorením veží ku bielym poliam na 7. rade. Preto sa biely radšej zameria na to, aby obe tieto polia (d7, f7) boli pokryté obomi vežami, to je hlavný cieľ úvodníka 1.Sd8! Tak si biely počká na to, kým sa čierni strelci sami nasmerujú na polia d5 a d4 a potom prídu pôvodné hrozby. Výsledkom je dvojica hrozbových paradoxov v podobe klasickej Dombrovskisovej témy.

Diagram týždňa – 436

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
2. miesto
1. Turnaj socialistických krajín 1975-1976
white Ka6 Pa5 Pd5 Ra4 Bb4 Re4 Qa3 Sd3 Pd2 Sb1 black Qa8 Rb8 Bc8 Pa7 Rb7 Pd7 Pd6 Pe5 Pd4 Pb2 Kc2
1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3-b3 {A} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3*b2 {B} 2...Rb7*b4 # {(1...Vb7~#)} 1.Bb4*d6 ! zugzwang. 1...Kc2*b1 {a} 2.Qa3*b2 + {B} 2...Rb7*b2 # 1...Kc2-d1 {b} 2.Qa3-b3 + {A} 2...Rb7*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[576]
s#2 (10+11)
biely na ťahu, recipročná zámena

V diagramovej pozícii nemá čierny k dispozicii veľa ťahov. Odťahy veže z b7 sú všetky matmi, Pokiaľ pohne kráľom na prvý rad (b1, d1), biely ho dokáže zmraziť dámou (tak, že táto nevykukne na stĺpec c, odkiaľ by napádala Sc8).

Samozrejme biely nemá k dispozícii čistý tempový ťah, ťakže musí zahrať niečo vtipnejšie. Úvodník 1.S:d6! nepokazí batériové maty, ale otvorí b-stĺpec, takže obyčajné spatovanie kráľa už na vynútenie matu nepostačí (čierny by mohol hrať po postupoch spred úvodníka 2…Vc7+ vynucujúce 3.Db7!

Biely však využije otvorenie stĺpca vo svoj prospech. Po odťahoch čK na 1. rad zahrá dáma oveľa agresívnejšie, čierneho kráľa ohrozí a vynúti brania vežou s matom bielemu.

Veľmi pekný príklad recipročnej zámeny 2. ťahov bieleho s typickou samomatovou motiváciou.

 

Diagram týždňa – 425

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Havran
VI. cena
PAT A MAT 2012-2013
white Rg8 Sd6 Sg6 Bh6 Rd2 Bd1 Ke1 black Pb6 Ba5 Sa4 Pd4 Pf4 Rd3 Ke3 Pg3 Ph3 Pg2 Qh2 Sf1 Rg1
1.Sg6*f4 ? threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # but 1...Sa4-c3 ! 1.Sg6-h4 ? threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # but 1...Rd3-c3 ! 1.Sg6-e5 ! threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # 1...Rd3-c3 2.Rd2-d3 + 2...Rc3*d3 # 1...Sa4-c3 2.Rd2-e2 + 2...Sc3*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[537]
s#2 (7+13)
zhoda obranného a škodlivého motívu

V riešení dnešného diagramu biely chce hroziť 2.V:g3+, po čom by čierny musel matovať akýmkoľvek braním na g3. Lenže čierny má v zásobe dve obrany, ktorými sa proti tejto hrozbe mohol brániť. Po odviazaní Vd2 v prvom ťahu čierneho by už nešla hrozba, lebo po 2.V:g3+ D:g3+ 3.Vf2 by nebol mat. Preto biely pripraví prvým ťahom nejaké pokračovania, ktoré naopak využijú, že po obrane bude Vd2 odviazaná. Jh4? a J:f4? pripravujú po jednom, 1.Je5! pripraví pokračovanie na obe odviazania pokrytím f3 aj d3.

Príjemný samomat spracujúci známy efekt nemožný v priamej matovej dvojťažke: obranný motív (odviazanie veže) je zároveň motívom škodlivým.

