Diagram týždňa – 465

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Lörinc
Springaren 1995
white Rf7 Bc6 Rf6 Kh6 Pd5 Bg5 Sa4 Pb3 Qh3 Pb2 black Sh8 Rd7 Pa5 Pf5 Kb4 Sg3 Pd2 Ph2 Bc1
1.Bg5-f4 ? threat: 2.Bf4-d6 # 1...Rd7-d6 {A} 2.Rf7-b7 # 1...d2-d1=Q {B} 2.Bf4-d2 # 1...Sg3-e4 {C} 2.Qh3-c3 # but 1...d2-d1=S ! 1.Rf6-e6 ! threat: 2.Re6-e4 # 1...Rd7-d6 {B} 2.Rf7-b7 # 1...d2-d1=Q {C} 2.Bg5-d2 # 1...Sg3-e4 {A} 2.Qh3-c3 # 1...Sg3-e2 2.Qh3-c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[596]
#2 (10+9)
Bez braní
Mlynkova téma OM-23-33

Dnešný diagram využíva exopodmienku „Bez braní“ (No Captures), ktorá úplne jednoducho znamená, že brania nie sú možné. Preto čierny kráľ nemôže na b3, ani čierny nemôže dať šach jazdcom na f7.

Vo zvodnosti 1.Sf4? s hrozbou 2.Sd6# a v riešení 1.Ve6! s hrozbou 2.Ve4# sa vyskytuje rovnaká trojica obrán: 1…Vd6, 1…d1D a 1…Je4. Ich obranné motívy sú nasledovné:

 • zablokovanie matového poľa (využitie exopodmienky) – A,
 • znemožnenie hrozbového matu priviazaním – B,
 • napadnutie matovej línie – C.

Nasledujú po nich síce rovnaké maty vo zvodnosti a hrozbe, avšak obranné motívy ABC sú cyklicky posunuté. Presne toto je podstatou klasickej Mlynkovej témy, ktorá je v tomto prípade spracovaná s využitím exopodmienky.

Diagram týždňa – 464

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
6. pochvalná zmienka
Probleemblad 2021-2022
white Pa6 Pe6 Bb5 Re4 Pf4 Pf3 Ka1 black Rd6 Ra5 Sc5 Kd5 Pf5 Pb4 Pd3 Pe3 Pa2 Qe2
1.Ra5*a6 {display-departure-file} e6-e7 2.Ra6-c6 Bb5-c4 # 1.Sc5*e6 a6-a7 2.Se6-d4 Re4-e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[598]
h#2 (7+10)
2.1.1.1
tempové ťahy

Pre mat Sc4# stačí vhodne zablokovať c6, pre mat Ve5# zase d4. Čierny na to potrebuje 2 ťahy, biely nemusí robiť nič. Teda, presnejšie, biely je nútený potiahnuť niečo, čo nepokazí očakávaný mat. To značí, že po 1.V:a6 nemôže strelcom brať na d3 (kvôli dáme) ani na a6 (lebo by odstránil potenciálny blokujúci kameň) a ostáva len tempo pešiakom z e6. V druhom riešení je analogická množina pokusov (1…V:e3?, 1…V:e6?), opäť s jediným ostávajúcim tempovým ťahom. Premyslená idea!

Diagram týždňa – 463

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Josef Křivohlávek
1. pochvalná zmienka
Havel 50 MT C 31.12.2007
white Ka8 Bd6 Qf6 Pc5 Pd5 Rg5 Se3 Bb1 Sf1 black Bg8 Pg6 Pb4 Rc4 Rd4 Pg4 Bh4 Pb3 Kc3 Pf3 Sb2 Pf2
1.Bd6-e5 ! threat: 2.Qf6-a6 {(hrozba)} 2...Bh4*g5 3.Qa6*c4 + 3...Sb2*c4 4.Se3-d1 # {MM} 2...Rc4*c5 3.Be5*d4 + 3...Kc3*d4 4.Qa6-f6 # 1...Bh4-g3 2.Be5*g3 threat: 3.Bg3*f2 threat: 4.Bf2-e1 # 3...Sb2-a4 {(1...Jb2~)} 4.Se3-d1 # 3...Bg8*d5 + 4.Se3*d5 # 2...Rc4*c5 3.Qf6*d4 + 3...Kc3*d4 4.Bg3-e5 # {MM} 1...Bh4*g5 2.Qf6*g5 threat: 3.Se3-d1 + 3...Sb2*d1 4.Qg5-c1 # 4.Qg5-d2 # 2...Rc4*c5 3.Be5*d4 + 3...Kc3*d4 4.Qg5-f6 # {MM}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[600]
#4 (9+12)
modelové maty

