Výsledok Československo 100

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Oddelenie C: Symbolické problémy

V oddelení C sa zúčastnilo 46 skladieb od 34 autorov z 9 krajín.

Zoznam príspevkov:

Č. Autor Štát Problém
1 Astafjeva Aliona Rusko C32
2 Bandžuch Imrich Slovensko C11, C20
3 Bidleň Anton Slovensko C18, C19
4 Burda Josef Česko C6, C7
5 Coakley Jeff Kanada C24*
6 Frolkin Andrej Ukrajina C24*
7 Halma Michajlo Ukrajina C33
8 Henrych Miroslav Česko C29
9 Hrtko Vladimír Slovensko C3, C39*
10 Hudák Stanislav Slovensko C12
11 Ignatenko Genadij Rusko C17, C49
12 Janko Roman Ukrajina C34, C35
13 Juříček Stanislav Česko C15
14 Kameník Pavel Česko C25
15 Klipačev Vladimir Rusko C42, C43
16 Kočí Vladimír Česko C10
17 Kohring Rolf Nemecko C27, C28
18 Kolčák Marek Slovensko C39*
19 Kotešovec Václav Česko C1
20 Kožakin Vladimir Rusko C30, C31
21 Libiš Zdeněk Česko C36, C37
22 Lörinc Juraj Slovensko C21
23 Luce Sébastian Francúzsko C2, C16*
24 Milewski Stefan Poľsko C4, C5
25 Mlynka Karol Slovensko C8, C9
26 Nefjodov Vladislav Rusko C22, C23
27 Obľahevskij Georgij Ukrajina C26
28 Paliulionis Viktoras Litva C44
29 Rotenberg Jacques Francúzsko C16*
30 Samilo Vladimir Ukrajina C45, C46
31 Sedlák Luděk Česko C38
32 Storisteanu Adrian Kanada C13, C14
33 Štúň Jaroslav Slovensko C40, C41
34 Zach Zdeněk Česko C47, C48

* spoluautor

Pokladám za česť, že som bol poverený rozhodovať turnaj k takému významnému jubileu, akým je storočie od vytvorenia slávnej Česko-Slovenskej republiky.
Od riaditeľa súťaže, Mariána Križovenského, som dostal 46 skladieb na supervzorne vyhotovených diagramoch bez mien autorov. Počet to bol úctyhodný, až som sa zľakol, koľko mi to dá práce. Avšak (našťastie), značnú časť diagramov som si dovolil v krátkom čase vložiť do obálky s nadpisom 0 bodov. Ku každému z nich by som mohol pripojiť krátke alebo dlhšie odôvodnenie svojho negatívneho postoja, ale prosím čitateľov, aby mi prepáčili, že tak neurobím. Zabralo by to dosť veľa miesta a môjho času – a spolieham sa na pochopenie a dôveru účastníkov turnaja, že som tak učinil v najlepšej viere a bez toho, že by som chcel čo len jedného autora uprednostniť alebo poškodiť.
Ale ten zvyšok určite stojí za to…

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 1-2/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kb8 Pa4 Pf4 Kg4 Ba3 black Bb6 Kc6 Pa5 Sf5 Re4 Be3 Sb2 Rc2 Pf2 Kg2
1.Bb6-a7+ Kb8-c8 2.Kc6-b6+ Kc8-d7 3.Kb6-a6 Ba3*b2 4.Rc2*b2 Kd7-c6 5.Rb2-b5 a4*b5# 1.Re4-e5 f4*e5 2.Sf5-d6 e5*d6 3.f2-f1=R d6-d7 4.Be3-g1 d7-d8=Q 5.Kg2-f2 Qd8-d2#
[C1]
H#5 (5+10)
C+

Písmená Če


 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 3-4/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Ka4 Kg4 Bc3 Pe3 Pa2 Sg2 black Ke6 Rb5 Kc5 Pe5 Pb4 Pe4 Sf3 Qb2 Pe2
1.Kc5-b6 a2-a3 2.Kb6-a7 Ka4*b5 3.Qb2-f2 Kb5-c6 4.Ka7-a6 a3*b4 5.Qf2-a7 b4-b5# 1.Ke6-d5 Kg4-f5 2.e2-e1=Q Kf5-f6 3.Qe1*e3 Kf6-e7 4.Qe3*c5+ Ke7-d7 5.Sf3-d4 Sg2-e3#
[C2]
H#5 (6+9)
C+

Písmená sk

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 5-6/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kg6 Ka4 Pa3 Pg3 Bb2 Be2 black Sf6 Sb5 Ke5 Kc4 Rf4 Bc3 Rf2
1.Bc3-b4 a3*b4 2.Sb5-d6 Ka4-a3 3.Kc4-b5 Bb2-d4 4.Kb5-a6 Ka3-a4 5.Sd6-b7 b4-b5# 1.Sf6-e8 g3-g4 2.Rf4-f8 g4-g5 3.Rf2-f6+ g5*f6 4.Ke5-e6 Kg6-g5 5.Ke6-f7 Be2*c4#
[C3]
H#5 (6+7)
C+

Písmená oS

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 7-8/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Bb7 Kb5 Kg4 Pg3 Bf2 black Pb6 Rf5 Sb4 Ke4 Kb3 Be3 Qc2
1.Kb3-a3 Bb7-d5 2.Qc2-a4+ Kb5-c4 3.Qa4-a5 Kc4-c3 4.Ka3-a4 Kc3-b2 5.b6-b5 Bd5-b3# 1.Rf5-h5 Kg4*h5 2.Ke4-f3 Kh5-g6 3.Kf3-g4 Kg6-f6 4.Kg4-h5 Kf6-f5 5.Be3-h6 g3-g4#
[C4]
H#5 (5+7)
C+

Písmená lo

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 9-10/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Ka5 Sc5 Pa4 Pf4 Kg4 Pc3 black Sf5 Kc4 Re4 Qa3 Be3 Bb2 Pf2 Kg2
1.Qa3*a4+ Ka5-b6 2.Bb2-a3 Kb6-b7 3.Kc4-b5 c3-c4+ 4.Kb5-a5 Kb7-a7 5.Ba3-b4 Sc5-b7# 1.Re4-e5 f4*e5 2.Sf5-d6 e5*d6 3.f2-f1=R d6-d7 4.Be3-g1 d7-d8=Q 5.Kg2-f2 Qd8-d2#
[C5]
H#5 (6+8)
C+

Písmená ve

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 11-12/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Sf5 Pa3 Kc3 Pg3 Sc2 Kf2 black Pa5 Kb5 Qg5 Pa4 Pc4 Ke4 Pf4 Ba2 Be2
1.Ba2-b1 Sc2-b4 2.a5*b4+ Kc3-d4 3.Kb5-a5 Kd4*c4 4.Bb1-d3 + Kc4-c5 5.Bd3-a6 a3*b4# 1.Qg5-h5 Kf2-g1 2.Ke4-f3 g3*f4 3.Kf3-g4 Sf5-e3+ 4.Kg4-h4 Kg1-h2 5.Be2-g4 Se3-g2#
[C6]
H#5 (6+9)
C+

Písmená ns

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 13-14/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Ka6 Kf5 Pa4 Pc2 Sf2 black Ba5 Pc4 Pe4 Rg4 Ra3 Bb3 Ke3 Qg3 Ka2
1.Ba5-b6 a4-a5 2.Bb3-a4 a5*b6 3.Ra3-c3 b6-b7 4.Ka2-a3 b7-b8=B 5.Ka3-b4 Bb8-d6# 1.Qg3-h4 Kf5-e5 2.Rg4-g1 Sf2-g4+ 3.Ke3-e2 Ke5*e4 4.Ke2-f1 Ke4-f3 5.Qh4-e1 Sg4-h2#
[C7]
H#5 (5+9)
C+

Písmená ko

 

I. cena| oddelenie C
Viktoras Paliulionis
I. cena 15-17/17
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kd7 Bg6 Pc5 Kh5 Kb4 Pc4 Ph4 Pb3 black Kb6 Pc6 Se6 Ra5 Pb5 Ke5 Bf5 Re4 Pf4 Pd3 Sf3 Kh3 Pb2 Qg2
1.b2-b1=Q Kb4-c3 2.Qb1-g1 Kc3-c2 3.Ra5-a6 Kc2-b2 4.Kb6-a5 Kb2-a3 5.Qg1-b6 b3-b4# 1.d3-d2 Kd7*c6 2.d2-d1=R Kc6*b6 3.Rd1-d7 c5-c6 4.Ke5-d6 c6-c7 5.Re4-e5 c7-c8=S# 1.Sf3*e5 Bg6-f7 2.Qg2*e4 Kh5-g5 3.Bf5-g6 Kg5-f6 4.Kh3-g4 Kf6-e7 5.Kg4-f5 Bf7*e6#
[C8]
H#5 (8+14)
C+

Číslo 100

Komentár rozhodcu:
Sedemnásť päťťahových pomocných matov zakončených „ideálne“ je nesporne náročný výkon, tým skôr, že ide o ornamentálne skladby na písmená názvu jubilujúceho štátu (nijaké skratky!) s pripojenou stovkou, a navyše s veľkým druhým S, čo evokuje známu Pittsburskú dohodu z 31. mája 1918. Kritici by mohli namietnuť, že tam chýba spojovník, ale ako by ste z neho urobili pomocný mat 5. ťahom? Nepatrne mi vadí, že „písmeno e“ sa opakuje a že súčet všetkých ťahov dáva číslo 85: už len tri znaky chýbali, do presnej stovky, ale, bohužiaľ, názov štátu bol príliš krátky (a keby sme tam pridali ešte Moravu, zas by bol pridlhý). Táto veľkoskladba, zložená zo 17 častí (pripomínajúcich 17 variácií Ravelovho Bolera), sa mi naozaj veľmi páči (aj z estetického hľadiska) a jej autorovi blahoželám, že sa na ňu podujal a svoj projekt dokonale dokončil!

