Slovensko zvíťazilo v 11. WCCT!

V nedeľu 25.9.2022 boli na stránke svetovej organizácie v kompozičnom šachu zverejnené výsledky 11. svetovej súťaže v skladaní šachových skladieb. Slovensko sa stalo absolútnym víťazom, keď vyhralo päť z celkovo ôsmich oddelení!

Celkovo bojovalo o titul 33 krajín, na druhom mieste skončila Ukrajina a na treťom Nemecko.
Súťaž bola vypísaná 15.5.2020 v ôsmich oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, pomocné maty, samomaty, exoúlohy a retrográdne úlohy, v každom oddelení s inou predpísanou témou. Zasielacia lehota bola 1.7.2021.

Autormi slovenských víťazných skladieb sú podľa oddelení: Peter Gvozdják + Štefan Sovík (trojťažky), Ladislav Salai + Emil Klemanič (mnohoťažky), Marek Kolčák (pomocné maty), Jozef Havran (samomaty), Peter Gvozdják (exoúlohy).

Je to historický úspech a potvrdenie kvality slovenského kompozičného šachu, keď doteraz najúspešnejšie umiestnenie Slovenska v svetových skladateľských súťažiach bolo druhé miesto v 8. WCCT v roku 2008.

Úspech je o to cennejší, že Slovenská organizácia kompozičného šachu nepoberá od Ministerstva školstva, výskumu a športu žiadne príspevky a svoju činnosť financuje len z 2% daní a vydávania odborného časopisu Pat a mat.

V jednotlivých oddeleniach sa naše skladby umiestnili nasledovne:

Oddelenie Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Body za oddelenie
Poradie Skladba Body Poradie Skladba Body Poradie Skladba Body (2 najlepšie)
A 3-4 A01 9,0 7 A41 7,8 8-11 A84 7,2 16,8
B 1 B57 11,4 2 B03 10,6 4-5 B51 10,2 22,0
C 1 C59 9,6 18 C53 6,4 28 C58 4,6 16,0
D 2-4 D21 8,6 2-4 D05 8,6 16-19 D66 6,4 17,2
E 1 E56 10,0 8 E54 8,4 9 E04 8,2 18,4
F 1 F10 9,3 5 F21 8,7 15-17 F15 7,5 18,0
G 1 G47 12,0 2-3 G52 10,2 2-3 G07 10,2 22,2
H 19 H59 7,4 21-22 H36 7,0 46-47 H06 4,0 14,4

Neskôr sa budeme samozrejme venovať podrobnejšej analýze všetkých skladieb, zatiaľ prinášame víťazné skladby bez komentárov.

1. miesto oddelenie B: Trojťažky, 11. WCCT 2021-202211,4 b
Peter Gvozdják
Štefan Sovík
11. WCCT C 1.7.2021
1. miesto oddelenie B
0
0
0%
white Kg3 Rf4c2 Bd6d3 Sg7a3 Pb7c5g4e2 black Kd4 Pg6b5f5e4c3
1.b7-b8=S ! zugzwang. 1...Kd4-e3 {a} 2.Bd6-e5 zugzwang. 2...b5-b4 {c} 3.Sa3-c4 # {A} 2...g6-g5 {d} 3.Sg7*f5 # {B} 2...f5*g4 {e} 3.Rf4*e4 # {C} 2...e4*d3 3.Be5-d4 # 1...Kd4-d5 {b} 2.e2-e3 zugzwang. 2...b5-b4 {c} 3.Bd3-c4 # {D} 2...g6-g5 {d} 3.Rf4*f5 # {E} 2...f5*g4 {e} 3.Bd3*e4 # {F} 2...e4*d3 3.Rf4-d4 # 1...b5-b4 {c} 2.Sg7-e6 + {(2.Jb5+?, 2.Jc6+?)} 2...Kd4-e3 {a} 3.Sa3-c4 # {A} 2...Kd4-d5 {b} 3.Bd3-c4 # {D} 1...g6-g5 {d} 2.Sa3*b5 + {(2.Jc6+?, 2.Je6+?)} 2...Kd4-e3 {a} 3.Sg7*f5 # {B} 2...Kd4-d5 {b} 3.Rf4*f5 # {E} 1...f5*g4 {e} 2.Sb8-c6 + {(2.Je6+?, 2.J:b5+?)} 2...Kd4-e3 {a} 3.Rf4*e4 # {C} 2...Kd4-d5 {b} 3.Bd3*e4 # {F}
[529]
#3 (11+6)

