Diagram týždňa – 191

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Čestné uznanie
Givi Mosiašvili 65 JT, Batumi 2013
white Re8 Kc7 Pd6 Qb5 Ra4 Sf3 Bh3 Pe2 Bh2 Sd1 black Pd7 Qe7 Bf6 Pc5 Pd5 Rc4 Ke4 Ph4 Ba2 Sg2 Sb1
1...d5-d4 2.Qb5-b7 # 1...Rc4-d4 2.Qb5-d3 # 1.Qb5*d7 ? threat: 2.Bh3-f5 # 1...Sg2-e3 2.Sd1-f2 # 1...Qe7-e6 2.Qd7-h7 # but 1...d5-d4 ! 1.Qb5*c5 ! threat: 2.Sd1-f2 # 1...d5-d4 2.Bh3-f5 # 1...Rc4-d4 2.Qc5-c2 # 1...Bf6-d4 2.Sf3-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[284]
#2 (10+11)
Riceova téma, zámena hier, hrozbový paradox

Napriek silnému postaveniu bielej dámy na diagrame, ktoré potvrdzujú uvedené zdanlivé hry, dáma mení svoju pozíciu v zvodníku i v úvodníku. Navyše obidva tieto ťahy vedú k priviazaniu bielej dámy, čiže svojím spôsobom k oslabeniu bielej pozície.

Lenže biely vie, čo robí. Počíta s tým, že vďaka hrozbám vynúti nielen maty  po odviazaní dámy (čo spolu s úvodníkmi je podstatou Riceovej témy), ale aj ďalšie maty. V riešení navyše všetky tri varianty nasledujú po obranách na rovnakom poli a nájdeme tu i jeden hrozbový paradox, ktorý sa týka obrany 1…d4 a matu Sf5#.

Motivačne zaujímavá dvojťažka so slušným obsahom bodovala v gruzínskom turnaji, ktorého výsledok bol zverejnený v bulletine svetového kongresu.

Diagram týždňa – 187

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
2. čestné uznanie
Olympijský turnaj Baku 2016
white Rd8 Qc6 Sg6 Pb5 Ra4 Pb4 Pe4 Bf4 Pf3 Sf1 Kh1 black Sd7 Pb6 Pe6 Sd5 Kd4 Pc3 Pd3 Ba1
1.Rd8-c8 ? threat: 2.Qc6-c4 # 1...Sd5-e3 {a} 2.Bf4*e3 # {A} 1...Sd7-e5 {b} 2.Bf4*e5 # {B} 1...Sd5-c7 2.Bf4-e3 # but 1...Sd7-c5 ! 1.Sg6-e5 ? threat: 2.Qc6-c4 # 1...Sd5-e3 {a} 2.Qc6*b6 # {C} 1...Sd7*e5 {b} 2.Bf4-e3 # {A} 1...Sd7-c5 2.b4*c5 # but 1...Sd5*f4 ! 1.Sf1-e3 ! threat: 2.Qc6-c4 # 1...Sd5*e3 {a} 2.Bf4-e5 # {B} 1...Sd7-e5 {b} 2.Qc6*b6 # {C} 1...Sd5*f4 2.Qc6*b6 # 1...Sd7-c5 2.b4*c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[287]
#2 (11+8)
Riceov cyklus (Z-32-23)

Poloväzba na stĺpci d je nielen viditeľná, ale má aj veľmi dôležitú úlohu v hodnotnom obsahu.

Prvá zvodnosť poloväzbu ruší, takže po obranách jazdcami nasledujú maty na poliach, kde jazdci prestali priamo pôsobiť.

Druhá zvodnosť a riešenie k cieľu pristupujú odlišným spôsobom. Bieli jazdci ťahajúci na e5 a e3 zablokujú jedno z matových polí bielemu strelcovi a zrušia jedno z krytí (takže po ľubovoľných ťahoch jazdcov nejde žiaden mat strelcom), no zároveň pokryjú c4, takže po týchto obranách môže nasledovať 2.D:b6# s využitím poloväzby. Samozrejme, ťah s braním bieleho jazdca znamená blokovanie tohto poľa, takže môže nasledovať mat strelcom na zatiaľ neobsadené pole.

Keď sa zmontujú dohromady varianty po obranách, výsledkov je cyklická zámena matov po dvoch obranách v troch fázach, známa ako Riceov cyklus od vyjdenia Cyclone v roku 2000. Pravdepodobnou novinkou je prítomnosť duálových matov strelcom po tematických obranách v zdanlivej hre. Rozhodcu turnaja nepresvedčil tento obsah natoľko, aby úlohe udelil cenu. Aký je váš názor?

