11. svetová súťaž vypísaná!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

11. WCCT: C – #n

Tému navrhla krajina: Švajčiarsko
Rozhodcovské krajiny: Nemecko, Rusko, Švajčiarsko, Švédsko, Ukrajina
Náhradník:

TÉMAC
Slovensky:
Ako odpoveď na pokus má čierny slabý ťah A, ktorý umožňuje bielemu matovať. Pokus sa môže vyskytovať v ktoromkoľvek ťahu bieleho (nielen v prvom). Preto čierny vykoná prípravný ťah alebo sled ťahov (B) s cieľom, aby v prípade pokračovania bieleho v pôvodnom zámere, ťah A tento zámer neskôr vyvrátil. Ťah A v žiadnej fáze riešenia nesmie byť odpoveďou na šach.
V riešení biely prekoná túto prekážku akýmkoľvek spôsobom.
Anglicky:
In the try Black has a weak move A, which allows White to deliver mate. The try may appear on any white move (not necessarily the first). So Black makes a preliminary move or a sequence of moves (B), and if White continues with the original plan, then move A later refutes it. Move A at any stage must not be a response to check.
In the solution White overcomes this obstacle by any means.

 


PRÍKLADYC

Dieter Werner
Stern 1996
white Kc6 Rg8 Bh4 Sd8 black Ke7 Sb1 Pe6f6d5
1.Bh4-e1 ? threat: 2.Be1-b4 # 1...f6-f5 {A } {(thematic)} 2.Be1-h4 # but 1...Sb1-c3 ! {B} 2.Be1*c3 f6-f5! {A } {(thematic)} 1.Bh4-g3 ! threat: 2.Bg3-d6 # 1...e6-e5 2.Bg3-e1 threat: 3.Be1-b4 # 2...Sb1-c3 3.Be1*c3 threat: 4.Bc3-b4 # 3...f6-f5 4.Bc3-e1 threat: 5.Be1-h4 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 2.652 s}
[C01]
#5 (4+5)

Ralf Kraetschmer
2. pochvalná zmienka
D. Werner-60 JT 2018
white Kh1 Rf5 Be8 Sa7b5 Pg4d3b2 black Kc5 Rh8g3 Bg8g1 Sa8 Pc7f7b6d5b4b3e3h2
1.Rf5-f6 ? threat: 2.Rf6-c6 # 1...d5-d4 {A} {(thematic)} 2.Rf6-f5 # but 1...Rh8-h6 ! {B1} 2.Rf6*h6 f7-f6 ! {B2} 3.Rh6*f6 d5-d4 ! {(thematic)} 1.Rf5-f1 ! threat: 2.Rf1-c1 # 1...Rg3-g2 2.Rf1-f6 threat: 3.Rf6-c6 # 2...Rh8-h6 3.Rf6*h6 threat: 4.Rh6-c6 # 3...f7-f6 4.Rh6*f6 threat: 5.Rf6-c6 # 4...d5-d4 5.Rf6-f5 + 5...Bg8-d5 6.Be8-c6 threat: 7.Rf5*d5 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 4:59.537 m:s}
[C02]
#7 (8+14)

Hans Peter Rehm
I. cena
Thémes-64 1976
white Kg6 Rf4 black Kh8 Rb1 Bf6 Sc1 Pc6e6b3c3d3d2
1.Rf4-a4 ? threat: 2.Ra4-a8 + 2...Bf6-d8 3.Ra8*d8 # 1...Sc1-a2 ? {A } {(thematic)} 2.Ra4-a8 + Bf6-d8 3.Ra8*d8 # but 1...Rb1-a1 ! {B} 2.Ra4*a1 ! 2...Sc1-a2 ! {A } {(thematic)} 3.Kg6-f7 Sa2-c1 4.Ra1-a5 d2-d1=Q 1.Rf4-b4 ! threat: 2.Rb4-b8 + 2...Bf6-d8 3.Rb8*d8 # 1...Bf6-e5 2.Rb4-a4 threat: 3.Ra4-a8 + 3...Be5-b8 4.Ra8*b8 # 2...Rb1-a1 3.Ra4*a1 threat: 4.Ra1-a8 + 4...Be5-b8 5.Ra8*b8 # 3...Sc1-a2 4.Kg6-f7 threat: 5.Ra1-h1 + 5...Be5-h2 6.Rh1*h2 # 4...Sa2-c1 5.Ra1-a4 threat: 6.Ra4-h4 # 5...Be5-f6 6.Kf7-g6 threat: 7.Ra4-a8 + 7...Bf6-d8 8.Ra8*d8 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 1:42.914 m:s}
[C03]
#8 (2+10)

Hans Peter Rehm
Stephan Eisert
I. cena
64 1977
Príklad netematickosti
white Kg3 Rg5 Ba6f6 Ph4h3 black Ke4 Ra2 Bh1 Sa3f2 Ph7h5g4e3
1.Bf6-c3 ? threat: 2.Rg5-e5 # but 1...Sa3-c4 ! {B} 2.Ba6*c4 2...Ra2-a5 ! {A} 3.Rg5*a5 Sf2-d3 4.Bc4-d5 + Ke4-f5 1.Rg5-e5 + ! 1...Ke4-d4 2.Re5*h5 + 2...Kd4-e4 3.Bf6-c3 threat: 4.Rh5-e5 # 3...Sa3-c4 4.Ba6*c4 threat: 5.Rh5-e5 # 4...Ra2-a5 5.Rh5*a5 threat: 6.Ra5-e5 # 5...Sf2-d3 6.Bc4-d5 + 6...Ke4-f5 7.h3*g4 + 7...Kf5-g6 8.Ra5-a6 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 7:20.030 m:s}
[C04]
#8 (6+9)
Not thematic, as 1...Ra5 is impossible.


Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.