Výsledok Československo 100

Oddelenie A: #2

V oddelení A sa zúčastnilo 48 skladieb od 35 autorov z 11 krajín.

Zoznam príspevkov:

Č. Autor Štát Problém
1 Basisty Mark Ukrajina A10*, A47*
2 Bezgodkov Anatolij Ukrajina A37, A38
3 Brabec Juraj Slovensko A21, A13
4 Burda Josef Česko A6, A7
5 Fomičev Jevgenij Rusko A24
6 Gavryliv Jevgenij Ukrajina A36
7 Guida Marco Taliansko A28, A29
8 Gurgui Dan-Constantin Rumunsko A48
9 Gvozdják Peter Slovensko A43
10 Juříček Stanislav Česko A16, A17
11 Klemanič Emil Slovensko A32
12 Kožakin Vladimir Rusko A34, A35
13 Križanivskij Vasil Ukrajina A27
14 Labai Zoltan Slovensko A8*, A9*
15 Marokovcij Vasil Ukrajina A5*, A23*
16 Milewski Stefan Poľsko A1, A2
17 Mlynka Karol Slovensko A3, A4
18 Mosiašvili Givi Gruzínsko A22
19 Müller Dieter Nemecko A41, A42
20 Murašev Pavel Rusko A5*, A12*
21 Novicky Petro Ukrajina A10*, A11
22 Pankratev Alensandr Rusko A39, A40
23 Samilo Vladimir Ukrajina A46
24 Slesarenko Anatolij Rusko A14, A12*
25 Soročan Vladimir Rusko A30
26 Sovík Štefan Slovensko A45
27 Svítek Miroslav Česko A19, A20
28 Šaňšin Valerij Rusko A23*, A15
29 Špakovskij Alexander Rusko A25, A26
30 Tkačenko Sergej Ukrajina A18, A33*
31 Trommer Sven Nemecko A44
32 Tupik Denis Bielorusko A31*
33 Vasilenko Anatolij Ukrajina A33*, A47*
34 Zamanov Vidadi Azerbajdžan A8*, A9*
35 Žuk Viktor Bielorusko A31*

* spoluautor

Od riaditeľa medzinárodného turnaja Československo 100 som dostal 48 dvojťažiek v anonymnej forme. Úroveň súťaže sa ukázala ako veľmi vysoká.
Ocenil som spolu 20 úloh.

Rozdelenie vyznamenaní:

I. cena| oddelenie A

Anatolij Slesarenko (Rusko)
I. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ba8 Qc7 Ke7 Bg7 Sb4 Pc4 Se4 Rc3 Pg3 Rc2 black Ba7 Sf7 Sh7 Rf6 Ph6 Pb5 Ba4 Kd4 Pf4 Pe3 Pb2 Qa1 Rd1
1.g3*f4 ? threat: 2.Qc7*a7# {(A)} 1...Sf7-e5 {(a)} 2.Qc7*e5# 1...Ba7-c5+ {(b)} 2.Qc7*c5# 1...Ba4*c2 {(c)} 2.Sb4*c2# 1...Ba4-b3! 1.Qc7*f4 ? threat: 2.Sb4-c6# {(B)} 1...Sf7-e5 {(a)} 2.Qf4*e3# 1...Ba7-c5+ {(b)} 2.Se4-d6# {(C)} 1...b5*c4 2.Rc3*c4# 1...Qa1-a3! 1.Se4-d6! {(C)} threat: 2.Sd6-f5# 1...Sf7-e5 {(a)} 2.Qc7*a7# {(A)} 1...Ba7-c5 {(b)} 2.Sb4-c6# {(B)} 1...Ba4*c2 {(c)} 2.Sd6*b5# 1...Sf7*d6 2.Qc7*d6# 1...Kd4-e5 2.Sb4-c6#
[A1]
#2 (10+13)
C+

Erokhin (B-C), Dombrovskis {(A)}, Zagoruiko

Dombrovskisova a Hanneliusova téma vo forme obrán s Jerochinovou témou. Trojfázová zámena matov (Zagorujko). V riešení téma Ventura.