Marianka Cup 2018 vypísaný!

Na stránke nášho festivalu bol vypísaný 30-dňový turnaj o pohár festivalu Marianka 2018 dvojťažky (aj exo) spracúvajúce sekundárno-hrozbový paradox. Zasielacia lehota je 22.8.2018, rozhodcom je Juraj Brabec, ďalšie detaily v súboroch:

Vypísanie turnaja Marianka Cup 2018 – SK verzia

Marianka Cup 2018 announcement – EN version

Diagram týždňa – 184

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
I. cena
Netanya 1999
white Kc8 Pf7 Ph7 Rb6 Pe6 Sh6 Bc5 Pg5 Bh5 Sb4 Rh4 Pf3 Pg3 Pd2 black Sf8 Pb7 Pf6 Pg6 Ke5 Pd4 Re2 Bf2
1.Rh4-f4 ? {A} threat: 2.Sh6-g4 # {B} but 1...Bf2*g3 ! 1.Bh5-g4 ? {B} threat: 2.Bc5-d6 # {C} but 1...d4-d3 ! 1.Rb6-d6 ? {C} threat: 2.Sb4-d3 # {D} but 1...Re2-e3 ! 1.d2-d3 ! {D} threat: 2.f3-f4 # {A} 1...Bf2-e3 2.Rh4-e4 # 1...Bf2*g3 2.Bc5*d4 # 1...f6*g5 2.h7-h8=Q # 1...Sf8*e6 2.Bc5-d6 # 1...Re2-e4 2.Rh4*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[288]
#2 (14+8)
cyklus polí

Oto Mihalčo nepatrí medzi najznámejších slovenských dvojťažkárov, jeho doménou sú najmä mnohoťažky. Napriek tomu dnešným diagramom dokázal, že keď na to príde, môže aj v tomto žánri poraziť hádam aj svetovú elitu. (Ak prijmeme predpoklad, že účastníci svetového kongresu kompozičného šachu tvoria nezanedbateľnú časť svetovej elity. )

O čo ide tematicky? Do obsahu dvojťažky patria okrem riešenia ešte tri pokusy. V týchto štyroch fázach sú zdôraznené úvodníky a hrozby. Pri pozornejšom skúmaní sa ukáže, že tieto ťahy sú hrané na tie isté polia, ale v cyklicky posunutom vzťahu. Navyše túto osmičku ťahov hrá osmička rôznych bielych kameňov, čo pridáva úlohe rozmanitosť v jednotnom cykle (a bolo to tematickým požiadavkom v turnaji).

Veľmi pekný úspech!

Diagram týždňa – 179

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Pituk
III. cena
Československý šach 1962
white Re8 Kh8 Bh6 Sa4 Qb4 Bc4 Se4 black Pa6 Rc6 Pg6 Kd4 Pf3 Rc2 Sa1 Bg1 Bh1
1.Se4-g5 ? threat: 2.Re8-e4 # but 1...f3-f2 ! 1.Se4-f6 ? threat: 2.Re8-e4 # but 1...Rc6-c8 ! 1.Se4-d6 ? threat: 2.Re8-e4 # 2.Bh6-g7 # but 1...Rc6*c4 ! 1.Se4-c5 ? threat: 2.Re8-e4 # but 1...Rc6-e6 ! 1.Se4-c3 ? threat: 2.Re8-e4 # but 1...Rc2-e2 ! 1.Se4-d2 ? threat: 2.Re8-e4 # but 1...Rc2*c4 ! 1.Se4-f2 ? threat: 2.Re8-e4 # 2.Bh6-e3 # but 1...Bg1*f2 ! 1.Se4-g3 ! threat: 2.Re8-e4 # 1...Rc2*c4 2.Qb4-d2 # 1...Rc2-e2 2.Qb4-c3 # 1...f3-f2 2.Bh6-e3 # 1...Rc6*c4 2.Qb4-d6 # 1...Rc6-c8 2.Bh6-g7 # 1...Rc6-e6 2.Qb4-c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[277]
#2 (7+9)
koloskok bieleho jazdca

Na dnešnom diagrame riešiteľovi rýchlo padne do oka Je4 a fakt, že jeho ľubovoľný odskok hrozí matom Ve4#. Kam ale skočiť?

Nie každý ťah jazdca je pochopiteľne rovnaký a samozrejme len jeden z nich je riešením. Je to práve ťah 1.Jg3! Prečo však nevychádzajú iné úvodníky?

Ukazuje sa, že napriek veľmi vzdušnej pozícii si biele figúry dokážu veľmi úspešne zavadzať. Na d2, c3, c5 a d6 jazdec bráni matom dámou, na f6 a g5 zase matom strelcom. Jedine skok na f2 je vyvrátený relatívne banálne braním. Ostáva teda len g3, kde biely dokáže potiahnuť bez poškodenia sa.

