Diagram týždňa – 429

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Marián Šemrinec
III. cena
Pravda 2004-2005
white Kd7 Sc6 Bb5 Pc4 Pe4 Pc3 black Pe6 Kc5 Pe5
1...Kc5-b6 2.Sc6-d8 2...Kb6-c5 3.Sd8-b7 + 3...Kc5-b6 4.Kd7-c8 4...Kb6-a7 5.Kc8-c7 5...Ka7-a8 6.Sb7-d6 6...Ka8-a7 7.Sd6-c8 + 7...Ka7-a8 8.Bb5-c6 # 1.Bb5-a6 ! 1...Kc5-b6 2.Ba6-c8 2...Kb6-c5 3.Sc6-a5 3...Kc5-b6 4.Sa5-b3 4...Kb6-a7 5.Kd7-c7 5...Ka7-a8 6.Sb3-a5 6...Ka8-a7 7.Sa5-c6 + 7...Ka7-a8 8.Bc8-b7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[540]
#8 (6+3)
biely na ťahu

Riešenie dnešnej mnohoťažky je úplne zrozumiteľné: biela trojica KSJ musí zahnať čierneho kráľa do rohu na a8 a tam ho zmatuje. K cieľu vedú až dva rôzne postupy, podľa toho, kto je na ťahu. Je pritom veľmi cenné, že oba postupy trvajú rovnaký počet ťahov a spolu tvoria veľmi slušnú osemťažku v podobe biely na ťahu.

Veľmi zaujímavý nález.

Diagram týždňa – 428

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
II. cena
M. Grudzińska MT 1999
white Rd8 Sb5 Kh5 Bb4 Sa3 Pb3 black Pc7 Pe7 Rd6 Sg6 Qa5 Sf5 Ra4 Pe4 Bf4 Kd3 Pb2 Pc2
a) 1.Sf5-h6 Bb4*d6[+bRh8] 2.Ra4*a3[+wSg1] Bd6*f4[+bBf8] # b) -bRa4 1.Bf4-h6 Sb5*d6[+bRh8] 2.Qa5*a3[+wSg1] Sd6*f5[+bSg8] #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[545]
h#2 (6+12)
Circe
b) -Va4
ťahy na rovnaké polia, batérie

Dnešný diagram je pomocný mat 2. ťahom s použitím pravidiel Circe. V ňom sa brané kamene vracajú naspäť na svoje východzia polia (pešiaci podľa stĺpca, kde boli braní, veže, strelci a jazdci podľa farby poľa brania), pokiaľ sú voľné. Pokiaľ nie sú voľné, odstránia sa normálne zo šachovnice.

Kľúčovým priestorom postavenia je d-stĺpec. Biely na ňom vytvorí batériu a následne z nej vystrelí a pritom pokryje pole e3. Čierny medzitým potiahne na h-stĺpec (aby braná veža znovuzrodená na h8 nešachovala Kh5) a potom zoberie Ja3, aby tento pokryl e2 z g1 po znovuzrodení. Biely pritom v mate zoberie čiernu figúru na f-stĺpci a tak preruší atak Vh8 na bielu vežu.

Celá hra je v oboch fázach úplne analogická, s recipročnými zámenami funkcií figúr.

Diagram týždňa – 427

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
IV. cena
Uraľskij Problemist 2008
white Be7 Ka6 Pd6 Pf6 Rg6 Se5 Qa4 Sg4 Pg3 Ba2 Ph2 Rf1 black Sc8 Pd7 Bh7 Kf5 Pg5 Ph5 Pf4 Pd3 Pb2 Rb1 Bc1
1.Rf1-e1 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} 2.Sg4-h6 # {C} but 1...Bc1-e3 ! 1.Ba2-d5 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} but 1...Rb1-a1 ! 1.Sg4-f2 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} but 1...Sc8*d6 ! 1.Se5-f3 ! threat: 2.Rg6*g5 # 1...Kf5*g6 2.Qa4-e4 # {A} 1...Kf5*g4 2.Qa4*d7 # {B} 1...Bh7*g6 2.Sg4-h6 # {C} 1...f4*g3 2.Sf3-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[527]
#2 (12+11)
redukcia hrozieb

Výber správneho útoku je v dnešnom diagrame kritický.