 

II. cena| oddelenie A

Vasil Križanivskij (Ukrajina)
II. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ba8 Bb8 Qe8 Sc7 Sg7 Ra6 Pe6 Rb5 Pe5 Pf5 Pb4 Kh4 Pf3 Pf2 black Pf6 Bc5 Pd4 Kf4 Pg3 Bh3
1.Qe8-h5 ? threat: 2.Sc7-d5 # 1...Bc5-d6 2.Qh5-h6 # 1...Kf4*e5 2.Sc7-e8 # {display-departure-file} 1...Bh3-g4 ! 1.Ra6-a3 ? threat: 2.Sc7-d5 # 1...Bc5-d6 2.f2*g3 # 1...Kf4*e5 2.Sc7-a6 # 1...d4-d3 ! 1.Ba8-e4 ! threat: 2.Sc7-d5 # 1...Bc5-d6 2.Sg7-h5 # 1...Kf4*e5 2.Sc7-a8 #
[A2]
#2 (14+6)
C+


Trojfázová zámena matov (Zagorujko), pričom vo všetkých fázach je Šifmanova obrana po ťahu kráľa s efektom „prišiel-odišiel“ a ťah strelcom je Levmanova obrana.


 

III. cena| oddelenie A

Givi Mosiashvili (Gruzínsko)
III. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ka6 Sc5 Pe5 Qf5 Sb4 Rd2 Bf2 Rc1 black Pc7 Pd7 Pf7 Pf6 Pa4 Kd4 Rg4 Ph4 Pd3 Se3 Pf3 Qe2
1...d7-d5 2.Sb4-c6 # 1...Rg4-e4 2.Qf5*e4 # 1...Qe2*f2 2.Rd2*d3 # 1...f6*e5 2.Qf5*d7 # 1.Sb4*d3 ? threat: 2.Qf5*d7 # {(2.Qf5*g4?)} 1...d7-d5 2.Qf5*g4 # 1...Qe2*f2 2.Sd3*f2 # 1...Qe2*d3 + 2.Rd2*d3 # 1...d7-d6 ! 1.Sc5*d3 ! threat: 2.Qf5*g4 # {(2.Qf5*d7?)} 1...Rg4-e4 2.Qf5*d7 # 1...Qe2*f2 2.Sd3*f2 # 1...Qe2*d3 + 2.Rd2*d3 # 1...f6*e5 2.Qf5*e5 # 1...Rg4-g4[-g4] {(Vg4~)} 2.Qf5-f4 #
[A3]
#2 (8+12)
C+

Syntéza Riceovej témy úplnou formou Suškovej témy, plná forma témy Ruchlisa.


Trojfázová zámena matov (Zagorujko), pričom vo všetkých fázach je Šifmanova obrana po ťahu kráľa s efektom „prišiel-odišiel“ a ťah strelcom je Levmanova obrana.


 

IV. cena| oddelenie A

Marco Guida (Taliansko)
IV. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Qe8 Sa7 Kh7 Pb6 Re6 Pf6 Sc4 Pd4 Pb3 Bf2 Rd1 black Pb7 Bc7 Pd6 Sh6 Kd5 Rd3 Sg1
1.Re6-e1 ? {(1.Re6-e2)} threat: 2.Qe8-b5 # {A} 2.Qe8-e6 # {B} 2.Qe8-e4 # {C} 1...Rd3-e3 2.Sc4*e3 # 1...Sg1-e2 ! 1.Re6-e7 ? threat: 2.Qe8-b5 # {A} 1...Bc7*b6 2.Sc4*b6 # 1...Rd3*b3 ! {a} 1.Re6-e4 ? threat: 2.Qe8-e6 # {B} { (2.Qe8-b5?)} 1...Rd3*d4 ! {b} 1.Re6-e3 ! threat: 2.Qe8-e4 # {C} { (2.Qe8-e6? B, 2.Qe8-b5? A)} 1...Rd3*b3 {a} 2.Qe8-e6 # {B} 1...Rd3*d4 {b} 2.Qe8-b5 # {A} 1...Rd3*e3 2.Sc4*e3 # 1...Kd5*d4 2.Re3*d3 #
[A4]
#2 (11+7)
C+

3rd Degree Threat Correction, Triple Barnes, Hannelius, Bristol

Predĺžený útok, Barnesova téma s tromi hrozbami, Hanneliusova téma. Bristolské razenie dráhy s hrozbou 2.De4#.