 

1. miesto oddelenie C: Mnohoťažky, 11. WCCT 2021-20229,6 b
Ladislav Salai Jr.
Emil Klemanič
11. WCCT C 1.7.2021
1. miesto oddelenie C
0
0
0%
white Kh3 Re6h6 Bb1 Sf7e2 Pd5c3d2 black Kf5 Ra2 Sg8a1 Pd6f6g6h5c4c2
1.Kh3-h4 ? threat: 2.Sf7*d6 # 1...Ra2-a6 {A} 2.Kh4-g3 threat: 3.Se2-d4 # 2...h5-h4 + 3.Kg3-f3 threat: 4.Se2-d4 # 3...Sa1-b3 4.Bb1*c2 # but 1...g6-g5 + ! {B} 2.Kh4*h5 Ra2-a6 ! {A} 1.Kh3-g3 ? threat: 2.Se2-d4 # 1...Sa1-b3 {C} 2.Kg3-h4 threat: 3.Sf7*d6 # 2...g6-g5 + 3.Kh4*h5 threat: 4.Sf7*d6 # 3...Ra2-a6 4.Bb1*c2 # but 1...h5-h4 + ! {D} 2.Kg3-f3 Sa1-b3 ! {C} 1.Re6-e3 ! threat: 2.Se2-d4 + 2...Kf5-f4 3.Sd4-e6 + 3...Kf4-f5 4.Sf7*d6 # 1...Sa1-b3 {C} 2.Kh3-h4 threat: 3.Sf7*d6 # 2...g6-g5 + {B} 3.Kh4*h5 threat: 4.Sf7*d6 # 3...Ra2-a6 {A} 4.Bb1*c2 # {X} 1...Ra2-a6 {A} 2.Kh3-g3 threat: 3.Se2-d4 # 2...h5-h4 + {D} 3.Kg3-f3 threat: 4.Se2-d4 # 3...Sa1-b3 {C} 4.Bb1*c2 # {X}
[530]
#4 (9+10)

 

1. miesto oddelenie E: Pomocné maty, 11. WCCT 2021-202210,0 b
Marek Kolčák
11. WCCT C 1.7.2021
1. miesto oddelenie E
0
0
0%
white Ke8 Rf8 Bh8e2 Sd7d1 Pd6c5g5g4h4f3 black Kd2 Qf6 Bb5h2 Sg6g3 Pc4d4f4d3e3
1...Sd1*e3 2.Qf6*g5 Rf8*f4 3.Kd2*e3 Bh8-f6 4.Ke3*f4 Bf6*g5 # 1...Be2*d3 2.Qf6*d6 Bh8*d4 3.Kd2*d3 Rf8-f6 4.Kd3*d4 Rf6*d6 #
[531]
h#3.5 (12+11)
2.1.1.1.1.1.1.

 

1. miesto oddelenie F: Samomaty, 11. WCCT 2021-20229,3 b
Jozef Havran
11. WCCT C 1.7.2021
1. miesto oddelenie F
0
0
0%
white Ka5 Qb8 Rc8h6 Bc7e6 Pa6b4 black Kc6 Qb1 Rc4b3 Bg8c3 Sa2c2 Pa7b5c5e5e3
1.Rc8-d8 ! threat: 2.Bc7*e5 threat: 3.Qb8-b6 + 3...a7*b6 # 1...Rc4*b4 {display-departure-file} 2.Be6-f5 + 2...Bg8-e6 3.Bf5-e4 + 3...Rb4*e4 # 1...Rb3*b4 {display-departure-file} 2.Qb8*b5 + 2...Kc6*c7 3.Qb5-b6 + 3...Rb4*b6 # 3...a7*b6 # 1...Sa2*b4 {display-departure-file} 2.Be6*c4 + 2...Bg8-e6 3.Bc4-d5 + 3...Sb4*d5 # 1...Sc2*b4 {display-departure-file} 2.Be6*g8 + 2...Qb1-g6 3.Bg8-d5 + 3...Sb4*d5 #
[532]
s#3 (8+13)

