Diagram týždňa – 384

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
V. cena
Olympijský turnaj Luzern 1983
white Rc8 Bd8 Ke8 Qf7 Pb6 Pc6 Sb5 Pa4 Pf4 Pb2 Pf2 black Pa6 Ba5 Kc5 Pb4 Pb3
1...Ba5*b6 2.Bd8-e7 # 1.Bd8-c7 ? zugzwang. 1...Ba5*b6 2.Bc7-d6 # 1...Kc5*c6 2.Bc7-d8 # but 1...a6*b5 ! 1.Sb5-d6 ? zugzwang. 1...Kc5-d4 2.Qf7-c4 # 1...Kc5*d6 2.Bd8-e7 # but 1...Ba5*b6 ! 1.Sb5-c7 ! zugzwang. 1...Kc5*c6 2.Sc7-b5 # 1...Kc5*b6 2.Sc7-e6 # 1...Ba5*b6 2.Qf7-d5 # 1...Kc5-d4 2.Qf7-d5 # 1...Kc5-d6 2.Qf7-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[497]
#2 (11+5)
1-2-4 voľné polia, zámeny matov

Pred úvodníkom má čierny len 2 možné ťahy, na jeden je pripravený mat, na 1…a:b5 nie je. Prvá zvodnosť 1.Sc7? túto sitáciu moc nevylepší, aj keď čiernemu kráľovi dá jedno voľné pole. Druhý zvodník a úvodník hrané jazdcom čierneho obrany pešiakom zbavia a dávajú ďalšie voľné polia d4 a d6, úvodník dokonca aj c6 a b6 – ten je z riešiteľského pohľadu najkvalitnejší. Aj napriek opakovaniu matu 2.Dd5# sa v úlohe vyskytuje aj množstvo zámen matov.

Z historického hľadiska je zaujímavý aj komentár z Technických novín: „Známa téma „raz–dva–tri“ (s ohľadom na počet polí uvoľňovaných čiernemu kráľovi) je tu „vylepšená“ na „raz–dva–štyri“. Súčasťou sú štyri zámeny matu a jedna zámena obrany.“

Diagram týždňa – 381

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
2. čestné uznanie
Phénix 2000
white Kb8 Rc8 Re8 Pf6 Sa5 Sg5 Bc4 Pd4 Qg2 black Pb7 Rd7 Pf7 Kd6 Rd5 Pf5 Sa4 Qh1
1.Re8-d8 ? {display-departure-file} {A} threat: 2.Sa5*b7 # {B} 1...Rd5*d4 {a} 2.Sg5*f7 # {C} 1...Rd7*d8 {b} 2.Rc8*d8 # {display-departure-file} {D} 1...Qh1-b1 2.Qg2*d5 # 1...Rd5*a5 2.Sg5*f7 # 1...Rd5-b5 2.Sg5*f7 # but 1...Sa4-c5 ! 1.Rc8-d8 ! {display-departure-file} {D} threat: 2.Sg5*f7 # {C} 1...Rd5*d4 {a} 2.Sa5*b7 # {B} 1...Rd7*d8 + {b} 2.Re8*d8 # {display-departure-file} {A} 1...Qh1-h7 2.Qg2*d5 # 1...Qh1-h5 2.Qg2*d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[499]
#2 (9+8)
Lenderova kombinácia

Veľmi obľúbenou kombinovanou témou z oblasti zámen funkcií ťahov bola v 90. rokoch 20. storočia tzv. Lenderova kombinácia. Jej podstatou je spojenie výmeny úvodníka a variantového matu (v dnešnom príklade v podobe AbD-DbA) a recipročného hrozbového paradoxu (BaC-CaB, tiež známa ako téma le Grand). Práve Vasil Ďačuk je jedným z naplodnejších autorov spracúvajúcich túto tému.

Mechanizmus úlohy na diagrame je založený najmä na štyroch potenciálnych e6, e5, c6, c5 (dôležité pre le Granda) a recipročnom braní na d8 (výmena úvodníka a matu).

Veľmi ilustratívne.