 

V. cena| oddelenie A

Peter Gvozdják (Slovensko)
V. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Rc8 Bc7 Sd7 Bf7 Kh7 Se6 Pa4 Qg4 Pa3 Rd3 Pe2 black Ba8 Rc6 Kc4 Re4 Pb3 Sc3 Pb2 Bh2 Qb1 Sf1
1.Bc7-e5 ? threat: 2.Sd7-b6 # 1...Sc3*e2 {a} 2.Se6-f4 # {A} { (2.Se6-c5+? B Rc6-e6!)} 1...Sc3*a4 {b} 2.Se6-d4 # {C} { (2.Se6-c7+? D Rc6-e6!)} 1...Sc3-d5 2.Qg4*e4 # 1...Bh2-g1 ! 1.Bc7-d6 ! threat: 2.Sd7-b6 # 1...Sc3*e2 {a} 2.Se6-c5 # {B} {display-departure-file} { (2.Se6-f4+? A )} 1...Sc3*a4 {b} 2.Se6-c7 # {D} { (2.Se6-d4+? C )} 1...Sc3-d5 2.Qg4*e4 # 1...Bh2-g1 2.Sd7-e5 #
[A5]
#2 (11+10)
C+


Guthartova téma so zámenou dvoch matov s antiduálovým výberom.


 

VI. cena| oddelenie A

Miroslav Svítek (Česko)
VI. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Bf8 Qb6 Se6 Pb5 Sg4 Pd3 Rh3 Pf2 Kh1 black Ba8 Bh8 Rd7 Pf7 Pc5 Kd5
1...c5-c4 2.Se6-f4 # {B} 1.Bf8*c5 ? {A} threat: 2.Se6-f4 # {B} 1...Bh8-e5 {a} 2.Sg4-e3 # {C} 1...f7*e6 ! {b} { (2.Qb6*c5?)} 1.f2-f4 ? {B} threat: 2.Sg4-e3 # {C} 1...f7*e6 {b} 2.Qb6*c5 # {A} 1...Rd7-d6 2.Qb6*d6 # 1...Ba8-c6 2.Qb6*c6 # 1...Bh8-d4 ! {c} {(2.Se6-f4?)} 1.Rh3-e3 ! {C} threat: 2.Qb6*c5 # {A} 1...Bh8-d4 {c} 2.Se6-f4 # {B} 1...Bh8-e5 {a} 2.Re3*e5 # {(2.Sg4-e3?)} 1...Rd7-c7 2.Qb6-d6 #
[A6]
#2 (9+6)
C+

Total cyclic change of square functions ( key, threat, mate ) and cyclic Hannelius.

Cyklus polí prvých ťahov, hrozieb a matov, cyklický pseudo-le Grand, cyklická Hanneliusova téma.


 

VII. cena| oddelenie A

Mark Basisty, Anatolij Vasilenko (Ukrajina)
VII. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Rf8 Kb7 Sd7 Rd6 Se5 Qc3 Be3 black Bc7 Sa6 Ph6 Pd5 Pc4 Ke4 Pb3 Pf3 Pg3 Rd2 Sg2 Rh2 Bh1
1...Sg2-g2[-g2] {(Jg2~) a} 2.Rf8-f4 # {A} 1...Sg2*e3! 1.Se5*c4 ? threat: 2.Sc4*d2 # 1...Sg2-e1 {a} 2.Rf8-f4 # {A} 1...Sg2*e3 {b} 2.Qc3*e3 # {B} 1...Rd2-d2[-d2] {(Vd2~)} 2.Qc3-d4 # {X} 1...Rd2-d3 {x (d5*c4)} 2.Qc3-e5 # 1...Sa6-c5+ 2.Sd7*c5 # 1...Rd2-d1! 1.Be3-c5? threat: 2.Qc3*f3 # 1...Sg2-g2[-g2] {(Jg2~) a} 2.Qc3-e3 # {B} 1...Rd2-f2 2.Qc3-d4 # {X} 1...Sa6*c5+ 2.Sd7*c5 # 1...Rd2-d3! {x} 1.Se5-d3! threat: 2.Qc3-d4 # {X} 1...Sg2*e3 {a} 2.Rf8-f4 # {A} 1...Rd2*d3 {x} 2.Qc3-e5 # 1...Sa6-c5+ 2.Sd3*c5 # 1...Ke4*e3 2.Rf8-e8 # 1...Bc7-b6 2.Rd6-e6 #
[A7]
#2 (7+13)
C+


Trojfázové striedanie matov po predĺženej obrane. Doplňujúca zámena matov na šach.


