11. svetová súťaž vypísaná!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

11. WCCT: G – Exo

Tému navrhla krajina: Slovensko
Rozhodcovské krajiny: Bielorusko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko
Náhradník: Slovinsko

TÉMAG
Slovensky:
#3 s exofigúrami z jednej (a len jednej) z týchto rodín:
1. Cvrček, vežový cvrček, strelcový cvrček, tátošový cvrček.
2. Lion, vežový lion, strelcový lion, tátošový lion.
3. Leo, pao, vao, nao.
Tematický mat je možný vďaka deaktivácii línií dvoch alebo viacerých čiernych exofigúr. Toto sa môže uskutočniť bielym alebo čiernym alebo kombinovane bielym a čiernym. Tematická čierna exofigúra musí byť prítomná na tematickej línii už v diagramovej pozícii. Dovolený je akýkoľvek typ deaktivácie: odstránenie prekážky, pridanie ďalšej prekážky, väzba, branie, odstránenie líniového kameňa atď.
Anglicky:
Mate in 3 moves with fairy pieces from one (and only one) of the following families:
1. Grasshopper, Rookhopper, Bishopper, Nightriderhopper
2. Lion, Rook-Lion, Bishop-Lion, Nightrider-Lion
3. Leo, Pao, Vao, Nao
A thematic mate is possible thanks to the deactivation of the lines of two or more black fairy pieces. This can be done by White or by Black or in combination by White and Black. The thematic black piece must already be present on the thematic line in the diagram position. Any type of deactivation is allowed: removing the hurdle, adding an extra hurdle, pin, capture, removal of the line-piece, etc.

Definition of pieces:
Family 1.
Grasshopper: moves along Queen lines, but must hop over another unit of either colour (“the hurdle”) and land on the next square beyond.
Rookhopper: moves like a Grasshopper, but only along Rook lines.
Bishopper: moves like a Grasshopper, but only along Bishop lines.
Nightriderhopper: moves like a Grasshopper, but along Nightrider lines.
Family 2.
Lion: moves like a Grasshopper, but the hurdle can occupy any square between the departure and arrival squares.
Rook-Lion: moves like a Lion, but only along Rook lines.
Bishop-Lion: moves like a Lion, but only along Bishop lines.
Nightrider-Lion: moves like a Lion, but along Nightrider lines.
Family 3.
Leo: captures like a Lion, and moves without capture like a Queen.
Pao: moves like a Leo, but only along Rook lines.
Vao: moves like a Leo, but only along Bishop lines.
Nao: moves like a Leo, but along Nighrider lines.
(Nightrider: moves along straight lines whose squares are lying a Knight’s move away from each other.)

 


PRÍKLADYG

Markus Manhart
Marcel Tribowski
VII. cena
V. Kotěšovec-40 JT 1996
white Ka2 Ra6 Bb7 Sb3 Pa5d5e5c4d3d2 black Ka4 Qh5 Rd1 Bh3a1 White VAf7 White LEb2 Black PAg4e1 Black VAc6g6h1 Black LEe4
1.Ra6-b6 ! threat: 2.Sb3-c5 + 2...Ka4*a5 3.Rb6-b5 # 1...VAh1*d5 {(thematic)} 2.VAf7-e8 + 2...LEe4*e8 {(thematic)} 3.Bb7*c6 # 1...PAg4*c4 {(thematic)} 2.Bb7*c6 + 2...LEe4*c6 {(thematic)} 3.Rb6-b4 # 1...VAg6*d3 {(thematic)} 2.Rb6-b4 + 2...LEe4*b4 {(thematic)} 3.LEb2-c2 # 1...PAe1*e5 {(thematic)} 2.LEb2-c2 + 2...LEe4*c2 {(thematic)} 3.VAf7-e8 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 0.125 s}
[G01]
#3 (12+11)
LE=Leo
PA=Pao
VA=Vao

Juraj Lörinc
Peter Gvozdják
originál
white Kc1 Pa7c6 black Ka1 Ra8 Bb7 Ph7a4f4 White RLa5g5c4e3 White BLh8e6d5a3 Black BLh4d2b1g1
1.Kc1-c2 ! threat: 2.Kc2-c3 + 2...BLg1-d4 {(BLf6)} 3.RLc4-c1 # 1...BLb1-d3 2.RLg5-c5 {(thematic)} threat: 3.BLa3-f8 # 3.BLa3-e7 # 3.BLa3-d6 # 2...Ra8*a7 3.RLe3-c3 # {display-departure-file} {(thematic)} 1...BLb1-e4 2.RLg5-c5 {(thematic)} threat: 3.BLa3-f8 # 3.BLa3-e7 # 3.BLa3-d6 # 2...Ra8*a7 3.RLe3-e5 # {display-departure-file} {(thematic)} 1...BLb1-f5 2.RLe3-e7 {(thematic)} threat: 3.BLa3-f8 # 2...Ra8*a7 3.RLg5-e5 # {display-departure-file} {(thematic)} 1...BLb1-g6 2.RLe3-e7 {(thematic)} threat: 3.BLa3-f8 # 2...Ra8*a7 3.RLg5-g7 # {display-departure-file} {(thematic)} {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 0.109 s}
[G02]
#3 (11+10)
BL=Strelcový lion
RL=Vežový lion


Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.