 

II. cena| oddelenie C
Václav Kotěšovec
II. cena
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Pc3 Kd3 black Sf6 Kd5 Black RHb5 Black RHg4 Black BHe3 Black Gf2
1.Gf2-f7 2.Gf7-c4 3.Gc4-h4 4.Gh4-e7 5.Ge7-e2 6.Ge2-h5 7.Gh5-c5 8.BHe3-b6 9.Gc5-c2 10.RHb5-e5 11.Gc2-e4 12.Ge4-h4 13.Gh4-e7 14.RHe5-e8 15.Ge7-g5 16.Gg5-c5 17.Gc5-c2 18.Gc2-e4 19.RHe8-e3 20.BHb6-f2 21.Ge4-h4 22.Gh4-e1 23.Ge1-b4 24.RHg4-a4 25.BHf2-d4 26.BHd4-g7 27.Gb4-d2 28.BHg7-e5 29.BHe5-b2 30.Gd2-a2 31.Ga2-e6 32.RHe3-e7 33.Ge6-c4 34.RHa4-d4 35.Gc4-e2 36.Ge2-e8 37.Sf6-h7 38.Sh7-f8 39.Sf8-g6 40.Ge8-h5 41.Gh5-c5 42.Gc5-f8 43.Gf8-d6 44.Gd6-h6 45.Sg6-h8 46.Sh8-f7 47.Sf7-d8 48.Sd8-b7 49.RHe7-a7 50.Sb7-d8 51.Sd8-e6 52.Gh6-d6 53.Se6-f8 54.Sf8-g6 55.Gd6-h6 56.Sg6-e7 57.RHa7-f7 58.Se7-f5 59.RHf7-f4 60.Gh6-e3 61.RHd4-g4 62.BHb2-d4 63.RHf4-c4 64.BHd4-b2 65.RHg4-b4 66.RHb4-b1 67.BHb2-d4 68.BHd4-f2 69.Ge3-g1 70.Gg1-a1 71.Ga1-d4 72.BHf2-c5 73.Gd4-b6 74.RHb1-b7 75.Gb6-d4 76.Gd4-b2 77.Gb2-b8 78.Sf5-g7 79.RHb7-h7 80.Sg7-f5 81.Sf5-h6 82.Sh6-g4 83.RHc4-h4 84.RHh4-h8 85.RHh8-a8 86.Sg4-h2 87.RHh7-h1 88.Sh2-f1 89.RHh1-e1 90.Sf1-d2 91.Sd2-c4 92.Sc4-a3 93.RHa8-a2 94.Sa3-c4 95.Sc4-a5 96.RHa2-a6 97.Sa5-c6 98.RHa6-d6 99.Gb8-e5 100.RHe1-e6 c3-c4#
[C9]
SER-H#100 (2+6)
Maximummer
C+

Rook hopper (RH): b5,g4
Bishop hopper (BH): e3
Grasshopper (G): f2
Komentár rozhodcu:
V turnaji konkurovala séria skladieb s výzvou obsahujúcou číslo 100. To sa, samozrejme, dalo čakať, a nie div, že niektoré sa dostali do výsledku. Ale z nich bezkonkurenčne najlepšia je práve tá, na ktorú sa pozeráte. Je priamo pochúťka sledovať, ako sa rodina cvrčkových figúr spolu s klasickým „koníkom“ dostáva na svoje definitívne blokovacie miesta ku kráľovi, umožňujúc tak opäť ideálny mat. Všimnite si, že strelcový cvrček ukončí svoju púť už v 72. ťahu, kým ostatné štyri figúry sa postavia na svoje políčka až celkom na konci, pričom však prechádzajú krkolomnými trajektóriami, niekoľkokrát motivačne aj geometricky opakovanými. Bez počítača by sa to zrejme nedalo, ale aj tak ide o neuveriteľnú kombináciu. Rád by som vedel, koľko času na jej vytvorenie autor spotreboval… (Mimochodom, maximálniková podmienka bola zrejme prvá, s ktorou som sa vo svojom exoživote stretol. Čiže Déjà vu…)

 

III. cena| oddelenie C
Rolf Kohring (Germany)
III. cena
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kc6 Pa5 black Ka6 White Lb7
1.Ka6-a7 2.Ka7-b8 3.Kb8-c8 4.Kc8-d8 5.Kd8-e8 6.Ke8-f8 7.Kf8-g8 8.Kg8-h7 9.Kh7-g6 10.Kg6-f5 11.Kf5-e4 12.Ke4-d3 13.Kd3-c2 14.Kc2-b1 15.Kb1-a2 16.Ka2-a3 17.Ka3-a4 18.Ka4*a5[+wPa4] 19.Ka5-a6 20.Ka6-a7 21.Ka7-b8 22.Kb8-c8 23.Kc8-d8 24.Kd8-e8 25.Ke8-f8 26.Kf8-g8 27.Kg8-h7 28.Kh7-g6 29.Kg6-f5 30.Kf5-e4 31.Ke4-d3 32.Kd3-c2 33.Kc2-b1 34.Kb1-a2 35.Ka2-a3 36.Ka3*a4[+wPa3] 37.Ka4-a5 38.Ka5-a6 39.Ka6-a7 40.Ka7-b8 41.Kb8-c8 42.Kc8-d8 43.Kd8-e8 44.Ke8-f8 45.Kf8-g8 46.Kg8-h7 47.Kh7-g6 48.Kg6-f5 49.Kf5-e4 50.Ke4-d3 51.Kd3-c2 52.Kc2-b1 53.Kb1-a2 54.Ka2*a3[+wPa2] 55.Ka3-a4 56.Ka4-a5 57.Ka5-a6 58.Ka6-a7 59.Ka7-b8 60.Kb8-c8 61.Kc8-d8 62.Kd8-e8 63.Ke8-f8 64.Kf8-g8 65.Kg8-h7 66.Kh7-g6 67.Kg6-f5 68.Kf5-e4 69.Ke4-d3 70.Kd3-c2 71.Kc2-b1 72.Kb1*a2[+wPb1] 73.Ka2-b2 74.Kb2-c2 75.Kc2*b1[+wPc2] 76.Kb1-c1 77.Kc1-d2 78.Kd2*c2[+wPd2] 79.Kc2-d3 80.Kd3*d2[+wPd3] 81.Kd2-e3 82.Ke3*d3[+wPe3] 83.Kd3-e4 84.Ke4*e3[+wPe4] 85.Ke3-f4 86.Kf4*e4[+wPf4] 87.Ke4-f5 88.Kf5*f4[+wPf5] 89.Kf4-g5 90.Kg5*f5[+wPg5] 91.Kf5-g6 92.Kg6*g5[+wPg6] 93.Kg5-h6 94.Kh6*g6[+wPh6] 95.Kg6-h7 96.Kh7*h6[+wPh7] 97.Kh6-g7 98.Kg7-h8 99.Kh8*h7[+wPh8=S] 100.Kh7*h8[+wSh7] Sh7-f6{=}
[C10]
SER-H=100 (3+1)
PWC
C+ by Popeye 4.79

Locust (L): b7
Komentár rozhodcu:
Už dávno sú známe dlhé sériovoťahové skladby s opakovanými pohybmi kráľa po okraji šachovnice. Autor si zvolil dva prvky, ktoré mu umožnili 100-ťahovú kombináciu v superekonomickej 4-kameňovej pozícii: tzv. výmenné circe (PWC) a exofigúru blchu (locust). Výborným spestrením je pohyb kráľa po diagonále h7-b1 a potom cikcakovo opačným smerom až po h7-h8 so záverečnou premenou pešiaka na jazdca a modelový pat. Špeciálny je 72. ťah, ktorým sa pešiak dostáva na prvý rad, čo je OK podľa pravidiel PWC, ale ak prvému ťahu (Ka7) pridelíme rok 1918 a potom roky postupne pridávame, 72. ťah sa uskutočnil r. 1989! Teda až v česko-slovenskom zamatovorevolučnom roku sa pešiakovi podarilo prekonať zábrany socialistického realizmu a prekročiť prísne stráženú hranicu. (To je bonus, ktorý rozhodca venuje autorovi bez nároku na časť ceny…)

 

1. čestné uznanie| oddelenie C
Juraj Lörinc
1. čestné uznanie
Československo 100 "C"
Riešenie nie je animované!
:
:
:
:
:

t
f
:
:
:
p
:

:
P
:
:
:
r

:
:
:
:
:

:
p
:
:
:

:
:
:
:
p
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:
R
:
:

Riešenie:

Všetky riešenia vyzerajú tak, že čierny kráľ prejde sériou ťahov z f1 na f10 a nasleduje 9...S×c8=. Jedno napríklad vyzerá takto (čierny môže, ale nemusí zobrať niektorého z bielych pešiakov d6 alebo h5):

1.Ke2 2.Kd3 3.Kc4 4.Kd5 5.K×d6 6.Kc7 7.Kd8 8.Ke9 9.Kf10 S×c8=

Otázkou teda ja, koľko ciest čierneho kráľa na e8 existuje. To sa dá zistiť rekurzívnym výpočtom, podľa nasledujúceho postupu (s výnimkami popísanými nižšie):
[C11]
SER-H=9 (6+2)
Koľko je riešení?
C-

1. Na každé z polí e2, f2 a g2 sa čierny kráľ vie v najkratšom možnom čase (1 ťah) dostať práve jedným spôsobom.
2. Na pole P na n.-tom rade (n>2) sa čierny kráľ vie dostať v najkratšom možnom čase (n-1 ťahov) takým počtom spôsobov, ktorý je súčtom počtu spôsobov na tri susedné polia poľa P na (n-1).-tom rade (susedné pole pod a dve dotýkajúce sa rohom).
Teda napríklad na pole e6 je možné na 5 ťahov dôjsť takým počtom spôsobov, ako je možné dôjsť na pole d5 na 4 ťahy + na pole e5 na 4 ťahy + na pole f5 na 4 ťahy. Teda 10+16+19 = 45.

Výnimky z tohto postupu sú dvoch druhov.

Najskôr, na prázdnej šachovnici všetky najkratšie cesty z f1 na f10 vedú vnútri šesťuholníka f1-b5-b6-f10-j6-j5-f1. Ale biely kráľ na j8 pôsobí na i7, takže cesty vedúce cez toto pole vylučuje. V dôsledku toho na h8 je potrebné pri rekurzii spočítať len cesty vedúce cez g7 a h7.

Ďalej, pešiaci d6 a h5 ovplyvňujú počty správnych ciest vedúcich cez polia c7, e7, g6 a i6. Aby na tieto štyri polia čierny kráľ mohol vstúpiť, musí predtým prejsť cez pole, kde stál príslušný pešiak, t.j. zobrať ho. Tým sa počet možných ciest cez uvedené štyri polia znižuje na presne rovnaký počet, ako je počet ciest na pole, kde stojí braný pešiak.

Nasledujúci diagram sumarizuje počet najkratších ciest na jednotlivé polia, ktoré sú súčasťou nejakého riešenia (je zaujímavé, že obmedzenia spôsobené bielymi pešiakmi a bielym kráľom vylučujú akékoľvek riešenie cez b6, j5 a j6:

Ako vidno, celkovo má sériová úloha presne
1918 riešení, a to na šachovnici so 100 poliami.

Nech dlho žije spomienka na storočné Československo zrodené v roku 1918!