Elegantné spracovanie klasickej témy koloskoku jazdca vo forme pokusov.

30. Spišská borovička C 6.9.2018

V súvislosti s tohtoročným svetovým kongresom v Ohride Peter Gvozdják vypisuje jubilejný 30. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Turnaj je určený pre dvojťahové úlohy s protichodnými cieľmi strán (napr. #2, =2, S#2, R=2, atd.), ktoré obsahujú nasledujúcu tému:
Celý článok »»

Diagram týždňa – 174

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Sabuhi Husejnov 65 MT 2016
white Bc8 Qe7 Sd6 Pg6 Pe5 Pd4 Sh4 Re3 Bf2 Kc1 black Pc7 Bf7 Pg7 Rh7 Sg5 Ph5 Kf4 Ph3
1...Sg5-e4 {a} 2.Re3*e4 # {A} 2.Re3-f3 # {B} 1...Sg5-f3 {b} 2.Re3-e4 # {A} 2.Re3*f3 # {B} 1.Kc1-d2 ? threat: 2.Bf2-g3 # 1...Sg5-e4 + {a} 2.Re3*e4 # {A} 1...Sg5-f3 + {b} 2.Re3*f3 # {B} but 1...Bf7-e6 ! 1.Sd6-e4 ? threat: 2.Qe7*g5 # 1...Sg5*e4 {a} 2.Re3-f3 # {B} 1...Sg5-f3 {b} 2.Qe7*f7 # {C} but 1...Sg5-e6 ! 1.Sh4-f3 ! threat: 2.Qe7*g5 # 1...Sg5-e4 {a} 2.Qe7-h4 # {D} 1...Sg5*f3 {b} 2.Re3-e4 # {A} 1...Sg5-e6 2.Qe7-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[275]
#2 (10+8)
Z-32-24

V zdanlivých hrách dnešného diagramu má biely k dispozícii po dva maty na ťahy čierneho jazdca. Tieto duály sa vylúčia v troch fázach so zámenou z bohatej rodiny Z-32-24 typu AB-BC-DA s nasledovnou motiváciou.

Vo zvodnosti 1.Ke2? sú ťahy jazdca na f3 a e4 šachujúce, v mate teda biely musí jazdca brať.

V druhej zvodnosti 1.Je4? a v riešení 1.Jf3! sa biely vzdáva jedného krytia polí e4 a f3, takže maty vežou idú len po braní úvodníkového jazdca s blokovaním poľa, zatiaľ čo po obrane bez brania nasledujú rôzne maty dámou (po zrušení krytia f7 a otvorení dráhy na h4).

Veľmi elegantná novostrategická dvojťažka.

Diagram týždňa – 170

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
László Lindner
III. cena
Canadian Chess Chat 1980
white Qf8 Sf6 Se5 Pg5 Ra4 Pb2 Pe2 Pf2 Bg2 Bh2 Kf1 black Rc8 Bg8 Qh8 Ba7 Sb6 Pc6 Pc5 Pc4 Kd4 Pg4 Pe3
1.Sf6*g4 {display-departure-file}? threat: 2.Qf8-f4 # {A} 2.f2*e3 # {B} but 1...Qh8-f6 ! 1.Se5*g4 {display-departure-file}? threat: 2.f2*e3 # {B} 2.Bh2-e5 # {C} 1...Qh8*f6 2.Qf8*f6 # but 1...Rc8-e8 ! 1.Se5-d3 ? threat: 2.Bh2-e5 # {C} 2.Qf8*c5 # {D} but 1...Sb6-d7 ! 1.Sf6-d7 {display-departure-file}! threat: 2.Qf8*c5 # {D} 2.Qf8-f4 # {A} 1...Sb6-d5 2.Ra4*c4 # 1...Rc8*f8 2.Se5*c6 # 1...Qh8*e5 2.Bh2*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[257]
#2 (11+11)
cyklus dvojitých hrozieb

Cyklus dvojitých hrozieb v pokusoch (alebo zvodnostiach) a riešeniach je dobre známou témou. Najmä v prípade, že sú pokusy dostatočne výrazné a pekne vyvrátené, nemusí uniknúť ani pozornosti riešiteľov, ktorí len tak na nejaký trápny pokus nehľadia.

