Vypísanie Memoriálu Bedricha Formánka C 19.11.2024

Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje medzinárodný turnaj v skladaní šachových skladieb:

Memoriál Bedricha Formánka C 19.11.2024

Turnaj je vypísaný v dvoch oddeleniach:

a. Ortodoxné trojťažky (#3) s dvomi alebo viac fázami (ako fázy sú chápané zdanlivá hra, pokusy, zvodnosti a riešenie, prípadne viac riešení, ale nie sú povolené dvojníky).

Rozhodca: Gérard Doukhan (Francúzsko)

Riaditeľ: Peter Gvozdják (peter.gvozdjak@gmail.com)

b. Exo pomocné maty tretím ťahom (h#3) bez exopodmienok, ale s exokameňmi – je potrebné použiť práve 2 rôzne druhy exokameňov (môže ich byť aj viac rovnakého druhu) z nasledovného zoznamu: cvrček, vao, pao, mao, tátoš, berolina, ťava, moa, žirafa, alfil, fers, dababa. Navyše je možné použiť kráľovské kamene a/alebo neutrálne kamene. Povolené zdanlivé hry, viac riešení a dvojníky, ale nie nulová pozícia.

Rozhodca: Franz Pachl (Nemecko)

Riaditeľ: Ivan Jarolín (ijarolin@gmail.com)

Zasielacia lehota: 19.11.2024.

Predbežný výsledok bude publikovaný na webe SOKŠ (https://soks.sk/). Vaše skladby zasielajte elektronickou poštou na adresu riaditeľov oddelení.

Príklady v PDF súbore: vypísanie vrátane príkladov.

 

 

 

Slovak Organization for Chess Composition (SOKŠ) announces international chess composition tourney

Bedrich Formánek Memorial Tourney C 19.11.2024

 The tourney is announced in two sections:

a. Orthodox threemovers (#3) with 2 or more phases (as phases are understood set play, tries and solution, or even multiple solutions, but on the other hand twins are not allowed).

Judge: Gérard Doukhan (France)

Director: Peter Gvozdják (peter.gvozdjak@gmail.com)

b. Fairy helpmates in three moves (h#3) without fairy conditions, but with fairy pieces – it is compulsory to utilize exactly two types of fairy pieces (more pieces of the same types possible) from the following list: grasshopper, vao, pao, mao, nightrider, berolina pawn, camel, moa, giraffe, alfil, fers, dabbaba. Additionally, the entries can (but need not) use royal unit(s) and/or neutral unit(s). Set play, multiple solutions and twins allowed, but no zero position.

Judge: Franz Pachl (Germany)

Director: Ivan Jarolín (ijarolin@gmail.com)

Closing date: 19.11.2024.

The preliminary award will be published on the SOKŠ website (https://soks.sk/). Your entries for the tourney should be sent by email to the section directors.

Examples in the PDF file: announcement including examples.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.