Napriek rýdzo českému menu, českému štýlu tvorby a moravskému bydlisku mal Josef Křivohlávek veľmi blízko ku slovenským kompozičným šachistom. Privítali sme ho aj na festivale v Marianke.

Na dnešnom diagrame sa nachádza jedna jeho typická česká skladba s modelovými matmi (MM). Hrozbový je s dopomocou (čierny vhodne zlikviduje Vg5), ďalšie dva využívajú odblokovanie poľa c4 ako prostriedok proti matu Jd1#, pričom Vc4 má príhodne len jediný možný ťah, ktorý je v správnej chvíli aj blokovaním. 3 modelové maty ako štandard.

Diagram týždňa – 462

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
3. čestné uznanie
Schach-Aktiv 2005
white Sc8 Ka7 Rb7 Pc6 Sf6 Pc5 Bf5 Pa4 Bb4 Qd2 Rd1 black Qd8 Bh8 Pf7 Bh7 Pa6 Rh6 Rh5 Kc4 Pf4 Pb3 Pf3 Sa2 Pb2 Pe2 Sg2
1.Sf6-d7 ? threat: 2.Qd2-d5 # {A} 2.Qd2-d3 # {B} 1...Rh6-d6 2.Sc8*d6 # {C} 1...Bh8-d4 2.Qd2*d4 # {D} but 1...e2*d1=Q ! 1.Bf5-d7 ! threat: 2.Sc8-d6 # {C} 2.Qd2-d4 # {D} 1...Rh5-d5 2.Qd2*d5 # {A} 1...Bh7-d3 2.Qd2*d3 # {B} 1...Qd8-b6 + 2.Sc8*b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[595]
#2 (11+15)
odeská téma

Dve dámy stojace v opozícii na stĺpci d majú čo povedať k riešeniu. Bez čiernej dámy by jej biela kolegyňa mohla hneď matovať na poliach d3, d4, d5, plus jazdec z c8 by mohol útočiť na 6. rade.

Vo zvodnosti a riešení prebehne analogická hra. Keď biely preruší čiernu dámu na d7, nehrozí štvorica matov, dva z nich sú vylúčené otvorením čiernych línií cez f6 resp. f5. Hrozby sú preto len dve, ďalšie dva maty sa objavia po obranách čiernych veží a strelcov na stĺpec d. Recipročná zámena funkcií dvojíc ťahov v tejto podobe je známa ako odeská téma.

Zaujímavý líniový mechanizmus s pomerne ťažkou pozíciou (26 kameňov).

 

Diagram týždňa – 461

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
3. miesto
Československo-Švédsko 1970-1972
white Kd7 Pb3 Qd3 Sa2 Pb2 black Pb7 Ka5 Sa3
1.Qd3-d6 ! zugzwang. 1...Sa3-b5 2.b3-b4 + 2...Ka5-a4 3.Qd6-d1 # {MM} 1...Ka5-b5 2.Sa2-c3 + 2...Kb5-a5 3.b3-b4 # {MM} 1...Sa3-c4 2.Qd6-c5 + 2...Ka5-a6 3.Sa2-b4 # {MM} 2...b7-b5 3.Qc5-a7 # 1...b7-b5 2.Qd6-c7 + 2...Ka5-a6 3.Sa2-b4 # {MM} 1...b7-b6 2.Qd6*a3 + 2...Ka5-b5 3.Sa2-c3 # 1...Sa3-c2 2.Kd7-c7 threat: 3.Qd6-b6 # 1...Sa3-b1 2.Qd6-c5 + 2.Kd7-c7
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[590]
#3 (5+3)
4 modelové maty, z toho 2 echové

Na rozdiel od Čiech a Moravy, trojťažky s modelovými matmi sa na Slovensku nikdy prehnane nepestovali. Ale to neznamená, že by slovenskí skladatelia nevedeli aj v tejto oblasti šachovej skladby zabrať, keď to bolo potrebné. Príkladom je dnešný diagram, na ktorom majster strategickej trojťažky Andrej Ančin spracoval štyri modelové maty (z toho dva echové), keďže si to vyžadovala téma medzinárodného zápasu. A stačilo mu na to osem kameňov.

