Výsledok Československo 100

Oddelenie B: h#2

V oddelení B sa zúčastnilo 72 skladieb od 56 autorov z 20 krajín.

Zoznam príspevkov:

Č. Autor Štát Problém
1 Aleksejev Jurij Rusko B39*
2 Armeni Alberto Taliansko B61, B62
3 Barsukov Valerij Rusko B40
4 Bašič Bojan Srbsko B44
5 Bidleň Anton Slovensko B31, B32
7 Bulanov Vladimir Rusko B60
8 Buňka Vladislav Česko B23
9 Burda Josef Česko B7, B8
10 Csák János Maďarsko B17, B18
11 Čidemjan Sergej Arménsko B68, B69
12 de Mattos Vieira Ricardo Brazília B70, B71
13 Dražkowski Krysztof Poľsko B33
14 Dučák Ján Česko B26, B27
15 Fica Alexander Česko B16, B28*
16 Fomičev Jevgenij Rusko B37
17 Gavryliv Jevgenij Ukrajina B48
18 Halma Michajlo Ukrajina B54*
19 Hudák Stanislav Slovensko B19, B20
20 Ivunin Alexej Rusko B57*, B56*
21 Janevski Živko Macedónsko B3, B4
22 Juříček Stanislav Česko B21, B22
23 Juzjuk Viktor Ukrajina B25
24 Kapros Jorge Argentína B46*, B47
25 Kirilov Valerij Rusko B57*
26 Klemanič Emil Slovensko B49
27 Kriučkov Aleksandr Slovinsko B39*
28 Križanivskij Vasil Ukrajina B38, B43
29 Labai Zoltán Slovensko B28*
30 Libiš Zdeněk Česko B66, B67
31 Lois Jorge Argentína B46*
32 Ložek Jozef Slovensko B11, B10*
33 Medincev Vitalij Rusko B34, B35
34 Milewski Stefan Poľsko B1, B2
35 Mlynka Karol Slovensko B9, B10*
36 Müller Dieter Nemecko B58, B59
37 Nefjodov Vladislav Rusko B41
38 Obľahevskij Georgij Ukrajina B45
39 Onkoud Abdelaziz Maroko B29, B30
40 Paavilainen Jorma Fínsko B55
41 Packa Ladislav Slovensko B36
42 Pankratev Alensandr Rusko B57*, B56*
43 Predrag Nikola Chorvátsko B24*
44 Semenenko Valerij Ukrajina B63
45 Semenenko Alexandr Ukrajina B50*
46 Sizonenko Viktor Ukrajina B42
47 Skripnik Anatolij Rusko B12
48 Spicin Alexander Ukrajina B5, B6
49 Šaňšin Valerij Rusko B51
50 Šorochov Boris Rusko B50*
51 Tritten Pierre Francúzsko B72
52 Trommer Sven Nemecko B64, B65
53 Vasjučko Mikola Ukrajina B54*
54 Witzum Menachem Izreal B13, B14
55 Zach Zdeněk Česko B53, B52
56 Zamanov Vidadi Azerbajdžan B15, B24*

* spoluautor

Ďakujem Jiřímu Jelínkovi, ktorý ma pozval rozhodovať tento turnaj.
Dostal som 72 H#2 – 24 s 2 riešeniami, 9 s 3 riešeniami, 28 so 4 riešeniami, 3 s 5 riešeniami a nakoniec 8 so 6 riešeniami. Úroveň bola vysoká, prišlo veľa zaujímavých H#2.
Vyslovujem veľké poďakovanie aj pre Rolfa Wiehagena za hľadanie predchodcov!

I. cena| oddelenie B

Vasil Križanivskij (Ukrajina)
I. cena
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Kg7 Sc5 Se5 Rc3 Ph3 Pa2 Pe2 Pf2 black Pb7 Pc7 Rc6 Bd6 Sb5 Pg5 Pc4 Kd4 Re4 Bc2
1.Sb5*c3 {a} Sc5-a4 2.Sc3-d5 Se5-f3 # {b} 1.Re4*e5 {b} Rc3-e3 2.Re5-d5 Sc5-e6 # {c} 1.Rc6*c5 {c} Kg7-f6 2.Rc5-d5 Rc3*c4 # {a} 1.Kd4*c3 {a} Se5-d3 2.Sb5-d4 Sc5*e4 # {c} 1.Kd4*c5 {c} Rc3-a3 2.Kc5-b6 Se5-d7 # {b} 1.Kd4*e5 {b} Sc5-d7+ 2.Ke5-f4 Rc3-f3 # {a}
[B1]
H#2 (8+10)
6.1.1.1
C+


Krásny dvojitý cyklický Zilahi s 3 bielymi kameňmi. Jasný víťaz!


