Diagram týždňa – 438

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Odette Vollenweider
I. cena
idee & form 2002-2003
white Ba8 Kc8 Se7 Sd5 Pf5 Ra4 Qa3 Pg3 Pb2 Pe2 Pf2 Bc1 Rd1 black Sb8 Sd8 Ph7 Pf6 Ke5 Pg4 Pb3 Bh3 Bd2
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bh3-g2 ! 1.Sd5-e3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # 1...Bd2-b4 2.Se3-c4 # 1...Bh3-g2 2.Se3*g4 # but 1...Sd8-b7 ! 1.Sd5-f4 ? threat: 2.Sf4-d3 # 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bd2-b4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-d3 # 1...Ke5-d4 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Ke5-d6 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Bd2*b4 2.Bc1-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[566]
#2 (13+9)
Šifmanova obrana

Skoro každý odskok Jd5 znamená dve hrozby: 2.Ve4# a 2.Dc5#. Ale čierny má pomerne bohaté možnosti obrany: ťahy ako 1…Sg2, 1…Jb7 a 1…Sb4 všetky týmto hrozbám dobre bránia, takže nefungujú prvé ťahy 1.Jc3?, 1.Je3? a ani 1.Jf4?, posledný dokonca s dodatočnou hrozbou 2.Jd3#.

Riešením je paradoxne zdanlivo najslabší ťah 1.Jb4!, ktorý obe hrozbové figúry preruší a tak hrozí práve len 2.Jd3#. Navyše tento prvý ťah dáva 2 voľné polia d4 a d6, na ktoré sa čierny kráľ môže vybrať. Tieto ťahy kráľa sú obranami, lebo aj keď priväzujú Sd2, pokus o hrozbový mat 2.Jd3+? strelca zase odviaže. Takáto priväzujúca obrana počítajúca s nasledujúcim odviazaním hrozbovým ťahom sa nazýva Šifmanova obrana. Zvyčajne ju robia iné kamene ako čierny kráľ, dnešná dvojťažke zdvojuje tento nezvyčajný ťah (aj keď v oboch prípadoch nasleduje rovnaký matujúci ťah využívajúci priviazanie strelca).

Veľmi efektná spolupráca nášho veľmajstra a švajčiarskej editorky kompozičnošachových rubrík.

Diagram týždňa – 434

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
Wola Gulowska 2006
white Sd7 Pe7 Qf7 Kh7 Pd6 Se5 Bg4 Pc3 Pc2 Bh2 Re1 black Ra6 Ph6 Rh5 Sb4 Ke4 Pf4 Pd3 Se3 Ba2 Qf2
1.Se5-c4 ? threat: 2.Sd7-f6 # 1...Qf2-h4 2.Sc4-d2 # 1...Sb4-d5 2.Sd7-c5 # 1...Rh5-f5 2.Qf7*f5 # 1...Ra6*d6 2.Sc4*d6 # 1...Ba2*c4 2.Qf7*c4 # but 1...d3*c2 ! 1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-f6 # 1...Qf2-h4 2.Bg4-f3 # 1...Sb4-d5 2.c2*d3 # 1...Rh5-f5 2.Bg4*f5 # 1...Ra6*d6 2.Se8*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[559]
#2 (11+10)
Z-24-48

V oboch fázach dnešnej dvojťažky biely hrozí mat jazdcom na f6 – vo zvodnosti tým z d7, v riešení premeneným z e8. Od zmeny postavenia jazdcov medzi týmito fázami sa odvíja i zámena matov po štyroch obranách:

 • 1…Dh4 ruší krytie d2 aj f3,
 • 1…Jd5 zatvára Vh5 k c5 a ruší krytie d3,
 • 1…Vf5 ruší krytie f5 (a vždy je potenciálny problém s pokrytím jedného poľa za bieleho, f3 vo zvodnosti a d5 v riešení),
 • 1…V:d6 braním odblokuje d6 pre rôznych jazdcov.

Pestrá motivácia pre dosiahnutie klasickej zámeny štyroch matov bez opakovania Z-24-48.

 

Diagram týždňa – 431

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
1. čestné uznanie
Šachová skladba 1996
white Ba8 Pc7 Kf7 Re6 Sg6 Ph4 Pg3 Qd1 black Rd7 Pe7 Pc5 Kf5 Pg5 Pc4 Pd4 Pg4 Sd3 Ph3 Ba2 Pb2 Sf2
1.Qd1-c2 ? threat: 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM A)} 2.Sg6*e7 # 1...Sf2-e4 {(OM B)} 2.Ba8*e4 # but 1...c4-c3 ! 1.Qd1-f1 ? threat: 2.Ba8-e4 # 1...Sd3-f4 {(OM B)} 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM C)} 2.Sg6*e7 # but 1...g5*h4 ! 1.Qd1-d2 ! threat: 2.Qd2*g5 # 1...Sf2-e4 {(OM A)} 2.Ba8*e4 # 1...Sd3-f4 {(OM C)} 2.Re6-e5 # 1...Sd3-e5 + 2.Re6*e5 # 1...g5*h4 2.Sg6*h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[556]
#2 (8+13)
OM-32-33

