Diagram týždňa – 402

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Szachy 1982
white Bc7 Pb6 Rd6 Pe6 Ra5 Pd5 Pe5 Pa4 Se4 Pg4 Pa3 Bd3 Pc2 Sg2 Qh2 Kc1 black Pa6 Sb5 Kd4
1.Qh2-g3 ? zugzwang. 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.c2-c3 # but 1...Sb5-c3 ! 1.Rd6-c6 ? zugzwang. 1...Kd4*d5 2.Rc6-d6 # 1...Sb5*a3 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*c7 2.Rc6-c4 # but 1...Sb5-d6 ! 1.Sg2-f4 ? zugzwang. 1...Kd4-e3 2.Qh2-f2 # 1...Kd4*e5 2.Sf4-e2 # but 1...Sb5*a3 ! {(1...Jb5~)} 1.Se4-g3 ! zugzwang. 1...Kd4-c3 2.Sg3-e2 # 1...Kd4*e5 2.Qh2-h8 # 1...Kd4-c5 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.Sg3-e2 # 1...Sb5-c3 2.Sg3-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[521]
#2 (16+3)
0-1-2-3

Na začiatku má čierny jediný pohyblivý kameň Jb5. Prvá zvodnosť čiernemu nedáva žiadne voľné pole, ale nájde sa odskok jazdca, ktorá bielemu znemožní mat 2.c3#. Druhá zvodnosť 1.Vc6? dáva jedno voľné pole (d5), má pekné vyvrátenie 1…Jd6! Tretia zvodnosť 1.Jf4? dáva dve voľné polia, ale vyvracia ľubovoľný odskok čJ. Nakoniec riešenie má úvodník, ktorý dáva až tri voľné polia, a je samozrejme variantovo najbohatšie.

Výborná dvojťažka, jeden z Ľudových vrcholných výkonov.

Diagram týždňa – 399

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
Peter Gvozdják
III. cena
PAT A MAT 2007
white Ka8 Se8 Pc7 Pf7 Sa6 Rh6 Pb5 Pe5 Ph5 Re4 Bb2 Qg2 Bb1 black Sc8 Rd7 Pb6 Pa5 Kd5 Ra4 Sc4 Pe3 Bh1
1.e5-e6 ? {A} threat: 2.Re4-e5 # {B} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qg2-g5 # {C} 1...Sc4-e5 {b} 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.Se8-f6 # but 1...Bh1*g2 ! 1.Qg2-g5 ? {C} threat: 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.e5-e6 # {A} 1...Sc4*e5 {b} 2.Qg5*e5 # 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.e5*d6 # but 1...Bh1*e4 ! 1.Qg2-c2 ! threat: 2.Qc2-d3 # 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qc2-c6 # 1...Sc4*e5 {b} 2.Re4*e5 # {B} 1...Bh1*e4 2.Qc2*e4 # 1...Ra4-a3 2.Qc2*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[516]
#2 (13+9)
Z-32-26, predĺžená obrana, hrozbové paradoxy

Batéria Dg2-Ve4-Kd5 a jej zložky sú v hlavnej úlohe za bieleho, čierny do hlavnej úlohy nominoval obrannú batériu Va4-Jc4-d4-e4. Prvá zvodnosť uvádza do hry štyri hlavné tematické ťahy bieleho e6, Ve5, Dg5 a Vd4, ako aj čierne obrany Jc4~ a prdĺžená Je5! Všetky sa zopakujú v ďalších dvoch fázach a výsledkom je veľmi zaujímavá syntéza viacerých novostrategických tém: Z-32-26, Z-23-36 (medzi zvodnosťami), dva hrozbové paradoxy, výmena úvodníka a variantového matu po tej istej obrane, a to všetko s presvedčivým strategickým podložením. Pekné.

Diagram týždňa – 395

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
III. cena
Šachmatnaja Poezija 2005
white Be7 Pd5 Pf4 Bg4 Pc3 Ka2 Se2 Qb1 Sd1 black Rg5 Pa4 Kc4 Bd2 Bh1
1.Se2-d4 ? threat: 2.Qb1-b5 # {A} 1...Kc4*d5 {a} 2.Bg4-e6 # {B} 1...Rg5*d5 {b} 2.Bg4-e2 # {C} but 1...Bd2*c3 ! 1.Sd1-f2 ? threat: 2.Qb1-d3 # {D} 1...Kc4*d5 {a} 2.Qb1-b5 # {A} 1...Rg5*d5 {b} 2.Qb1-b4 # {E} but 1...Bh1-e4 ! 1.Bg4-d7 ! threat: 2.Qb1-b5 # {A} 1...Kc4*d5 {a} 2.Qb1-d3 # {D} 1...Rg5*d5 {b} 2.Sd1-b2 # {F}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[510]
#2 (9+5)
Z-32-26, le Grand

