Diagram týždňa – 43

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
II. cena
Uraľskij Problemist 2011
venované A. Žuravľovovi
white Sc7 Ra5 Rc5 Pg5 Bf4 Sg4 Qh4 Pd3 Kg3 Bc2 black Rf8 Qg8 Sd7 Sb6 Pe6 Kd4 Pe3 Pf3 Pd2 Re1 Bf1
1...Qg8*g5 {x} 2.Sc7*e6 # 1...e3-e2 {y} 2.Bf4-e3 # 1.Bf4-d6 ? {A} threat: 2.Sg4-f6 # {B} 2.Sc7-b5 # {C} 1...Sd7*c5 {a} 2.Bd6-e5 # {D} but 1...Bf1*d3 ! 1.Sg4-f6 ! {B} threat: 2.Bf4-d6 # {A} 2.Bf4-e5 # {D} 1...Sd7*c5 {a} 2.Sc7-b5 # {C} 1...Qg8*g5 + {x} 2.Bf4*g5 # 1...e3-e2 {y} 2.Bf4*d2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[72]
#2 (10+11)
kombinácia Papack-Žuravľov
zámena matov

Získať cenu v niektorej ruskej súťaži priamych matov, či už dvojťažiek, trojťažiek alebo mnohoťažiek, je pre ne-post-sovietskych autorov ťažkou úlohou. Petrovi Gvozdjákovi sa to podarilo.

Tematicky je skladba veľmi originálna. Zvodnosť i riešenie majú dvojicu hrozieb, z ktorých jedna sa vymieňa s prvým ťahom a druhá s matom po tej istej obrane (le Grand). K tomu treba prirátať šikovnú zámenu dvoch matov medzi zdanlivou hrou a riešením.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.