 

II. cena| oddelenie B

Alexander Fica (Česko)
II. cena
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Ra7 Rb7 Kd5 Be3 black Bd8 Pc5 Qb4 Pa3 Kb3 Rg3 Pd2 Sa1
1.Qb4-b5 Ra7*a3 + 2.Kb3-b4 Be3*c5 # 1.d2-d1=B Be3-c1 2.Bd1-c2 Ra7*a3 # 1.Bd8-a5 Be3*c5 2.Kb3-a4 Rb7*b4 # 1.Kb3-a2 Be3-d4 2.Qb4-b2 Rb7*b2 #
[B2]
H#2 (4+8)
4.1.1.1
C+

Mereditka, MM, vazby, záměny 1. a 2. tahu bílého

4 maty s väzbou s dobrou ekonómiou a modelové maty.


 

III. cena| oddelenie B

Viktor Sizonenko (Ukrajina)
III. cena
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Pd5 Se5 Ph5 Bc4 Pg4 Rf3 Pg3 Ba1 Ke1 black Ba8 Pc7 Pc6 Ph6 Sc5 Pg5 Ke4 Ra3 Qc3 Rd2 Bg1
1.Qc3*e5 Rf3-f5 2.Ra3-f3 Rf5*e5 # 1.Qc3*c4 Se5*c4 2.c6*d5 Sc4*d2 # 1.Qc3*f3 Bc4-e2 2.Bg1-e3 Be2*f3 #
[B3]
H#2 (9+11)
3.1.1.1
C+

B1 - d5, f3, e3 - elimination of control
W1 - f3, e3, d5 - unguard
B2 - d5, f3, e3 - selfblock
W2 - f3, e3, d5 - new guard
--------------------------------
Cyclic unblocking, cyclic change of motives of inaccessibility of three cells, cyclic Zilahi.
Three-vector cycle.
All 9 moves are thematic. White zigzags.

Zaujímavý cyklus odblokovania v kombinácii s cyklickým Zilahim.


 

IV. cena| oddelenie B

Abdelaziz Onkoud (Maroko)
IV. cena
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Bb8 Re7 Pd6 Pe6 Sa5 Kh4 Pa3 Pc3 Pf3 black Rd8 Sb7 Qd7 Sc5 Kd5 Rg5 Bb4 Bg4
1.Sc5*e6 a3*b4 2.Se6-d4 c3-c4 # 1.Bg4*e6 f3-f4 2.Be6-f5 Re7-e5 # 1.Sc5-e4 e6*d7 2.Bb4-c5 f3*e4 # 1.Qd7*d6 Sa5-c4 2.Qd6-c6 Sc4-e3 # 1.Sb7*d6 Sa5-c6 2.Sd6-c4 Sc6*b4 # 1.Qd7-c7 d6*c7 2.Kd5-d6 c7*d8=Q #
[B4]
H#2 (9+8)
6.1.1.1
C+


Pekná harmónia s 3×2 riešeniami.


 

V. cena| oddelenie B

Anatolij Skripnik (Rusko)
V. cena
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Bd7 Se7 Kh6 Rc5 Pa4 Pc4 Sd4 black Bc8 Rd8 Pb7 Sb6 Kd6 Sb4 Pe4 Pb3 Qc3
1.Qc3*d4 Rc5-c6+ 2.Kd6-e5 Se7-g6# 1.Kd6*e7 Sd4-c6+ 2.Ke7-f6 Rc5-f5# 1.Kd6*c5 Sd4-e6+ 2.Kc5*c4 Bd7-b5# 1.Rd8*d7 Se7-c6 2.Kd6-c7 Sd4-b5#
[B5]
H#2 (7+9)
4.1.1.1
C+

Cyclic wild Zilahi + black king spark.
In 1) And 2) -the white plays on one field.
3) and 4) white mathews from one field.