Komentár rozhodcu:
Skladba z celkom iného súdka, ktorá patrí do oblasti šachovej matematiky, či matematického šachu. Sympatické je už použitie šachovnice obsahujúcej „jubilejný“ počet polí. Potom išlo o to, spočítať všetky riešenia a čiernemu kráľovi dať do cesty také prekážky, aby tento počet bol práve 1918. Dúfam a verím, že sa to autorovi podarilo, i keď sa priznám, že pri súčasných mojich časových možnostiach som nebol v stave jeho postup skontrolovať. Nebolo by od veci dať to urobiť profesionálnym matematikom, na to však už asi nie je čas. Neostáva preto nič iné ako popriať autorovi, aby ho niekto v budúcnosti nesklamal. Nápad to bol naozaj originálny, čo sa (nielen dnes) veľmi cení. (Iste ste si všimli, že pat je opäť modelový, i keď nie ideálny.)

 

2. čestné uznanie| oddelenie C
Adrian Storisteanu
2. čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white black Kf6 White Ge6 White Gd5 White Ge4 White Gf4
1.Kf6-e5 2.Ke5*e4-c6[+wGe5] 3.Kc6*d5-f7[+wGc6] 4.Kf7*e6-e4[+wGf7] 5.Ke4*f4-d6[+wGe4] 6.Kd6-d5 7.Kd5*e4-e6[+wGd5] 8.Ke6*d5-b7[+wGe6] 9.Kb7*c6-f6[+wGb7] 10.Kf6-g6 11.Kg6-h7 12.Kh7-h8 Gb7-g7# 1.Kf6-e5 {*Try: }2.Ke5*e4-g4[+wGe5] {? also solves uniquely, but it takes two moves too long} 3.Kg4*f4-d6[+wGg4] 4.Kd6*d5-f5[+wGd6] 5.Kf5*e5-e7[+wGf5] 6.Ke7*d6-f6[+wGe7] 7.Kf6*e6-e8[+wGf6] 8.Ke8-f8 9.Kf8*e7-g5[+wGf8] 10.Kg5*f5-f7[+wGg5] 11.Kf7-g7 12.Kg7*f8-f5[+wGg7] 13.Kf5*g4-g6[+wGf5] 14.Kg6*f6-h8[+wGg6] Gg5-e5# 1.Kf6*e6-e3[+wGf6] 2.Ke3-f2 3.Kf2-g3 4.Kg3*f4-d4[+wGg3] 5.Kd4-e5 6.Ke5*d5-f3[+wGe5] 7.Kf3-f4 8.Kf4*e5-g7[+wGf4] 9.Kg7*f6-f3[+wGg7]10.Kf3-f2 11.Kf2-g1 12.Kg1-h1 Gg7-g2#
[C12]
SER-H#12 (4+1)
PWC
Take&MakeChess
2 solutions
C+

Grasshopper (G): e6,d5,e4,f4
Solution 1 Try Solution 2
7k/5(Q2)(Q2)1/4(Q2)3/4(Q2)3/8/8/8/8
7k/6(Q2)1/6(Q2)1/4(Q2)(Q2)2/8/8/8/8
8/8/8/8/4(Q2)(Q2)2/6(Q2)1/6(Q2)1/7k

Chameleon echoes. Fairy mates – e.g. in solution 1.’s checkmate position, wGg7 is untouchable: 13.Kh8xg7-d4/e7[+wGh8]?? self-check.

Komentár rozhodcu:
Z dvoch dosť podobných skladieb na „tému C“ (čo je v angličtine prvé písmeno názvu Czechoslovakia a zároveň rímska stovka) som vybral tú, ktorá má okrem dvoch 12-ťahových riešení aj pozoruhodnú zvodnosť. Použité sú dve exopodmienky (PWC, Take&Make) a štyria cvrčkovia. Dve riešenia vedú k echovým matom (modelovým, čo si treba poctivo spočítať, a zároveň ideálnym vďaka tomu, že autor nevpustil na šachovnicu bieleho kráľa…) na severovýchode a juhovýchode šachovnice, pričom zvodnosť obsahuje ďalší echový mat (zrkadlový), ale až v 14. ťahu.

 

3. čestné uznanie| oddelenie C
Karol Mlynka
3. čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Pb7 Pg7 Ka6 Pb6 Pc6 Pf6 Ph6 Pe5 black Pd7 Pe6 Pb5 Pc5 Pf5 Kh5 Pb4 Pd4 Pg4
a) 1.Kh5-g6 2.Kg6-f7 3.Kf7-e8 g7-g8=Q # b) bKh5<-->wKa6 1.Ka6*b6 2.Kb6-c7 3.Kc7-d8 b7-b8=Q # c) bKh5<-->bPd4 1.Kd4-d5 2.Kd5*c6 3.d7-d5 b7-b8=S #
[C16]
SER-H#3 (8+9)
b) Kh5↔Ka6
c) Kh5↔Pd4
C+

Kindergarten problem with promotions in mates.
"The 100th anniversary symbol in figure 100 on the diagram."
Komentár rozhodcu:
V turnaji konkurovalo niekoľko ornamentálnych skladieb, kde rozmiestnenie kameňov vytváralo alebo aspoň pripomínalo číslicu 100 a/alebo písmená ČSR. Bohužiaľ, autorom sa pri tejto práci zväčša nedarilo, čo sa týka „vypĺňania priestoru“ figúrkami, geometrického tvaru samotných znakov, či (a to najmä) šachového obsahu. Niektorí si „pomohli“ použitím rozličných výziev alebo extravagantných exopodmienok, čo (aspoň na mňa) nepôsobilo priaznivo, ani esteticky. Z tohto súboru som vybral preto iba jednu chutnú maličkosť, sériovoťahové trojčatá, kde sú použití iba pešiaci a ich premeny v matujúcich ťahoch.

 

Osobitná cena| oddelenie C

Venované 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky.

Vo všetkých šachových úlohách sú použité exopodmienky: Alfabetický šach + Republikánsky šach.

Šachový problém do súťaže 100. výročie vzniku ČSR patrí medzi symbolické problémy a je tvorený komplexom 6 šachovníc uložených v dvoch stĺpcoch a troch vrstvách. V prvej vrstve sú dve šachovnice vedľa seba predstavujúce názov spoločného štátu – Československo – z Česka a Slovenska. Na ľavej šachovnici figúry tvoria iniciálky mena prvého prezidenta ČSR Tomáša Garrigue Masaryka, na pravej šachovnici pomocou figúr sú vytvorené iniciálky mena Milana Rastislava Štefánika, jednej z kľúčových osôb pri tvorbe československého štátu.

V prvej vrstve sú písmená tvorené ortodoxnými figúrami, ktoré sú viditeľné v bielom svetle. Nasvietením modrého svetla na prvú vrstvu – dve šachovnice vedľa seba s ortodoxnými figúrami – táto už nebude viditeľná, ale objavia sa dve šachovnice s exofigúrami na tých istých miestach ako boli postavené ortodoxné figúry. Písmená sú pritom vytvorené predovšetkým z exofigúr, ktorých názov v angličtine začína sa na príslušné meno (Tomáš – triton, Garrigue – grasshopper, Masaryk – moose, Milan – mao, Rastislav – rook eagle, rook sparrow, Štefánik – sparrow, skylla).
Nasvietením červeného svetla zmizne aj druhá vrstva a objaví sa tretia vrstva s exofigúrami. Na ľavej šachovnici moose – Masaryk, na pravej šachovnici eagle – tatranský orol Štefánik. Takýmto spôsobom vznikajú dvojníky, líšiace sa rôznymi figúrami na tých istých poliach.

Tri farby predstavujú farby štátnej vlajky ČSR od roku 1920. (Inšpiráciu predstavy pozorovania rovnakého miesta a videnie rôzneho obrazu mám napr. z použitia viditeľného svetla, ultrafialového žiarenia, infračerveného žiarenia, RTG žiarenia a pod.). Použitie bieleho, modrého a červeného svetla je len obrazné, aby som použil farby štátnej vlajky.

Tri vrstvy pod sebou predstavujú Čechy, Moravu a Sliezsko a Slovensko. Moja vizuálna predstava je takáto: http://www.jaroslav-stun.eu/ChessProblems/Detail.aspx?ProblemID=556.

Pretože si pripomíname vznik republiky, použil som exopodmienku republikánsky šach a pretože na šachovnici vytvárajú figúry písmena, ďalšou exopodmienkou je alfabetický šach.

Každé písmeno je jeden šachový problém, ktorý riešime na šachovnici 8×8. Spolu je teda 18 problémov, čo je tiež symbolické číslo (1918, 2018).

Všetky problémy sú C+ POPEY 4.79.

Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - A1
Osobitná cena
0
0
0%
white Sf8 Rh8 Bh6 Ph5 Rb4 Bb3 Pc3 Bb2 Pd2 Pe2 black Sf7 Pg7 Ph7 Pd6 Pe6 Pf6 Sc5 Sf5 Pa4 Pc4 Be3 Bf3 Bb1
1...a4-a3 2.Bb2-e5 a3-a2 3.Bb3*c4 a2-a1=Q 4.Sb4-d3 Qa1-a7 5.Bc4-d5 Qa7-g1 6.Sd3-f2[+bKh1]+ Qg1*f2[+wKe4] # 1.d2*e3 Sc5-e4 2.e2*f3 d6-d5 3.f3-f4 d5-d4 4.c3*d4 c4-c3 5.d4-d5 c3-c2 6.d5-d6 c2-c1=Q 7.d6-d7 Qc1-c6 8.d7-d8=Q[+bKe5] + Ke5-d5[+wKd7] # 1...Sf5-e7 2.Sf8*h7 Se7-g8 3.Bh6-g5 f6*g5 4.h5-h6 Sf7-e5 5.h6*g7 Se5-g6 6.Sh7-f6[+bKh5]+ Sg8*f6[+wKh7] #
[C17]
HS5.5 (10+13)
T: HS#5,5
G: HS#8
M: HS#5,5

