Diagram týždňa – 412

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
1. miesto
Slovensko - Lotyšsko 1991
white Rf7 Sc6 Bd5 Re5 Pg4 Ka3 Qb3 Sf1 black Pb7 Bb6 Kd6 Pe6 Pf6 Pc5 Pa4 Rc4 Pd4 Pe4 Sb2
1.Sf1-d2 ! threat: 2.Sd2*e4 # 2.Qb3*c4 1...b7*c6 {(A)} 2.Bd5*c4 threat: 3.Re5*e6 # 2...f6*e5 {(B)} 3.Sd2*e4 # 2...Sb2*c4 + 3.Sd2*c4 # 2...Kd6*e5 3.Qb3-g3 # 1...f6*e5 {(B)} 2.Sc6-b8 threat: 3.Rf7-d7 # 2...e6*d5 {(C)} 3.Qb3*b6 # 1...e6*d5 {(C)} 2.Re5-e7 {display-departure-file} threat: 3.Rf7*f6 # 2...b7*c6 {(A)} 3.Qb3-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[542]
#3 (8+11)
cyklus postupných blokovaní polí

Dnešný diagram maestra Lačného je skutočnou lahôdkou. Po úvodníku hrozí nielen krátky mat 2.J:c4# (ktorý je klasickým znamienkou krásy na ináč dokonalej tvári), ale aj dvojťahový postup 2.D:c4. Tieto obe hrozby likvidujú len tri tematické obrany čierneho, ktoré majú spoločnú likvidáciu vždy jedného kameňa z trojice Jc6, Ve5, Sd5 a tiež blokovanie príslušného poľa. To uvoľňuje od krytia tohto poľa druhý tematický kameň (cyklicky posunute Sd5, Jc6 a Ve5), ktorý tak môže vykonať druhý ťah a pohroziť matom. Proti tomu sa čierny ešte ubráni braním posledného tematického kameňa (postupne Ve5, Sd5 a Jc6), avšak opať blokuje a nasledujú maty s využitím blokovania oboch polí. Výborná strategická trojťažka!

Diagram týždňa – 411

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
1. miesto
Slovensko-Rumunsko 1969-1971
white Ba8 Qa7 Kd6 Se6 Ba5 Pc5 Rb1 Rf1 black Pd5 Pb3 Kd3 Pf3
1.Rb1*b3 + ! 1...Kd3-c2 {a} 2.Se6-d4 # {A} 1...Kd3-e4 {b} 2.Qa7-h7 # {B} 1...Kd3-c4 {c} 2.Ba8*d5 # {C} 1...Kd3-e2 {d} 2.Qa7-a6 # {D} 1.Rf1*f3 + ! 1...Kd3-c2 {a} 2.Qa7-h7 # {B} 1...Kd3-e4 {b} 2.Ba8*d5 # {C} 1...Kd3-c4 {c} 2.Qa7-a6 # {D} 1...Kd3-e2 {d} 2.Se6-d4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[526]
#2 (8+4)
2 riešenia
4-prvková Lačného téma

Šachujúci úvodník je v dvojťažke ťažkým tabu, ktoré sa prekračuje len výnimočne. Dnešný diagram si to dovolil dokonca dvakrát – riešenia sú dve a obe sa začínajú šachom. Napriek tomu získal vysoké ocenenie v medzinárodnom zápase, kde sa zvyčajne na prvé miesta dostávajú len výborné skladby. Ako je to možné?

Kľúčovým argumentom je spracovaná téma. 4-prvoková Lačného téma (cyklická zámena 4 matov po tých istých obranách v dvoch fázach) je mimoriadne náročnou a existuje veľmi málo príkladov v dvojťažke. Dnešný diagram je mimoriadne ekonomickým spracovaním tejto témy, čo istotne vysvetľuje ústretovosť rozhodcu. Výborný príklad na odôvodnené porušenie konvencií.

Diagram týždňa – 410

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
C11858 The Problemist IX 2020
white Ka8 Sd8 Re8 Se7 Ra6 Pe6 Bc5 Ba4 Pb3 Pd3 Pg3 Pc2 Pe2 black Pc7 Pc6 Pf6 Ke5 Pf5 Sg5 Sh4 Pc3 Bh2 Re1
1.e2-e3 ! threat: 2.Bc5-d4 + {A} 2...Ke5-d6 3.Ra6*c6 # {B} 1...Re1*e3 2.d3-d4 + {C} 2...Ke5-e4 3.Ba4*c6 # {D} 1...Sh4-f3 2.Ba4*c6 {D} threat: 3.Se7-g6 # 2...Sf3-h4 3.d3-d4 # {C} 2...f5-f4 3.e3*f4 # 1...Sg5-f3 2.Ra6*c6 {B} threat: 3.Sd8-f7 # 2...Sf3-g5 3.Bc5-d4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[515]
#3 (13+10)
Adabaševova syntéza, výmena 2. a 3. ťahov

