Diagram týždňa – 452

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
I.-II. cena ex aequo
Israel Ring Tourney 1991-1993
white Se7 Pc6 Kd5 Pe5 Sa4 Pf4 Ba3 Bb3 Pc2 Pe2 black Rc8 Bh8 Rc7 Pd7 Pd6 Pg6 Sb5 Pe4 Ph4 Pc3 Qh2 Sb1 Kh1
1...Qh2-g2 {a} 2.Bb3-c4 {A} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.e5-e6 {B} 2...Qh3*e6 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...d7*c6 + {x} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1.c6*d7 ! threat: 2.f4-f5 2...Qh2*e5 # 1...Qh2-g2 {a} 2.e5-e6 {B} 2...e4-e3 # 1...Qh2-h3 {b} 2.Sa4*c3 {C} 2...Sb1*c3 # 1...Qh2*e2 {c} 2.Bb3-c4 {A} 2...Qe2*c4 # 1...Rc7-c5 + {y} 2.Kd5*e4 {X} 2...Qh2*e2 # 1...Qh2-g1 2.e5-e6 2...Qg1-d4 # 1...Qh2-f2 2.e5-e6 2...Qf2-d4 # 1...d6*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 # 1...Bh8*e5 2.f4*e5 2...Qh2*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[577]
r#2 (10+13)
Lačného cyklus, zámena obrany

Reflexný mat je vlastne samomat, v ktorom je pre obe strany prihodená dodatočná povinnosť dať jednoťahový mat, pokiaľ sa to dá. V prípade dnešného diagramu sa však táto povinnosť bude aplikovať len na čierneho, keďže čierny kráľ je voľne pohodený tak, že v takej krátkej dobe je nemožné ho zmatovať.

Zato biely kráľ je skoro v matovej sieti, má len dve voľné polia c4 a e4. O tom hovorí aj prítomnosť viacerých zdanlivých hier – keď zahrá čierny „neopatrne“: dá bielemu kráľovi šach alebo zaktivizuje svoju dámu.

Úvodník 1.c:d7! zamení voľné pole c4 za e6. To vedie k zámene bielych pokračovaní po ťahoch čiernej dámy cyklickým spôsobom (Lačného cyklus). Aj šachujúca obrana sa zmení, pokračovaním po nej je opäť branie kráľom na e4.

Výborný reflexný mat dokazujúci flexibilitu tohto zaujímavého žánru.

Diagram týždňa – 444

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
2. pochvalná zmienka
Gravjura 2018
white Sa8 Sa2 Kh1 black Bd8 Sb6 Rc6 Ba4 Sb4 Kc4 Rc2
1.Ba4-b5 2.Bb5-a6 3.Kc4-b5 4.Rc2-c5 5.Sb6-c4 6.Bd8-a5 Sa2-c3 # 1.Kc4-b5 2.Rc2-c5 3.Sb6-c4 4.Bd8-a5 5.Rc6-b6 6.Sb4-c6 Sa8-c7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[564]
ser-h#6 (3+7)
2 riešenia
echové modelové maty

Spoločným cieľom bieleho a čierneho na dnešnom diagrame je zmatovať čierneho, čo biely urobí po sérii 6 legálnych čiernych ťahov, z ktorých len posledný môže šachovať bieleho kráľa. Táto výzva sa v žargóne šachovej skladby pomenuje presne ako sériovoťahový pomocný mat 6. ťahom.

Dve riešenia spája podobnosť matových obrazcov (ide vlastne o ten istý obrazec, len ináč otočený), ako aj vlastnosti hry čierneho, ktorý musí zablokovať tie správne polia okolo Kb5. Recipročná zámena funkcií bielych jazdcov je skoro samozrejmosťou, ale vítanou samozrejmosťou.

Diagram týždňa – 435

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
Peter Gvozdják
7. čestné uznanie
Probleemblad 1993
white Kb7 Qd7 Rc6 Pa5 Bc5 Bc4 Rb3 black Pa7 Pf7 Ka6 Rh6 Sf5 Pe4 Pf4 Pg4 Qa3 Be3 Pd2 Rb1 Sd1 Bf1
1.Sd1-b2 Rb3-b5 2.Qa3-d3 Rb5*b2 # 1.Sf5-d4 Bc5-b6 2.Qa3-d6 Bb6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[558]
h#2 (7+14)
Madrasi Rex Inclusiv
2.1.1.1
diagonálno-ortogonálna transformácia

Madrasi Rex Inclusiv je exopodmienka, ktorá je zložitejšou, než by človek na prvé počutie povedal. Jej podstatou je, že pri napadnutí kameňa jednej strany kameňom druhej strany je tento prvý kameň sparalyzovaný: nemôže ťahať, brať, nedáva šach, ponecháva si len schopnosť ďalej paralyzovať. Toto pravidlo sa aplikuje aj na kráľov (lebo Rex Inclusiv) a pri použití ortodoxných kameňov je paralýza takmer vždy vzájomná. (Otázka pre zaujatého čitateľa: kedy paralýza nie je vzájomná?)

