11. svetová súťaž vypísaná!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

11. WCCT: B – #3

Tému navrhla krajina: Slovensko
Rozhodcovské krajiny: Bielorusko, India, Holandsko, Severné Macedónsko, Švédsko
Náhradník: Švajčiarsko

TÉMAB
Slovensky:
Zámena matov v podvariantoch (t.j. variantoch v druhom ťahu čierneho) v riešení. Požadujú sa aspoň dva podvarianty so zámenou matov medzi aspoň dvomi variantmi začínajúcimi sa prvým ťahom čierneho. Hrozba môže byť jedným z týchto variantov po prvom ťahu bieleho.
Anglicky:
Changed mates in sub-variations (variations on Black’s second move) in the solution. There must be at least two sub-variations with changed mates between at least two variations on Black’s first move. The threat may be one of those first-move variations.

 


PRÍKLADYB

Eeltje Visserman
The Problemist 1955 (v)
white Ka1 Qa8 Rg3c2 Ba5 Sg5c1 Ph7d6c5d5b4 black Kd4 Rh2 Bh1 Sf2 Pb5e5e3h3
1.Ba5-b6 ! zugzwang. 1...Bh1-g2 2.Qa8-a2 threat: 3.c5-c6 # 2...Sf2-d3 3.Sc1-e2 # {(thematic)} 2...Sf2-e4 3.Sg5-e6 # {(thematic)} 1...Rh2-g2 {(Sf3)} 2.Qa8-g8 threat: 3.c5-c6 # 2...Sf2-d3 3.Sc1-b3 # {(thematic)} 2...Sf2-e4 3.Sg5-f3 # {(thematic)} 1...Sf2-d1 {(Jg4)} 2.Rg3-g4 + 2...Bh1-e4 3.Sg5-f3 # 3.Sg5-e6 # 3.Rg4*e4 # 2...e5-e4 3.h7-h8=Q # 3.h7-h8=B # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 1.218 s}
[B01]
#3 (12+8)

Valentin Rudenko
II. cena
Fizkuľtura i sport-60 JT, Šachmaty v SSSR 1983-84
white Kg7 Qc4 Rg3 Sc8e6 Pc5g5h4d2f2 black Ke5 Be4 Sb8g8 Pa7f6g6f4d3
1.Se6-f8 ! threat: 2.Sc8-d6 threat: 3.Qc4*e4 # 2...Be4-a8 {(2...Se4~) } {a} 3.Sf8*g6 # {(thematic)} 2...Be4-d5 ! {b} 3.Qc4-c3 # {(thematic)} 2...Be4-f5 {c} 3.Sd6-f7 # {(thematic)} 1...f4-f3 2.Rg3-g4 threat: 3.Qc4*e4 # 2...Be4-a8 {(2...Se4~) } {a} 3.Qc4-e6 # {(thematic)} 2...Be4-d5 ! {b} 3.Qc4-f4 # 2...Be4-f5 ! {c} 3.Qc4-d4 # 1...Be4-a8 {(1...Se4~) } {a} 2.Sf8*g6 + {(NON-thematic)} 2...Ke5-f5 3.Sc8-d6 # 1...Be4-d5 ! {b} 2.Qc4-c3 + {(NON-thematic)} 2...Ke5-e4 3.Sc8-d6 # 2...Ke5-f5 3.Sc8-d6 # 1...Be4-f5 ! {c} 2.Rg3-e3 + {(NON-thematic)} 2...f4*e3 3.f2-f4 # 2...Bf5-e4 3.Qc4*e4 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 0.124 s}
[B02]
#3 (10+9)
The same defences on B1 is not a part of required theme.

Milan Vukcevich
II. cena
Chess Life & Review 1985
white Ka8 Qb8 Rg6 Bh5f4 Sc8c3 Pc6e6e5f3g3 black Kf5 Rd8 Be8b4 Sg2 Pb7g7c4
1.Sc3-b5 ! threat: 2.Rg6-g5 + 2...Kf5*e6 3.Sb5-c7 # 1...Be8*c6 2.Sc8-d6 + {display-departure-file} 2...Rd8*d6 3.Qb8-f8 # {(thematic)} 2...Bb4*d6 3.Sb5-d4 # {(thematic)} 1...b7*c6 2.Sb5-d6 + {display-departure-file} 2...Rd8*d6 3.Sc8-e7 # {(thematic)} 2...Bb4*d6 3.Qb8-b1 # {(thematic)} 1...Rd8-d7 2.Qb8-d6 threat: 3.Rg6-g5 # 3.Sb5-d4 # 2...Rd7*d6 3.Sc8-e7 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 0.124 s}
[B03]
#3 (12+8)

Michael Keller
Dieter Kutzborski
Cena
Phénix 1989
white Ka8 Qb1 Re4 Ba2a1 Sc5h3 Pa6g6g5h5 black Kf5 Rb3 Bd8c4 Sb2 Pc6e6b4g4g3
1.g6-g7 ! threat: 2.g7-g8=Q threat: 3.Qg8-h7 # 3.Qg8-g6 # 1...Bc4*a6 2.Re4-e2 + 2...Ba6-d3 {a} 3.Qb1-f1 # {(thematic)} 2...Rb3-d3 {b} 3.Ba2*e6 # {(thematic)} 2...Sb2-d3 3.Re2-e5 # 1...Rb3-a3 2.Re4-e3 + 2...Sb2-d3 3.Re3-e5 # 2...Bc4-d3 {a} 3.Ba2*e6 # {(thematic)} 2...Ra3-d3 {b} 3.Qb1-f1 # {(thematic)} {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 1.140 s}
[B04]
#3 (11+10)
Exchange of mates and cyclic changes are also considered thematic.

Jean-Marc Loustau
I. cena
Phénix 1992
white Kh7 Qg7 Re7d4 Bf7h4 Sg8h1 Pg6 black Kf5 Qa3 Rg5e3 Bd6 Sg4 Pd5h5c4
1.Bh4-g3 ! threat: 2.Qg7-e5 + 2...Sg4*e5 3.Bf7-e6 # 3.Rd4-f4 # 2...Bd6*e5 {a} 3.Bf7-e6 # 2...Re3*e5 {b} 3.Rd4-f4 # 1...Qa3-c1 2.Bg3-e5 threat: 3.Bf7-e6 # 3.Rd4-f4 # 2...Re3*e5 {a} 3.Sh1-g3 # {(thematic)} 2...Bd6*e5 {b} 3.Bf7-e6 # {(thematic)} 1...Qa3-a6 2.Re7-e5 + 2...Re3*e5 {a} 3.Rd4-f4 # {(thematic)} 2...Bd6*e5 {b} 3.Sg8-e7 # {(thematic)} 1...Bd6*g3 2.Sh1*g3 + 2...Re3*g3 3.Bf7-e6 # 1...Re3*e7 2.Sg8*e7 + 2...Bd6*e7 3.Rd4-f4 # {Popeye Windows-32Bit v4.83 (1024 MB) / 0.249 s}
[B05]
#3 (9+9)
The theme is shown in variations 1...Qa6 and 1...Qc1. The repetition of mates in threat does not matter.


Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.