Najčastejšie býva cyklus viacnásobných hrozieb spracovaný tak, že hrozbotvorné motívy úvodníkov sú rovnaké pre všetky hrozby v cykle. To nie je ale prípad dnešného diagramu. V ňom je štvorica hrozieb Df4#, fxe3#, Se5# a Dxc5# uvedená do hry rôznymi motívmi: otvorenie línie f8-f4, napadnutie e3, odblokovanie e5 a napadnutie c5. Pritom všetky úvodníky hrajú jazdci. Pekne sú zvládnuté i vyvrátenia pokusov.

Výsledkom tohto strategického obsahu je formálny cyklus dvojitých hrozieb v štyroch fázach s temer neexistujúcou symetriou.

Diagram týždňa – 166

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
III. cena
The Problemist 2009
white Ra6 Sf6 Pd5 Ph5 Pd3 Re3 Kg3 Sf2 Bg2 black Se8 Qh8 Rd7 Kf5 Pg5 Bb1 Rf1
1.Ra6-e6 ? {display-departure-file} threat: 2.Re3-f3 # {A} 2.Re3-e5 # {display-departure-rank} {B} 2.Bg2-e4 # {C} but 1...Rd7*d5 ! 1.d3-d4 ? threat: 2.Re3-f3 # {A} 2.Re3-e5 # {B} 1...Qh8*f6 {a} 2.Re3-f3 # {A} 1...Rf1*f2 {b} 2.Re3-e5 # {B} 1...Bb1-e4 {d} 2.Bg2*e4 # {C} but 1...Qh8*h5 ! 1.Sf2-g4 ? {display-departure-rank} threat: 2.Re3-e5 # {B} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Bb1*d3 {c} 2.Re3-e5 # {B} 1...Qh8*f6 {a} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Rf1-f3 + {e} 2.Re3*f3 # {A} but 1...Rd7-e7 ! 1.Sf6-g4 ! {display-departure-rank} threat: 2.Bg2-e4 # {C} 2.Re3-f3 # {A} 1...Rf1*f2 {b} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Bb1*d3 {c} 2.Re3-f3 # {A} 1...Qh8-e5 + {f} 2.Re3*e5 # {B} 1...Qh8-d4 2.Sg4-h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[207]
#2 (9+7)
Z-33-63, cyklický Suškov

Pokus 1.Vae6? ukazuje, že všeobecné pokrytie poľa e5 hrozí trojicou matov Vf3#, V3e5# a Se4#. Keď však biely skúsi pokryť e5 inými ťahmi (1.e4, 1.J2g4, 1.J6g4), otvorí rôzne čierne línie, ktoré vždy jeden mat z trojice vylúčia. Tým sa dosiahne cyklus hrozieb v 2 zvodnostiach a riešení a cyklická Suškovova téma, keď vylúčený mat sa objaví s braním brániacej čiernej figúry.

Z pohľadu zámeny hier je v úlohe spracovaná aj trojfázová zámena variantu, pričom keď sa vezmú do úvahy poloobrany s kolotočovou zámenou, dá sa sumárne téma zapísať ako Z-33-63.

Veľmi elegantnú dvojťažku ocenil rozhodca Michael Lipton.

Diagram týždňa – 160

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Benjamin Glover Laws
The Chess Player`s Chronicle 1881
white Rf8 Ra6 Be6 Pf6 Ph6 Pa5 Sf5 Kh5 Pb4 Sf4 Pe2 Bc1 Qg1 black Bg8 Pc7 Sf7 Ph7 Sc6 Ke5 Pe4
1...Sc6-a7 {(Jc6~)} 2.Qg1-d4 # 1...Sf7-h8 {(Jf7~)} 2.Qg1-c5 # 1...Ke5*f6 2.Qg1-g7 # 1.Sf5-e3 ! zugzwang. 1...Sc6-a7 {(Jc6~)} 2.Se3-g4 # 1...Sf7-h8 {(Jf7~)} 2.Se3-c4 # 1...Sf7-d6 2.Se3-g4 # 1...Ke5*f6 2.Qg1-g5 # 1...Ke5-d4 2.Bc1-b2 # 1...Ke5*f4 2.Qg1-h2 # 1...Ke5-d6 2.Se3-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[252]
#2 (13+7)
Z-23-36, úvodník dáva 3 voľné polia

Maty sú pripravené na všetky obrany okrem silnej 1…e3, biely preto chce zahrať niečím na e3. Správne je 1.Je3!, ostatné ťahy zväčša nie sú pokusmi v pravom zmysle slova, ale aj tak je zaujímavé ich preskúmať.

Takže úvodník je jazdcom – a dáva tri voľné polia navyše k f6! Čierny tak môže urobiť kráľom kompletnú hviezdu a navyše je medzi zdanlivou hrou a riešením zámena troch matov!

Fantastická dvojťažka, ktorú by asi na 19. storočie tipoval málokto.