 

 

Diagram týždňa – 416

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Holubec
Pochvalná zmienka
T. Érsek 80 JT 2021
white Kh8 Ba6 Sd6 Sd5 Qe5 Be3 Rg3 black Rg7 Kh4
a) 1.Sd6-f5 + ! 1...Kh4-h5 2.Ba6-e2 + 2...Rg7-g4 3.Rg3-h3 + 3...Kh5-g6 4.Rh3-h6 + 4...Kg6-f7 5.Sf5-d6 + 5...Kf7-f8 6.Qe5-f4 + 6...Rg4*f4 7.Rh6-f6 + 7...Rf4*f6 8.Be3-h6 + 8...Rf6*h6 # b) bRg7-->g1 1.Be3-g5 + ! 1...Kh4-h5 2.Ba6-e2 + 2...Kh5-g6 3.Bg5-e7 + 3...Kg6-h6 4.Rg3-h3 + 4...Kh6-g6 5.Be2-h5 + 5...Kg6-h6 6.Qe5-f6 + 6...Rg1-g6 7.Sd6-e4 7...Rg6*f6 8.Be7-f8 + 8...Rf6*f8 # 3...Rg1*g3 4.Sd5-f4 + 4...Kg6-h6 5.Qe5-f6 + 5...Rg3-g6 6.Sd6-e4 6...Rg6*f6 7.Be7-f8 + 7...Rf6*f8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[538]
s#8 (7+2)
b) Vg7→g1

Vzhľadom k tomu, že čierny má okrem kráľa len vežu, tak sa ako mat bielemu ponúka predovšetkým známa konštelácia typu Ke1 – Ke3 + Vc1. Beh vecí trochu uľahčuje položenie bieleho kráľa v rohu, takže veža môže matovať vodorovne aj zvisle. Naopak komplikáciou je fakt, že čierny kráľ je od bieleho trošku ďaleko.

Úlohou bieleho je teda došikovať čierneho kráľa bližšie, nestratiť pritom z vôdzky čiernu vežu a nakoniec asi vhodným šachom výnútiť mat. Táto úloha sa splniť dá a to dokonca dvomi rôznymi spôsobmi, podľa toho, kam v postavení diagramu položime čiernu vežu. Keď na g7, tak čierny kráľ skončí po sérii šachov na f8, keď na g1, tak sériu šachov preruší jeden tichý ťah a čierny kráľ bude v matovom obrazci na h6.

Známe echo s vodorovným a zvislým matom čiernou vežou po okraji šachovnice.

Diagram týždňa – 406

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Stanislav Vokál
Šach Profil 1996
white Re4 Qe3 Rf2 Sc1 Kf1 Bh1 black Sd6 Re6 Bg6 Ba5 Pg5 Sb4 Pf3 Ph3 Pb2 Pc2 Ph2 Rb1 Kd1
1.Sc1-a2 ! threat: 2.Qe3-c1 + 2...Rb1*c1 {(~:c1)} 3.Re4-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Bg6*e4 2.Bh1*f3 + 2...Be4*f3 3.Qe3-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Re6-f6 2.Re4-d4 + 2...Sb4-d3 3.Qe3-e2 + 3...f3*e2 # 2...Bg6-d3 + 3.Qe3-e2 + 3...f3*e2 # 1...Sb4-d3 2.Qe3*d3 + 2...Ba5-d2 3.Re4-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Sd6*e4 2.Sa2-c3 + 2...Se4*c3 3.Qe3-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Sb4*a2 2.Qe3-e1 + 2...Ba5*e1 3.Re4*e1 + 3...Re6*e1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[496]
s#3 (6+13)

Hlavným cieľom bieleho je vynútiť mat vežou na e1. To sa mu podari v hrozbe aj vo väčšine variantov po odchode De3 a Ve4 z týchto polí, prípadne po ich likvidácii. Výrazne sa odlišuje variant s odchodom Ve6 z e-stĺpca, keď vstúpi do hry mat pešiakom na e2 s väzbou. To je vítaným spestrením obsahu. Dala by sa primontovať nejaká výraznejšia novostratégia?