 

VIII. cena| oddelenie A

Anatolij Slesarenko, Pavel Murašev (Rusko)
VIII. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ba8 Ba7 Sf7 Qg7 Rc6 Rd5 Pc3 Se3 Pg3 Pc2 Ka1 black Qh8 Sb7 Re7 Ph7 Ph6 Ke4 Pf4 Bb3 Pf3
1...Re7*f7 2.Rc6-e6 # 2.Rd5-e5 # 1...Qh8-b8 2.Qg7-d4 # 2.Qg7*h7 # 1.Rd5-f5 ? threat: 2.Rf5*f4 # 1...Sb7-c5 {(a)} 2.Rc6-e6 # {(A)} 1...Re7*f7 2.Rf5-e5 # {(B) (2.Rc6-e6?)} 1...Qh8-b8 2.Qg7-d4 # {(2.Qg7*h7?)} 1...f4*e3 2.Qg7-g4 # 1...Bb3*c2 ! 1.Rc6-f6 ! threat: 2.Rf6*f4 # 1...Sb7-c5 {(a)} 2.Rd5-e5 # {(B)} 1...Re7*f7 {(b)} 2.Rf6-e6 # {(A) (2.Rd5-e5?)} 1...Qh8-b8 2.Qg7*h7 # {(2.Qg7-d4?)} 1...f4*e3 2.Rd5-d4 # 1...f4*g3 2.Qg7-g4 #
[A8]
#2 (11+9)
C+

Masked half-battery, change of 4 mates, reciprocal change of mates, Ellerman-Makihovi theme, dual avoidance.

Recipročná zámena s doplňujúcou zámenou matu, téma Makihoviho.


 

IX. cena| oddelenie A

Juraj Brabec (Slovensko)
IX. cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Se7 Pd6 Pg6 Ka5 Pc5 Rf5 Bd4 Pc3 Sf3 Pe2 Rb1 Qe1 black Rh8 Pc7 Sa6 Pf6 Ph5 Kc4 Pe3 Sa2
1.Qe1-h4 ? {A} threat: 2.Bd4*f6 # {B} 1...Sa6*c5 {b} 2.Rf5*c5 # {L} 1...Sa2*c3 ! {a} 1.Rf5-f4 ? {C} threat: 2.Bd4*e3 # {D} 1...Sa2*c3 {a} 2.Qe1*c3 # {K} 1...Sa6*c5 ! {b} 1.Bd4*f6 ? {B} threat: 2.Qe1-h4 # {A} 1...Sa2*c3 {a} 2.Qe1*c3 # {K} 1...Sa6*c5 {b} 2.Sf3-e5 # {N} 1...h5-h4 ! 1.Bd4*e3 ! {D} threat: 2.Rf5-f4 # {C} 1...Sa2*c3 {a} 2.Sf3-d2 # {M} 1...Sa6*c5 {b} 2.Rf5*c5 # {L}
[A9]
#2 (12+8)
C+

a b
A B ! L
C D K !
B A K N
D C M L
Medzi prvými dvoma fázami recipročná zámena účinnej a neúčinnej obrany, medzi prvou a treťou fázou recipročná zámena funkcie hrozby a úvodníka (PP), medzi druhou a štvrtou fázou recipročná zámena funkcie hrozby a úvodníka (PP), medzi treťou a štvrtou fázou zámena dvoch matov MM.

Dvojité striedanie prvého ťahu a hrozby, zámena matov, zámena obrán a vyvrátení.