V hrozbe a prvom variante trojťažky na diagrame biely vyháňa čierneho kráľa na iné pole šachom z d4 a matuje z c6. V ďalšich dvoch variantoch si polia c6 a d4 svoje role vymenia. Druhý ťah bieleho na c6 je tichý a hrozí mat jazdom na pole, ktorého krytia sa čierny vzdal v obrane. Návrat čierneho jazdca v druhom ťahu vedie potom k matu na d4. Zo strategického hľadiska je za bieleho dôležité najmä to, že Vc6 kryje d6 a e6, zatiaľ čo Sc6 kryje d5 a e4.

Zrozumiteľná trojťažka.

Diagram týždňa – 409

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
II. cena
FRME C 30.9.2018
white Bg7 Sc6 Pg6 Pa4 Sf3 Pc2 Rd2 Kf1 black Sf8 Pa7 Pc7 Ra6 Bb6 Qh6 Pa5 Pc5 Pc4 Pd4 Kc3 Pe3
1...Bg7*h6 2.d4-d3 Bh6-g7 # 1.Qh6-h2 Rd2*d4 2.Qh2-d2 Rd4*d2 # 1.Qh6-h5 Sf3*d4 {display-departure-file} 2.Qh5-f3 + Sd4*f3 # 1.Qh6*g6 Sc6*d4 {display-departure-file} 2.Qg6-c6 Sd4*c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[522]
h#2 (8+12)
0.1.1.1 + 3.1.1.1
návraty figúr (4x), batériové maty

V zdanlivej hre biely matuje strelcom, ktorý zlikviduje čiernu dámu, zatiaľ čo čierny potiahne pešiakom z dlhej diagonály. Ktorýkoľvek ťah čierneho znemožňuje túto kombináciu, avšak čierna dáma môže urobiť dvojťahový pohyb, ktorým dôjde na polia pôvodne obsadené inými bielymi figúrami: d2, f3 a c6. To dáva bielemu možnosť zlikvidovať Pd4 braním a matovať z batérie návratmi na tieto polia.

Veľmi pekný pomocný mat zahŕňajúci aj zdanlivú hru.

Diagram týždňa – 408

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
II. cena
Svetový pohár FIDE 2011
white Bc8 Ka7 Sd7 Pb6 Rd6 Be5 Pf5 Ra4 Sf4 Pe3 Pf2 Pg2 Qd1 black Pb7 Rh6 Rg5 Sb4 Ke4 Pb3 Sf3 Qc2 Bh2 Bh1
1.Be5-c3 ? threat: 2.Sd7-c5 # {A} 2.Qd1-d5 # {B} 1...Ke4*f5 {a} 2.Sd7-f6 # {C} 1...Rg5*f5 {b} 2.Qd1*f3 # {D} 1...Qc2*f2 2.Qd1-d3 # but 1...Sf3-d4 ! 1.Sf4-g6 ! threat: 2.Sd7-f6 # {C} 2.Qd1*f3 # {D} 1...Ke4*f5 {a} 2.Sd7-c5 # {A} 1...Rg5*f5 {b} 2.Qd1-d5 # {B} 1...Qc2*f2 2.Qd1-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[525]
#2 (13+10)
odesská téma

Dve fázy dvojťažky na diagrame majú veľa spoločného:

 • úvodník zatvára jednu čiernu líniu (čím vytvára hrozbu priameho matu jazdcom s otvorením nepriamej batérie k f5), zároveň otvára jednu líniu vedúcu k f5 (čím vytvára hrozbu matu dámou, ktorá pokryje pole f5),
 • ťah kráľom na f5 vytvorí priamu bielu batériu, ktorá matuje s prerušením čiernej línie brániacej matovú diagonálu,
 • ťah vežou na f5 blokuje toto pole a dáma môže matovať bez pokrytia poľa f5.

Oba spomenuté čierne ťahy zároveň bránia hrozby, takže ide o veľmi presvedčivé spracovanie odesskej témy s využitím rovnakých čiernych obrán v oboch fázach. Úspech na prestížnom svetovom pohári viac ako zaslúžený.