AlphabeticChess
RepublicanChess


Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - A2
Osobitná cena
0
0
0%
white Ba7 Sa6 Pa5 Sa4 Se4 Sh4 Pg3 Pf2 Bh2 black Sc7 Pb6 Pc6 Bd6 Pe6 Pc5 Qd5 Pf5 Pg5 Bc4 Sd4 Pf4 Sd3 Rf3 Sg1
1.Sa4*c5 b6*c5 2.Sa6-b8 Bc4-a6 3.Ba7*c5 Ba6-b7 4.a5-a6 Bb7-c8 5.a6-a7 Sc7-b5 6.a7-a8=Q[+bKa6] + Ka6-a5[+wKa7] # 1.Sd3*c5 2.Sc5-d7 3.Sd4*c6 4.Sc6-e7 5.Qd5-a8 6.Qa8-f8 7.Bd6*c7 8.Bc7-d8 Se4-d6[+bKe8] # 1.f2*f3 f4*g3 2.f3-f4 Bg1-f3 3.f4*f5 Sf3*h4 4.f5-f6 g3-g2 5.f6-f7 g2-g1=Q 6.f7-f8=Q Qg1-g2 7.Qf8-b8[+bKa8] + Ka8*b8[+wKg3] #
[C18]
HS6 (9+15)
M: HS#6
R: SH#8
S: HS#7

AlphabeticChess
RepublicanChess


Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - B1
Osobitná cena
0
0
0%
white black White Mf8 Neutral Mh8 White Mf7 Neutral Mg7 White Mh7 Black Gd6 Neutral Ge6 White Mf6 White Mh6 Black Gc5 Black Gf5 White Mh5 Black TRa4 White TRb4 White Gc4 White TRb3 Black Gc3 Black Ge3 Black Gf3 Black TRb2 Black Gd2 Black Ge2 Black TRb1
1...TRa4-a7 2.TRb3*e3 TRa7*f7 3.TRb4-b8 TRb1-d1 4.TRb8-g8 TRb2-b6 5.TRe3-e5[+bKf8] + Kf8*g8[+wKe6] # 1.Gc3-e1 2.Gc5-g5 3.Gd2-d7 4.Gd6*f6 5.Ge2-b5 6.Gb5-e8 7.Ge1-e4 8.Ge3-e5 9.Ge4*b4 10.Gb4-d4 11.Gd4-d8 12.Gd8-d6 13.Gd6-f4 14.Ge5-g3 15.nGe6-c8 16.nGc8*f8 17.Gd7-g4 18.Ge8-g8 19.Gf3-h3 20.Gf4-b4 21.Gb4-d4 22.Gd4*g7 23.Gf5*f7 24.Gf6-h4 25.Gf7*h7 Gc4*h4[+bKh8]+ 26.Gg8-g6[+wKh6] # 1...Gf5*f7 2.Mf6-e8 Gf7*h7 3.Me8*g7 Gh7-f7 4.Mf8*e6 Gf7-h7 5.Mh6-d7 Gh7-h4 6.Md7-e5 Gh4-h6 7.Me5-h7 Gh6-f8 8.Mg7-e8 Gf8-d8 9.Me8-d5 Gd8-d4 10.Md5*e3 Gd4-f2 11.Me3-d7 nMh8-g6 12.Md7-e5 nMg6-d5 13.nMd5-e7 nMe7-f5 14.Me5-g6 Gf2-f6 15.Me6-g5[+bKh8] + Kh8-g8[+wKh6]#
[C19]
HS4.5 (9+11+3)
T: HS#4,5
G: Ser-HS#26
M: HS#14,5

AlphabeticChess
RepublicanChess

Moose (M): f8,h8,f7,g7,h7,f6,h6,h5
Grasshopper (G): d6,e6,c5,f5,c4,c3,e3,f3,d2,e2
Triton (TR): a4,b4,b3,b2,b1

Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - B2
Osobitná cena
0
0
0%
white black Black MAa7 White MAc7 Black MAa6 Black MAb6 Black MAc6 White RWd6 White RWe6 Black MAa5 White MAc5 Black REd5 Black REf5 White SKg5 Neutral MAa4 White MAc4 Black RWd4 Black RWe4 Neutral SWf4 White SWh4 Neutral REd3 White RWf3 Neutral SKg3 Neutral SWf2 White SWh2 Black SWg1
1.nMAa4*c5 2.MAa5-b3 3.MAa6-b4 4.MAa7-c8 5.MAb3-d2 6.MAb4-c2 7.MAb6-a4 8.MAa4*c5 9.MAc2*d4 10.MAc5*e4 11.MAc6-e5 12.MAc8-a7 13.MAa7-b5 14.MAb5*d6 15.MAd2-b3 16.MAb3-c5 MAc4-a5[+bKd5] # 1.nREd3*f2 2.RWd4-d3 3.RWd3-e2 4.REd5-f6 5.RWe2-d3 6.RWd3-e5 7.RWe4*f4 8.RWe5*e6 9.RWe6-e5 10.RWe5-e4 11.RWe4-e3 12.RWe3-e2 13.RWe2-e1 14.nREf2-e3 15.RWe1-f2 16.RWf2-g2 17.nREe3-f2 18.nREf2*g1 19.RWf4-e4 20.REf5-g6 21.REf6*g3 22.nREg1-f2 23.nREf2-e3 24.nREe3-d4 25.nREd4-e6 26.RWe4-f5 27.nREe6-d5 28.nREd5-f6 29.RWf5*g5 30.nREf6-d5 31.nREd5-g4 32.RWg2-f2 33.RWf2-e2 34.REg3-f2 35.RWe2-e3 36.RWe3-e4 37.RWe4-f5 38.REf2-g3 39.RWf5-e4 RWd6-f5[+bKf4]# 1...nSWf2-g2 2.nSWf4*f5 nSWf5-f6 3.nSWf6-g6 SWg1-f1 4.nSWg2*g3 nSWg3*h4 5.SKg5*e4 nSWg6-e5 6.SKe4-g5 nSWe5-f6 7.nSWf6-g6 nSWg6-h6 8.SKg5*e6 nSWh4-g3 9.SKe6-f4 SWf1-e3 10.SKf4-e6 SWe3-f4 11.SKe6-g5[+bKg4]+ Kg4*g5[+wKh3]#
[C20]
SER-H16 (9+10+5)
M: SH#16
R: SH#39
S: HS#10,5

AlphabeticChess
RepublicanChess

Mao (MA): a7,c7,a6,b6,c6,a5,c5,a4,c4
Rook sparrow (RW): d6,e6,d4,e4,f3
Rook eagle (RE): d5,f5,d3
Skylla (SK): g5,g3
Sparrow (SW): f4,h4,f2,h2,g1

Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - C1
Osobitná cena
0
0
0%
white black White Mf8 Neutral Mh8 Neutral Mf7 Neutral Mg7 Black Mh7 Black Md6 Black Me6 Black Mf6 Black Mh6 Black Mc5 Neutral Mf5 Black Mh5 Black Ma4 White Mb4 Neutral Mc4 Black Mb3 Black Mc3 White Me3 Black Mf3 Neutral Mb2 Black Md2 Neutral Me2 Black Mb1
{ T} a) 1...Ma4*c5 2.nMb2-a4 nMa4*c3 3.Mb4-c2 Mb1-a4 4.Mc2-d4 Ma4-b2 5.nMc3-a4 nMa4-d5 6.nMc4-e5 Mb2-a4 7.Md4-b5[+bKa3] + Ka3-a2[+wKb4] # b) bMb3<-->wMb4 1...Ma4*c3 2.nMb2-d3 Mb1*e3 3.Mb3-d4 Mb4-c2 4.nMc4*d2 Mc2-e1 5.nMd2-e4 Mc3-f1 6.nMd3-e5 Me1-g2 7.Md4*e2[+bKg1]+ Kg1-h1[+wKf2] # { G} 1.Mc3-f2 2.nMc4-e1 3.Mc5-d7 4.Md2-e4 5.Md6-e8 6.Md7-e5 nMe1*f3[+bKf1]+ 7.Kf1*e2[+wKf4] # 1.Mc3-f4 2.nMc4-g5 3.Mc5-g6 4.Md2-f1 5.Md6-g4 6.nMe2-g1 Me3*f7[+bKh6]+ 7.Kh6*h5[+wKg3] # { M} 1.nMf5-e7 nMe7-g8 2.nMf7-e5 nMe5-g6 3.Mf8-e5 Mf6-e4 4.Me5-d3 Me4*c3 5.Md3*b4 Mc3*a4 6.nMg6-f8 Ma4*c5 7.Mb4-c6 Mc5-d7 8.Mc6-e7 Md7-f6 9.Me7-f5[+bKg6] + Kg6-g5[+wKf7] #
[C21]
HS6.5 (3+13+7)
T: HS#6,5
b) Mb3↔b4
G: Ser-HS#7 1.2.1.2.1.1..
M: HS#9

AlphabeticChess
RepublicanChess

Moose (M): f8,h8,f7,g7,h7,d6,e6,f6,h6,c5,f5,h5,a4,b4,c4,b3,c3,e3,f3,b2,d2,e2,b1

Jaroslav Štúň
Československo 100 "C" - C2
Osobitná cena
0
0
0%
white black Black EAa7 Black EAc7 Black EAa6 White EAb6 Black EAc6 Black EAd6 Black EAe6 White EAa5 Black EAc5 Black EAd5 Black EAf5 Black EAg5 Black EAa4 Black EAc4 White EAd4 White EAe4 Black EAf4 White EAh4 Black EAd3 Black EAf3 Black EAg3 Black EAf2 White EAh2 Black EAg1
a) 1.EAa4-b7 2.EAa6-a8 3.EAa7-b8 4.EAa8-c8 5.EAb7-d7 6.EAb8-d8 7.EAc4*d5 8.EAc5*d4 9.EAc6*e6 10.EAc7-b8 11.EAb8-c6 EAa5-c5[+bKd6]+ 12.Kd6-e7[+wKc7]# b) bEAa4<-->wEAa5 1.EAa5-b4 2.EAa6*d5 3.EAa7-c8 4.EAb4*d4 5.EAc4*e4 6.EAc5-e5 7.EAc6*e6 8.EAc7-d8 9.EAc8-f7 10.EAd4-c7 11.EAc7-f8 12.EAd5-d7 EAa4*e6[+wKe8]# 1.EAd3*f2 2.EAd5-f6 3.EAd6-e7 4.EAe6*f4 5.EAe7-g7 6.EAf2*g3 7.EAf3-g4 8.EAf4*h4 9.EAf5-g6 10.EAf6-h6 11.EAg3-f4 12.EAf4-e5 EAd4-d6[+bKh5]+ 13.EAg7*g5[+wKf5] # 1.EAf2*e4 2.EAe4*f5 3.EAf4-f6 4.EAf5-g6 5.EAf6-g7 6.EAg1*f3 7.EAf3-g2 8.EAg2-h1 9.EAg3-f5 10.EAf5-f7 11.EAf7-h7 EAh2-g4[+bKh6] #
[C22]
SER-HS12 (6+18)
M: a) Ser-HS#12
R: Ser-HS#13
S: SH#11
b) EAa4↔a5 SER-H12