 

Zvláštna cena| oddelenie A

Juraj Brabec (Slovensko)
Zvláštna cena
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Sb7 Pg7 Qh7 Kh4 Ba3 Rc3 Se3 black Pe7 Pf7 Pc6 Kf6 Pa4
1.Ba3-c5 ? zugzwang. 1...e7-e6 {(a)} 2.Se3-g4 # {(A)} 1...e7-e5 {(b)} 2.Qh7-h6 # {(B)} 1...a4-a3! 1.Sb7-c5 ? threat: 2.Se3-g4 # {(A)} 1...e7-e6 {(a)} 2.Sc5-d7 # {(C)} 1...e7-e5 {(b)} 2.g7-g8=S # {(D)} 1...Kf6-e5! 1.Rc3-c5 ! threat: 2.Qh7-h6 # {(B)} 1...e7-e6 {(a)} 2.g7-g8=S # {(D)} 1...e7-e5 {(b)} 2.Rc5*c6 # {(E)}
[A10]
#2 (7+5)
C+

a b
A B
A C D
B D E
 

Dombrovskisova a Hanneliusova téma vo forme obrán s trojfázovou zámenou matov (Zagorujko). Všetky prvé ťahy sú na jednom poli. Neexistuje ťah čierneho na uskutočnenie hrozby vo zvodnosti aj v riešení, preto by bolo vhodné preložiť bieleho strelca z a3 na b4.


 

1. čestné uznanie| oddelenie A

Marco Guida (Taliansko)
1. čestné uznanie
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Bc8 Pa6 Rb6 Kg6 Rh5 Sa4 Sd4 Pb3 Pf3 Qh2 Ba1 black Ra7 Pe7 Kd5 Re5 Bg5 Sg4
1.Qh2-d2 ? {C} threat: 2.Qd2-a5 # 1...Re5-e6 + {a} 2.Sd4*e6 # {A} 1...Bg5*d2 {b} 2.Bc8-e6 # {B} 1...Ra7*a6 2.Bc8-b7 # 1...Ra7-c7 ! 1.Sd4-e6 ! {A} threat: 2.Sa4-c3 # 1...Re5*e6 + {a} 2.Bc8*e6 # {B} 1...Bg5-d2 {b} 2.Qh2*d2 # {C} 1...Ra7-c7 2.Se6*c7 # 1...Re5-e3 2.Se6-f4 #
[A11]
#2 (11+6)
C+
Kiss Theme, Black Half-pin matrix

Kissova téma.


 

2. čestné uznanie| oddelenie A

Sergej I. Tkačenko + Anatolij Vasilenko (Ukrajina)
2. čestné uznanie
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ka6 Be6 Qg6 Be5 Sc3 Pe3 Rg3 Re2 black Pa7 Qe4 Kd3 Sf2
1.Rg3-g4 ? zugzwang. 1...Qe4-f5 {a} 2.Be6-c4 # 1...Qe4*g6 ! {b (2.Be6-c4?)} 1.Rg3-f3 ? zugzwang. 1...Qe4*g6 {b} 2.e3-e4 # {A} 1...Qe4-f5 ! {a (2.e3-e4?)} 1.Qg6-h7 ! zugzwang. 1...Qe4*h7 2.e3-e4 # {A} 1...Qe4-f5 {a (1...Dg6 b)} 2.Qh7-d7# { (2.e3-e4? A 1...Qe4-f3!, 1...Qe4*g4!)} 1...Sf2-f2[-f2] {(Jf2~)} 2.Qh7*e4 #
[A12]
#2 (8+4)
C+


Striedanie obrany a vyvrátenia, zámena matov, Šifmanova obrana.


 

3. čestné uznanie| oddelenie A

Valerij Šaňšin (Rusko)
Vasil Markovcij (Ukrajina)
3. čestné uznanie
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Ka8 Se5 Rg5 Ph4 Qc3 Bd3 Pd2 Sf2 black Sg8 Pa5 Pb5 Re4 Kf4 Pe3 Bb1 Bc1 Sg1
1...Re4-e4[-e4] {(Ve4~) a} 2.Rg5-g4 # {A} 1...Re4-d4 2.Qc3*d4 # 1...Re4*e5! {b} 1.Bd3-e2 ? threat: 2.Se5-g6 # {B} 1...Re4-e4[-e4] {(Ve4~) a} 2.Qc3*e3 # 1...Re4*e5 {b} 2.Qc3*e5 # 1...Sg1*e2 2.Sf2-h3 # 1...Sg8-e7 ! 1.Qc3-c6 ! threat: 2.Qc6*e4 # 1...Re4-e4[-e4] {(Ve4~) a} 2.Se5-g6 # {B} 1...Re4*e5 {b} 2.Rg5-g4 # {A} 1...Sg8-f6 2.Qc6*f6 # 1...Bb1*d3 2.Sf2*d3 #
[A13]
#2 (8+9)
C+


Zámena matov po predĺženej obrane s Dombrovskisovými paradoxami.