Niektoré prvky dvojťažky na diagrame sa môžu odborníkom zdať známe. To platí najmä o le Grandovi po prvých ťahoch 1.Jf2? a 1.Sd7!, ktorý je založený na mechanizme 4 polí d3, e4, b5, c6, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu pri určení hrozby a matu po 1…K:d5. Lenže v pozícii sa toho skrýva ešte oveľa viac. Po zvodnosti 1.Jd4?, s rovnakou hrozbou ako v riešení, ide nový mat na ťah kráľa. A predovšetkým vo všetkých troch spomínaných fázach je vždy iný mat po blokovaní poľa d5 čiernou vežou. Výsledkom je, okrem už spomínaného le Granda (recipročného hrozbového paradoxu), aj trojfázová zámena dvoch matov Z-32-26.

Parádny obsah na 14 kameňov skladbe priniesol okrem tretej ceny v ruskej súťaži aj miestenku do Albumu FIDE.

Diagram týždňa – 391

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
3. miesto
Slovensko - Lotyšsko 1991
white Bb7 Sa6 Rb5 Pg5 Se2 Ka1 Qc1 Rd1 black Qb8 Pc7 Pe7 Pf7 Sg7 Ke6 Sf6 Ra5 Be4 Pf4 Pa2 Bh2
1.Qc1*f4 ? threat: 2.Sa6-c5 # {A} 1...Sf6-d7 {a} 2.Se2-d4 # {B} 1...Bh2-g1 {b} 2.Qf4-e5 # {C} 1...Qb8-a7 {c} 2.Sa6*c7 # {D} 1...Bh2*f4 {d} 2.Se2*f4 # {E} 1...Ra5*a6 2.Rb5-e5 # but 1...Ra5*b5 ! 1.Qc1*c7 ! threat: 2.Se2-d4 # {B} 1...Qb8-a7 {c} 2.Qc7-e5 # {C} 1...Qb8*c7 {e} 2.Sa6*c7 # {D} 1...Bh2-g1 {b} 2.Se2*f4 # {E} 1...Sg7-f5 {f} 2.Sa6-c5 # {A} 1...Qb8-d8 2.Qc7-e5 # 1...Ra5-a4 2.Rb5-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[508]
#2 (8+12)
Z-24-65

V dnešnej dvojťažke je spracovaná menej zvyčajná novostrategická téma geometricky výrazným spôsobom. Bieli jazdci v základnom postavení z rôznych dôvodov nemôžu okamžite matovať na c7, c5, d4 a f4. Tieto maty sú v dvoch fázach umožnené rôznymi čiernymi obranami, prípadne hrozia, keď biela dáma pokryje vždy dvojicu polí v prvých ťahoch – f5, e5 vo zvodnosti a d7, d6 v riešení. Zámena matov nasleduje v prípade, že čierne líniové figúry schované za bielou dámou zmenia diagonálu a aj tieto varianty 1…Da7 vo zvodnosti a 1…Sg1 v riešení sú spojené zámenou obrán s matom De5#. Spolu tak dostávame tému Z-24-65 s doplnenou zámenou funkcie ťahov Jc5# a Jd4#.

Predbežné výsledky JT V. Ďačuk 50 C 27.03.2022

K dispozícii sú predbežné výsledky oboch oddelení jubilejného turnaja Vasila Ďačuka:

Výsledky by mali byť zverejnené aj v najbližšom čísle časopisu PAT A MAT.

Proti predbežným výsledkom je možné podávať námietky do konca roku 2022 na adresu usporiadateľa Ivana Jarolína (viď vypísanie i výsledky).

Ďakujeme rozhodcom i všetkým účastníkom za spoluvytvorenie kvalitnej oslavy Vasilovho jubilea!

Diagram týždňa – 388

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
III. cena
Súťaž začiatočníkov 1960
white Bg7 Sf6 Bd5 Ra4 Pd4 Pb2 Sc2 Re2 Ke1 black Re8 Rc7 Pc4 Kd3 Pe3 Sh3
1...Rc7-b7 2.Bd5*c4 # 1...Re8-b8 2.Bd5-e4 # 1.Ra4*c4 ? threat: 2.Sc2-b4 # 1...Rc7-b7 2.Rc4-c3 # 1...Re8-b8 2.Re2*e3 # but 1...Rc7*c4 ! 1.Sf6-d7 ! threat: 2.Sc2-b4 # 1...Rc7-b7 2.Sd7-c5 # 1...Re8-b8 2.Sd7-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[505]
#2 (9+6)
Z-32-26

Dnešný diagram možno poznáte z Abecedy šachového problému alebo z metodického listu. Ide totiž o mimoriadne vydarenú dvojťažku z pohľadu ilustrácie skladby novostrategických dvojťažiek, so svojho času populárnou trojfázovou zámenou dvoch matov.