AlphabeticChess
RepublicanChess

Eagle (EA): a7,c7,a6,b6,c6,d6,e6,a5,c5,d5,f5,g5,a4,c4,d4,e4,f4,h4,d3,f3,g3,f2,h2,g1

Výsledné postavenia s komentárom:
A1

8/8/8/3BB3/4K3/8/5q2/1b5k
3Q4/3K4/2q1p3/3k1s2/4sP2/4P3/8/8
7R/6PK/5sP1/6pk/8/8/8/8
T
G
M

A2

QSb5/K7/2p5/ksB5/8/8/8/8
3bkq2/3ss3/3Sp3/5p2/8/5r2/8/8
1k6/8/8/6p1/7s/6K1/6qB/8
M
R
S

A1:
T – modelový mat, blokovanie polí bielymi strelcami, čK v rohu, mat čiernym strelcon z poľa b1, ktorý sa v priebehu riešenia nepohol
G – diagonálne usporiadanie dvojíc figúr
M – umožnenie ťahu bieleho strelca a bieleho pešiaka z h-stĺpca ťahom 2.Jf8*h7 a v 6.ťahu aj bieleho jazdca zablokovaním bieleho pešiaka čJg8, obeť bieleho strelca a bieleho jazdca

A2:
M – tempový ťah čiernym strelcom 3…Sa6-b7, prekvapujúci mat čiernym jazdcom, zaujímavé konečné postavienie figúr
R – štyri čierne figúry vykonajú dva ťahy po sebe, jediná biela figúra a modelový mat, čierny kráľ dostáva mat na svojom základnom poli e8
S – excelsior, čierny kráľ v rohu, obeť bielej dámy v poslednom ťahu

B1

6k1/5(r1)2/1(r1)2K3/4(R1)3/2(Q2)5/8/8/3(r1)4
5(!q2)1k/6(q2)(q2)/6(q2)K/6(q2)1/6(q2)(Q2)/6(q2)(q2)/8/8
6k1/7(Q1)/5(q2)(Q1)K/5(!q1)(Q1)(Q1)/8/8/8/8
T
G
M

B2

8/2(N3)5/3(n3)4/(N3)1(n3)k(n3)3/3(n3)(n3)3/8/8/8
8/8/6(r2)1/5(R1)(r1)1/4(r1)k(!r2)1/5(R1)(r2)1/8/8
8/8/7(!n2)/6k1/5(n2)2/6(!n2)K/7(N2)/8
M
R
S

B1:
T – súhra bielych a čiernych tritonov pri tvorbe matujúcej siete
G – presun cvrčkov na pravú stranu šachovnice, čierny kráľ v rohu, neutrálny cvrček po účasti na dvojšachu čiernemu kráľovi je nakoniec jedinou matujúcou figúrou pre bieleho kráľa pre nemožnosť odskoku
M – znehybnenie čierneho cvrčka na f2, aby sa mohol zapojiť do hry neutrálny moose z poľa h8, čierny kráľ v rohu

B2:
M – ideálny mat, čierny kráľ vo vlastnej klietke
R – 39 ťahov čierneho. M.R.Štefánik tragicky zahynul, keď mal takmer 39 rokov, kombinácia vežových preskakujúcich figúr využíva špecifiká skokov a umožní zaujímavé presuny figúr
S – neutrálny sparrow g3 dáva mat bielemu Kh3, nepomôže jeho opustenie g3, pretože matuje čierny sparrow z poľa f4, po nSWg3*f4 je mat neutrálnym sparrowom z f4.

C1

8/8/8/1(Q1)(q1)(!q1)(!q1)3/(q1)K6/1(q1)6/k7/8
8/8/8/4(!q1)3/4(!q1)3/4(q1)3/4(Q1)K(q1)1/5(q1)1k
T a) diagram
T b) Mb3↔b4
4(q1)3/8/4(q1)3/4(q1)(!q1)2/4(q1)K2/4(Q1)(!q1)2/4k(q1)2/8
8/5(Q1)2/4(q1)1(q1)1/5(!q1)(!q1)k/5(q1)(q1)1/5(q1)K1/8/5(q1)(!q1)1
G1
G2
5(!q1)(!q1)(!q1)/5K(!q1)(q1)/5(q1)1(q1)/5(Q1)k(q1)/8/8/8/8
M

C2

2(n1)(n1)4/2K(n1)k3/1(N1)(n1)1(n1)3/2(N1)(n1)4/3(n1)4/8/8/8
3(n1)k(n1)2/3(n1)1(n1)2/1(N1)2(N1)3/4(n1)3/4(n1)3/8/8/8
M a) SER-HS#12
M b) EAa4↔a5 SER-H12
8/8/3(N1)2(n1)(n1)/4(n1)K(n1)k/4(N1)1(n1)(n1)/8/8/8
8/6(n1)(n1)/6(n1)k/6(n1)1/6(N1)(N1)/8/8/7(n1)
G1
G2

C1:
T – malou zmenou počiatočnej pozície vzniknú dva vzdialené echové obrazce, v a) frekventované pole a4, v b) čierny kráľ v rohu
G – v 1. riešení vertikálne istenie matu Me8->Me6->Me5->Kf4, v 2. riešení diagonálne istenie matu Me6->nMf5->Mf4->Kg3
M – Po naháňačke bieleho a čierneho Moose, biely zaujme miesto nM na poli f5, čierny Mf6 sa vráti na pôvodné pole a miesto bieleho je na f8 neutrálny Moose.

Komentár rozhodcu:
Som si istý, že skladba tohto typu nemá v histórii kompozičného šachu obdobu. Je to monštrum (ale nie v znevažujúcom zmysle slova), ktorého šachový obsah si treba podrobne preštudovať a pripojené vysvetľujúce a historické texty prečítať, aby čitateľ pochopil, čo sa v slovách a diagramoch skrýva. Myslím, že v tomto prípade rozhodca nemusí vypracovať nijaký posudok, lebo to za neho urobil vlastne už autor. Páči sa mi, že ako jedna z exopodmienok bol použitý práve republikánsky šach, že v úlohe protagonistov vystupuje jeden Čech a jeden Slovák (alebo naopak) a v špeciálnej superoriginálnej funkcii sa autor rozhodol pre biele, modré a červené svetlo. Trochu angličtiny pri tých orloch, vrabcoch, losoch atď. iste nezaškodí, však aj republika vznikala na pôde, kde sa hovorilo práve tou rečou. A myslím, že keby MRŠ a TGM ešte žili, takémuto vzdaniu úcty by sa potešili. – Želám dobrú zábavu!

 

Osobitné uznanie| oddelenie C

Luděk Sedlák
Česko
Československo 100 „C“

Dne 28.10.1918 byly položeny základní kameny československé státnosti, symbolický mat dostala toho dne rakousko-uherská monarchie. Tyto základní stavební kameny představují bílé kameny v základním postavení, hroutící se Rakousko-uherskou monarchii symbolizuje černý monarcha, který dostane mat přesně v tom počtu tahů, který je zaznamenán v datu 28.10.1918.

Připomenutím slavné historické události se proto stávají 4 úlohy, tvořící jeden celek: A/ mat 28. tahem, B/ mat 10. tahem, C/ mat 19. tahem a D/ mat 18. tahem, přičemž ve všech čtyřech úlohách stojí bílé figury ve svém základním postavení. V úlohách je symbolicky znázorněna i ta skutečnost, že před 100 lety málokdo věřil, že se tato věc může podařit – materiální i vojenské prostředky bojovníků za svobodu jsou velmi skromné, situace na bojišti v každé z oněch 4 pozic je taková, že se zdá velmi obtížné, ne-li nemožné, nejen dát mat v požadovaném počtu tahů, ale dokonce pozici vyhrát.

A
8/8/8/8/8/7p/6kb/RS2K3
#28
(3+3)
1.Va2+! (Jediný tah vedoucí nejen k matu 28. tahem, ale dokonce jediný vyhrávající tah!) 1…Kg1! 2.Jd2 Sg3+! 3.Kd1 Sf4! 4.Jf3+! (Opět jediný vyhrávající tah. Další cesta k matu v požadovaném počtu tahů není vůbec jednoduchá, počítač ale spolehlivě potvrdí, že hlavní varianta je jednoznačná a bez duálů. Tahy černého, které nejvíce prodlužují matové vedení, jsou zde i v dalším průběhu označené vykřičníkem. Vykřičník za tahy bílého značí, že jde o jediný tah vedoucí k výhře.) 4…Kf1! 5.Ve2 Sg3! 6.Kd2 Sf2! 7.Kd3 Kg2! 8.Ke4! Kg3! 9.Vb2 (Přesný tah. Tahy 9.Vc2? Sa7! nebo 9.Jh2? Sg1! vedou k matu až v 29. tahu, po 9.Va2? Sb6! vyjde mat v 30. tahu.) 9…Sc5 (po 9…Sa7 jde 10.Vb5 nebo 10.Jh2) 10.Jh2 Sg1! 11.Jf1+! Kg4! 12.Vb8 (Opět nezbytná přesnost. Např. 12.Vb7? h2! 13.Vh7+ Kg5! 14.Jxh2 Kg6! a mat vyjde až 30. tahem.) 12…h2! 13.Vh8 Kg5

(Po 13…Sc5 jde 14.Jxh2 i 14.Vxh2, rovněž 13…h1D 14.Vxh1 Sc5! vede k duálům 15.Je3/15.Vh6.) 14.Jxh2 Sc5 (14…Kf6 15.Jg4+ vede v dalším průběhu k duálům.) 15.Ke5 Kg6! 16.Jf3 Kg7 17.Vb8 (Znovu přesný tah. V dalším průběhu uvádíme jen ty tahy černého, po nichž je cesta k matu jednoznačná.) 17…Sf2 18.Ke6 Se3 19.Vb5 (Jedině sem!) 19…Sf2 20.Vf5 Sb6 21.Je5 Sd4 (Aby po 22.Vf6 vzal Sxe5! a mat by pak vyšel až v 29. tahu.) 22.Vg5+ Kh6! 23.Kf6 Sc3 24.Vf5 Sd4 (Ke stejnému matu vede 24…Sb2 25.Kf7 Sc1! 26.Jg4+.) 25.Kf7 Se3! 26.Jg4+ Kh7 27.Vh5+ Jh6 28.Vxh6 mat.
V úloze A je skryta i skutečnost, že teprve 29.10. pominulo reálné nebezpečí zvratu, neboť hrozilo, že rakouský generál Kestřanek vyhlásí v Praze stanné právo. Když se však mezi vojáky nenašel nikdo, kdo by byl pro rozpadající se monarchii ještě ochoten nasadit život, rozhodl se rezignovat a československá věc definitivně zvítězila. Kdyby stál v počáteční pozici černý král na g1, výzva úlohy by zněla „mat 29. tahem“ s řešením 1.Va3! Kg2! 2.Va2+! atd. s přechodem do hlavní varianty úlohy A.


