Diagram týždňa – 39

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
III. cena
PAT A MAT 2009
white Bd7 Pe6 Pf6 Sg6 Pb5 Sf5 Kh5 Rf4 Pg4 Ba3 Pc2 Ph2 Qf1 black Pb6 Kd5 Pa4 Pd4 Pc3 Sf3 Ph3 Re2 Sg1
1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1...Re2-e5 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1.Ba3-d6 ? zugzwang. 1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1...Re2*e6 2.Bd7-c6 # 1...d4-d3 2.Sg6-e7 # {display-departure-square} 1.Rf4-e4 ! zugzwang. 1...Re2-e1{(1...Ve2~)} 2.Bd7-c6 # 1...Re2*e4 2.Sf5-e7 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Bd7-c6 # 1...Kd5-c4 2.Sf5-e3 # 1...Kd5*e4 2.Bd7-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[70]
#2 (13+9)
medzifázová cyklická predĺžená obrana

V májovom čísle anglického The Problemistu použil vedúci rubriky vybraných dvojťažiek David Shire v komentári k dnešnému diagramu týždňa viacero veľmi pochvalných výrazov. Celý odstavec zakončil slovami: „How does he [amazing man Lačný] produce these effects? Ľudovít Lačný continues to excel as a composer of huge imagination, mystery and technique.“ Do slovenčiny sa to dá preložiť napr. takto: „Ako [úžasný človek Lačný] produkuje tieto efekty? Ľudovít Lačný naďalej vyniká ako skladateľ obrovskej predstavivosti, tajomnosti a techniky.

Áno. Nech je ešte dlho tak.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.