Diagram týždňa – 407

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I. cena
Pravda 1990-1991
white Qd7 Pg5 Ph5 Bf4 Pe3 Sf3 Kh3 Rc2 Pf2 Bb1 Se1 black Pf7 Rg7 Sb6 Pd6 Pf6 Pa4 Bd4 Ke4 Pc3 Sg3 Ra2 Qa1 Bd1
1...Sg3-f5 {a} 2.Sf3-d2 + {A} 2...c3*d2 3.Rc2-c5 + 3...Qa1*b1 4.Qd7*f5 # 3...Ra2-c2 4.Qd7*f5 # 2...Ke4-d5 3.e3-e4 + 3...Kd5-c5 4.Se1-d3 # 1...Sb6-d5 {b} 2.Rc2-e2 + {B} 2...Qa1*b1 3.Sf3-d2 + 3...Ra2*d2 4.f2-f3 # 3...c3*d2 4.f2-f3 # 2...Bd1-c2 3.Sf3-d2 + 3...c3*d2 4.f2-f3 # 2...Ra2-c2 3.Sf3-d2 + 3...c3*d2 4.f2-f3 # 1.Qd7*d6 ! threat: 2.Qd6*d4 + 2...Ke4-f5 3.Sf3-h4 + 3...Kf5-e6 4.Qd4-d6 # 3.Qd4*f6 + 3...Kf5-e4 4.Qf6-e5 # 1...Sg3-f5 {a} 2.Rc2-e2 + {B} 2...Qa1*b1 3.Sf3-d2 + 3...Ra2*d2 4.f2-f3 # 3...c3*d2 4.f2-f3 # 2...Bd1-c2 3.Sf3-d2 + 3...c3*d2 4.f2-f3 # 2...Ra2-c2 3.Sf3-d2 + 3...c3*d2 4.f2-f3 # 1...Sb6-d5 {b} 2.Sf3-d2 + {A} 2...c3*d2 3.Rc2-c5 + 3...Qa1*b1 4.Qd6*d5 # 3...Bd1-c2 4.Qd6*d5 # 3...Ra2-c2 4.Qd6*d5 # 1...Sg3-e2 2.Rc2*e2 + 2.Sf3-d2 +
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[536]
#4 (11+13)
recipročná zámena

Rozdiel medzi postavením na diagrame a po úvodníku 1.D:d6 spočíva najmä v tom, ktoré pole z dvojice f5 a d5 je pod kontrolou dámy a ktoré z nich je voľné – prístupné čiernemu kráľovi. V prípade, že čierny jazdec zablokuje voľné pole, biely pokračuje 2.Ve2+, čim veža preberie kontrolu e3 od bieleho pešiaka a po obeti bieleho jazdca môže matovať biely pešiak. Pokiaľ čierny jazdec potiahne na pole pod kontrolou dámy, biely vynúti otvorenie vertikály pre bV a po pokrytí 5. radu matuje dámou.

Zrozumiteľná recipročná zámena 2. ťahov, v ktorej nie sú varianty medzi fázami úplne rovnaké.

Diagram týždňa – 406

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Stanislav Vokál
Šach Profil 1996
white Re4 Qe3 Rf2 Sc1 Kf1 Bh1 black Sd6 Re6 Bg6 Ba5 Pg5 Sb4 Pf3 Ph3 Pb2 Pc2 Ph2 Rb1 Kd1
1.Sc1-a2 ! threat: 2.Qe3-c1 + 2...Rb1*c1 {(~:c1)} 3.Re4-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Bg6*e4 2.Bh1*f3 + 2...Be4*f3 3.Qe3-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Re6-f6 2.Re4-d4 + 2...Sb4-d3 3.Qe3-e2 + 3...f3*e2 # 2...Bg6-d3 + 3.Qe3-e2 + 3...f3*e2 # 1...Sb4-d3 2.Qe3*d3 + 2...Ba5-d2 3.Re4-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Sd6*e4 2.Sa2-c3 + 2...Se4*c3 3.Qe3-e1 + 3...Re6*e1 # 1...Sb4*a2 2.Qe3-e1 + 2...Ba5*e1 3.Re4*e1 + 3...Re6*e1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[496]
s#3 (6+13)

Hlavným cieľom bieleho je vynútiť mat vežou na e1. To sa mu podari v hrozbe aj vo väčšine variantov po odchode De3 a Ve4 z týchto polí, prípadne po ich likvidácii. Výrazne sa odlišuje variant s odchodom Ve6 z e-stĺpca, keď vstúpi do hry mat pešiakom na e2 s väzbou. To je vítaným spestrením obsahu. Dala by sa primontovať nejaká výraznejšia novostratégia?