Diagram týždňa – 378

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Pravda 1978
white Kc8 Rd8 Qc7 Pc6 Sd5 Sb3 Pc2 Pg2 black Pa7 Sa6 Pa5 Pb5 Kc4 Rh4 Pg3 Pa2 Rh2 Sb1
1.Qc7*a5 ? threat: 2.Sd5-e3 # but 1...Rh4-e4 ! 1.Qc7*a7 ? threat: 2.Sb3*a5 # but 1...a2-a1=Q ! 1.Qc7-e5 ? threat: 2.Qe5-e2 # 1...Sa6-b4 2.Sd5-e3 # 1...Sa6-c5 2.Sb3*a5 # 1...Sb1-c3 2.Qe5*c3 # 1...Rh4-d4 2.Qe5*d4 # but 1...Rh2*g2 ! 1.Qc7-e7 ! threat: 2.Qe7-e2 # 1...Sa6-b4 2.Qe7-c5 # 1...Sa6-c5 2.Qe7*c5 # 1...Sb1-c3 2.Sd5-e3 # 1...Rh4-d4 2.Sb3*a5 # 1...Rh2*g2 2.Qe7*h4 # 1...Rh4-e4 2.Qe7*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[487]
#2 (8+10)

Máloktorému autorovi sa podarí hneď v začiatkoch činnosti získať prvú cenu v prestížnej súťaži, akou na  konci 70. rokov bola súťaž denníka Pravda. Ľudo Lehen to dokázal dnešnou dvojťažkou. Rozhodca Juraj Brabec o skladbe napísal (prebrané zo stránky www.rubriky.net):

„Autorom objavená a ním už niekoľkokrát použitá schéma vedie v tomto prípade k dvom hrozbovým paradoxom po neúčinných obranách (v troch zvodnostných fázach) a zároveň k dvom hrozbovým antiparadoxom (medzi zvodnosťami 1.D:a5? a 1 D:a7? a riešením). Medzi zvodnosťou 1.De5? a riešením je tým docielená dvojnásobná polorecipročná zámena matov. Okrem dosiahnutého novostrategického efektu v skladbe upúta najmä konštrukčná stránka – vzdušnosť pozície s jemným výberom úvodníka, skutočnosť, že po obrane 1…Jb4 v riešení nevychádza 2.D:b4, hoci po 1.D:a5? áno, ako aj nenápadná funkcia ťahu 1…V:g2 – to všetko svedčí o konštrukčnom majstrovstve autora.“

Niet čo dodať.

Diagram týždňa – 374

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
II. cena
Brabec 70 JT 2008
white Qd7 Rf7 Sd5 Sf4 Kb3 Pg3 Ba1 Bd1 Rf1 black Rc8 Rd8 Pb7 Pg7 Se5 Pf5 Bh5 Ke4 Se3 Pf3 Qh3
1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Bd1*f3 # {B} 1.Qd7-a4 + ? 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Rf7-e7 # {C} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Rf1-e1 # {D} but 1...Rc8-c4 ! 1.Rf7-e7 ? {C} threat: 2.Re7*e5 # 1...Se3-g4 {display-departure-square} {a} 2.Bd1*f3 # {B} 1...Se3-c4 {display-departure-square} {d} 2.Bd1-c2 # {E} but 1...Rd8-e8 ! 1.Rf1-e1 ! {D} threat: 2.Re1*e3 # 1...Se5-g4 {display-departure-square} {b} 2.Qd7*f5 # {A} 1...Se5-c4 {display-departure-square} {c} 2.Bd1-c2 # {E}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[484]
#2 (9+11)
Z-42-45

Dnešný diagram predstavuje komplikovanú novostrategickú tému. Za čierneho sa vystriedajú v 4 fázach obrany po dvojiciach cyklickým spôsobom (aj keď zo zápisu to nie je na prvý pohľad jasné). Za bieleho je v hre pätica matov, po dvoch symetrických na stĺpcoch e a f, plus k tomu jeden asymetrický mat strelcom na c2. Zvodnosť dámou na a4 je so šachom, ale umožňuje zaradiť do obsahu aj zámenu funkcie ťahov – maty z tejto fázy sú prvými ťahmi v ďalšej zvodnosti a v riešení. Nezvyčajná zámena Z-42-45.