Základnou tematikou slovenskej školy dvojťažky je zámena obranných motívov tých istých obrán medzi fázami. Samozrejme najznámejšou témou je cyklická zámena obranných motívov, ale nič nebráni transformácii aj mnohých iných zámenových tém do podoby zámen motívov. To je aj prípad dnešného diagramu, na ktorom je spracovaná pseudo-kolotočová zámena obranných motívov podľa schémy aAbB – cBaC – bAcC, s týmito motívami:

 • A – priame krytie
 • B – krytie odviazaním
 • C – zaclonenie hrozbového ťahu

V tomto zápise vyzerajú cyklicky obrany, zatiaľ čo motívy nie, pri druhom možnom poradí obrán v tretej fáze sa to otočí: aAbB – cBaC – cCbA. Táto nepravidelnosť odlišuje vo všeobecnosti kolotočové zámeny od pseudo-kolotočových a aj v schémach úloh sa tento rozdiel prejavuje. Nuž, presne táto oblasť zámen motívom je veľmi nepreskúmaným poľom.

Diagram týždňa – 427

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
IV. cena
Uraľskij Problemist 2008
white Be7 Ka6 Pd6 Pf6 Rg6 Se5 Qa4 Sg4 Pg3 Ba2 Ph2 Rf1 black Sc8 Pd7 Bh7 Kf5 Pg5 Ph5 Pf4 Pd3 Pb2 Rb1 Bc1
1.Rf1-e1 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} 2.Sg4-h6 # {C} but 1...Bc1-e3 ! 1.Ba2-d5 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} but 1...Rb1-a1 ! 1.Sg4-f2 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} but 1...Sc8*d6 ! 1.Se5-f3 ! threat: 2.Rg6*g5 # 1...Kf5*g6 2.Qa4-e4 # {A} 1...Kf5*g4 2.Qa4*d7 # {B} 1...Bh7*g6 2.Sg4-h6 # {C} 1...f4*g3 2.Sf3-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[527]
#2 (12+11)
redukcia hrozieb

Výber správneho útoku je v dnešnom diagrame kritický.

1.Ve1? pokrýva dve kľúčové polia okolo čK druhý raz, takže biely má až tri hrozby. Prerušenie vertikály 1…Se3! však čiernemu postačuje ako efektívna obrana.

1.Sd5? kryje nanovo len e4, takže biely má len dve hrozby dámou, čierneho zachraňuje priviazanie dámy 1…Va1!

1. Jf3? tiež druhý raz kryje e4, ale zároveň dáva voľné pole e5, preto už je len jediná hrozba, ktorú čierny dokáže ubrániť napadnutím e4 ťahom 1…J:d6!

Úvodník 1.Jf3! je zdanlivo najslabším ťahom, pretože dáva až dve voľné polia g4 a g6. Po ťahoch kráľa na tieto polia a po blokovaní poľa g6 strelcom sa ešte raz objavia všetky tri maty, ktoré pôvodne hrozili.

Veľmi zaujímavý boj v pokusovej dvojťažke.

Diagram týždňa – 423

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
1. čestné uznanie
Thema Danicum 1996
white Rg8 Qe7 Kg7 black Pf7 Kh5 Pe4 Bd1
1.Kg7*f7 ? threat: 2.Qe7-g5 # 1...Kh5-h6 2.Rg8-h8 # but 1...Bd1-b3 + ! 1.Kg7-f8 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...Kh5-h6 ! 1.Kg7-h7 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...f7-f6 ! 1.Kg7-h8 ! threat: 2.Qe7-g5 # 1...f7-f6 2.Qe7-h7 # 1...Kh5-h6 2.Qe7-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[550]
#2 (3+4)
pokusy kráľa, miniatúrka

Akýkoľvek ťah bieleho kráľa preč zo stĺpca g (okrem 1.Kf6) vedie k hrozbe 2.Dg5#, riešením však môže byť len jeden z nich. Keďže obrana 1…f6 zatvára líniu dámy, ale inú otvára, ide o ventil, ktorý vysvetľuje, prečo nemôže byť riešením 1.Kh7? Ostatné ťahy bK púšťajú h6 a obrana 1…Kh6 vyvracia pokus 1.Kf8? Ostatné dva ťahy kráľa prinášajú dva rôzne maty po 1…Kh6 – zvodnosť dáva 1.K:f7? Kh6 2.Vh8#, v riešení po 1.Kh8! odchod čK na h6 nie je obranou.

Miniatúrka s bohatým súbojom.