 

Diagram týždňa – 405

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
venované K. Mlynkovi
Šachmatna Misl 2004
white Bg8 Ra7 Sc7 Rh7 Rh6 Sf5 Bh5 Sa4 Bb4 Rg3 Kh3 black Ra6 Kc6 Qg6 Pd5 Ba2 Rb2 Pc2 Qa1 Rb1 Rd1 Se1
1.Rg3-e3 ? threat: 2.Re3-e6 # 1...Qg6-e6 {aX} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bY} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cZ} 2.Re3-c3 # but 1...Rd1-d3 ! 1.Rg3-d3 ! threat: 2.Sf5-d4 # 1...Qg6-e6 {aZ} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bX} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cY} 2.Rd3-c3 # 1...Rb2*b4=w 2.Rb4-b6 # 1...Ra6*a4=w 2.Ra4-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[524]
#2 (11+11)
Andernašský šach
Mlynkova téma (OM-23-33)

Slovenská škola prenikla aj do exoúloh. Príkladom môže byť dnešný diagram, ktorý využíva andernašský šach meniaci pravidlo o braní: berúci kameň mení farbu. Napríklad v pozícii diagramu by branie S:g6 znamenalo prefarbenie tohto strelca na čierneho.

Obsah skladby sa skladá zo zvodnosti a riešenia. V oboch z nich sa vyskytuje trojica rovnakých obrán 1…De6 a, 1…d4 b, 1…Vb3 c. Týmto sa zmenia ich obranné motívy proti hrozbám medzi fázami a sú tam takéto:

 • X = ťah čierneho na pole hrozby (takže biely by sa pri pokuse zahrať hrozbu prefarbil),
 • Y = napadnutie poľa hrozby otvorením línie,
 • Z = priviazanie hrozbového kameňa.

Takáto cyklická zámena obranných motívov je základnou témou slovenskej školy a je známa aj pod menom Mlynkova téma. Preto aj vtedy pred temer 20 rokmi bola úloha venovaná nedávno zosnulému Karolovi Mlynkovi.

 

Diagram týždňa – 404

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
II. cena
The Problemist 2015
white Bc8 Ra3 Ka1 black Rf7 Pa5 Pe5 Pc4 Sf4 Qg4 Ph4 Rg3 Kh3 Pe2 Bf2 Ph2 Se1 Bf1
1...Ra3-f3 2.Se1-g2 {display-departure-file} Rf3*f2 3.Rg3-f3 Rf2*f3 # 1...Bc8-e6 2.Sf4-g2 {display-departure-file} Be6*f7 3.Qg4-e6 Bf7*e6 # 1...Ra3-d3 2.Qg4-d7 Rd3*d7 3.Rg3-g2 Rd7-d3 # 1...Bc8-f5 2.Rg3-d3 Bf5*d3 3.Qg4-g2 Bd3-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[528]
h#2,5 (3+14)
4.1.1.1.1
HOTF, diagonálno-ortogonálne echo

Autorom dnešného diagramu je čerstvý veľmajster v kompozičnom šachu  Emil Klemanič. (Informáciu o tom, že mu bude veľmajstrovský titul bude patriť právom, je možné nájsť napríklad 
v tomto súbore s albumovými bodmi na stránke svetovej organizácie.)

Dvojica bielych figúr je nasmerovaná na čierneho kráľa. V prvom ťahu sa premiestnia na predmetnej línii, v druhom ťahu ju opustia, aby sa potom v treťom vrátili. Čierna hra sa pritom medzi dvojicami riešeni odlišuje. V prvej dvojici čierny obetuje líniovú figúru v 3. ťahu, pričom pole g2 blokuje vhodný jazdec, v druhej dvojici sa obetuje líniová figúra v 2. ťahu a pole g2 je blokované druhou následne.

Elegantné spojenie známych stratégií do presvedčivého pomocného matu s piatimi polťahmi, zaslúžená cena.

Gratulácia k najvyššiemu skladateľskému titulu!

Diagram týždňa – 403

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Slavomír Svetlík
5. čestné uznanie
270. TT SuperProblem C 9.6.2022
white Sb8 Sg6 Kd4 Pf3 Bg2 black Bd8 Ke8 Pc7 Bf7 Pc6 Pe6 Pf6
1.Bd8-e7 2.Ke8-d8 3.Bf7-e8 4.Be8-d7 5.Bd7-c8 6.Bc8-a6 7.Ba6-e2 8.Be2*f3 9.Bf3-e2 10.Be2-a6 11.Ba6-c8 12.Bc8-d7 13.Bd7-e8 14.Be8-f7 15.Kd8-e8 16.Be7- d8 Bg2*c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[517]
ser-h#16 (5+7)
návraty figúr

Matový obrazec na diagrame je v podstate pripravený – mat S:c6# sa priam ponúka. Ale zavadzia Pf3. Ťahov je dosť, takže čierny vybehne s niektorou figúrou, vezme ho a vráti sa. Ktorou figúrou?

Určite nie čiernopoľným strelcom, Kráľ tiež neprichádza do úvahy, keďže Sg2 kryje Pf3. Ostáva len bielopoľný strelec, tomu sa musí odstúpiť kráľ a tomu zase musí urobiť miesto druhý strelec. Strelec vybehne a ďalej už to prebieha podľa plánu.

Čistá práca v sériovoťahovom pomocnom mate.