4-násobný cyklický Zilahi s TLSS.


 

1. čestné uznanie| oddelenie B

Ján Dučák (Česko)
1. čestné uznanie
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Qa7 Pe6 Pf6 Pb4 Pe3 Kh1 black Rc8 Rf8 Pe7 Pa6 Pc6 Kd6 Pb5 Pe4 Pd3 Sf1
a) 1.Kd6*e6 Qa7-c5 {A} 2.Ke6-d7 Qc5*e7# {B} 1.e7*f6 Qa7-d4+ {C} 2.Kd6-e7 Qd4-d7# {D} b) bKd6-->c4 1.Sf1*e3 Qa7*e7 {B} 2.Kc4-d4 Qe7-c5# {A} 1.Kc4*b4 Qa7-d7 {D} 2.Kb4-c5 Qd7-d4# {C}
[B6]
H#2 (6+10)
b) Kd6→c4
2.1.1.1
C+

2x reciprocal change of white
2x reciprocal change of second moves

Recipročná zámena medzi Bd a čK. V a) Kd7-De7, Ke7-Dd7.


 

2. čestné uznanie| oddelenie B

Vasil Križanivskij (Ukrajina)
2. čestné uznanie
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Qb4 Pf4 Pd2 Kh2 black Pb7 Rd7 Pe6 Bb5 Kd5 Sd4 Sc3 Pe3 Rc2 Bc1
1.e3-e2 d2*c3 {(d3?, d4??, d:e3??)} 2.Bb5-c6 Qb4*d4# 1.Bb5-e2 d2-d3 {(d:c3?, d4??, d:e3?)} 2.Rd7-d6 Qb4-c4# 1.Sd4-e2 d2-d4 {(d:c3?, d3?, d:e3?)} 2.Kd5-c6 Qb4-c5# 1.Sc3-e2 d2*e3 {(d:c3??, d3?, d4??)} 2.Sd4-c6 e3-e4#
[B7]
H#2 (4+10)
4.1.1.1
C+

Albino
Play on the same square (B1) × 4


Albino so 4-násobným nepriamym odviazaním tematického pešiaka na tom istom poli.


 

3. čestné uznanie| oddelenie B

Pierre Tritten (Francúzsko)
3. čestné uznanie
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Kf8 Bc7 Rc6 Ph2 black Ba8 Ra7 Pa6 Pf5 Kg5 Pe4 Se3 Pf3 Sg3 Be1 Rh1
1.Ba8-b7 Rc6-d6 2.Kg5-f4 Rd6-g6 # 1.Ra7-b7 Bc7-d6 2.Kg5-f6 Bd6-f4 # 1.Sg3-h5 Kf8-f7 2.Be1-h4 Rc6-g6 # 1.Se3-g4 h2*g3 2.Rh1-h5 Bc7-f4 #
[B8]
H#2 (4+11)
4.1.1.1
C+

- HOTF, first couple of solutions showing black and white Grimshaw and reciprocal batteries, second couple showing guard of mating piece and two black self-blocks
- W2 moves on the same squares in the two couples, with different starting squares and different motivation
- Diagonal-orthogonal correspondence in the two couples


Čierny a biely Grimshaw a dve ďalšie riešenia ukazujú dve čierne blokovania.


 

4. čestné uznanie| oddelenie B

Zdeněk Libiš (Česko)
4. čestné uznanie
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Sd6 Sc5 Pg5 Kb4 Pe2 black Pg6 Ke5 Pg4 Rd3 Sh3 Rf2 Bb1 Qf1 Bg1
1.Rd3-d5 e2-e3 2.Bb1-f5 Sd6-f7 # {(Sd6-c4?)} 1.Rf2-f4 + e2-e4 2.Bg1-d4 Sd6-c4 # {(Sd6-f7?)} 1.Sh3-f4 Sd6-f7+ 2.Ke5-f5 e2-e4 # 1.Rd3-d5 Sd6-c4+ 2.Ke5-d4 e2-e3 #
[B9]
H#2 (5+9)
4.1.1.1
C+


4-násobný cyklus bielych ťahov len s 2 tematickými kameňmi.