V zdanlivej hre biely matuje na stĺpcoch c a e po odchodoch veží strelcom. Zvodník maty strelcom znemožní (kvôli poľu c4), ale pripraví nasmerovaním veže na c3 a c2 dva nové maty – vežami na tých istých stĺpcoch. Vyvrátenie dosť drsné. Riešenie jazdcom opäť eliminuje maty strelcom zo zdanlivej hry, tentoraz kvôli poľu e4. Ale sám jazdec je pripravený matovať na rovnakých stĺpcoch po odchodoch čiernych veží.

Keď sa človek pozrie na takúto skladbu, zámena matov vyzerá byť nič. Ale treba si to skúsiť…

Diagram týždňa – 384

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
V. cena
Olympijský turnaj Luzern 1983
white Rc8 Bd8 Ke8 Qf7 Pb6 Pc6 Sb5 Pa4 Pf4 Pb2 Pf2 black Pa6 Ba5 Kc5 Pb4 Pb3
1...Ba5*b6 2.Bd8-e7 # 1.Bd8-c7 ? zugzwang. 1...Ba5*b6 2.Bc7-d6 # 1...Kc5*c6 2.Bc7-d8 # but 1...a6*b5 ! 1.Sb5-d6 ? zugzwang. 1...Kc5-d4 2.Qf7-c4 # 1...Kc5*d6 2.Bd8-e7 # but 1...Ba5*b6 ! 1.Sb5-c7 ! zugzwang. 1...Kc5*c6 2.Sc7-b5 # 1...Kc5*b6 2.Sc7-e6 # 1...Ba5*b6 2.Qf7-d5 # 1...Kc5-d4 2.Qf7-d5 # 1...Kc5-d6 2.Qf7-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[497]
#2 (11+5)
1-2-4 voľné polia, zámeny matov

Pred úvodníkom má čierny len 2 možné ťahy, na jeden je pripravený mat, na 1…a:b5 nie je. Prvá zvodnosť 1.Sc7? túto sitáciu moc nevylepší, aj keď čiernemu kráľovi dá jedno voľné pole. Druhý zvodník a úvodník hrané jazdcom čierneho obrany pešiakom zbavia a dávajú ďalšie voľné polia d4 a d6, úvodník dokonca aj c6 a b6 – ten je z riešiteľského pohľadu najkvalitnejší. Aj napriek opakovaniu matu 2.Dd5# sa v úlohe vyskytuje aj množstvo zámen matov.

Z historického hľadiska je zaujímavý aj komentár z Technických novín: „Známa téma „raz–dva–tri“ (s ohľadom na počet polí uvoľňovaných čiernemu kráľovi) je tu „vylepšená“ na „raz–dva–štyri“. Súčasťou sú štyri zámeny matu a jedna zámena obrany.“

Diagram týždňa – 381

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
2. čestné uznanie
Phénix 2000
white Kb8 Rc8 Re8 Pf6 Sa5 Sg5 Bc4 Pd4 Qg2 black Pb7 Rd7 Pf7 Kd6 Rd5 Pf5 Sa4 Qh1
1.Re8-d8 ? {display-departure-file} {A} threat: 2.Sa5*b7 # {B} 1...Rd5*d4 {a} 2.Sg5*f7 # {C} 1...Rd7*d8 {b} 2.Rc8*d8 # {display-departure-file} {D} 1...Qh1-b1 2.Qg2*d5 # 1...Rd5*a5 2.Sg5*f7 # 1...Rd5-b5 2.Sg5*f7 # but 1...Sa4-c5 ! 1.Rc8-d8 ! {display-departure-file} {D} threat: 2.Sg5*f7 # {C} 1...Rd5*d4 {a} 2.Sa5*b7 # {B} 1...Rd7*d8 + {b} 2.Re8*d8 # {display-departure-file} {A} 1...Qh1-h7 2.Qg2*d5 # 1...Qh1-h5 2.Qg2*d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[499]
#2 (9+8)
Lenderova kombinácia

Veľmi obľúbenou kombinovanou témou z oblasti zámen funkcií ťahov bola v 90. rokoch 20. storočia tzv. Lenderova kombinácia. Jej podstatou je spojenie výmeny úvodníka a variantového matu (v dnešnom príklade v podobe AbD-DbA) a recipročného hrozbového paradoxu (BaC-CaB, tiež známa ako téma le Grand). Práve Vasil Ďačuk je jedným z naplodnejších autorov spracúvajúcich túto tému.