 

1. miesto oddelenie G: EXO, 11. WCCT 2020-202212,0 b
Peter Gvozdják
11. WCCT C 1.7.2021
1. miesto oddelenie G
0
0
0%
white Kh1 Qd4 Bh8 Sf2 Pd7g7 black Kh6 Ra3 Sa8b3 Pc7h7f6g6g4 White RLf8 White BLf7 Black NLa7a6g5a2 Black RLg8b6a4d2f1 Black BLc8b2
1.Qd4-e3 ? {(1.Dd4~?) } threat: 2.d7-d8=NL + {A} 2...RLg8*d8 3.Sf2*g4 # {B} 2.Sf2*g4 + {B} 2...BLc8*g4 3.RLf8*f6 # {C} 2.RLf8*f6 + {C} 2...RLf1*f6 3.d7-d8=NL # {A} 1...c7-c6 ! {a} 1...Sb3-d4 ! {b} 1.Qd4-d6 ? threat: 2.d7-d8=NL + {A} 2...RLd2*d8 {display-departure-file} {(RLg:d8)} 3.Sf2*g4 # {B} 1...c7-c6 {a} 2.Sf2*g4 + {B} 2...NLa7*g4 {(BLc8:g4)} 3.RLf8*f6 # {C} 1...Sb3-d4 {b} 2.RLf8*f6 + {C} 2...RLf1*f6 {display-departure-file} {(BLb2:f6, RLb6:f6)} 3.d7-d8=NL # {A} 1...RLf1-f4 ! 1.Qd4-b4 ? threat: 2.Sf2*g4 + {B} 2...RLa4*g4 {(BLc8:g4)} 3.RLf8*f6 # {C} 1...c7-c6 {a} 2.RLf8*f6 + {C} 2...RLf1*f6 {display-departure-file} {(RLb6:f6)} 3.d7-d8=NL # {A} 1...Sb3-d4 {b} 2.d7-d8=NL + {A} 2...NLa2*d8 {display-departure-file} {(RLd2:d8, RLg8:d8)} 3.Sf2*g4 # {B} 1...BLc8-e6 ! 1.Qd4-e5 ! threat: 2.RLf8*f6 + {C} 2...RLf1*f6 {display-departure-file} {(BLb2:f6)} 3.d7-d8=NL # {A} 1...c7-c6 {a} 2.d7-d8=NL + {A} 2...NLa2*d8 {(RLg8:d8)} 3.Sf2*g4 # {B} 1...Sb3-d4 {b} 2.Sf2*g4 + {B} 2...RLa4*g4 {(NLa7:g4, BLc8:g4)} 3.RLf8*f6 # {C} 1...RLd2-d8 {display-departure-file} 2.Qe5-h2 + 2...RLa4-h4 + 3.Qh2*h4 # 1...RLg8-d8 {display-departure-file} 2.RLf8*f6 + 2...RLf1*f6 {display-departure-file} {(BLb2:f6)} 3.g7-g8=S #
[533]
#3 (8+20)
h
=Tátošový lion
m
=Strelcový lion
z
=Vežový lion

 

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. Gratulujem všetkým zainteresovaným k tomuto úspechu. Osobne ho, zaraďujem na úroveň zlatej medaile z MS v hokeji 2002.

    • Pobavilo ma to porovnanie s majstrami sveta v hokeji.
      Ja som sa vtedy náhodou stretol s Jánom Filcom a vravím mu: „Pán Filc, pre mňa to víťazstvo bolo jedným z najsilnejších športových zážitkov!“
      A on mi odvetil: „Nebudete mi veriť, ale pre mňa tiež…“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.