 

5. čestné uznanie| oddelenie B

Valerij Semenenko (Ukrajina)
5. čestné uznanie
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Sa8 Ke7 Bf4 black Pb7 Bc6 Kb5 Rh5 Pa3 Qf1
a) 1.Kb5-a6 Bf4-e3 {A} 2.Rh5-a5 Sa8-c7 # {B} b) bPb7-->b6 1.Kb5-a5 Sa8-c7 {B} 2.Bc6-a4 Bf4-d2 # {C} c) bPb7-->b3 1.Kb5-a4 Bf4-d2 {C} 2.Bc6-b5 Sa8-b6 # {D} d) bPb7-->b4 1.Kb5-c5 Sa8-b6 {D} 2.Qf1-b5 Bf4-e3 # {A}
[B10]
H#2 (3+6)
b) Pb7→b6
c) Pb7→b3
d) Pb7→b4
C+

Takisto 4-násobný cyklus len s 2 tematickými kameňmi.


Pochvalné zmienky (bez poradia):

 

Pochvala| oddelenie B
Josef Burda (Česko)
Pochvala
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Pa5 Ph5 Kb3 Rd2 black Ke8 Pd7 Pe7 Pf7 Rf5 Bd4 Pf4 Pc3 Pg3 Sb1 Qc1 Se1 Rg1 Bh1
1.Rf5*a5 Rd2-a2 2.Ra5-d5 Ra2-a8 # 1.Rf5*h5 Rd2-h2 2.Rh5-e5 Rh2-h8 # 1.c3-c2 Rd2*c2 2.Qc1-d2 Rc2-c8 # 1.g3-g2 Rd2*g2 2.Rg1-f1 Rg2-g8 # 1.Bd4-g7 Rd2*d7 2.Ke8-f8 Rd7-d8 #
[B11]
H#2 (4+14)
5.1.1.1
C+

5 model mates

 

Pochvala| oddelenie B
Menachem Witztum (Izrael)
Pochvala
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Rc5 Rg5 Pc4 Pc3 Kd2 Qa1 black Pb7 Sf7 Pc6 Ke6 Pg6 Pa5 Re5 Bf5 Pf4 Pg4
1.Re5-e1 Rc5*c6+ 2.Ke6-e5 Qa1*e1# 1.Bf5-b1 Rg5*g6+ 2.Ke6-f5 Qa1*b1#
[B12]
H#2 (6+10)
2.1.1.1
C+


 

Pochvala| oddelenie B
Vidadi Zamanov
Nikola Predrag, (Azerbajdžan
Chorvátsko)
Pochvala
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Pd6 Rf6 Rh4 Be3 Bh3 Kh1 black Ph6 Ra5 Kd5 Se5 Sg4 Ba3 Ph2
1.Sg4*f6 Bh3-d7 2.Ra5-c5 Rh4-d4 # 1.Sg4*e3 Rh4-c4 2.Ba3*d6 Bh3-e6 # 1.Se5-c4 Rh4-h5+ 2.Sg4-e5 Bh3-g2 #
[B13]
H#2 (6+7)
3.1.1.1
C+

Strategy "Use/Abandon" mutually relates the flight-guards (Rd6->d6 & Be3->c5) and the line-opening (for Rh4&Bh3). Utilization of line-opening abandones one initial flight-guard (d6/c5) which is compensated by "Somov block" in 2 phases (with dual-avoiding captures by the arrival of bS). In 3rd phase, both Rh4&Bh3 abandon the opening effect on their initial lines, utilizing the initial flight-guard of d6 & c5 and all 4 white officers participate in model mate. (Authors).

Virtual play (departure without arrival): 1.Sc4 Bd4?! 2.Sg4~?(Se5?/Se3?) Bg2#, where the flight-guard Bd4->e5 would require the flight-guard Rh4->d4 and another "Somov block" due to the abandoned flight-guard Rh4->c4. The "random" arrival 2.Sg4-e5 would then require pinning, so such a plan would fail, unless the interpretation would change. Apparently "random" arrival to e5 is a selfblock, so 1...Bd4? might be replaced by 1.Rh5+! which completely abandones control of 4th rank, so 1.Se5-c4 is a "simple" selfblock and the departure from e5 is compensated by the arrival of the sibling Sg4.

