Diagram týždňa – 147

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Gerhard Maleika
I.-II. cena ex aequo
Šachová skladba 2003
white Bb8 Rc8 Rh7 Sd5 Kb3 Qc3 Sd3 black Bd6 Ke6 Pf5 Pg5 Sb4 Sf4
1.Rc8-d8 ! threat: 2.Rd8*d6 # 1...Bd6-c7 2.Sd5*c7 # {A} 2.Qc3-f6 # {B} 2.Sd3-c5 # {C} 2.Rh7-e7 # {D} 1...Bd6*b8 2.Qc3-f6 # {B} 2.Sd3-c5 # {C} 2.Rh7-e7 # {D} 2.Qc3-c8 # {E} 1...Bd6-e5 2.Sd3-c5 # {C} 2.Rh7-e7 # {D} 2.Qc3-c8 # {E} 2.Qc3*e5 # {F} 1...Bd6-e7 2.Rh7*e7 # {D} 2.Qc3-c8 # {E} 2.Qc3-e5 # {F} 2.Sd5-c7 # {A} 1...Bd6-f8 2.Qc3-c8 # {E} 2.Qc3-e5 # {F} 2.Sd5-c7 # {A} 2.Qc3-f6 # {B} 1...Bd6-c5 2.Qc3-e5 # {F} 2.Sd5-c7 # {A} 2.Qc3-f6 # {B} 2.Sd3*c5 # {C} 1...Ke6*d5 2.Qc3-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[208]
#2 (7+6)
cyklické duály 4 zo 6

Dnešný diagram je nevšedný. Ide o jednofázovú dvojťažku a tie sa už v treťom tisícročí veľmi nenosia, nieto ešte aby získavali ceny od renomovaných rozhodcov (v tomto prípade od Petra Gvozdjáka). Ako je to možné?

Po úvodníku 1.Vd8 hrozí 2.Vxd6# s pokrytím voľného poľa. Po ťahu kráľom ide pripravený mat, pointa teda bude v obranách strelcom, ktorý odchádza z hrozbového poľa, čím ho pokryje. Jeho  odchod znamená, že Vd8 kryje d5, čím potenciálne vzniká možnosť až šiestich bielych matov: Jc7#, Df6#, Jc5#, Ve7#, Dc8#, De5#. Ale každý konkrétny ťah strelca bráni dva z nich a to dokonca cyklickým spôsobom! Tak vzniknú cyklické duály „4 zo 6“.

Čo na to poviete?

Diagram týždňa – 142

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Taraba
IV. cena
Pravda 1983-1984
white Re8 Sg7 Qd4 Sg4 Rg3 Kh3 Pg2 Ph2 black Ba8 Qb8 Rd8 Pd7 Ra6 Pg6 Pg5 Pc4 Pe4 Kf4 Se1 Sf1
1.Sg4-f2 ? threat: 2.Rg3-g4 # but 1...Se1*g2 ! 1.Sg4-e3 ? threat: 2.Rg3-g4 # 1...Se1*g2 2.Se3*g2 # but 1...Sf1*h2 ! 1.Sg4-f6 ? threat: 2.Rg3-g4 # but 1...Ra6-a3 ! 1.Sg4-e5 ? threat: 2.Rg3-g4 # 1...Ra6-a3 2.Se5*g6 # but 1...Qb8-b3 ! 1.Sg4-h6 ! threat: 2.Rg3-g4 # 1...Se1*g2 2.Qd4-f2 # 1...Sf1*h2 2.Qd4-e3 # 1...Ra6-a3 2.Qd4-f6 # 1...Qb8-b3 2.Qd4-e5 # 1...Sf1*g3 2.h2*g3 # 1...Sf1-e3 2.Qd4*e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[195]
#2 (8+12)
pokusy, obštrukcie

Pri hľadaní vhodných tém na spracovanie v modernom háve sa skladatelia často obracajú do starých čias. Témou, ktorá môže byť vhodná na spracovanie úplne novým spôsobom v nejakom novom žánri, je téma pokusov jedným kameňom. V ortodoxnej podobe bola spracovaná veľakrát, dnešný diagram je elegantným príkladom na slovenský spôsob.