V pomocnom mate na dnešnom diagrame je biely materiál extrémne silný, ale držia ho na uzde existujúce alebo potenciálne paralýzy zo strany čierneho, Dva postupy vedúce k matom sú analogické, ale faktom je, že ekonómia nesparalyzovaných figúr nie je práve najlepšia. Čo sa teda deje?

Biely v prvom ťahu vytvorí batériu ťahom figúry, ktorú odparalyzoval predtým čierny jazdec. Čierna dáma následne odparalyzuje zadný kameň batérie (sama sa priparalyzuje, takže nemôže odísť) a biely nakoniec matuje z batérie. Strategicky bohaté.

Diagram týždňa – 428

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
II. cena
M. Grudzińska MT 1999
white Rd8 Sb5 Kh5 Bb4 Sa3 Pb3 black Pc7 Pe7 Rd6 Sg6 Qa5 Sf5 Ra4 Pe4 Bf4 Kd3 Pb2 Pc2
a) 1.Sf5-h6 Bb4*d6[+bRh8] 2.Ra4*a3[+wSg1] Bd6*f4[+bBf8] # b) -bRa4 1.Bf4-h6 Sb5*d6[+bRh8] 2.Qa5*a3[+wSg1] Sd6*f5[+bSg8] #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[545]
h#2 (6+12)
Circe
b) -Va4
ťahy na rovnaké polia, batérie

Dnešný diagram je pomocný mat 2. ťahom s použitím pravidiel Circe. V ňom sa brané kamene vracajú naspäť na svoje východzia polia (pešiaci podľa stĺpca, kde boli braní, veže, strelci a jazdci podľa farby poľa brania), pokiaľ sú voľné. Pokiaľ nie sú voľné, odstránia sa normálne zo šachovnice.

Kľúčovým priestorom postavenia je d-stĺpec. Biely na ňom vytvorí batériu a následne z nej vystrelí a pritom pokryje pole e3. Čierny medzitým potiahne na h-stĺpec (aby braná veža znovuzrodená na h8 nešachovala Kh5) a potom zoberie Ja3, aby tento pokryl e2 z g1 po znovuzrodení. Biely pritom v mate zoberie čiernu figúru na f-stĺpci a tak preruší atak Vh8 na bielu vežu.

Celá hra je v oboch fázach úplne analogická, s recipročnými zámenami funkcií figúr.

Diagram týždňa – 413

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Golha
5. čestné uznanie
MT Omri Admoni 2012-2013
white Bc8 Kf8 Sg7 Ra4 Bh2 black Bd7 Pg6 Rd5 Pg5 Rd4 Kg4 Pf3
1.Kg4-h3 2.Rd4-h4 3.Rd5-d4 {display-departure-file} 4.Kh3-g4 Bc8*d7 # 1.Kg4-h4 2.Bd7-h3 3.Rd5-d7 4.Kh4-g4 Ra4*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[535]
ser-h#4 (5+7)
2 riešenia
ortogonálno-diagonálne echo, maty s väzbou

Sériovoťahový pomocný mat n-tým ťahom je výzva, pri ktorej čierny urobí sériu ťahov tak, aby mu po poslednom z nich mohol biely dať mat. V priebehu série pritom nesmie vystaviť svojho kráľa šachu a bieleho môže šachovať len posledným ťahom série.

Na diagram je štvorťahový sériovoťahový pomocný mat. Riešenia sú veľmi podobné. Čierny kráľ odstúpi z línie, po ktorej prejde líniový kameň zo stĺpca d na stĺpec h a kráľ sa vráti po tom, čo veža z d4 vojde na práve uvoľnené pole. Biely matuje braním figúry, ktorá neťahala.

Relatívne jednoduché, ale elegantné.