1.Ve1? pokrýva dve kľúčové polia okolo čK druhý raz, takže biely má až tri hrozby. Prerušenie vertikály 1…Se3! však čiernemu postačuje ako efektívna obrana.

1.Sd5? kryje nanovo len e4, takže biely má len dve hrozby dámou, čierneho zachraňuje priviazanie dámy 1…Va1!

1. Jf3? tiež druhý raz kryje e4, ale zároveň dáva voľné pole e5, preto už je len jediná hrozba, ktorú čierny dokáže ubrániť napadnutím e4 ťahom 1…J:d6!

Úvodník 1.Jf3! je zdanlivo najslabším ťahom, pretože dáva až dve voľné polia g4 a g6. Po ťahoch kráľa na tieto polia a po blokovaní poľa g6 strelcom sa ešte raz objavia všetky tri maty, ktoré pôvodne hrozili.

Veľmi zaujímavý boj v pokusovej dvojťažke.

Diagram týždňa – 426

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Kovalič
Imrich Bandžuch
2. pochvalná zmienka
Gravura 2019
white Kh7 Bb4 Rf4 black Rc8 Pc7 Sd7 Pc6 Ke6 Pe5 Bg5
1.Sd7-c5 Bb4-a3 2.Ke6-d6 Rf4-b4 3.Sc5-e6 Rb4-d4 # 1.Rc8-f8 Rf4-c4 2.Rf8-f5 Kh7-g8 3.Ke6- f6 Rc4*c6 # 1.Rc8-e8 Rf4-d4 2.Ke6-f7 Rd4-d6 3.Kf7 -f8 Rd6-f6 # 1.Rc8-d8 Rf4-f7 2.Sd7-f6 + Kh7-g6 3.Rd8-d5 Rf7-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[543]
h#3 (3+7)
4.1.1.1.1.1

Dvojica bielych figúr veža plus strelec je klasickým materiálom v pomocných matoch tretím ťahom. Dnešný diagram sa zúčastnil súťaže s limitovaným materiálom a tak nemožno očakávať nejakú super stratégiu. Napriek tomu je v štvorici riešení možné pozorovať dve dvojice riešení: v 1. a 3. riešení biely vytvorí diagonálnu batériu a dáva mat dvojšachom, v 2. a 4. riešení zase matuje veža priamo s podporou strelca kryjúceho niektoré polia. Kto by to pri pohľade na pozíciu povedal?

Diagram týždňa – 425

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Havran
VI. cena
PAT A MAT 2012-2013
white Rg8 Sd6 Sg6 Bh6 Rd2 Bd1 Ke1 black Pb6 Ba5 Sa4 Pd4 Pf4 Rd3 Ke3 Pg3 Ph3 Pg2 Qh2 Sf1 Rg1
1.Sg6*f4 ? threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # but 1...Sa4-c3 ! 1.Sg6-h4 ? threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # but 1...Rd3-c3 ! 1.Sg6-e5 ! threat: 2.Rg8*g3 + 2...Sf1*g3 # 2...Qh2*g3 # 1...Rd3-c3 2.Rd2-d3 + 2...Rc3*d3 # 1...Sa4-c3 2.Rd2-e2 + 2...Sc3*e2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[537]
s#2 (7+13)
zhoda obranného a škodlivého motívu

V riešení dnešného diagramu biely chce hroziť 2.V:g3+, po čom by čierny musel matovať akýmkoľvek braním na g3. Lenže čierny má v zásobe dve obrany, ktorými sa proti tejto hrozbe mohol brániť. Po odviazaní Vd2 v prvom ťahu čierneho by už nešla hrozba, lebo po 2.V:g3+ D:g3+ 3.Vf2 by nebol mat. Preto biely pripraví prvým ťahom nejaké pokračovania, ktoré naopak využijú, že po obrane bude Vd2 odviazaná. Jh4? a J:f4? pripravujú po jednom, 1.Je5! pripraví pokračovanie na obe odviazania pokrytím f3 aj d3.

Príjemný samomat spracujúci známy efekt nemožný v priamej matovej dvojťažke: obranný motív (odviazanie veže) je zároveň motívom škodlivým.