 

Pochvala| oddelenie B
Abdelaziz Onkoud (Maroko)
Pochvala
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Pc7 Pg7 Rb5 Pc5 Bg4 Sf3 Pg3 Pc2 Kh2 black Se8 Bd7 Se7 Pf7 Ra6 Pc6 Pf6 Kd5 Qh5 Pc3 Ph3
1.Kd5-c4 Bg4-f5 2.Se7-d5 Bf5-d3 # 1.Kd5-e4 Rb5-b1 2.Qh5-d5 Rb1-e1 # 1.Se8-d6 g7-g8=S 2.Sd6-c4 Sg8*f6 # 1.Ra6-a4 c7-c8=S 2.Ra4-e4 Sc8-b6 # 1.Bd7-f5 Bg4*h5 2.Bf5-e4 Bh5*f7 # 1.Ra6-a5 Rb5-b4 2.Ra5*c5 Rb4-d4 #
[B14]
H#2 (9+11)
6.1.1.1
C+


 

Pochvala| oddelenie B
Jorma Paavilainen (Fínsko)
Pochvala
Czechoslovakia 100 "B"
0
0
0%
white Ka7 Sf2 Bg1 black Bd8 Rd6 Pe6 Pd5 Pe5 Pf5 Sb4 Kd4 Pf4 Sb3 Pc3 Qe3 Pc2 Pd2
a) 1.Qe3-d3 Sf2-e4+ 2.Kd4-c4 Se4*d6 # b) bPd5-->e4 1.Qe3-e2 Sf2-g4+ 2.Kd4-d3 Sg4*e5 # c) bPd5-->d3 1.Qe3-f3 Sf2-d1+ 2.Kd4-e4 Sd1*c3 # d) bPd5-->c4 1.Qe3-e4 Sf2-d3+ 2.Kd4-d5 Sd3*b4 #
[B15]
H#2 (3+14)
b) Pd5→e4
c) Pd5→d3
d) Pd5→c4
C+
K-cross, Q-cross, Siers battery, model mates

Skärholmen 2.8.2018

Christer Jonsson
medzinárodný rozhodca FIDE

 

 

 


Bookmark the permalink.

6 Comments

 1. The problem 2. špeciálne čestné uznanie (Adrian Storisteanu) also has a motto above the diagram (which is missing in the award):
  „N.B. Král (?!)“
  Some comments in the solution (and the „?“ & „O“ diagrams) refer to it (— Král: “king” in Czech? — O, king in CHECK!)…

 2. Efektná animácia a výborná úroveň. Myslím si, že takýto turnaj tu ešte nebol a svojou úrovňou, invenciou skladateľov a monumentalitou niektorých skladieb prekonal všetko, čo som doteraz v tejto oblasti videl. Týka sa to najmä skladieb, ktoré získali“obyčajné“ vyznamenania, tie „špeciálne“ ma až tak nenadchli a neviem, prečo boli vlastne označené ako „špeciálne“. Bolo by tiež správne, aby rozhodcovia vysvetlili, prečo skladba C10 získala III. cenu a C57 rovnakého autora a s rovnakou ideou 4. špec.uznanie.

  • Juraj, s Tvojou poznámkou o animácii a úrovni vrele súhlasím.
   Pokiaľ ide o skladby C10 a C57 (príp. aj hociktoré ďalšie), je to preto, že výsledok v tomto oddelení sa rodil dlho a ťažko. Odráža pohľad dvoch rozhodcov, ktorí nezvolili pri hodnotení totožné kritériá a je tak ďalším dôkazom toho, že kompozičný šach je viac umením ako športom.
   Špeciálne ocenenia tak zdôrazňujú jedinečnosť pohľadu na šachové diela, čo nakoniec rozhodca v úvode špeciálnej časti aj uviedol.

 3. Anatoly Slesarenko

  In #2 [A8] in the try 1.Vf5? – 2.V:f4#, the thematic variation is 1…f:e3 (not f:g3) 2.Dg4#. That means the problem has reciprocal change plus 2 (!) extra mate changes. Has the judge been misinformed, I wonder?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.