Diagram týždňa – 371

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Kiss
I.-II. cena ex aequo
Pravda 1983-1984
white Bd7 Kg7 Pe6 Rh5 Pb4 Bd4 Pf4 Sg4 Pc3 Rg3 Sd2 black Pd6 Sh6 Kd5 Bf5 Bg5 Sd1 Rg1 Qh1
1.Bd4-f6 ? {A} threat: 2.c3-c4 # 1...Bf5-d3 {a} 2.Rg3*d3 # {B} 1...Bg5*f6 + {b} 2.Sg4*f6 # {C} 1...Sd1-e3 2.Sg4*e3 # 1...Sd1*c3 2.Sg4-e3 # 1...Sd1-b2 2.Sg4-e3 # but 1...Qh1-e4 ! 1.Rg3-d3 ! {B} threat: 2.c3-c4 # 1...Bf5*d3 {a} 2.Sg4-f6 # {C} 1...Bg5-f6 + {b} 2.Bd4*f6 # {A} 1...Sd1-e3 2.Sg4*e3 # 1...Sd1*c3 2.Sg4-e3 # 1...Sd1-b2 2.Sg4-e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[480]
#2 (11+8)
Kissov cyklus

Dnešný diagram je historicky prvým spracovaním témy, ktorá podľa neho nesie meno (Kissov cyklus), v ortodoxnej dvojťažke. Ide o cyklus 1. ťahu bieleho a matov po dvoch rovnakých obranách čierneho v dvoch fázach. Dôležitý je samozrejme mechanizmus, ktorý je pomerne zložitý (vznikajúca batéria, šachy na f6, skrytá poloväzba na stĺpci g). Neskôr boli vynájdené aj jednoduchšie dvojťažkové mechanizmy, ale prototyp už naveky bude prototypom.

(Je zaujímavé, že prvé známe spracovanie témy v trojťažke https://yacpdb.org/#140083 s oveľa jednoduchšou motiváciou bolo možno nevedomé, keďže sa v databáze tematická zvodnosť neuvádza…)

Diagram týždňa – 367

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
3. miesto
Slovensko-Maďarsko 1971
white Bf8 Bg8 Qf6 Sd5 Se4 Pd3 Kb2 Pe2 Rf2 black Bh8 Qa7 Pb7 Pa6 Pe5 Ph5 Kd4 Rh2 Bh1
1.Kb2-c2 ? threat: 2.e2-e3 # 1...Rh2*f2 {aX} 2.Qf6*f2 # 1...Qa7-c5 + {bY} 2.Bf8*c5 # but 1...Rh2-h3 ! 1.Se4-g3 ? threat: 2.Sg3-f5 # 1...Qa7-b6 + {cY} 2.Qf6*b6 # 1...Rh2*f2 {aZ} 2.Qf6*f2 # but 1...Bh1-e4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-c2 # 1...Qa7-c5 {bZ} 2.Bf8*c5 # 1...Qa7-b6 {cX} 2.Qf6*b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[485]
#2 (9+9)
OM-32-33, kolotočová zámena obranných motívov

Témou dvojťažkového oddelenia zápasu slovenských a maďarských skladateľov v roku 1971 boli zámeny obranných motívov s recipročným alebo cyklickým efektom. Dá sa povedať, že slovenská škola a najmä zámena obranných motívov prežívali v 70. rokoch na Slovensku zlaté časy, a tak nečudo, že z osmičky hodnotených skladieb v zápase prvé štyri miesta obsadili skladby slovenské.