Z komentára rozhodcu dávnejšej dvojročnej súťaže Pravdy Juraja Brabca vyberáme popis obsahu: „Biely si v pokuse najprv zablokuje pole matovania, ale keď vidí, že čierny má v dôsledku toho účinnú obranu, v druhom pokuse pripraví mat aj na ňu. Tým si ale zablokuje iné pole matovania. Idea je spracovaná vo dvoch pároch, pričom v riešení na všetkých štyroch poliach v pokusoch blokovaných jazdcom, vychádza mat dámou.“

Diagram týždňa – 138

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
Marianka TT C 20.8.2016
white Bh8 Rg7 Ph7 Pf6 Qg6 Pc5 Pd5 Sb4 Pc3 Ph3 Kf2 Sg2 black Pb6 Pe6 Sa5 Ke5 Pg5 Sh5
1.Sg2-e3 ? threat: 2.Sb4-d3 # {B} 1...Sh5-f4 {a} 2.Se3-g4 # {C} 1...e6*d5 {b} 2.Qg6-f5 # {D} but 1...b6*c5 ! 1.f6-f7 ? {A} threat: 2.Qg6*e6 # 1...Sh5-f4 {a} 2.Rg7-g8 # {E} 1...e6*d5 {b} 2.Sb4-d3 # {B} but 1...Sh5-f6 ! 1.Rg7-d7 ! threat: 2.Sb4-d3 # {B} 1...Sh5-f4 {a} 2.f6-f7 # {A} 1...e6*d5 {b} 2.Rd7-e7 # {F}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[201]
#2 (12+6)
Z-32-26, úvodníkový paradox, hrozbové paradoxy, polobatéria

Práve dnes sa v Marianke začína 9. medzinárodný festival kompozičného šachu. V jeho pestrom programe je možné nájsť veľa súťaží, či už riešiteľských alebo skladateľských.

Dnešný diagram pochádza z minuloročného dvojťažkového tematického turnaja. Napriek krátkej dobe na tvorbu (cca 3 dni) sa Vasilovi podarilo vytvoriť dielo, pre ktoré rozhodca J. Brabec nachádzal len slová chvály:

„Veľmi zriedkavá kombinácia úvodníkového a hrozbového paradoxu, ktorá sa v ruskojazyčnej odbornej literatúre nazýva krížne uzavretá forma, je spracovaná v [dnešnom diagrame]. Nachádza sa medzi fázou so zvodníkom 1.f7? A a riešením s hrozbou B po obranách umožňujúcich nové netematické maty E, F. Navyše, medzi zvodnostnými fázami je spracovaný ďalší hrozbový paradox, pričom všetky tri fázy dovedna vytvárajú trojfázovú zámenu dvoch matov. Mimoriadne náročná téma, rozšírená o ďalšie novostrategické prvky a veľmi dobre konštrukčne zvládnutá. Bezosporu, najlepšia skladba tejto dvojťažkovej súťaže.“

Diagram týždňa – 136

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I.-II. cena ex aequo
Šachové umenie 1973
white Rf7 Ra6 Bc6 Sg6 Sh6 Ba3 Ka1 Qd1 black Sb8 Ke6 Pc3 Pf3 Ba2 Bd2 Re2
1...Ba2-d5 {a} 2.Bc6-d7 # {A} 1...Bd2*h6 {b} 2.Bc6-d5 # {B} 1.Ra6-a5 ? threat: 2.Sg6-f8 # 1...Sb8-d7 {c} 2.Bc6*d7 # {A} 1...Ba2-d5 {a} 2.Bc6*d5 # {B} but 1...Bd2*h6 ! 1.Rf7-f5 ! threat: 2.Sg6-f8 # 1...Bd2*h6 {b} 2.Bc6-d7 # {A} 1...Sb8-d7 {c} 2.Bc6-d5 # {B}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[177]
#2 (8+7)
Z-32-32

Dva maty zo zdanlivej hry sa objavujú aj v zvodnosti a riešení, ale po iných obranách. Pritom tieto „iné obrany“ nie sú pozliepané len tak hala-bala, ale pravidelne sa striedajú v cyklickej podobe. Presnejšie, na rozdiel od cyklickej trojfázovej zámeny dvoch matov (Riceov cyklus, Z-32-23) ide tu o trojfázovú cyklickú zámenu obrán (nemá meno, je z rodiny tém Z-32-32), čo je veľmi ojedinelá téma.

Raz darmo, namotivovať čisté zámeny matov je oveľa ľahšie než namotivovať tému dnešného diagramu…

Diagram týždňa – 131

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Cyril Opalek
1. čestné uznanie
Hlas ľudu 1971
white Ra8 Rh8 Pc7 Pb6 Pd6 Sh6 Pg5 Sa4 Bb4 Be4 Pc3 Kh3 Pb2 Qc2 black Bc8 Sf8 Pb7 Kd7
1.Qc2-b3 ? threat: 2.Qb3-f7 # 1...Kd7-e8 + 2.Qb3-e6 # 1...Sf8-g6 2.Rh8-d8 # but 1...Sf8-e6 ! 1.Qc2-d3 ? zugzwang. 1...Kd7-e8 + 2.d6-d7 # 1...Sf8-g6 2.Sa4-c5 # 1...Sf8-e6 2.Qd3-b5 # but 1...Kd7-e6 ! 1.Qc2-e2 ! zugzwang. 1...Kd7-e8 + 2.Be4-f5 # 1...Sf8-g6 2.Qe2-g4 # 1...Sf8-e6 2.Qe2-b5 # 1...Kd7-e6 2.Be4-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[185]
#2 (14+4)
Z-32-26