 

4. čestné uznanie| oddelenie A

Emil Klemanič (Slovensko)
4. čestné uznanie
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Qg7 Bd6 Se5 Pe4 Sg4 Rh4 Pd3 Kh2 black Pc7 Rb6 Qe6 Kf4 Pb2
1...Qe6*e5 2.Qg7-f6 # 1...Qe6*g4 2.Qg7-h6 # 1.Rh4-h3 ? threat: 2.Rh3-f3 # 1...Qe6*e5 2.Bd6*e5 # 1...Qe6*g4 2.Qg7*g4 # 1...Qe6-g6 ! 1.Bd6-c5 ! threat: 2.Bc5-e3 # 1...Qe6*e5 2.Sg4*e5 # 1...Qe6*g4 2.Rh4*g4 #
[A14]
#2 (8+5)
Zagorujko theme
C+

Zagorujko theme 3x2. No new, but the play on the same square in the try and solution.

Trojfázová zámena matov (Zagorujko) so zmenou druhu matujúcich kameňov.


 

5. čestné uznanie| oddelenie A

Vladimir Soročan (Rusko)
5. čestné uznanie
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Kc8 Rd7 Qf7 Pg7 Ba6 Pc6 Rc5 Sb4 Pd4 Ph4 Pg3 Bb2 Pe2 Sd1 black Pc7 Bh7 Bd6 Pb5 Pe5 Ph5 Ke4 Pf4 Pb3 Sh3
1.Sb4-d3? zugzwang. 1...Sh3-h3[-h3] { (Jh3~) a} 2.Sd3-f2 # 1...Bd6-d6[-d6] { (Sd6~) b} 2.Rc5*e5 # 1...Bd6*c5 2.Sd3*c5 # 1...e5*d4 2.Qf7-d5 # 1...Bh7-h7[-h7] { (Sh7~)} 2.Qf7-g6 # 1...Bh7-f5 2.Qf7-d5 # 1...f4*g3 {(f4-f3)} 2.Qf7-f3 # 1...b5-b4! 1.d4*e5? zugzwang. 1...Sh3-h3[-h3] { (Jh3~) a} 2.Qf7*f4 # 1...Bd6-d6[-d6] { (Sd6~) b} 2.Rd7-d4 # 1...Bd6*e5 2.Rc5*e5 # 1...Bd6*c5! 1.Sb4-d5! zugzwang. 1...Sh3-h3[-h3] { (Jh3~) a} 2.Sd1-f2 # 1...Bd6-d6[-d6] { (Sd6~) b} 2.Sd5-c3 # 1...e5*d4 2.Sd5-f6 # 1...b5-b4 2.Ba6-d3 # 1...Bh7-f5 2.Sd5-f6 #
[A15]
#2 (14+10)
C+

Zugzwang, Zagoruiko, anti-Levman, black correction

Trojfázová zámena matov (Zagorujko), anti-Levman po ťahu strelca v riešení.


Pochvalné zmienky (bez poradia):

 

Pochvala| oddelenie A

Vasil Markovcij (Ukrajina)
Pavel Murašev (Rusko)
Pochvala
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Qb8 Ba7 Re7 Pf6 Bg6 Pa5 Rf5 Pg5 Pb3 Sb2 Pg2 Ke1 black Qc8 Bd8 Pc7 Be6 Pd5 Pc4 Ke4 Pf4 Pc3 Sh3
a) 1...c7-c5 {(b)} 2.Qb8-e5 # 1...f4-f3 {(c)} 2.g2*f3 # 1.Sb2*c4 ! threat: 2.Rf5-e5 # {(A)} 1...Ke4-d3 {(a)} 2.Rf5*d5 # {(B)} 1...c7-c5 {(b)} 2.Rf5*f4 # {(C)} 1...f4-f3 {(c)} 2.Rf5*f3 # 1...d5*c4 2.Rf5-b5 # b) -bBe6 wSb2-->e6 1.b3*c4 ! threat: 2.Rf5*d5 # {(B)} 1...Ke4-d3 {(a)} 2.Rf5*f4 # {(C)} 1...c7-c5 {(b)} 2.Rf5-e5 # {(A)} 1...d5-d4 2.Se6-c5 # 1...d5*c4 2.Rf5-b5 #
[A16]
#2 (12+10)
b) Jb2→e6
C+

