Diagram týždňa – 23

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
János Kiss
I. cena
Probleemblad 1955
white Sc7 Be7 Qb5 Rh5 Re2 Bg2 Kc1 Sd1 black Sf7 Sc6 Rd6 Pe6 Pf5 Kd4 Pe4 Pc3
1...c3-c2 2.Re2-d2 # 1...Rd6-d8 2.Sc7*e6 # 1...f5-f4 2.Re2*e4 # 1.Qb5-b3 ! threat: 2.Qb3*c3 # 1...Kd4-d3 2.Re2-d2 # 1...Kd4-c5 2.Sc7*e6 # 1...Kd4-e5 2.Re2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[50]
#2 (8+8)
Z-23-63

Zámena obrán je jedným zo základných druhov zámien hier. Jej podstatou je opakovanie toho istého matu po rôznych obranách v rôznych fázach. Dnešný diagram ju ukazuje v troch variantoch.

V zdanlivých hrách po troch rôznych obranách nasledujú maty využívajúce zrušenie krytia matového poľa. Riešenie samotné začína vynikajúcim úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi tri voľné polia. Obrany zo zdanlivých hier nebránia hrozbe, no ani po nich nevychádzajú pôvodné maty kvôli voľným poliam. Avšak po ťahoch kráľa na voľné polia sa maty zo zdanlivých hier opäť objavia, využijúc nepriame priviazania kameňov pôvodne kryjúcich tematické maty.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.