 

 

Diagram týždňa – 424

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
IV. cena
The Problemist 2021
white Pf6 Sf5 Pb3 Kg3 Pc2 Pe2 Rg2 Rg1 black Qh8 Pa6 Pc6 Ba5 Bd5 Pe5 Sb4 Sc4 Rh4 Ra3 Pa2 Pb2 Kd2
1.Sb4-d3 Rg2-f2 2.Ba5-c3 e2*d3 # 1.Rh4-h3 + Kg3-g4 2.Rh3-c3 e2-e4 # 1.Bd5-f3 b3*c4 2.Ra3-c3 e2*f3 # 1.e5-e4 f6-f7 2.Qh8-c3 + e2-e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[544]
h#2 (8+13)
4.1.1.1
albino, 4x blokovanie c3

Aby biely mohol matovať pešiakovou batériou na 2. rade, na to postačí zablokovať c3 a zrušiť napadnutie Vg2 od Sd5. Ale nebol by to dobrý pomocný mat, aby sa veci nejako nekomplikovali. Najmä blokovanie c3 chvíľu trvá a zvyšný čas je venovaný druhej úlohe. Celé je to zmajstrované tak, že c3 nakoniec blokujú štyri rôzne čierne figúry (Sa5, Vh4, Va3, Dh8) a podľa okolností je mat daný vždy iným ťahom Pe2 (téma albino).

Zaslúžená cena v špičkovom anglickom časopise.

Diagram týždňa – 423

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
1. čestné uznanie
Thema Danicum 1996
white Rg8 Qe7 Kg7 black Pf7 Kh5 Pe4 Bd1
1.Kg7*f7 ? threat: 2.Qe7-g5 # 1...Kh5-h6 2.Rg8-h8 # but 1...Bd1-b3 + ! 1.Kg7-f8 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...Kh5-h6 ! 1.Kg7-h7 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...f7-f6 ! 1.Kg7-h8 ! threat: 2.Qe7-g5 # 1...f7-f6 2.Qe7-h7 # 1...Kh5-h6 2.Qe7-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[550]
#2 (3+4)
pokusy kráľa, miniatúrka

Akýkoľvek ťah bieleho kráľa preč zo stĺpca g (okrem 1.Kf6) vedie k hrozbe 2.Dg5#, riešením však môže byť len jeden z nich. Keďže obrana 1…f6 zatvára líniu dámy, ale inú otvára, ide o ventil, ktorý vysvetľuje, prečo nemôže byť riešením 1.Kh7? Ostatné ťahy bK púšťajú h6 a obrana 1…Kh6 vyvracia pokus 1.Kf8? Ostatné dva ťahy kráľa prinášajú dva rôzne maty po 1…Kh6 – zvodnosť dáva 1.K:f7? Kh6 2.Vh8#, v riešení po 1.Kh8! odchod čK na h6 nie je obranou.

Miniatúrka s bohatým súbojom.

Diagram týždňa – 422

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
4. Svetový pohár FIDE C 15.1.2015
white Sc8 Pe6 Kh6 Pb5 Pf5 Qc4 Pc2 Pf2 Pg2 Ph2 black Sb8 Rf8 Bc7 Ph7 Pb6 Pf6 Ke5 Ba4 Pd3 Re2
1...Ke5*f5 2.g2-g4 + 2...Kf5-e5 3.f2-f4 # {(MM)} 1.Sc8-e7 ! 1...Ba4*b5 {(hrozba)} 2.f2-f4 + 2...Ke5-d6 3.Qc4-b4 # {(MM)} 1...Re2-e4 2.Qc4*c7 + 2...Ke5-d4 3.c2-c3 # {(MM)} 1...Re2*f2 2.Qc4-d5 + 2...Ke5-f4 3.Qd5-d4 # {(MM)} 1...Ke5-d6 2.Qc4-b4 + 2...Kd6-e5 3.f2-f4 # {(MM)} 1...Sb8-a6 {(1...Jb8~)} 2.Se7-c6 + 2...Ke5*f5 3.g2-g4 # {(MM)} 2...Ke5-d6 3.Qc4-d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[547]
#3 (10+10)
1+5 modelových matov

