Diagram týždňa – 455

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Marián Šemrinec
Šachová skladba 2007
white Ph6 Pb5 Sa4 Pb3 Pd3 Pc2 Sa1 Rb1 Rc1 Bf1 Kh1 black Pb7 Ph7 Pb6 Ba5 Pb4 Pd4 Pc3 Pg3 Ka2 Pf2
1.Kh1-g2 ! 1...Ka2-a3 2.Kg2*g3 2...Ka3-a2 3.Kg3*f2 3...Ka2-a3 4.Rc1-e1 4...Ka3-a2 5.Rb1-d1 {display-departure-file} 5...Ka2-a3 6.Re1-e8 6...Ka3-a2 7.Re8-a8 7...Ka2- a3 8.Sa4*b6 8...Ka3-b2 9.Sb6-c4 + 9...Kb2-a2 10.Ra8*a5 # 8...Ka3-a2 9.Ra8*a5 + 9...Ka2-b2 10.Sb6-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[583]
#10 (11+10)

Dnešná mnohoťažka je orieškom na rozlúsknutie pre riešiteľov. Čierny nemá veľkú protihru a hra má z veľkej časti charakter ako v sériovoťahovej úlohe. Napriek tomu – alebo možno práve preto – má svoje čaro, keď v pozícii s veľkou prevahou k najrýchlejšiemu matu vedie postup vyžadujúci aktivitu na celej šírke aj výške šachovnice.

Diagram týždňa – 454

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Tatranský
I.-II. cena ex aequo
ÚV ČSTV 1958
white Bc6 Kh6 Sa5 Pb5 Qg5 Sb2 Rc2 Ba1 Rd1 black Pe6 Pf5 Pa4 Kd4 Bd2 Se2 Sb1
1...f5-f4 2.Qg5-c5 # 1...Se2-f4 2.Qg5*f4 # 1...Kd4-e5 2.Sb2-c4 # {display-departure-file} 1...e6-e5 2.Rc2-c4 # 1.Sa5-c4 ! {display-departure-file} threat: 2.Qg5-e3 # 1...Se2-f4 2.Qg5-g1 # 1...f5-f4 2.Qg5-e5 # 1...Kd4-c5 2.Sb2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[585]
#2 (9+7)
Z-23-46

Už v diagramovom postavení je cítiť napätie zhmotnené prítomnosťou dvoch väzieb (viazaní sú Sd2 a Dg5), ako aj jazdcovou batériou na dlhej diagonále. Toto napätie sa pretaví do dvoch zdanlivých hier po ťahoch čierneho na f4 a jednej po ťahu kráľa na voľné pole e5.

Úvodník poriadne zamieša pozíciou, keď jazdec vezme pod kontrolu polia e5 a e3 (dokonca aj d6 a b6), naopak preruší vežu c2 ku c5 a sám prestane kryť c4, ktoré zablokuje. Hrozba ťahom po línii väzby je brániteľná prerušeniami na f4 a biely využije dve odviazania dámy na zamenené maty. Po ťahu kráľa na voľné pole nasleduje mat z nepriamej batérie.

Kvalitná dvojťažka zo starej školy s témou zo skupiny Z-23-46 (zámena 2 matov a jedna voľná zámena po ťahoch kráľa).

Diagram týždňa – 453

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Ladislav Salai jr .
I. cena
Mat 64 2000
white Sf8 Pb6 Qf6 Pa5 Pc5 Pa4 Pb4 Be4 Rf3 Sd2 Bh2 Ra1 Ke1 black Bh8 Pb7 Se7 Sg7 Pa6 Kc6 Qe6 Rd5
1.Sd2-b3 ? threat: 2.Sb3-d4 # but 1...Se7-f5 ! {display-departure-file} 1.Sd2-c4 ? threat: 2.Sc4-e5 # but 1...Se7-g6 ! 1.0-0-0 ! zugzwang. 1...Se7-f5 {display-departure-file} 2.Sd2-b3 threat: 3.Be4*d5 # 2...Sf5-e7 3.Sb3-d4 # 1...Se7-g6 2.Sd2-c4 threat: 3.Be4*d5 # 2...Sg6-e7 3.Sc4-e5 # 1...Qe6*f6 2.Rf3*f6 + 2...Sg7-e6 3.Rf6*e6 # 1...Se7-g8 2.Sd2-b3 threat: 3.Be4*d5 # 3.Sb3-d4 # 1...Sg7-f5 {display-departure-file} 2.Qf6*e6 + 2...Sf5-d6 3.Qe6-d7 # 3.Qe6*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[575]
#3 (13+8)
azerbajdžanská téma

Dva pokusy jazdcom, ktorý hrozí matmi v 2. ťahoch, odrazí jeho čierny náprotivok.