Pred polstoročím bolo v ortodoxnej dvojťažke v plnom prúde obdobie viacfázovej zámeny hier. Do tejto tematickej oblasti spadá aj dnešný diagram, v ktorom má čierny kráľ hneď dve voľné polia e6 a e8. Navyše po odťahu na e8 dostane biely kráľ šach z batérie. A práve na otvorenie batérie so šachom je potrebné nájsť vhodné pokračovania, rovnako ako na ťahy jazdca z ôsmeho radu (čím Vh8 pokryje e8).

Všetky tri fázy rozhráva prvý ťah dámou. 1.Db3 berie voľné pole e6, takže je dobre, že nie je riešením. 1.Dd3 nemá žiadne špeciálne negatíva, mat pešiakom 2.d7# je veľmi pekný. Nakoniec riešenie vytvorí vertikálnu batériu na stĺpci e, a táto i 2x vystrelí po ťahoch čierneho kráľa. Je pravda, že Ja4 v riešení nehrá, ale okrem aktívnej hry po 1.Dd3 má dôležitú konštrukčnú úlohu – blokuje pole a4, čím predchádza vedľajším riešením.

Veľmi pekná spomienka na Cyrila Opaleka, pričom najefektnejšími prvkami sú maty s dvojitou väzbou po 1…Ke8.

Diagram týždňa – 128

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Emil Klemanič
II. cena
191. TT SuperProblem C 18.5.2017
white Kf8 Pd7 Se7 Pf7 Pc5 Pe5 Ba4 Sf3 Qf2 Rb1 black Bg8 Bc7 Ke6 Rg5 Pc4 Ph2 Rh1
1...Bc7*e5 {a} 2.Sf3*g5 # {A (2.Jd4?)} 1...Rg5*e5 {b} 2.Sf3-d4 # {B (2.Jxg5?)} 1.Qf2-e3 ? threat: 2.Sf3*g5 # {A} 2.Sf3-d4 # {B} 1...Bc7*e5 {a} 2.Rb1-b6 # 1...Rg5*e5 {b} 2.Qe3-h6 # but 1...Rg5-g4 ! 1.Sf3-g1 ! threat: 2.Qf2-f6 # 1...Bc7*e5 {a} 2.d7-d8=S # 1...Rg5*e5 {b} 2.f7*g8=Q # 1...Ke6*e5 2.Rb1-e1 # 1...Rg5-g6 2.Qf2-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[191]
#2 (10+7)
Z-32-26

Témou 191. tematického turnaja ruského projektu SuperProblem pre dvojťažky bolo úplné zrušenie nepriamej batérie, ktorá existuje v diagramovej pozícii. Batéria musí hrať v matoch zdanlivej hry alebo zvodnosti, následne v riešení a zvodnosti hrajú prvé ťahy kamene tvoriace túto nepriamu batériu.

V úspešnej dvojťažke našej dvojice hrá nepriama batéria D-J v zdanlivej hre po antiduálových blokovaniach e5, vo zvodnosti vstúpi dáma na stĺpec e, čím sa vytvorí dvojitá hrozba a v riešení odskočí jazdec tak trochu paradoxne preč od čierneho kráľa, čím mu dá voľné pole e5, no zároveň zacloní Vh1.

Veľmi príjemná trojfázová zámena dvoch matov s včlenením dvoch matov zdanlivej hry do dvojitej hrozby zvodnosti.

29. Spišská borovička C 10.8.2017 – vypísanie

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

V súvislosti s tohtoročným svetovým kongresom v Drážďanoch Peter Gvozdják vypisuje už 29. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Turnaj je určený pre dvojťahové úlohy s protichodnými cieľmi strán (napr. #2, =2, S#2, R=2, atd.), ktoré obsahujú nasledujúcu tému:

 • po čiernej ľubovoľnej obrane príde biely ťah na pole X,
 • predĺženú obranu hrá čierny práve na pole X.

Zasielacia lehota je 10.8.2017, 20:00 na kongrese, mailom na adresu peter.gvozdjak@gmail.com do 1.8.2017, rozhoduje Peter Gvozdják.

V tematickom príkladena diagrame je v zvodnosti tematická predĺžená obrana 1…Jc4!, keďže po ľubovoľnom odchode jazdca príde mat 2.c4#, v riešení zase 1…Je4!, lebo po ľubovoľnom odchode jazdca príde mat 2.c4#.

Vypísanie v angličtine si môžete stiahnuť.