Pochvalná zmienka síce nie je vysoké ocenenie, ale svetový pohár býva najmä v ortodoxných oddeleniach veľmi kvalitnou súťažou. Preto aj takéto vyznamenamie značí, že trojťažka na diagrame má slušnú kvalitu. Riešenie aj s označením MM u niektorých matov to napovedá – ide o spracovanie súboru šiestich modelových matov (z toho jedného v zdanlivej hre), s úvodníkom, ktorý berie aj dáva voľné pole (pritom tematická zdanlivá hra nasleduje práve po ťahu čK na toto pole). Rozhodca svetového pohára skladbe vyčítal len množstvo bielych pešiakov, na čo by sa starí českí majstri určite trochu krivo pozerali. Napriek tomu veľmi zaslúžené umiestnenie v prestížnom turnaji.

Diagram týždňa – 421

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
Pochvalná zmienka
Champagne Rodos 2021
white Ke1 Qd1 Rh1a1 Bf1c1 Sg1b1 Ph2g2f2e2d2c2b2a2 black Ke8 Qd8 Rh8a8 Bf8c8 Sg8b8 Ph7g7f7e7d7c7b7a7
1.f2-f4 b7-b5 2.f4-f5 b5-b4 3.f5-f6 b4-b3 4.f6*e7 b3*c2 5.e7*f8=B c2*b1=S 6.Bf8-a3 Sb1*a3 7.b2-b4 Sa3-c4 8.b4-b5 Sc4-e3 9.b5-b6 Se3*f1 10.b6-b7 Sf1-e3 11.b7*a8=S Se3-d5 12.Sa8*c7+ Sd5*c7 {dia}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[534]
PG 12,0 (11+12)
2x téma Ceriani-Frolkin

Tradičný kongresový turnaj Champagne pre retroúlohy mal v roku 2021 predpísanú nasledovnú tému: rovnaký kameň berie aspoň 2 premenené figúry. Dnešný diagram (ukazujúci postavenie po 12. ťahu čierneho) sa medzi 25 hodnotenými dôkazovými partiami nestratil. Biely si premení na f8 strelca a na a8 jazdca, oba tieto kamene neskôr zoberie premenený čierny jazdec, na a3 a na c7. V súťaži bola toto jediná skladba, v ktorej tematické brania vykonala premenená figúra, čo rozhodne pridáva na zaujímavosti. Škoda len faktu, že premenený čierny jazdec je na šachovnici vidieť – bez toho by úloha skončila určite vyššie.

Diagram týždňa – 420

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Bohuslav Sivák
II. cena
ÚV ČSTV 1977
white Ra1 Ke1 black Qb5 Rb4 Sc4 Kc3 Pg3
1...0-0-0 2.Kc3-b3 Kc1-b1 3.Qb5-a4 Rd1-d3 # 1.Rb4-b3 Ke1-e2 2.Sc4-b2 + Ke2-e3 3.Qb5-b4 Ra1-c1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[555]
h#3 (2+5)
zdanlivá hra, retro, rošáda, echo

Včera sme sa k nám dostala smutná správa: autor dnešného diagramu Bohuslav Sivák nás opustil v pondelok 16.1.2023. Mal 71 rokov a v civilnom povolaní bol matematikom a vysokoškolským pedagógom (doc. RNDr. CSc.). Medzi mladými adeptmi matematiky bol známy ako ujo Bohuš.

Dnešný diagram ukazuje jeho invenciu v oblasti šachovej skladby: ide o úlohu na pomedzí pomocných matov a retroproblémov. V zdanlivej hre (čo je vlastne pomocný mat 2,5. ťahom) biely matuje aj s pomocou rošády. Prečo nie je možné urobiť rošádu aj v riešení? Jednoducho preto, že posledný ťah musel robiť biely, na šachovnici má len kráľa a vežu, a teda aspoň jedna z týchto figúr sa už musela pohnúť. Ale keďže čierny má o ťah viac, dá sa dosiahnuť iný mat. Vlastne nie úplne iný, dosť podobný, echový. Veľmi ekonomické spracovanie (miniatúrka!) retromotívu v pomocnomatovom háve.

Česť jeho pamiatke!