Diagram týždňa – 460

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
1. čestné uznanie
3. TT Gaudium 2013
white Pe2 Pg2 Bf1 Kh1 black Pf4 Pe3 Pf3 Pg3 Pd2 Kf2
a) 1.d2-d1=Q g2*f3 2.Qd1-d7 Bf1-h3 3.Kf2*e2 Kh1-g1 4.Ke2*f3 Kg1-f1 5.Qd7- g4 Bh3-g2 # b) bPd2-->d3 1.d3*e2 g2*f3 2.Kf2*f3 Kh1-g1 3.g3-g2 Kg1-h2 4.g2-g1=B + Kh2-h3 5.Bg1-f2 Bf1 -g2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[584]
h#5 (4+6)
b) Pd2-->d3
echo

Zablokovaný strelec v základnom postavení, okrem neho na šachovnici len pešiaci a králi – to sme tu už medzi diagramami týždňa mali. Áno, tiež išlo o skladbu z TT nemeckého periodika Gaudium. Dnešný diagram dokazuje, že aj Oto Mihalčo z Košíc sa v turnaji presadil a to skladbou s nečakaným echom známeho matu v podobe veľmi jemného dvojníka. Keď sa nestíha premena na dámu na d1, postačí aj blokovanie e2 a premena na strelca na g1.

Diagram týždňa – 459

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jaroslav Štúň
1. čestné uznanie
204. TT SuperProblem 2018
white Sd8 Kd7 Bg7 black Kd5 Pe5 Rf2
a) 1.Sd8-b7 Kd5-c4 2.Sb7-a5 + Kc4-c3 3.Kd7-c6 Rf2-f1 4.Kc6-c5 Rf1-c1 5.Bg7*e5 + Kc3-d3 # b) wBg7-->f1 1.Sd8-f7 Kd5-c5 2.Sf7*e5 Rf2-f3 3.Se5-f7 Kc5-d5 4.Bf1-a6 Rf3-d3 5.Ba6-b7 + Kd5-c5 # c) wSd8-->f8 1.Kd7-d8 Kd5-c6 2.Bg7*e5 Rf2-d2 + 3.Be5-d4 Kc6-d6 4.Bd4-a7 Rd2-d4 5.Ba7-b8 + Kd6-c6 # d) wKd7-->f5 1.Bg7-h6 Kd5-c4 2.Sd8-c6 Rf2-a2 3.Sc6-e7 Kc4-c5 4.Kf5*e5 Ra2-a5 5.Bh6-e3 + Kc5-c4 # e) bPe5-->h4 1.Bg7-f6 Rf2-h2 2.Bf6*h4 Kd5-e5 3.Bh4-f2 Ke5-f6 4.Kd7-d6 Rh2-h6 5.Bf2-d4 + Kf6-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[582]
hs#5 (3+3)
Antiköko
b) Sg7-->f1
c) Jd8-->f8
d) Kd7-->f5
e) Pe5-->h4
5-násobné echo kritickej pozície

Pre pochopenie dnešného diagramu je potrebné vysvetliť si dve veci. Exopodmienka Antiköko značí, že akýkoľvek ťah na pole tesne vedľa stojaceho kameňa je nemožný. Teda v pozícii diagramu môže napr. čierny kráľ ťahať len na c4 a c5, biely kráľ nemá žiaden legálny ťah.

Výzvou skladby je pomocný samomat 5. ťahom, pri nej si biely (ktorý začína) a čierny navzájom pomáhajú tak, aby po 4. ťahu čierneho vzniklo postavenie, v ktorom biely môže dosiahnuť samomat 1. ťahom. Teda napríklad v prvom riešení po 4. ťahu čierneho vznikne pozícia, v ktorej dá biely šach strelcom na e5 (tým vznikne tzv. kritická pozícia) a čierny kráľ má jediný legálny ťah na d3, ktorým otvorí vertikálnu batériu na bieleho kráľa. A ten nemá obranu proti šachu – je to veľmi špecifický mat s využitím exopodmienky.