Peter Gvozdják
I. cena
Hlas ľudu 1994
white Sd8 Sd7 Pe5 Pc3 Pe3 Ka2 Qb2 Qf2 Bh1 black Ba7 Kd5 Pa4 Pg4 Ph3 Sd2 Rg2
1.Qf2-f4 ? threat: 2.Qb2-b7 # {A} 1...Sd2-e4! {a} 2.Qf4-f7 # {B} 1...Sd2-b1 {b (1...Jd2~)} 2.c3-c4 # {C} 1...Sd2-c4! {c} 2.e3-e4 # {D} 1...Ba7-d4 2.Qf4*d4 # but 1...Ba7-b6 ! 1.Qb2-b4 ! threat: 2.Qf2-f7 # {B} 1...Sd2-e4 {a} 2.c3-c4 # {C} 1...Sd2-b1 {b (1...Jd2~)} 2.e3-e4 # {D} 1...Sd2-c4 {c} 2.Qb4-b7 # {A} 1...Ba7-d4 2.Qb4*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[186]
#2 (9+7)
predĺžená obrana, štvorprvkový Šedejov cyklus

 

Diagram týždňa – 123

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
J. Brabec 50 JT 1988
white Qc8 Sg8 Kf7 Pg7 Se6 Rf5 Ra4 Bc4 Pg2 Bc1 black Be7 Ph6 Pc5 Sh5 Kg4 Ph4 Pg3 Rh3 Pc2 Qd2 Pf2 Bb1 Rd1 Sf1
1.Se6-f4 ? {A} threat: 2.Sg8*h6 # {B} 1...Qd2*f4 {a} 2.Bc4-e2 # {C} 1...Qd2-d5 + {b} 2.Rf5*d5 # {D} 1...Qd2-d6 2.Bc4-e2 # but 1...Be7-g5 ! 1.Rf5-d5 ! {D} threat: 2.Bc4-e2 # {C} 1...Qd2-f4 + {a} 2.Se6*f4 # {A} 1...Qd2*d5 {b} 2.Sg8*h6 # {B} 1...Qd2-d3 2.Sg8*h6 # 1...Sh5-f4 2.Sg8*h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[174]
#2 (10+14)
Djurašević 4-2

Vek cyklických zámen hier sa začal písať v roku 1949 známou skladbou Ľudovíta Lačného, v ktorej sa cyklicky zamenia maty po troch rôznych obranách medzi zdanlivou hrou a riešením.

Neskôr sa do cyklov dostali hrozby a ešte neskôr i úvodníky. Tak sa postupne došlo v tejto tematickej oblasti až k cyklu úvodníka, hrozby a variantového matu po tej istej obrane, tzv. Djuraševićovej téme. Jej prototypom je exodvojťažka s cvrčkami a dodnes neexistuje spracovanie v ortodoxnej dvojťažke v podobe zvodnosti a úvodníka bez nejakého triku.

Zaujímavé je, že pridanie ďalšieho variantu – teda do cyklu úvodníka, hrozby a matov po dvoch obranách – je spracované veľakrát a to i napríklad tak elegantne, ako na dnešnom diagrame.

Memoriál Jozefa Lindera C 15.4.2017 – predbežný výsledok

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Rozhodca: Karol Mlynka, Slovensko

V anonymnej skladateľskej súťaži na tému zámeny škodlivých motívov pri zachovaných matoch – v rámci 25. medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových úloh – konkurovali iba 4 úlohy od 5 slovenských autorov, ktoré sú však všetky vyznamenané a určite sa stanú tiež ozdobou zbierky Cykly motívov. Usporiadateľom bol Marek Kolčák. (Reklamačná lehota je 3 mesiace.)

Zoltán Labai
I. cena
Memoriál Jozefa Lindera C 15.4.2017
white Re8 Pd7 Qc6 Rg6 Ph5 Bg3 Ph3 Sg2 Sf1 Kh1 black Sh7 Pf6 Bh6 Kf5 Pc4 Rd4 Qb3 Bd3 Pc2 Re2 Pf2 Sg1
1.Bg3-e5 ? threat: 2.Sf1-g3 # {(2.Qc6-e6?)} 1...Bd3-e4 2.Qc6-e6 # {(2.Sg2-h4+?) SM1} 1...Bh6-f4 2.Sg2-h4 # {SM2} 1...Rd4-g4 2.h3*g4 # but 1...Re2-e3 ! 1.Bg3-f4 ! threat: 2.Sf1-g3 # {(2.Sg2-h4+?)} 1...Bd3-e4 2.Qc6-e6 # {SM2} 1...Bh6*f4 2.Sg2-h4 # {SM1} 1...Re2-e3 2.Sf1*e3 # {display-departure-file}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Úloha č. 3]
#2 (10+12)

Celý článok »»