B
8/8/8/7s/8/8/7p/R1B1K1k1
#10
(3+3)
Druhá úloha ukazuje, že Rakousko-Uhersko by nezachránily ani případné vojenské posily. 1.Va2! (Stejný úvodník jako v úloze A. I zde jde nejen o jediný tah vedoucí k matu v požadovaném počtu tahů, ale zároveň o jediný vyhrávající tah. Nejde teď samozřejmě 1…h1D? pro okamžitý mat, ale ani dragounské posily černému nepomohou.) 1…h1J! 2.Se3+ Jf2 3.Va3! (Československá diplomacie postupuje promyšleně a nespokojí se s první nabídkou rakousko-uherské rezignace. Obě braní 3.Vxf2? Jg3! i 3.Sxf2+? Kh2! by matové vedení prodloužily o jeden tah.) 3…Kg2 (Vtip minulého tahu je v tom, že po 3…Kh2 by bílý vzal jezdce králem 4.Kxf2! a mat pak vynutí právě v 10. tahu, byť s duály.) 4.Sxf2 (Až teď, když král je na g2!) 4…Jf6 5.Vg3+ Kh2 6.Kf1 Je4 7.Vd3 (Jinak by dal černý šach na d2 a mat by oddálil o několik tahů.) 7…Jg5 (nebo 7…Jd2 8.Vxd2 Kh3 9.Vd4 Kh2 10.Vh4 mat) 8.Vd5 Jf3 (nebo 8…Kh3 9.Vxg5 Kh2 10.Vh5 mat) 9.Vh5+ Jh4 10.Vxh4 mat (modelový).

C
5s1s/8/8/8/8/8/8/k1B1KB2
#19
(3+3)
Postavení v třetí úloze je materiálně vyrovnané, letmý pohled na šachovnici však naznačuje, že šance Rakousko-Uherska (černé armády) na udržení statutu quo nejsou valné. Postupně přijde o svou jízdu a nezabrání matu 19. tahem: 1.Sc4 Jhg6! 2.Kd2! (jinak remíza!) 2… Je5! 3.Sd5! Kb1! 4.Se4+! (2. až 4. tah bílého byly jediné, které nevypouští výhru!) 4…Ka1! 5.Kc2 Jc4! 6.Sd5 a první jezdec je ztracen: 6…Je6! 7.Sxc4 (7.Sxe6? prodlouží řešení o jeden tah.) 7…Jd4+! 8.Kc3 Kb1(!) (K matu v 19 tazích vedou i tahy Jc6, Jc2 a Jf3 – v těchto případech však cesta k matu není jednoznačná.) 9.Se3 Jc6! a dále velice přesné manévry střelci: 10.Se2 Ka2 (nebo 10…Ja5 11.Sb6 Jc6! 12.Kb3 Jb4! 13.Se3 Ka1! a dále duál 14.Sf3/14.Sc1) 11.Sc5 Kb1! 12.Sd3+ a nyní dvě rovnocenné možnosti:

12…Ka1 13.Kc2 Je5 (13…Ja5 14.Sb5 Jc4 15.Sa4 s přechodem do téže varianty) 14.Sb5 Jc4 (zde je druhá možnost 14…Jf3, viz dále) 15.Sa4 Ja3! (Černý musí dát druhého jezdce, neboť po 15…Ja5 16.Sd4+ Ka2 17.Sb2 by dostal mat už v 18. tahu.) 16.Sxa3 Ka2 17.Sc1 Ka1 18.Sb2+ Ka2 19.Sb3 mat (modelový), nebo
14…Jf3 15.Sc4 Je1+! 16.Kc1 Jd3+! 17.Sxd3 Ka2 18.Sc4+ Ka1 19.Sd4 mat.
12…Ka2 13.Sb5 Kb1 (Jinou možností je 13…Ja7 – viz dále, zatímco ústupy 13…Ja5 14.Kc2 Ka1! 15.Sa4, 13…Jb4 nebo 13…Jd4 vedou k duálům) 14.Sxc6 Kc1! 15.Sf3 Kb1 16.Kb3 Kc1 17.Se3+ Kb1 18.Se4+ Ka1 19.Sd4 mat, nebo
13…Ja7 14.Sxa7 Kb1 15.Se3 Ka2! 16.Kc2 Ka3 17.Sc5+ Ka2 18.Sc4+ Ka1 19.Sd4x.


D
s7/8/8/8/6br/8/8/R3KB1k
#18
(3+4)
V poslední úloze má černý dokonce materiální převahu. I to charakterizuje rozpadající se Rakousko-Uhersko v roce 1918 – jako kolos stojící na hliněných nohách. O svou materiální převahu brzy přijde a nezabrání matu v 18. tahu, který je připomínkou letošního roku i roku vzniku Československé republiky. 1.Kf2 (Se smrtelnou hrozbou Sg2+, kterou černý zatím ještě zoufalou protiakcí odvrátí.) 1…Kh2! (1…Sd1 2.Vxd1 Kh2 po 3.Sg2 přechází do hlavní varianty.) 2.Sg2 Sd1! 3.Vxd1 Vf4+! 4.Sf3 Vxf3+! 5.Kxf3 (Tím černý zabránil nejhoršímu a přešel do koncovky V:J, která je obecně remízová. Rakousko-uherské šiky jsou však v troskách, černé figury nespolupracují a monarchie se rychle zhroutí. Přesto je třeba postupovat promyšleně a uvážlivě, cesta k vítězství v požadovaném počtu tahů je plná nástrah a v hlavní variantě zcela přesná.) 5…Jb6! (5…Jc7 6.Vd2+ je o tah kratší) 6.Vd2+ Kg1!

7.Vg2+ Kf1! 8.Vb2 Ke1! (Jde už jen o oddálení matu) 9.Vxb6 Kd2 10.Vb3 Kc2! 11.Ve3 Kd2 12.Kf2 a na závěr dvě varianty s jedním vertikálním a jedním horizontálním matem, přičemž maty se samotnou věží nemohou být jiné než modelové:
12…Kd1 13.Ve2 Kc1 14.Ke1 Kb1 15.Kd1 Ka1 16.Kc2 Ka2 17.Ve3 Ka1 18.Va3 mat.
12…Kc1 13.Ve2 Kd1 (Kb1) 14.Ke3 Kc1 15.Kd3 Kb1 16.Kc3 Ka1 17.Kb3 Kb1 18.Ve1 mat.


Komentár rozhodcu:
Menej diagramov a viac slov, hoci po formálnej stránke je tu istá podobnosť s č.40. Kto si celý text prečíta, osvojí si zaujímavú lekciu z histórie, ale za šachovým obsahom sa skrýva analýza daných postavení pomocou známeho počítačového programu na riešenie šesťkameňových koncoviek. Spočiatku som túto skladbu chcel vylúčiť, ale nakoniec som si povedal, že prečo pri súčasnom bežnom využívaní možnosti elektronických programov by som mal byť taký prísny práve pri pozíciách, ktoré do istej miery pripomínajú šachové štúdie. Však autorovi iste dalo dosť práce, kým našiel vhodné postavenia a podrobne okomentoval ich „riešenia“…

Poznámky na záver
Hoci poznám množstvo symbolických šachových skladieb, nie som si istý, či už niekedy bola vypísaná súťaž na toto „oddelenie“. V každom prípade rozhodovanie takejto súťaže bolo veľmi zaujímavou skúsenosťou. Snažil som sa o čo najväčšiu objektivitu, pričom som dodržiaval aj tieto zásady:

 1. Ak išlo o dve navzájom podobné skladby, informoval som sa u riaditeľa, či pochádzajú od toto istého autora. Ak odpoveď bola áno, tak som do výsledku vybral len tú lepšiu.
 2. Ortodoxné skladby a exoskladby som pri hodnotení pokladal za principiálne rovnocenné. Výnimkou bolo iba pár skladieb, kde autori použili rozličné exoprvky veľmi násilne, „len aby to už nejako vyšlo“.
 3. Je jasné, že používanie počítačov na kontrolu korektnosti je dnes už samozrejmé a nemôže byť dôvodom na kritiku, i keď na druhej strane sa niekedy stáva, že v rámci kontroly (alebo aj mimo nej) počítač „vymyslí“ samostatné nové riešenie. Čo už, je to aj o funkcii šťastia, ktoré napríklad zohralo vo viacerých prípadoch mimoriadne dôležitú úlohu aj pri futbalových zápasoch na majstrovstvách sveta.
 4. Nakoniec pár slov o originalite. Doteraz vytvorené a stále dopĺňané databázy skladieb umožňujú veľmi dobrú kontrolu pôvodnosti príspevkov do skladateľských súťaží, alebo už uverejnených skladieb. Ak rozhodca databázy nevlastní, má možnosť prizvať k spolupráci špecialistov v tejto oblasti. Pokladám preto za nešťastné, že v tejto súťaži rozhodcovia nemajú možnosť využiť takúto spoluprácu a vypracované rozhodnutie sa pokladá za definitívne bez toho, aby sa umožnili reklamácie do určitej lehoty.

Bratislava 15.8.2018

Bedrich Formánek
medzinárodný rozhodca kompozičného šachu


Špeciálne vyznamenania

Symbolické skladby bez jakéhokoliv omezení nebo podmínek, které libovolným způsobem připomenou výročí 100 let od založení Československé republiky.
Byl jsem pověřen spolu s Bedrichem Formánkem rozhodnout o nejlepších skladbách, které jejich autoři poslali do soutěže. Vynalézavost a nápady autorů mne překvapily, skladby jsem hodnotil podle obvyklých pravidel, rozhodl jsem se však dát určitou přednost těm skladbám, ve kterých buď na šachovnici připomínalo číslovku „100“ postavení figur a pěšců a nebo počtem 100 tahů v řešení připomínaly jednotlivými tahy každý rok od založení Československé republiky.

