11. svetová súťaž vypísaná!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

11. WCCT: H – Retro

Tému navrhla krajina: Ukrajina
Rozhodcovské krajiny: Argentína, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, USA
Náhradník:

TÉMAH
Slovensky:
Požadujú sa dôkazové partie. Sú dovolené dvojníky a viaceré riešenia.
Pole A je východiskovým poľom nepremenenej figúry X.
V priebehu riešenia sa vyskytnú nasledujúce prvky aspoň raz (v akomkoľvek poradí):
1. Pôvodná figúra X a/alebo jej pôvodný súrodenec sú brané. (Za súrodencov sa považujú pôvodní jazdci Jb1-Jg1 (Jb8-Jg8) alebo veže Va1-Vh1 (Va8-Vh8). Pôvodní strelci sa nepovažujú za súrodencov.)
2. Pešiak rovnakej farby sa premení na figúru rovnakého typu ako X. Táto premenená figúra potom navštívi pole A (Pronkinov efekt). Nemusí na tomto poli zostať.
3. Pešiak opačnej farby sa premení na poli A. Táto premenená figúra je neskôr braná (Cerianiho-Frolkinov efekt).
Anglicky:
Proofgames are required. Twins and multiple solutions are allowed.
Square A is the home square for an unpromoted piece X.
In the course of the solution the following elements occur at least once (in any order):
1. The original piece X and/or its original sibling is captured (King’s Bishop and Queen’s Bishop are not considered siblings).
2. A pawn of the same colour promotes to a piece of the same type as X. This promoted piece then visits square A (Pronkin effect). It is not required to stay on this square.
3. A pawn of the opposite colour promotes on square A. This promoted piece is later captured (Ceriani-Frolkin effect).

 


PRÍKLADYH

Andrej Frolkin
originál
white Bf1c1 Ke1 Qd1 Ph2g2f2e2d2c2b2a2 Sg1b1 Rh1a1 black Bf8c8 Ke8 Qd8 Ph7g7f7e7d7c7b7a7 Sg8b8 Rh8a8
1.g2-g4 b7-b5 2.g4-g5 b5-b4 3.g5-g6 b4-b3 4.g6*h7 b3*a2 5.h7*g8=S a2*b1=S 6.Sg8*e7 Sb1-c3 7.Se7-d5 Sc3*e2 8.Sd5-c3 Se2*c1 9.Ra1*c1 Sb8-c6 10.Sc3-b1 {dia}
[H01]
PG 9,5 (12+12)
Thematic square b1; thematic pieces white knight, black promoted knight.

Michel Caillaud
I. cena
Problemesis 1998-2000
white Bf1c1 Ke1 Qd1 Ph2g2f2e2d2c2b2a2 Sg1b1 Rh1a1 black Bf8c8 Ke8 Qd8 Ph7g7f7e7d7c7b7a7 Sg8b8 Rh8a8
1.d2-d4 c7-c5 2.d4-d5 c5-c4 3.d5-d6 c4-c3 4.d6*e7 c3*b2 5.Sb1-c3 b2-b1=Q 6.e7*d8=B Qb1-b6 7.Bd8-h4 Qb6-d8 8.Sc3-a4 b7-b5 9.c2-c4 b5-b4 10.c4-c5 b4-b3 11.c5-c6 b3-b2 12.c6-c7 b2-b1=Q 13.c7*d8=B Qb1-b6 14.Bd8-g5 f7-f6 15.g2-g4 f6*g5 16.Bf1-h3 g5*h4 17.g4-g5 Qb6-d8 {dia}
[H02]
PG 17 (13+13)
Thematic square d8; thematic pieces: black queen (twice), two white promoted bishops.

Silvio Baier
Schach 2011
white Bf1c1 Ke1 Qd1 Ph2g2f2e2d2c2b2a2 Sg1b1 Rh1a1 black Bf8c8 Ke8 Qd8 Ph7g7f7e7d7c7b7a7 Sg8b8 Rh8a8
1.g2-g4 d7-d6 2.g4-g5 Sb8-d7 3.g5-g6 Ra8-b8 4.g6*h7 g7-g5 5.b2-b4 g5-g4 6.b4-b5 g4-g3 7.b5-b6 g3-g2 8.b6*a7 g2*f1=S 9.a7-a8=B Sf1-e3 10.d2*e3 b7-b5 11.Ke1-d2 b5-b4 12.Qd1-f1 b4-b3 13.Qf1-h3 b3-b2 14.Ba8-g2 b2*c1=S 15.Bg2-f1 Sc1-d3 16.c2*d3 Bf8-h6 17.Kd2-c2 Bh6-f4 18.Sb1-d2 Sg8-h6 19.Ra1-e1 Rh8-g8 20.h7-h8=B Sd7-b6 21.Bh8-b2 Sb6-a8 22.Bb2-c1 {dia}
[H03]
PG 21,5 (14+12)
Thematic squares c1, f1; two white bishops, two black promoted knights.


 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.