Dnešný diagram skončil tretí a rozhodne je aj dnes elegantným príkladom na celkovo dosť zriedkavú kolotočovú zámenu obranných motívov. V nej sa trojica obrán po dvojiciach vystrieda v troch fázach a pritom si tiež cyklicky (v opačnom smere) vystriedajú obranné motívy. Tematickými obranami sú 1…R:f2 (a), 1…Dc5 (b), 1…Db6 (c) a obrannými motívmi priviazanie hrozbového kameňa (X), šach (Y) a priame napadnutie hrozbového poľa (Z).

Diagram týždňa – 364

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
Brabec 70 JT 2008
white Se8 Rf8 Kh8 Rb7 Pg7 Pc6 Qc5 Se4 Bg2 Bh2 black Bb8 Bg8 Ra7 Pe7 Ke6 Ph6 Sd5 Pf5 Pd4 Pg4 Qh4 Rf1
1.Se4-d6 ? threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5-e5 # 1...Sd5-f4 2.Qc5*f5 # but 1...Rf1-f3 ! 1.Se4-f2 ? threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5*f5 # 1...Sd5-f6 2.Qc5*e7 # but 1...Sd5-e3 ! 1.Se4-f6 ! threat: 2.Qc5*d5 # 2.Bg2*d5 # 1...Sd5-c3 {(1...J~)} 2.Qc5*e7 # 1...Sd5-c7 2.Qc5-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[489]
#2 (10+12)

Dnešný diagram zvíťazil v jubilejnej súťaži nášho medzinárodného majstra Juraja Brabca. Taktiež sa dostal do Albumu FIDE 2007-2009, kde získal 10,5 bodu (z 12 možných), pričom dvaja rozhodcovia mu udelili dokonca maximálny počet 4 bodov (Dragan Stojnić a Wieland Bruch). Najmä nemecký skladateľ je znalcom tém s prerušovaním línií, takže bezosporu ide o vydarené dielo. V čom je jeho kúzlo?

Ľubovoľný odskok Je4 vytvorí dvojitú hrozbu s braniami na d5. Proti nim sa čierny môže brániť odskokmi jazdca. Ľubovoľný odskok v základnom postavení neumožní žiaden mat dámou na poliach f5, e5, e7 kvôli trom čiernym líniovým krytiam po rade od Vf1, Sb8 a Dh4. Avšak presné odskoky bieleho jazdca vždy inú z týchto línií prerušia, čo vedie k trojnásobnej zámene matu po ľubovoľnom odskoku Jd5. Čierny má vždy najmenej jednu predĺženú obranu založenú na prerušení bielej línie k tematickým poliam, a to postupne na polia f4, f6 a c7. Avšak tieto polia sú práve priesečníkmi bielych línií a tematických čiernych línií, čo vedie ku cyklickému zopakovaniu tematických matov po rôznych predĺžených obranách.

Veľmi presvedčivá trojfázová stratégia!

Diagram týždňa – 360

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
The Problemist 2019
white Bg8 Pd7 Se5 Ph5 Re4 Sg4 Pc3 Qh3 Bc1 Kf1 black Sb8 Ph6 Ra5 Kf5 Rc4 Ba3 Se1
1.d7-d8=Q ? threat: 2.Sg4-f2 # {(A)} 2.Sg4-f6 # {(B)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Qd8-f6 # {(D)} but 1...Ba3-e7 ! 1.Se5-f7 ? threat: 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Sg4-f6 # {(B)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Sf7*h6 # {display-departure-file} {(E)} but 1...Rc4-c6 ! 1.Se5-f3 ! threat: 2.Bg8-h7 # {(C)} 1...Kf5*e4 {(a)} 2.Sg4-f2 # {(A)} 1...Rc4*e4 {(b)} 2.Sf3-h4 # {(F)} 1...Rc4-c6 2.Re4-f4 # 1...Ra5-a6 2.Re4-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[474]
#2 (10+7)
Burmistrov, Z-32-26

Dnešný diagram je mimoriadne vydareným spracovaním niekoľkých novostrategických tém, z ktorých vyčnievajú dve:

 • trojfázová zámena dvoch matov Z-32-26,
 • kombinácia Burmistrova, ktorá je vlastne syntézou dvoch tém le Grand s dvojitou hrozbou v jednej fáze a jedinou obranou (v tomto prípade 1…K:e4).