Diagram týždňa – 419

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
I.-II. cena ex aequo
Šachové umění 1973
white Qa8 Pc6 Rb5 Pd5 Pe5 Pb4 Sh4 Sd3 Pg3 Bc2 Kh2 Bg1 black Rd8 Qh8 Bh6 Ke4 Bd1
1.Qa8-a7 ? threat: 2.Qa7-d4 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-f2 # 1...Bh6-e3 2.Qa7*e3 # but 1...Rd8*d5 ! 1.Qa8-a2 ? threat: 2.Qa2-c4 # 1...Rd8*d5 2.Qa2*d5 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-c5 # but 1...Bh6-e3 ! 1.Qa8-a1 ! threat: 2.Qa1-d4 # 1...Rd8*d5 2.Sd3-c5 # 1...Qh8*e5 2.Qa1*e5 # 1...Bh6-e3 2.Sd3-f2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[548]
#2 (12+5)
Z-(2,2,3)-35

Na pohľad príjemné postavenie diagramu bez zhlukov figúr a s vizuálnym oddelením bielych a čiernych (snáď okrem kráľa) naznačuje hru umiestnením bielej dámy v rohu. Dáma skutočne vykonáva tri prvé ťahy (2 zvodníky a úvodník), pričom vždy hrozí matom po 4. rade. Tri čierne obrany napádajúce d4 sú z pohľadu škodlivej motiváce buď blokovaním alebo zrušením krytia, a podľa postavenia bielej dámy sú buď vyvráteniami alebo umožňujú vždy iné maty. Výsledkom je kombinovaná zámena matov a obrán so vzorcom Z-(2,2,3)-35.

Veľmi elegantné.

 

 

Predbežný výsledok JT ZOLTÁN LABAI-80, C 1. 10. 2022

K dispozícii sú predbežné výsledky jubilejného turnaja Zoltána Labaia:
JT ZOLTÁN LABAI-80, C 1. 10. 2022 (DVOJŤAŽKY)
Rozhodcom bol Juraj Brabec (Slovensko), medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach.

Výsledky budú zverejnené aj v najnovšom čísle 122 časopisu PAT A MAT.

Námietky proti tomuto predbežnému výsledku je možné podávať do 30. 6. 2023 na adresu usporiadateľa Ivana Jarolína ijarolin@gmail.com.

Ďakujeme rozhodcovi i všetkým účastníkom za vytvorenie dôstojnej oslavy Zoliho životného jubilea!

Vychádza PAT A MAT 122

V týchto dňoch vyjde decembrové číslo nášho časopisu. Obsah čísla a výber z neho sú už publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 23 strán z 52-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, výsledky dvoch súťaží (PAT A MAT 2020-2021 #n a jubilejný turnaj Z. Labai 80) a rôzne technické informácie. Z nich je potrebné vypichnúť informáciu o predplatnom časopisu a členskom SOKŠ.

V tlačenej verzii časopisu sa okrem toho nachádzajú články P. Gvozdjáka o svetovej súťaži, ďalej o kongresovom dianí od M. Kolčáka, P. Gvozdjáka a E. Klemaniča, o MS v šachovej skladbe jednotlivcov od J. Brabca a dve spomienky na K. Mlynku od J. Golhu a B. Formánka.

Časopis je momentálne v tlačiarni a bude predplatiteľom rozosielaný po vytlačení v novom roku.

Aktualizácia 14.1.2023: dnes bol časopis podaný na poštu, takže by mal adresátom doraziť v priebehu budúceho týždňa.

Diagram týždňa – 415

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Pituk
2. pochvalná zmienka
R. Solarczyk MT 1998
white Ba8 Qf8 Ph7 Rb6 Pg6 Sa5 Sf5 Ra4 Ka2 Pd2 Bg1 black Ra7 Pe7 Pg7 Pd5 Ke5 Pg5 Ph5 Bg4 Sg3 Sf2 Qh2
1.Sf5-h6 ! threat: 2.Qf8*g7 # 1...d5-d4 2.Sa5-c4 # 1...e7-e6 2.Sa5-c6 # 1...Sg3-e4 {display-departure-file} 2.d2-d4 # 1...Sf2-e4 {display-departure-file} 2.Bg1-d4 # 1...Sg3-f5 2.Sh6-f7 # 1...g7*h6 2.h7-h8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[541]
#2 (11+11)
B1, B2

Dnešná dvojťažka je jednofázová, takže do jej hlavného obsahu nepatria žiadne zdanlivé hry, pokusy, ani zvodnosti.

Po úvodníku biely nemôže matovať jazdcom a6 ani jedným z dvoch ponúkajúcich sa spôsobov:

 • 2.Jc4+? Kd4! aj Ke4!
 • 2.Jc6+? Kd6! aj Ke6!

Tieto dva ťahy sa stanú matmi v momente, keď čierny zabezpečí zneprístupnenie príslušných polí čiernemu kráľovi – jedno zablokuje a na druhé otvorí pôsobnosť bielej figúry, v oboch prípadoch obranami pešiakmi. Týmto spôsobom sú v dvoch variantoch skumulované základné efekty vedúce k matom s prerušením, tiež známe ako témy B1 a B2.

Zložené blokovanie sa nachádza aj v ďalších troch variantoch po obranách jazdcami. V prípade blokovaní e4 ide dokonca o čiernu predĺženú obranu v podobe príchodov na pole: ľubovoľné blokovanie e4 (reprezentované jazdcom z g3) umožňuje mat d4#, ťah jazdcom z f2 priväzuje pešiaka na 2. rade, ale zase otvára dráhu Sg1 a tak umožňuje nový mat.

Obsažná strategická skladba.