Diagram týždňa – 18

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
Hlas ľudu 1995
white Bf8 Kg7 Pc6 Ra5 Sb5 Pf5 Sg5 Pg4 Pd3 Pg3 Re1 Qg1 Bh1 black Ra8 Sb8 Pc7 Pe7 Bd5 Ke5 Pb4 Pc3 Qe3 Sc2 Bc1
1...Qe3-e4 2.Sg5-f3 # 1...e7-e6 2.Sg5-f7 # 1.Sb5-a7 ! threat: 2.Ra5*d5 # 1...Qe3-e4 2.Sg5-f7 # 1...e7-e6 2.Sg5-f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[29]
#2 (13+11)
recipročná zámena

V postavení dnešného diagramu sú okrem iných možností pripravené maty po ťahoch čiernej dámy na e4 alebo čierneho pešiaka na e6. Obidva znamenajú prerušenie čierneho strelca, čo vedie k matom jazdcom.

Výborný úvodník jazdcom preč, skoro do rohu, dáva dve voľné polia, no zároveň priväzuje strelca prerušovaného v zdanlivých hrách. Ťahy čierneho zo zdanlivej hry bránia hrozbe, avšak zároveň odcláňajú Dg1 a Sf8 vždy k inému voľnému poľu. Vďaka tomu môže opäť matovať jazdec, a to tak, aby pokryl zatiaľ voľné pole.

Popísaná stratégia tak vedie k veľmi peknej recipročnej zámene matov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.