Diagram týždňa – 423

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
1. čestné uznanie
Thema Danicum 1996
white Rg8 Qe7 Kg7 black Pf7 Kh5 Pe4 Bd1
1.Kg7*f7 ? threat: 2.Qe7-g5 # 1...Kh5-h6 2.Rg8-h8 # but 1...Bd1-b3 + ! 1.Kg7-f8 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...Kh5-h6 ! 1.Kg7-h7 ? threat: 2.Qe7-g5 # but 1...f7-f6 ! 1.Kg7-h8 ! threat: 2.Qe7-g5 # 1...f7-f6 2.Qe7-h7 # 1...Kh5-h6 2.Qe7-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[550]
#2 (3+4)
pokusy kráľa, miniatúrka

Akýkoľvek ťah bieleho kráľa preč zo stĺpca g (okrem 1.Kf6) vedie k hrozbe 2.Dg5#, riešením však môže byť len jeden z nich. Keďže obrana 1…f6 zatvára líniu dámy, ale inú otvára, ide o ventil, ktorý vysvetľuje, prečo nemôže byť riešením 1.Kh7? Ostatné ťahy bK púšťajú h6 a obrana 1…Kh6 vyvracia pokus 1.Kf8? Ostatné dva ťahy kráľa prinášajú dva rôzne maty po 1…Kh6 – zvodnosť dáva 1.K:f7? Kh6 2.Vh8#, v riešení po 1.Kh8! odchod čK na h6 nie je obranou.

Miniatúrka s bohatým súbojom.

Diagram týždňa – 419

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
I.-II. cena ex aequo
Šachové umění 1973
white Qa8 Pc6 Rb5 Pd5 Pe5 Pb4 Sh4 Sd3 Pg3 Bc2 Kh2 Bg1 black Rd8 Qh8 Bh6 Ke4 Bd1
1.Qa8-a7 ? threat: 2.Qa7-d4 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-f2 # 1...Bh6-e3 2.Qa7*e3 # but 1...Rd8*d5 ! 1.Qa8-a2 ? threat: 2.Qa2-c4 # 1...Rd8*d5 2.Qa2*d5 # 1...Qh8*e5 2.Sd3-c5 # but 1...Bh6-e3 ! 1.Qa8-a1 ! threat: 2.Qa1-d4 # 1...Rd8*d5 2.Sd3-c5 # 1...Qh8*e5 2.Qa1*e5 # 1...Bh6-e3 2.Sd3-f2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[548]
#2 (12+5)
Z-(2,2,3)-35

Na pohľad príjemné postavenie diagramu bez zhlukov figúr a s vizuálnym oddelením bielych a čiernych (snáď okrem kráľa) naznačuje hru umiestnením bielej dámy v rohu. Dáma skutočne vykonáva tri prvé ťahy (2 zvodníky a úvodník), pričom vždy hrozí matom po 4. rade. Tri čierne obrany napádajúce d4 sú z pohľadu škodlivej motiváce buď blokovaním alebo zrušením krytia, a podľa postavenia bielej dámy sú buď vyvráteniami alebo umožňujú vždy iné maty. Výsledkom je kombinovaná zámena matov a obrán so vzorcom Z-(2,2,3)-35.

Veľmi elegantné.

 

 

Predbežný výsledok JT ZOLTÁN LABAI-80, C 1. 10. 2022

K dispozícii sú predbežné výsledky jubilejného turnaja Zoltána Labaia:
JT ZOLTÁN LABAI-80, C 1. 10. 2022 (DVOJŤAŽKY)
Rozhodcom bol Juraj Brabec (Slovensko), medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach.

Výsledky budú zverejnené aj v najnovšom čísle 122 časopisu PAT A MAT.

Námietky proti tomuto predbežnému výsledku je možné podávať do 30. 6. 2023 na adresu usporiadateľa Ivana Jarolína ijarolin@gmail.com.

Ďakujeme rozhodcovi i všetkým účastníkom za vytvorenie dôstojnej oslavy Zoliho životného jubilea!

Vychádza PAT A MAT 122

V týchto dňoch vyjde decembrové číslo nášho časopisu. Obsah čísla a výber z neho sú už publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 23 strán z 52-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, výsledky dvoch súťaží (PAT A MAT 2020-2021 #n a jubilejný turnaj Z. Labai 80) a rôzne technické informácie. Z nich je potrebné vypichnúť informáciu o predplatnom časopisu a členskom SOKŠ.

V tlačenej verzii časopisu sa okrem toho nachádzajú články P. Gvozdjáka o svetovej súťaži, ďalej o kongresovom dianí od M. Kolčáka, P. Gvozdjáka a E. Klemaniča, o MS v šachovej skladbe jednotlivcov od J. Brabca a dve spomienky na K. Mlynku od J. Golhu a B. Formánka.

Časopis je momentálne v tlačiarni a bude predplatiteľom rozosielaný po vytlačení v novom roku.

Aktualizácia 14.1.2023: dnes bol časopis podaný na poštu, takže by mal adresátom doraziť v priebehu budúceho týždňa.