Šedejov cyklus (Dombro-Lačný) zrealizovaný prvýkrát.
Hra doplnená zámenou matov.

Šedejov cyklus s doplňujúcou zámenou matov.


 

Pochvala| oddelenie A

Zoltán Labai(Slovensko)
Vidadi Zamanov (Azerbajdžan)
Pochvala
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Sb8 Ke8 Bf8 Qd7 Rc6 Ph6 Bc4 Rg4 Pf3 black Be7 Pf7 Ba6 Pb6 Pf6 Sg6 Qb5 Ke5 Ph4 Sd2
1...Sd2-e4 {(a)} 2.Rg4*e4 # 1...Qb5-b1 {(b)} 2.Qd7-d5 # 1...f6-f5 2.Qd7-d4 # {(A)} 1...Be7-d8 2.Bf8-d6 # {(B)} 1...Qb5*c6 2.Sb8*c6 # 1.f3-f4+? {(C)} 1...Ke5-e4 2.Qd7-d3 # {(D)} 1...Sg6*f4! 1.Qd7-d3? {(D)} threat: 2.Sb8-d7 # {(E)} 1...Sd2-e4 {(a)} 2.Qd3*e4 # 1...Sg6*f8 2.f3-f4 # {(C)} 1...Qb5*c6+ 2.Sb8*c6 # 1...Ba6-c8! 1.Rc6*f6 ! threat: 2.Rf6-f5 # 1...Qb5-b1 {(b)} 2.Qd7-d4 # {(A)} 1...Be7*f6 2.Bf8-d6 # {(B)} 1...Qb5*d7 + 2.Sb8*d7 # {(E)} 1...Ke5*f6 2.Bf8-g7 #
[A17]
#2 (9+10)
C+

Changed mates, Rukhlis, Free changed, Pseudo Salazar.

Zámena matov a obrán.


 

Pochvala| oddelenie A

Mark Basisty
Peter Novicky (Ukrajina)
Pochvala
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Pg7 Bh7 Rg6 Pc4 Pf4 Sa3 Pb3 Be3 Pb2 Sd2 Qe1 Kg1 black Re8 Bb6 Pc5 Pd4 Pe4 Kd3 Bc2 Pg2
1.Be3-e3[-e3] {(Se3~)}? threat: 2.Rg6-g3 # {(A)} 1...e4-e3 {(x)} 2.Rg6-e6 # 1...Bc2-d1! 1.Be3*d4? threat: 2.Qe1-e3 # {(2.Vg3?)} 1...c5*d4 2.Rg6-g3 # {(A)} 1...Kd3*d4 2.Rg6-d6 # {(X)} 1...e4-e3! {(x)} 1.Sd2-d2[-d2] {(Jd2~)}? threat: 2.Qe1-d2 # {(B)} 1...d4*e3 2.Rg6-d6 # {(X)} 1...Bb6-a5! 1.Sd2*e4! threat: 2.Se4-f2 # {(2.Dd2?)} 1...Re8*e4 2.Qe1-d2 # {(B)} 1...Kd3*e4 2.Rg6-g3 # {(A)} 1...d4*e3 2.Rg6-d6 # {(X)}
[A18]
#2 (12+8)
C+

Šedejova téma, zámeny obrán a funkcie ťahov.

Dva systémy hry s predĺženým útokom prvého ťahu a hrozby. Zámena hry.