Mechanizmus úlohy na diagrame je založený najmä na štyroch potenciálnych e6, e5, c6, c5 (dôležité pre le Granda) a recipročnom braní na d8 (výmena úvodníka a matu).

Veľmi ilustratívne.

Diagram týždňa – 378

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Pravda 1978
white Kc8 Rd8 Qc7 Pc6 Sd5 Sb3 Pc2 Pg2 black Pa7 Sa6 Pa5 Pb5 Kc4 Rh4 Pg3 Pa2 Rh2 Sb1
1.Qc7*a5 ? threat: 2.Sd5-e3 # but 1...Rh4-e4 ! 1.Qc7*a7 ? threat: 2.Sb3*a5 # but 1...a2-a1=Q ! 1.Qc7-e5 ? threat: 2.Qe5-e2 # 1...Sa6-b4 2.Sd5-e3 # 1...Sa6-c5 2.Sb3*a5 # 1...Sb1-c3 2.Qe5*c3 # 1...Rh4-d4 2.Qe5*d4 # but 1...Rh2*g2 ! 1.Qc7-e7 ! threat: 2.Qe7-e2 # 1...Sa6-b4 2.Qe7-c5 # 1...Sa6-c5 2.Qe7*c5 # 1...Sb1-c3 2.Sd5-e3 # 1...Rh4-d4 2.Sb3*a5 # 1...Rh2*g2 2.Qe7*h4 # 1...Rh4-e4 2.Qe7*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[487]
#2 (8+10)

Máloktorému autorovi sa podarí hneď v začiatkoch činnosti získať prvú cenu v prestížnej súťaži, akou na  konci 70. rokov bola súťaž denníka Pravda. Ľudo Lehen to dokázal dnešnou dvojťažkou. Rozhodca Juraj Brabec o skladbe napísal (prebrané zo stránky www.rubriky.net):

„Autorom objavená a ním už niekoľkokrát použitá schéma vedie v tomto prípade k dvom hrozbovým paradoxom po neúčinných obranách (v troch zvodnostných fázach) a zároveň k dvom hrozbovým antiparadoxom (medzi zvodnosťami 1.D:a5? a 1 D:a7? a riešením). Medzi zvodnosťou 1.De5? a riešením je tým docielená dvojnásobná polorecipročná zámena matov. Okrem dosiahnutého novostrategického efektu v skladbe upúta najmä konštrukčná stránka – vzdušnosť pozície s jemným výberom úvodníka, skutočnosť, že po obrane 1…Jb4 v riešení nevychádza 2.D:b4, hoci po 1.D:a5? áno, ako aj nenápadná funkcia ťahu 1…V:g2 – to všetko svedčí o konštrukčnom majstrovstve autora.“

Niet čo dodať.

Diagram týždňa – 374

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
II. cena
Brabec 70 JT 2008
white Qd7 Rf7 Sd5 Sf4 Kb3 Pg3 Ba1 Bd1 Rf1 black Rc8 Rd8 Pb7 Pg7 Se5 Pf5 Bh5 Ke4 Se3 Pf3 Qh3
1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Bd1*f3 # {B} 1.Qd7-a4 + ? 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Rf7-e7 # {C} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Rf1-e1 # {D} but 1...Rc8-c4 ! 1.Rf7-e7 ? {C} threat: 2.Re7*e5 # 1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Bd1*f3 # {B} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Bd1-c2 # {E} but 1...Rd8-e8 ! 1.Rf1-e1 ! {D} threat: 2.Re1*e3 # 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Bd1-c2 # {E}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[484]
#2 (9+11)
Z-42-45

Dnešný diagram predstavuje komplikovanú novostrategickú tému. Za čierneho sa vystriedajú v 4 fázach obrany po dvojiciach cyklickým spôsobom (aj keď zo zápisu to nie je na prvý pohľad jasné). Za bieleho je v hre pätica matov, po dvoch symetrických na stĺpcoch e a f, plus k tomu jeden asymetrický mat strelcom na c2. Zvodnosť dámou na a4 je so šachom, ale umožňuje zaradiť do obsahu aj zámenu funkcie ťahov – maty z tejto fázy sú prvými ťahmi v ďalšej zvodnosti a v riešení. Nezvyčajná zámena Z-42-45.