Biely preto hru otvorí rošádou s nečakaným tempom. Po ťahoch čierneho jazdca vyvracajúceho pokusy sa ukáže, že čierna dáma už neviaže bieleho strelca, takže môžu prísť pôvodné ťahy bieleho jazdca (v intenciách azerbajdžanskej témy, tiež nazývanej témou Vladimirov) s inou hrozbou. Je zrejmé, že biely nemôže svoje prvé ťahy vymeniť – po odchode Jd2 sa už rošáda hrať nedá.

Zaujímavý trojťažkový mechanizmus pre známu dvojťažkovú paradoxnú tému.

Diagram týždňa – 452

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
I.-II. cena ex aequo
Israel Ring Tourney 1991-1993
white Se7 Pc6 Kd5 Pe5 Sa4 Pf4 Ba3 Bb3 Pc2 Pe2 black Rc8 Bh8 Rc7 Pd7 Pd6 Pg6 Sb5 Pe4 Ph4 Pc3 Qh2 Sb1 Kh1
1...Qh2-g2 {a} 2.Bb3-c4 {A} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.e5-e6 {B} 2...Qh3*e6 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...d7*c6 + {x} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1.c6*d7 ! threat: 2.f4-f5 2...Qh2*e5 # 1...Qh2-g2 {a} 2.e5-e6 {B} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Bb3-c4 {A} 2...Qe2*c4 # 1...Rc7-c5 + {y} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1...Qh2-g1 2.e5-e6 2...Qg1-d4 # 1...Qh2-f2 2.e5-e6 2...Qf2-d4 # 1...d6*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 # 1...Bh8*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[577]
r#2 (10+13)
Lačného cyklus, zámena obrany

Reflexný mat je vlastne samomat, v ktorom je pre obe strany prihodená dodatočná povinnosť dať jednoťahový mat, pokiaľ sa to dá. V prípade dnešného diagramu sa však táto povinnosť bude aplikovať len na čierneho, keďže čierny kráľ je voľne pohodený tak, že v takej krátkej dobe je nemožné ho zmatovať.

Zato biely kráľ je skoro v matovej sieti, má len dve voľné polia c4 a e4. O tom hovorí aj prítomnosť viacerých zdanlivých hier – keď zahrá čierny „neopatrne“: dá bielemu kráľovi šach alebo zaktivizuje svoju dámu.

Úvodník 1.c:d7! zamení voľné pole c4 za e6. To vedie k zámene bielych pokračovaní po ťahoch čiernej dámy cyklickým spôsobom (Lačného cyklus). Aj šachujúca obrana sa zmení, pokračovaním po nej je opäť branie kráľom na e4.

Výborný reflexný mat dokazujúci flexibilitu tohto zaujímavého žánru.

Diagram týždňa – 451

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Michal Dragoun
3. miesto
TT Liga Problemista 2009
white Rf7 Pg6 Pd5 Rc4 Ba3 Kb3 Pe3 Ph3 black Pd7 Ph4 Pb2 Pc2 Pd2 Pe2 Ba1 Rb1 Rc1 Qd1 Ke1
a) 1.d7-d6 Ba3*b2 2.Ba1*b2 Rc4-g4 3.Rb1-a1 Rg4-g1 # b) bPd7-->e5 1.e5-e4 Rc4*c2 2.Rc1*c2 Ba3-e7 3.Rb1-c1 Be7*h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[594]
h#3 (8+11)
b) Pd7->e5
tempo, Zilahi

Už z letmého pohľadu na diagram je vidieť, že čierny je v núdzi o ťahy. Biely by síce teoreticky mohol matovať dvomi ťahmi postupom Sa3-e7-h4# alebo Vc4-g4-g1, ale čierny nemá ako len tak dostatočne dlho vyčkať.

Po vykonaní prvého čierneho ťahu pešiakom (ktorý sa presúva v dvojníku) je dokonca zrazu jedna z uvedených ciest uzavretá. To určuje, ktorá biela figúra sa musí obetovať v prvom ťahu bieleho tak, aby čierny dostal nie jeden, ale ďalšie dva tempové ťahy. Tým sa otvorí reálna možnosť zmatovať čierneho jedným z dvoch očakávaných postupov.