 

Pochvala| oddelenie A

Sergej I. Tkačenko (Ukrajina)
Pochvala
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Kd7 Re6 Pf6 Bh6 Rd3 Ba2 Pd2 Pe2 black Bh7 Pe5 Ke4 Pg4 Pa3 Pe3
1...Bh7-f5 2.Ba2-d5 # 1.Rd3-d6 ? threat: 2.Ba2-b1 # 1...Ke4-f5 ! 1.Ba2-b1 ? threat: 2.Rd3-d6 # 1...Ke4-f5 2.Rd3-d5 # 1...a3-a2 ! 1.Rd3-d5 ! threat: 2.Re6*e5 # 1...Ke4-f5 2.Ba2-b1 # 1...Bh7-f5 2.d2-d3 #
[A19]
#2 (8+6)
C+

Urania, Salazar, Dombrovskis, Change mate 2x2

Syntéza témy Urania, Salazarovej a Dombrovskisovej témy a striedania prvého ťahu a hrozby. Zámena matov.


 

Pochvala| oddelenie A

Štefan Sovík (Slovensko)
Pochvala
Československo 100 "A"
0
0
0%
white Bf6 Bg6 Rd5 Pf5 Pf4 Sg4 Qb3 Rf3 Ka1 black Rd8 Ke4 Rh3 Sa2 Bb1 Sh1
1.Sg4-e5 ? threat: 2.Qb3-c4 # {A} 1...Rh3*f3 {a} 2.Qb3*f3 # {B} 1...Rd8*d5 {b} 2.Qb3-e3 # {C} 1...Rd8-c8 ! 1.Bg6-f7 ? threat: 2.Qb3-e3 # {C} 1...Rh3*f3 {a} 2.Qb3-c4 # {C} 1...Rd8*d5 {b} 2.Qb3*d5 # {A} 1...Sa2-c3 ! 1.Qb3-d1 ! threat: 2.Rd5-e5 # {E} 1...Rh3*f3 {a} 2.Qd1-d4 # {F} 1...Rd8*d5 {b} 2.Qd1-e2 # {G}
[A20]
#2 (9+6)
C+


Trojfázová zámena matov (Zagorujko) s krížnou zámenou dvoch hrozbových paradoxov. Oprava dojťažky E. Bogdanova http://www.yacpdb.org/#236783, v ktorej bol neprijateľný duál v hrozbe.


Mukačevo, 30.8.2018

Vasil Ďačuk
medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu
medzinárodný rozhodca FIDE

 

 


Bookmark the permalink.

6 Comments

 1. The problem 2. špeciálne čestné uznanie (Adrian Storisteanu) also has a motto above the diagram (which is missing in the award):
  „N.B. Král (?!)“
  Some comments in the solution (and the „?“ & „O“ diagrams) refer to it (— Král: “king” in Czech? — O, king in CHECK!)…

 2. Efektná animácia a výborná úroveň. Myslím si, že takýto turnaj tu ešte nebol a svojou úrovňou, invenciou skladateľov a monumentalitou niektorých skladieb prekonal všetko, čo som doteraz v tejto oblasti videl. Týka sa to najmä skladieb, ktoré získali“obyčajné“ vyznamenania, tie „špeciálne“ ma až tak nenadchli a neviem, prečo boli vlastne označené ako „špeciálne“. Bolo by tiež správne, aby rozhodcovia vysvetlili, prečo skladba C10 získala III. cenu a C57 rovnakého autora a s rovnakou ideou 4. špec.uznanie.

  • Juraj, s Tvojou poznámkou o animácii a úrovni vrele súhlasím.
   Pokiaľ ide o skladby C10 a C57 (príp. aj hociktoré ďalšie), je to preto, že výsledok v tomto oddelení sa rodil dlho a ťažko. Odráža pohľad dvoch rozhodcov, ktorí nezvolili pri hodnotení totožné kritériá a je tak ďalším dôkazom toho, že kompozičný šach je viac umením ako športom.
   Špeciálne ocenenia tak zdôrazňujú jedinečnosť pohľadu na šachové diela, čo nakoniec rozhodca v úvode špeciálnej časti aj uviedol.

 3. Anatoly Slesarenko

  In #2 [A8] in the try 1.Vf5? – 2.V:f4#, the thematic variation is 1…f:e3 (not f:g3) 2.Dg4#. That means the problem has reciprocal change plus 2 (!) extra mate changes. Has the judge been misinformed, I wonder?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.