Osobitne treba zdôrazniť elegantnú pozíciu bez akychkoľvek nepekných zhlukov kameňov a snaď aj veľmi elegantné zvládnutie jazdcovej batérie, keď biela dáma z h3 okrem aktivity zadného kameňa dokáže kryť tretí rad po ťahoch čierneho kráľa. Ťažká téma v ekonomickom spracovaní zaslúžene zvíťazila v špičkovom britskom časopise.

Diagram týždňa – 356

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
TT Pravda C 1.11.1969
white Ka7 Ph7 Ba6 Re6 Rg5 Se4 Qa3 Bg3 Se1 black Pc6 Pa5 Bf5 Ph5 Kd4 Rh4 Rc2 Pe2 Pg2 Sh2 Ba1 Sc1 Qg1
1...Qg1-e3 {a} 2.Qa3-d6 # {A} 1...Rh4*e4 {b} 2.Re6-d6 # {B} 1...Bf5*h7 {c} 2.Se1*c2 # {C} 1...Ba1-c3 {d} 2.Qa3-c5 # {D} 1.Se4-c3 ! threat: 2.h7-h8=Q # 1...Qg1-e3 {a} 2.Re6-d6 # {B} 1...Rh4-e4 {b} 2.Se1*c2 # {C} 1...Bf5*h7 {c} 2.Qa3-c5 # {D} 1...Ba1*c3 {d} 2.Qa3-d6 # {A} 1...Sh2-g4 2.Se1-f3 # 1...Sh2-f3 2.Se1*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[466]
#2 (9+13)
4-prvkový Lačného cyklus

Dnešný diagram je jedným zo špičkových diel nedávno zosnulého majstra. Zvíťazil s ním v tematickom turnaji venovanom Lačného cyklu, ktorý pod menom Lačného téma oddávna znamená cyklickú zámenu matov po tých istých obranách. Avšak ako jedna z mála ortodoxných dvojťažiek cyklickú zámenu rozširuje z najbežnejšieho minima troch matov na štyri. 4-prvkový Lačného cyklus sa už medzi diagramami týždňa vyskytol, ale tu je dosiahnutý bez obrany čiernym kráľom, čo je najnáročnejšou formou. Vadí niekomu, že úvodník berie čiernemu kráľovi voľné pole d5?

 

 

Diagram týždňa – 353

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
II. cena
6. TT Mat-Pat C 30.9.1994
white Rg8 Bf7 Qb4 Sf3 Bd2 Rg2 Kf1 black Sd7 Pf6 Kf5 Ra4 Sh3 Be1
1.Rg8-e8 ? threat: 2.Bf7-g6 # {A} 2.Bf7-e6 # {B} 2.Sf3-d4 # {C} 1...Ra4*b4 {a} 2.Bf7-g6 # {A} 1...Sd7-e5 {b} 2.Bf7-e6 # {B} 1...Sh3-g5 {c} 2.Sf3-d4 # {C} but 1...Be1-g3 ! 1.Rg2-e2 ! threat: 2.Bf7-g6 # {A} 2.Bf7-e6 # {B} 2.Sf3-d4 # {C} 1...Ra4*b4 {a} 2.Bf7-e6 # {B} 1...Sd7-e5 {b} 2.Sf3-d4 # {C} 1...Sh3-g5 {c} 2.Bf7-g6 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[471]
#2 (7+6)
Fleck, Lačného cyklus

V 90. rokoch získala na krátku dobu popularitu kombinácia dvoch písmenkových tém:

 • Fleck – jej podstatou je prítomnosť aspoň trojnásobnej hrozby, pričom tie isté maty vychádzajú jednotlivo po rôznych obranách
 • Lačného cyklus – cyklická zámena troch matov v dvoch fázach po aspoň troch obranách.

Dnešný diagram ukazuje jedno z najvydarenejších spracovaní kombinácie Fleck + Lačný, s 15 kameňmi v aristokratickej pozícii (bez pešiakov).