 

1. špeciálna cena| oddelenie C
Roman Janko (Ukrajina)
1. špeciálna cena
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kg7 Kd6 Sf6 Bh6 Pc5 Se5 Ra4 Sb4 Sc4 Pf4 Kb3 Pb2 black Kb5 Pf5 Ph5 Ke4 Kh4 Bc3 Pe3 Sg3 Sd2 Bb1
{ A} a) 1.Bb1-d3 Kb3-a2 2.Kb5*a4 Sb4-c6 3.Bd3-b5 b2-b3# 1.Bb1-a2+ Kb3*c3 2.Kb5*a4 b2-b3+ 3.Ka4-a3 Sb4-c2# 1.Kb5*c5 Ra4-a5+ 2.Kc5-d4 Ra5*e5 3.Bb1-d3 Sb4-c6# 1.Kb5-b6 Sb4-c6 2.Kb6-b7 Ra4-b4+ 3.Kb7-a8 Rb4-b8# { B} 1.Bc3-d4 Kd6-d7 2.Ke4-d5 Se5-d3 3.Sd2-e4 Sc4-b6# 1.Ke4-d4 Se5-f3+ 2.Kd4-d3 Kd6-d5 3.e3-e2 Sf3-e1# { C} 1.Kh4-h3 Sf6*e4 2.Kh3-g4 Se4-f2+ 3.Kg4-h4 Bh6-g5# b) PolishType 1.Sf6-h7 Kh4-g4 2.Bh6-g5 f5-f6+ 3.Kg7-h6 Sg3-f5#
[C48]
H#3 (12+10)
A: 4.1.1.1
B: 2.1.1.1
b) PolishType
C+

Komentár rozhodcu:
Řešení: „1“ –A- 4 varianty, „0“ –B- 2 varianty, „0“ –C- 2 varianty. Řešení jsou vtipná a obsažná, druhá varianta –C- je s výměnou barvy všech kamenů. S uvedenou symbolikou hodnotím tuto skladbu jako nejlepší.

 

II. špeciálna cena| oddelenie C
Anton Bidleň (Slovensko)
2. špeciálna cena
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Ba8 Sb8 Ra6 Pc6 Pf6 Pa5 Rb5 Pe5 Pb4 Sc4 Bd4 Pc3 Pe3 Kf3 black Bg8 Pc7 Pf7 Pe6 Pg6 Pg5 Kh3
1.Kh3-h2 2.Kh2-g1 3.Kg1-f1 4.Kf1-e1 5.Ke1-d1 6.Kd1-c2 7.Kc2-b3 8.Kb3-a4 9.Ka4*b5 10.Kb5-a4 11.Ka4-b3 12.Kb3-c2 13.Kc2-d1 14.Kd1-e1 15.Ke1-f1 16.Kf1-g1 17.Kg1-h2 18.Kh2-h3 19.Kh3-h4 20.Kh4-h5 21.Kh5-h6 22.Kh6-h7 23.Kh7-h8 24.Bg8-h7 25.Kh8-g8 26.Kg8-f8 27.Kf8-e8 28.Ke8-d8 29.Kd8-c8 30.Kc8*b8 31.Kb8-c8 32.Kc8-d8 33.Kd8-e8 34.Ke8-f8 35.Kf8-g8 36.Kg8-h8 37.Bh7-g8 38.Kh8-h7 39.Kh7-h6 40.Kh6-h5 41.Kh5-h4 42.Kh4-h3 43.Kh3-h2 44.Kh2-g1 45.Kg1-f1 46.Kf1-e1 47.Ke1-d1 48.Kd1-c2 49.Kc2-b3 50.Kb3-a4 51.Ka4-b5 52.Kb5*a6 53.Ka6-b5 54.Kb5-a4 55.Ka4-b3 56.Kb3-c2 57.Kc2-d1 58.Kd1-e1 59.Ke1-f1 60.Kf1-g1 61.Kg1-h2 62.Kh2-h3 63.Kh3-h4 64.Kh4-h5 65.Kh5-h6 66.Kh6-h7 67.Kh7-h8 68.Bg8-h7 69.Kh8-g8 70.Kg8-f8 71.Kf8-e8 72.Ke8-d8 73.Kd8-c8 74.Kc8-b8 75.Kb8*a8 76.Ka8-b8 77.Kb8-c8 78.Kc8-d8 79.Kd8-e8 80.Ke8-f8 81.Kf8-g8 82.Kg8-h8 83.Bh7-g8 84.Kh8-h7 85.Kh7-h6 86.Kh6-h5 87.Kh5-h4 88.Kh4-h3 89.Kh3-h2 90.Kh2-g1 91.Kg1-f1 92.Kf1-e1 93.Ke1-d1 94.Kd1-c2 95.Kc2-b3 96.Kb3-a4 97.Ka4-b5 98.Kb5*c6 99.Kc6-d5 100.c7-c6 Sc4-b6#
[C49]
SER-H#100 (14+7)
100. výročie vzniku československa a 100 sériovopomocný mat.
Komentár rozhodcu:
Tahy až do matu dělá černý král, střelec g8 a pěšec c7. V řešení černý král postupně vezme Vb5, přejde přes h8 pomocí tahu Sg8-h7, vezme Jb8 a pak podobně Va6 a Sa8, vrátí se až na d5, poslední tah je 100.c6 Jb6 mat. Mezi většinou vtipnými stotahovkami hodnotím tuto jako nejlepší.

 

III. špeciálna cena| oddelenie C
Sébastien Luce
Jacques Rotenberg
(Francúzsko & Izrael)
3. špeciálna cena
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Pd7 Ph5 Rf4 Kf3 black Ba6 Rc6 Bf6 Pg6 Ph6 Pc4 Rc3 Kh3
{1.Kh2 11.Ka5 12.Bc8 15.Kb8 16.Ba6 22.Kh7 23.g5 24.gxf4 25.Kg8 31.Ka7 32.Bc8 47.Kxh5 63.Kb8 64.Ba6 65.Kc8 70.Kh7 71.h5 72.Kh6 73.h4 74.Kh5 75.h3 76.Kh4 77.h2 78.Kh5 87.Ka7 88.Bc8 100.Kh1 Kf2=}
[C50]
SER-H=100 (4+8)
CentralChess
C-

CentralChess:
A King can move.
Any other piece cannot move unless if it is controled by a piece which can play.

The stalemating process is in 4 steps.
Step 1: Black King goes in h7 to allow g6-g5-xf4 eliminating the control of h4.
The path is unique because in Central, black King cannot play for example in d2, b5 or g7 without to check white King!
Step 2: Black King comes back by the same way to capture h5 Pawn.
Step 3: Return to h7 so to play h6-h5 Kh6 h5-h4 etc till Pawn reach h2.
Step 4 : Black King goes to h1 and is stalemated by white King f2.

(the problem cannot be tested completelely but is C+ with the restriction "no promotions" available on Winchloe)
Komentár rozhodcu:
Pravidla jsou „Central Chess“, to znamená, že černý král může hrát, další černé kameny jen v případě, že je aktivuje černý král tahem na sousední pole. V řešení tahy dělá černý král, střelec a6 a pěšci g6 a h6. Černý král nesmí proto na d2 a b2, věž c3 by dávala šach bílému králi! Také na b5 a g7. V řešení umožní černý král tahy g6-g5 a g5xf4, pak vezme pěšce h5, vrátí se na h7 a s jeho pomocí postupuje pěšec h6 až na h2. Černý král se nakonec vrátí kolem celé šachovnice až na h1, posledním tahem je 100.Kh1 Kf2 – pat.

 

1. špeciálne čestné uznanie| oddelenie C
Vladislav Nefjodov (Rusko)
1. špeciálne čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Pc7 Pe7 Pd6 Sh6 Pd5 Kd4 Kf3 Pg3 Pf2 Rf1 black Kb7 Ph3 Rg2 Bh2 Qg1 Kh1
{ A:} 1.Kb7-c8 e7-e8=R+ 2.Kc8-d7 Re8-d8# { B:} 1...Sh6-g4 2.Rg2*f2 + Sg4*f2 # 1.Bh2*g3 Sh6-f5 2.Rg2-h2 Sf5*g3 #
[C51]
H#2 (10+6)
C+

A:
V matovej pozícii číslica "1".
B:
Zdanlivá hra: V matovej pozícii číslica "0".
riešenie: V matovej pozícii číslica "0".

Komentár rozhodcu:
Je to jediná skladba, ve které vzniknou číslice „1“ a dvakrát „0“ na konci řešení. Má originální myšlenku a proto přes některé nedostatky je zařazena na 5. místo. Z jedné skupiny kamenů v základním postavení vznikne „1“ a ze druhé ve zdánlivé hře jedna jednoduchá nula a v řešení druhá jednoduchá nula. Řešení jsou velmi jednoduchá, jednička je však vzorová.

 

2. špeciálne čestné uznanie| oddelenie C
Adrian Storisteanu (Kanada)
2. špeciálne čestné uznanie
Československo 100 "C"
"N.B. Král (?!)"
0
0
0%
white black Kd8 White DGc8 White DGb7 White DGb6 White DGc5 White DGd5
a) 1.Kd8*c8[+wDGd8] 2.Kc8-d7 3.Kd7-c6 4.Kc6*c5[+wDGc6] 5.Kc5-b5 6.Kb5*c6[+wDGb5] 7.Kc6*d5[+wDGc6] 8.Kd5-d6 9.Kd6-c7 10.Kc7-b8 11.Kb8*b7[+wDGb8] 12.Kb7-a8 DGd8-c7 # b) bKd8<-->wDGd5 1.Kd5-d6 2.Kd6*c5[+wDGd6] 3.Kc5-b5 4.Kb5-a6 5.Ka6*b7[+wDGa6] 6.Kb7-c7 7.Kc7*b6[+wDGc7] 8.Kb6-b7 9.Kb7*c7[+wDGb7] 10.Kc7-d7 11.Kd7-e7 12.Ke7*d8[+wDGe7] DGa6-c6 #
[C52]
SER-H#12 (5+1)
PWC
b) Kd8↔DGd5
C+

Doublegrasshopper (DG): c8,b7,b6,c5,d5
Symbolic composition. The initial positions’ “C” stands for both Czechoslovakia (as initial) and 100 (as the Roman numeral).

 

2(Q3)k4/1(Q3)6/1(Q3)6/2(Q3)(Q3)4/8/8/8/8
k(Q3)6/2(Q3)5/1(Q3)(Q3)5/1(Q3)6/8/8/8/8
2(Q3)(Q3)4/1(Q3)6/1(Q3)6/2(Q3)k4/8/8/8/8
2(Q3)k4/1(Q3)2(Q3)3/2(Q3)(Q3)4/8/8/8/8/8
C ? C 0

Resolving the motto (and overdoing the symbolism…):
— Král: „king“ in Czech?
O, king in Czech CHECK!
(N.B. „Czech“ and „check” are pronounced the same. The K is in check in the initial positions.)

C+ by Popeye v4.79. In Popeye a DG doesn’t play ‘null’ (zero-length) moves (such as DGc8-a6-c8 in the diagram), if it’s at all relevant here.

