Diagram týždňa – 46

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
John Rice
I. cena
Tel Aviv 1996
white Se7 Pf7 Bg7 Pd6 Pe6 Kf6 Rc5 Bf5 Sg5 Pb4 Re3 Pd2 black Qd8 Sh8 Pd7 Pb5 Kd4 Pe4 Bh4 Sc1
1.e6*d7 ? threat: 2.Kf6-e6 # 1...Bh4-g3 2.Sg5-e6 # 1...Qd8-f8 2.Se7-c6 # 1...Sc1-d3 2.Re3*e4 # but 1...Qd8*d7 ! 1.Bf5*e4 ! threat: 2.Kf6-f5 # 1...Bh4-g3 2.Sg5-f3 # 1...Qd8-f8 2.Se7-f5 # 1...Sc1-d3 2.Re3*d3 # 1...Bh4*g5 + 2.Kf6*g5 # 1...d7*e6 2.Kf6*e6 # 1...Qd8*e7 + 2.Kf6*e7 # 1...Qd8-g8 2.Se7-f5 # 1...Sh8*f7 2.Kf6*f7 # 1...Sh8-g6 2.Kf6*g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[53]
#2 (12+8)
Z-23-36
kráľovská batéria

Na dnešnom diagrame je okamžite viditeľná batéria nasmerovaná na čierneho kráľa – akýkoľvek úkrok jeho bieleho súpera by znamenal mat. Ale biely kráľ je na f6 zatiaľ znehybnený.

Vo zvodníku a úvodníku biely nielen odblokuje pole pre kráľa, čím vytvorí dve rôzne hrozby, ale zároveň vykoná v pozícii niekoľko ďalších zmien, čím vytvorí zámenu troch matov, z toho 2×2 odviazanými jazdcami. Výsledkom je príjemne jednotná motivácia v dvoch fázach.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.