Diagram týždňa – 405

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
venované K. Mlynkovi
Šachmatna Misl 2004
white Bg8 Ra7 Sc7 Rh7 Rh6 Sf5 Bh5 Sa4 Bb4 Rg3 Kh3 black Ra6 Kc6 Qg6 Pd5 Ba2 Rb2 Pc2 Qa1 Rb1 Rd1 Se1
1.Rg3-e3 ? threat: 2.Re3-e6 # 1...Qg6-e6 {aX} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bY} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cZ} 2.Re3-c3 # but 1...Rd1-d3 ! 1.Rg3-d3 ! threat: 2.Sf5-d4 # 1...Qg6-e6 {aZ} 2.Bh5-e8 # 1...d5-d4 {bX} 2.Bg8-d5 # 1...Rb2-b3 {cY} 2.Rd3-c3 # 1...Rb2*b4=w 2.Rb4-b6 # 1...Ra6*a4=w 2.Ra4-a6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[524]
#2 (11+11)
Andernašský šach
Mlynkova téma (OM-23-33)

Slovenská škola prenikla aj do exoúloh. Príkladom môže byť dnešný diagram, ktorý využíva andernašský šach meniaci pravidlo o braní: berúci kameň mení farbu. Napríklad v pozícii diagramu by branie S:g6 znamenalo prefarbenie tohto strelca na čierneho.

Obsah skladby sa skladá zo zvodnosti a riešenia. V oboch z nich sa vyskytuje trojica rovnakých obrán 1…De6 a, 1…d4 b, 1…Vb3 c. Týmto sa zmenia ich obranné motívy proti hrozbám medzi fázami a sú tam takéto:

 • X = ťah čierneho na pole hrozby (takže biely by sa pri pokuse zahrať hrozbu prefarbil),
 • Y = napadnutie poľa hrozby otvorením línie,
 • Z = priviazanie hrozbového kameňa.

Takáto cyklická zámena obranných motívov je základnou témou slovenskej školy a je známa aj pod menom Mlynkova téma. Preto aj vtedy pred temer 20 rokmi bola úloha venovaná nedávno zosnulému Karolovi Mlynkovi.

 

Diagram týždňa – 403

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Slavomír Svetlík
5. čestné uznanie
270. TT SuperProblem C 9.6.2022
white Sb8 Sg6 Kd4 Pf3 Bg2 black Bd8 Ke8 Pc7 Bf7 Pc6 Pe6 Pf6
1.Bd8-e7 2.Ke8-d8 3.Bf7-e8 4.Be8-d7 5.Bd7-c8 6.Bc8-a6 7.Ba6-e2 8.Be2*f3 9.Bf3-e2 10.Be2-a6 11.Ba6-c8 12.Bc8-d7 13.Bd7-e8 14.Be8-f7 15.Kd8-e8 16.Be7- d8 Bg2*c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[517]
ser-h#16 (5+7)
návraty figúr

Matový obrazec na diagrame je v podstate pripravený – mat S:c6# sa priam ponúka. Ale zavadzia Pf3. Ťahov je dosť, takže čierny vybehne s niektorou figúrou, vezme ho a vráti sa. Ktorou figúrou?

Určite nie čiernopoľným strelcom, Kráľ tiež neprichádza do úvahy, keďže Sg2 kryje Pf3. Ostáva len bielopoľný strelec, tomu sa musí odstúpiť kráľ a tomu zase musí urobiť miesto druhý strelec. Strelec vybehne a ďalej už to prebieha podľa plánu.

Čistá práca v sériovoťahovom pomocnom mate.

Diagram týždňa – 396

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Marek Kolčák
2. pochvalná zmienka
Šachová skladba 2007
white Sf8 Bc7 Qh7 Pb6 Ph5 Pa4 Pd4 Se4 Kf3 Bg2 black Bc8 Re8 Kc6 Pg5 Pg3 Qd2
a) 1.Se4*g5 Re8-e6 2.Qh7-c2 + Qd2-c3 + 3.Kf3-g4 + Re6-e4 # b) bSc8 1.Se4*d2 Sc8-e7 2.Qh7-d3 g5-g4 + 3.Kf3-e3 + Se7-d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[518]
hs#3 (10+6)
b) čierny Jc8
séria šachov, modelové maty

Ako môžu biely a čierny spolu pripraviť pozíciu, v ktorej čierny musí matovať? Podobne ako v samomatoch, jedným z hlavných prostriedkov je použitie batérií. V prípade dnešného diagramu sa vyskytuje už v základnom postavení polobatéria na diagonále, ktorú aktivuje najskôr odchod Je4 v prvom ťahu a neskôr odchod Kf3 v treťom ťahu. Na strane čierneho sa batéria pripraví prvým ťahom a aktivuje sa v poslednom ťahu po vstupe kráľa na líniu batérie, čo vedie k matom dvojšachom.

Popri batériách je pekný aj výsledok hry: záverom riešení je séria šachov a maty sú modelové.

P.S. Jeden zo spoluautorov dnešného diagramu je novozvoleným predsedom SOKŠ. Aj keď v rámci kompozičného šachu sa aktívne venuje najmä riešeniu, ani skladanie mu nie je cudzie a tak si len želajme, aby mu aj predsedovanie išlo minimálne tak dobre, ako obe tieto činnosti!