Komentár rozhodcu:
Dvojcvrčci (DG) jsou pro postavení „A“ na polích c8, b7, b6, c5, d5. V postavení „B“ se vymění černý král s dvojcvrčkem d5. Postavení „A“ i „B“ tvoří na šachovnici písmeno „C“ a to znamená římskou číslici „100“! Římská číslice „C“ se objevila v zaslaných skladbách vícekrát, tato je podle mého názoru nejlepší. V řešení „A“ je první tah: 1.Kd8xc8 a DGc8-d8. Ve druhém řešení jsou první dva tahy: 1.Kd5-d6 2.Kd6xc5 a DGc5-d6. Mat v řešení „A“ je: DG b5, b6, b8, c6, c7; Ka8 a v řešení „B“ je: DG b7, c6, c8, d6, e7; Kd8.

 

3. špeciálne čestné uznanie| oddelenie C
Georgy Obľaševskij (Ukrajina)
3. špeciálne čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Sd8 Ke8 Pb7 Pg7 Pb6 Pg6 Kb5 Pe5 Kg5 Kb4 Pb3 Sa2 Ke2 Sd1 Be1 black Kb8 Kg8 Bh8 Ba7 Pd7 Be7 Bh7 Qd6 Be6 Sh6 Kd5 Sh5 Kd4 Se4 Sa3 Rd3 Sa1 Kb1
{ C = H#3 - 2 solutions:} a) 1.Sa1*b3 Kb4*b3 2.Kb1-a1 Sa2-b4 3.Sa3-b1 Sb4-c2# 1.Sa3-c4 Sa2-c1 2.Sc4-b2 Sc1*e2 3.Kb1-a2 Se2-c3# { S = H#3:} 1.Rd3-c3 Be1-h4 2.Rc3-c4 Sd1-c3 3.Se4-c5 Bh4-f6# b) wSd1<-->wBe1 1.Se4-c5 Bd1*b3 2.Rd3-e3+ Ke2-d2 3.Re3-e4 Se1-f3# { 1 = H#3 - 3 solutions:} 1.Ba7*b6 Kb5-c6 2.Kb8-a7 b7-b8=Q+ 3.Ka7-a6 Qb8*b6# 1.Kb8*b7 Kb5-a5 2.Kb7-a8 Ka5-a6 3.Ba7-b8 b6-b7# 1.Kb8*b7 Kb5-c5 2.Kb7-a6 b6*a7 3.Ka6-a5 a7-a8=Q# { 0 (Ke8-Kd5) = H#4 2 solutions:} 1.Be6-f5 e5-e6 2.Be7*d8 e6-e7 3.Kd5-e6 e7*d8=Q 4.Qd6-d5 Qd8-e7# 1.Be7-f6 e5*f6 2.Qd6*b8 f6-f7 3.Kd5-d6 f7-f8=Q+ 4.Kd6-c7 Qf8-c5# { 0 (Kg5-Kg8) = H#2,5 2 solutions:} 1...g7*h8=R+ 2.Kg8-g7 g6*h7 3.Sh6-g8 h7*g8=Q# 1...g6*h7+ 2.Kg8*h7 g7-g8=S 3.Sh5-g7 Sg8*f6#
[C56]
H#3 (15+18)
C+

Komentár rozhodcu:
Pomocný mat 3. tahem, „0“ je ale 4. tahem, druhá „0“ je 2,5 tahem (začíná bílý). „1“ má 3 řešení, ostatní 2 řešení. Na rozdíl od čísla 35 jsou na šachovnici navíc písmena „C“ a „S“. Nuly jsou ale jen ze dvou sloupců 4 kamenů vedle sebe. Řešení jsou zajímavá, použity jsou i proměny bílých pěšců.

 

4. špeciálne čestné uznanie| oddelenie C
Rolf Kohring (Nemecko)
4. špeciálne čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Ph7 Kf5 black Kh3 White Lc7 White Lb2
1.Kh3-h4 2.Kh4-h5 3.Kh5-h6 4.Kh6*h7[+wPh6] 5.Kh7-g8 6.Kg8-f8 7.Kf8-e8 8.Ke8-d8 9.Kd8-c8 10.Kc8-b8 11.Kb8-a7 12.Ka7-a6 13.Ka6-a5 14.Ka5-a4 15.Ka4-a3 16.Ka3-a2 17.Ka2-b1 18.Kb1-c1 19.Kc1-d1 20.Kd1-e1 21.Ke1-f1 22.Kf1-g1 23.Kg1-h2 24.Kh2-h3 25.Kh3-h4 26.Kh4-h5 27.Kh5*h6[+wPh5] 28.Kh6-h7 29.Kh7-g8 30.Kg8-f8 31.Kf8-e8 32.Ke8-d8 33.Kd8-c8 34.Kc8-b8 35.Kb8-a7 36.Ka7-a6 37.Ka6-a5 38.Ka5-a4 39.Ka4-a3 40.Ka3-a2 41.Ka2-b1 42.Kb1-c1 43.Kc1-d1 44.Kd1-e1 45.Ke1-f1 46.Kf1-g1 47.Kg1-h2 48.Kh2-h3 49.Kh3-h4 50.Kh4*h5[+wPh4] 51.Kh5-h6 52.Kh6-h7 53.Kh7-g8 54.Kg8-f8 55.Kf8-e8 56.Ke8-d8 57.Kd8-c8 58.Kc8-b8 59.Kb8-a7 60.Ka7-a6 61.Ka6-a5 62.Ka5-a4 63.Ka4-a3 64.Ka3-a2 65.Ka2-b1 66.Kb1-c1 67.Kc1-d1 68.Kd1-e1 69.Ke1-f1 70.Kf1-g1 71.Kg1-h2 72.Kh2-h3 73.Kh3*h4[+wPh3] 74.Kh4-h5 75.Kh5-h6 76.Kh6-h7 77.Kh7-g8 78.Kg8-f8 79.Kf8-e8 80.Ke8-d8 81.Kd8-c8 82.Kc8-b8 83.Kb8-a7 84.Ka7-a6 85.Ka6-a5 86.Ka5-a4 87.Ka4-a3 88.Ka3-a2 89.Ka2-b1 90.Kb1-c1 91.Kc1-d1 92.Kd1-e1 93.Ke1-f1 94.Kf1-g1 95.Kg1-h2 96.Kh2*h3[+wPh2] 97.Kh3-g2 98.Kg2-f3 99.Kf3-e3 100.Ke3-d3 Kf5-f4{=}
[C57]
SER-H=100 (4+1)
PWC
C+ by Popeye 4.79

Locust (L): c7,b2
If the white pawn is on h2, it immediately solves 1.Kg2 2. Kf3 3. Ke3 4. Kd3 Kf4=.
With a 4-fold round trip of the white king the white pawn is moved to h2.
Komentár rozhodcu:
Saranče (locust) b2 a c7. Podle těchto podmínek musí černý král přemístit bílého pěšce h7 na h2 (černý král jde na h6 a vymění se s bílým pěšcem na h7, pak musí obejít obě saranče po okraji šachovnice opět na h5). Poslední tahy jsou pak: 97.Kg2, 98.Kf3, 99.Ke3, 100.Kd3 Kf4.

 

5. špeciálne čestné uznanie| oddelenie C
Roman Janko (Ukrajina)
5. špeciálne čestné uznanie
Československo 100 "C"
0
0
0%
white Kg7 Sd6 Rf6 Kc5 Re5 Bf5 Pc4 Sf4 Sb3 Kb2 Sb1 black Rh6 Pb5 Rh5 Ka4 Sb4 Pe4 Ph4 Rc3 Ke3 Kg3 Pd2
{ A="1"} a) 1...Sb1*c3# 1.Sb4-c6 Kb2*c3 2.Sc6-a5 Sb3*c5# b) +bBb4 1.Bb4-a5 Sb1-a3 2.b5-b4 Sb3*c5# { B="0"} 1.Rc3-d3 Kc5*b4 2.Ke3-d4 Re5*e4# c) wKc5<-->wRe5 1.Ke3-d3 Ke5*f4 2.Kd3-d4 Rc5-d5# { C="0"} 1.Kg3*f4 Bf5-h3+ 2.Kf4-g5 Rf6-f5# 1.h4-h3 Rf6-g6+ 2.Kg3-h4 Rg6-g4#
[C58]
H#2 (11+11)
b) +čSb4
c) Kc5↔Ve5
C+
Komentár rozhodcu:
„1“ dvě varianty, druhá po výměně černého pb4 za černého Sb4; „0“ dvě varianty, druhá po výměně bílého Kc5 a bílé Ve5; „0“ dvě jednoduché varianty. Symbolika je správná, ale řešení velmi jednoduchá.

 

Praha, 18. října 2018

Josef Maršálek
rozhodca

 

 

Marián Križovenský
riaditeľ turnaja
Bratislava, 28.10.2018

 


Bookmark the permalink.

6 Comments

 1. The problem 2. špeciálne čestné uznanie (Adrian Storisteanu) also has a motto above the diagram (which is missing in the award):
  „N.B. Král (?!)“
  Some comments in the solution (and the „?“ & „O“ diagrams) refer to it (— Král: “king” in Czech? — O, king in CHECK!)…

 2. Efektná animácia a výborná úroveň. Myslím si, že takýto turnaj tu ešte nebol a svojou úrovňou, invenciou skladateľov a monumentalitou niektorých skladieb prekonal všetko, čo som doteraz v tejto oblasti videl. Týka sa to najmä skladieb, ktoré získali“obyčajné“ vyznamenania, tie „špeciálne“ ma až tak nenadchli a neviem, prečo boli vlastne označené ako „špeciálne“. Bolo by tiež správne, aby rozhodcovia vysvetlili, prečo skladba C10 získala III. cenu a C57 rovnakého autora a s rovnakou ideou 4. špec.uznanie.

  • Juraj, s Tvojou poznámkou o animácii a úrovni vrele súhlasím.
   Pokiaľ ide o skladby C10 a C57 (príp. aj hociktoré ďalšie), je to preto, že výsledok v tomto oddelení sa rodil dlho a ťažko. Odráža pohľad dvoch rozhodcov, ktorí nezvolili pri hodnotení totožné kritériá a je tak ďalším dôkazom toho, že kompozičný šach je viac umením ako športom.
   Špeciálne ocenenia tak zdôrazňujú jedinečnosť pohľadu na šachové diela, čo nakoniec rozhodca v úvode špeciálnej časti aj uviedol.

 3. Anatoly Slesarenko

  In #2 [A8] in the try 1.Vf5? – 2.V:f4#, the thematic variation is 1…f:e3 (not f:g3) 2.Dg4#. That means the problem has reciprocal change plus 2 (!) extra mate changes. Has the judge been misinformed, I wonder?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.