Keď sa nad tým človek zamyslí, čierny vlastne vykonáva len samé  tempové ťahy. Napriek tomu pomerne veselá a bohatá úloha.

 

Diagram týždňa – 450

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
III. cena
Pravda 1996-1997
white Sc8 Qd8 Re8 Bf8 Pd7 Sc4 Pb3 Pf3 Kf1 black Rb7 Pc6 Pe6 Kd5 Sd3
1.Qd8-b6 ? threat: 2.Sc8-e7 # {A} 1...e6-e5 {a} 2.Sc4-e3 # {B} 1...c6-c5 {b} 2.Qb6-d6 # {C} but 1...Rb7*d7 ! 1.Qd8-f6 ! threat: 2.Sc4-e3 # {B} 1...e6-e5 {a} 2.Qf6-d6 # {C} 1...c6-c5 {b} 2.Sc8-e7 # {A} 1...Sd3-e5 2.Qf6*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[580]
#2 (9+5)
Šedejov cyklus

Rozhodca dvojročnej súťaže Juraj Brabec o skladbe napísal nasledovné: „Cyklická zámena funkcie úvodníka a dvoch variantových matov, dosiahnutá pomerne jednoduchými prostriedkami. I keď je obsah symetrický a úvodníkom sa berie voľné pole kráľovi, všetky motívy, či už útočné, novostrategické, obranné, alebo škodlivé sú vzácne jednotné a harmonicky na seba nadväzujú.“

Nedá sa nesúhlasiť.

Edit 17.8.2023 23:36: Na základe trefného komentáraa dodávame, že „Nedá sa nesúhlasit s hodnotením, aj keď je pravda, že ide o cyklickú zámenu funkcie hrozby a dvoch variantových matov.“

Diagram týždňa – 449

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Stanislav Vokál
III. cena
T. Siers MT 1991-1992
white Ka7 Bf7 Bd6 Pd5 Rc4 Sd4 Sd3 Rg3 Pf2 black Sg8 Pd7 Pa6 Pf6 Pg6 Bh6 Pg5 Sa4 Ke4 Pg4 Qh4 Ra3 Bh3 Pg2 Re1
1.Sd3-b4 ! threat: 2.Bf7*g6 + 2...f6-f5 3.Bg6*f5 # 3.Sd4-b3 # {(2.Jd4~#)} 1...Sg8-e7 2.Sd4-e2 + 2...Ke4-f5 3.Bf7-e6 + 3...d7*e6 4.Se2-d4 + 4...Kf5-e4 5.Sd4-c6 + {display-departure-file} 5...Ke4-f5 6.Sc6*e7 # 1...Qh4-h5 2.Sd4-b3 + 2...Ke4-f5 3.Rg3-f3 + 3...g4*f3 4.Sb3-d4 + 4...Kf5-e4 5.Sd4-e2 + 5...Ke4-f5 6.Se2-g3 # 4...Kf5-g4 5.Sd4-e2 + 5...Kg4-f5 6.Se2-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[578]
#6 (9+15)
Siersova batéria

Krátka hrozba dnešnej šesťťažky motivuje dve obrany napádajúce g6. Zároveň však rušia krytie e7 resp. g3, na ktorých bude biely jazdec matovať po odskokoch zo Siersovej batérie. Aby ale nemohli zdiaľky zasiahnuť čierne veže, musí biely predtým urobiť nasledovnú kombináciu: preruší dočasne líniu veže jazdcom, ktorý bude neskôr matovať, potom obetuje čiernemu pešiakovi strelce resp. vežu, čím sa zatvorí línia veže, následne sa jazdec vráti, a nasmeruje sa na matové pole.

Veľmi peknú stratégiu ocenil rozhodca memoriálu T. Siersa (po ktorom je pomenovaná použitá batéria), ale aj rozhodcovia Albumu FIDE, ktorí mnohoťažku zaradili do výberu.