Rovnaká kritická pozícia sa po rôznych priebehoch zopakuje 5x. Veľmi zaujímavé, aj keď dost exotické na bežného čitateľa.

 

Diagram týždňa – 458

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
III. cena
Slovensko-Ukrajina 1999
white Ke8 Re7 Qb5 black Pc7 Kd6 Pe4 Rd1
1...c7-c5 2.Qb5-d7 # 1...c7-c6 2.Qb5-e5 # 1.Qb5-c4 ? threat: 2.Re7-e6 # 1...Rd1-d5 2.Qc4*c7 # 1...c7-c5 2.Qc4-e6 # but 1...c7-c6 ! 1.Re7-e5 ! threat: 2.Qb5-c5 # 1...c7-c6 2.Qb5-b8 # 1...Rd1-d5 2.Qb5*d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[586]
#2 (3+4)
Z-32-36

Aj za málo peňazí (kameňov na šachovnici) môže byť niekedy veľa muziky (hodnotného obsahu).

V prípade miniutúry na diagrame je obsahom zámena matov v troch fázach typu Z-32-36. Obrany sa precyklia po dvojiciach, každý mat je iný, pritom väčšina z nich je s blokovaním polí čiernemu kráľovi a najkrajším asi variant riešenia 1.Ve5 c6 2.Db8#.

Pekná práca nášho medzinárodného majstra bodovala v zápase s priateľmi z Ukrajiny.

Diagram týždňa – 457

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Zoltán Labai
2. čestné uznanie
Uraľskij Problemist 2008
white Pc7 Re7 Pe6 Sg6 Pa5 Pg5 Ka4 Pg4 Sb3 Bg3 Qd2 Bg2 Re1 black Ph7 Pa6 Kd6 Pb4 Rf4 Sd3 Ph3
1.Re1-d1 ! threat: 2.Re7-d7 + 2...Kd6*e6 3.Sb3-c5 + 3...Sd3*c5 # 1...h3*g2 2.Qd2*d3 + 2...Kd6-c6 3.Qd3-b5 + 3...a6*b5 # 1...h7*g6 2.c7-c8=S + 2...Kd6-e5 3.Qd2-b2 + 3...Sd3*b2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[552]
s#3 (13+7)
modelové maty

Obmedzený čierny materiál naznačuje, že by mohlo ísť o modelové maty, navyše mat Jc5# sa priamo ponúka, stačí ho len dotiahnuť. To aj biely dosiahne v hrozbe. Obrany pešiakmi z h-stĺpca narúšajú bieleho hrozbový zámer tým, že čiernemu kráľovi uvoľňujú braním iné polia (c6 a e5), avšak biely to využije na iné dva postupy vedúce tiež k matom.

Pekný s# s celkom tromi modelovými matmi.

Diagram týždňa – 456

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Čestné uznanie
The Problemist 2021
white Bb7 Pf7 Pg7 Ka6 Pb5 Pf4 black Rb8 Be8 Sg8 Pc7 Ke6 Qg6 Sf5 Bd4
1.Bd4*g7 Bb7-d5 + 2.Ke6-f6 f7*g8=S # 1.Bd4-f6 f7-f8=B 2.Ke6-f7 Bb7-d5 # 1.Sf5-d6 f7*e8=R + 2.Ke6-d7 Bb7-c6 # 1.Be8-c6 Bb7-c8 + 2.Ke6-e7 f7-f8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[592]
h#2 (6+8)
4.1.1.1
AUW, čierna kráľovská batéria

Slabý biely materiál i pešiaci tesne pred premenou naznačujú, že biely si doplní v priebehu riešenia svoje sily na ôsmom rade. Vo všetkých prípadoch sa premieňa Pf7 a to na štvoricu rôznych figúr. Táto téma všepremeny bola v pomocnom mate spracovaná už veľakrát, v tomto konkrétnom prípade ju autor okorenil prítomnosťou čiernej kráľovskej batérie na 6. rade. Trikrát čierny batériovú líniu preruší v prvom ťahu, raz ju čierny kráľ neopustí. Slušný výkon a pekné ocenenie v anglickom špičkovom časopise.