 

Diagram týždňa – 448

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Bedrich Formánek
I. cena
Szachy 1962
white Kg7 Be4 Pf3 Qb1 Sd1 Bg1 black Pe7 Pa6 Pd6 Pe6 Ke5 Bc4 Pc3 Pg3 Qa1
1...c3-c2 2.Qb1*a1 + 2...Ke5-f4 3.Bg1-e3 # {MM} 1...Ke5-f4 2.Bg1-e3 + 2...Kf4-e5 3.f3-f4 # 1.Sd1-f2 ! threat: 2.Sf2-g4 + 2...Ke5-f4 3.Bg1-e3 # 1...c3-c2 2.Qb1*a1 + 2...Ke5-f4 3.Sf2-h3 # {MM} 1...Ke5-f4 2.Sf2-h3 + 2...Kf4-e5 3.f3-f4 # {MM} 1...g3*f2 2.Bg1-h2 + 2...Ke5-d4 3.Qb1-b6 # {MM} 1...d6-d5 2.Qb1-b8 + 2...Ke5-d4 3.Sf2-d1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[568]
#3 (6+9)
modelové maty

V pozícii diagramu sú pripravené dve dôležité hry: po ťahu čierneho kráľa na f4 (pretože sa to patrí, mať pripravené pokračovanie po ťahu kráľa na voľné pole) a po ťahu 1…c2 (lebo končí modelovým matom).

Úvodník dáva jedno ďalšie voľné pole. To je otrávené, po 1.Jf2 Kd4 ide krátky mat 2.Jg4#. Ťah pešiakom na c2 je obranou vďaka otvoreniu batériovej línie na bieleho kráľa a vedie k inému modelovému matu. Tak isto sú obranami vedúcimi k modelovým matom aj ťahu 1…Kf4 a 1…g:f2.

Vo výsledku máme 1+3 modelové maty v príjemnej 15-kameňovej pozícii.

Diagram týždňa – 447

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
2. čestné uznanie
Sinfonie Scacchistiche 2021
white Pd6 Pg4 Pc3 Pe3 Kc2 black Pd7 Pe6 Kg6 Pe5 Pg5 Pc4
1...Kc2-b2 2.Kg6-f7 Kb2-a3 3.Kf7-e8 Ka3-b4 4.Ke8-d8 Kb4*c4 5.Kd8-c8 Kc4-b4 6.Kc8-b7 c3-c4 7.Kb7-c6 c4-c5 8.Kc6-d5 c5-c6 9.d7*c6 d6-d7 10.Kd5-d6 d7-d8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[579]
h#9,5 (5+6)
škôlka, modelový mat

Pomocný mat na dnešnom diagrame získal relatívne vysoké ocenenie v známom talianskom časopise venovanom kompozičnému šachu. Čím je zaujímavý?

Predovšetkým na šachovnici nie je okrem kráľov (a pešiakov) žiadna figúra. Vzhľadom k postaveniu je jasné, že by malo ísť o premenu, ale zároveň sa ukáže, že si obe strany musia významne pomáhať. Pointa je v tom, že čierny kráľ sa musí dočasne utiahnuť na d5 tak, aby po rozhýbaní pozície bielym kráľom mohol jeho čierny kolega prísť včas na d6, aby premenená biela dáma mohla dať mat.

Čistá práca.

Diagram týždňa – 446

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
Pochvalná zmienka
Bedrich Formánek 60 JT 1993
white Ka8 Sb8 Rc8 Qa5 Re4 Pf4 Pc3 Bh3 Pe2 Bf2 Bg2 Sd1 black Bb6 Pd6 Pg6 Pb5 Sc5 Kd5 Sb3 Pf3 Pa2 Bf1 Qh1
1.Rc8-e8 ? {display-departure-file} threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.c3-c4 # {A} 1...Sc5*e4 {b} 2.Bh3-e6 # {B} but 1...Sc5-e6 ! 1.Re4-b4 ? threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.e2-e4 # {C} 1...Sc5-e4 {b} 2.c3-c4 # {A} but 1...Qh1*h3 ! 1.e2*f3 ! threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.Bh3-e6 # {B} 1...Sc5*e4 {b} 2.f3*e4 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[567]
#2 (12+11)
Riceov cyklus, predĺžená obrana

Cyklická zámena dvoch matov v troch fázach má niekoľko rôznych označení – Riceov cyklus podľa prototypu, cyklický Zagorujko podľa iných znalcov, symbolicky Z-32-23. Každopádne ide o tému veľmi náročnú v prevedení ortodoxnej dvojťažky.

Dnešný diagram ešte obsah tematicky vyšpičkoval zaradením rovnakej predĺženej obrany vo všetkých troch fázach. Je skoro až neuveriteľné, ako to vychádza. Kde je háčik?

Asi ste už na to prišli. Premenený biely strelec. Takáto obsahovo skvelá skladba súťažila v tematickej súťaži pre dvojťažky s premenenými kameňmi. A získala len pochvalnú zmienku. Aké asi boli skladby pred ňou? Možno sa niektoré časom tiež v našej rubrike objavia.