Diagram týždňa – 415

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Pituk
2. pochvalná zmienka
R. Solarczyk MT 1998
white Ba8 Qf8 Ph7 Rb6 Pg6 Sa5 Sf5 Ra4 Ka2 Pd2 Bg1 black Ra7 Pe7 Pg7 Pd5 Ke5 Pg5 Ph5 Bg4 Sg3 Sf2 Qh2
1.Sf5-h6 ! threat: 2.Qf8*g7 # 1...d5-d4 2.Sa5-c4 # 1...e7-e6 2.Sa5-c6 # 1...Sg3-e4 {display-departure-file} 2.d2-d4 # 1...Sf2-e4 {display-departure-file} 2.Bg1-d4 # 1...Sg3-f5 2.Sh6-f7 # 1...g7*h6 2.h7-h8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[541]
#2 (11+11)
B1, B2

Dnešná dvojťažka je jednofázová, takže do jej hlavného obsahu nepatria žiadne zdanlivé hry, pokusy, ani zvodnosti.

Po úvodníku biely nemôže matovať jazdcom a6 ani jedným z dvoch ponúkajúcich sa spôsobov:

 • 2.Jc4+? Kd4! aj Ke4!
 • 2.Jc6+? Kd6! aj Ke6!

Tieto dva ťahy sa stanú matmi v momente, keď čierny zabezpečí zneprístupnenie príslušných polí čiernemu kráľovi – jedno zablokuje a na druhé otvorí pôsobnosť bielej figúry, v oboch prípadoch obranami pešiakmi. Týmto spôsobom sú v dvoch variantoch skumulované základné efekty vedúce k matom s prerušením, tiež známe ako témy B1 a B2.

Zložené blokovanie sa nachádza aj v ďalších troch variantoch po obranách jazdcami. V prípade blokovaní e4 ide dokonca o čiernu predĺženú obranu v podobe príchodov na pole: ľubovoľné blokovanie e4 (reprezentované jazdcom z g3) umožňuje mat d4#, ťah jazdcom z f2 priväzuje pešiaka na 2. rade, ale zase otvára dráhu Sg1 a tak umožňuje nový mat.

Obsažná strategická skladba.

Diagram týždňa – 411

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
1. miesto
Slovensko-Rumunsko 1969-1971
white Ba8 Qa7 Kd6 Se6 Ba5 Pc5 Rb1 Rf1 black Pd5 Pb3 Kd3 Pf3
1.Rb1*b3 + ! 1...Kd3-c2 {a} 2.Se6-d4 # {A} 1...Kd3-e4 {b} 2.Qa7-h7 # {B} 1...Kd3-c4 {c} 2.Ba8*d5 # {C} 1...Kd3-e2 {d} 2.Qa7-a6 # {D} 1.Rf1*f3 + ! 1...Kd3-c2 {a} 2.Qa7-h7 # {B} 1...Kd3-e4 {b} 2.Ba8*d5 # {C} 1...Kd3-c4 {c} 2.Qa7-a6 # {D} 1...Kd3-e2 {d} 2.Se6-d4 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[526]
#2 (8+4)
2 riešenia
4-prvková Lačného téma

Šachujúci úvodník je v dvojťažke ťažkým tabu, ktoré sa prekračuje len výnimočne. Dnešný diagram si to dovolil dokonca dvakrát – riešenia sú dve a obe sa začínajú šachom. Napriek tomu získal vysoké ocenenie v medzinárodnom zápase, kde sa zvyčajne na prvé miesta dostávajú len výborné skladby. Ako je to možné?

Kľúčovým argumentom je spracovaná téma. 4-prvoková Lačného téma (cyklická zámena 4 matov po tých istých obranách v dvoch fázach) je mimoriadne náročnou a existuje veľmi málo príkladov v dvojťažke. Dnešný diagram je mimoriadne ekonomickým spracovaním tejto témy, čo istotne vysvetľuje ústretovosť rozhodcu. Výborný príklad na odôvodnené porušenie konvencií.

Diagram týždňa – 408

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
II. cena
Svetový pohár FIDE 2011
white Bc8 Ka7 Sd7 Pb6 Rd6 Be5 Pf5 Ra4 Sf4 Pe3 Pf2 Pg2 Qd1 black Pb7 Rh6 Rg5 Sb4 Ke4 Pb3 Sf3 Qc2 Bh2 Bh1
1.Be5-c3 ? threat: 2.Sd7-c5 # {A} 2.Qd1-d5 # {B} 1...Ke4*f5 {a} 2.Sd7-f6 # {C} 1...Rg5*f5 {b} 2.Qd1*f3 # {D} 1...Qc2*f2 2.Qd1-d3 # but 1...Sf3-d4 ! 1.Sf4-g6 ! threat: 2.Sd7-f6 # {C} 2.Qd1*f3 # {D} 1...Ke4*f5 {a} 2.Sd7-c5 # {A} 1...Rg5*f5 {b} 2.Qd1-d5 # {B} 1...Qc2*f2 2.Qd1-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[525]
#2 (13+10)
odesská téma

Dve fázy dvojťažky na diagrame majú veľa spoločného:

 • úvodník zatvára jednu čiernu líniu (čím vytvára hrozbu priameho matu jazdcom s otvorením nepriamej batérie k f5), zároveň otvára jednu líniu vedúcu k f5 (čím vytvára hrozbu matu dámou, ktorá pokryje pole f5),
 • ťah kráľom na f5 vytvorí priamu bielu batériu, ktorá matuje s prerušením čiernej línie brániacej matovú diagonálu,
 • ťah vežou na f5 blokuje toto pole a dáma môže matovať bez pokrytia poľa f5.

Oba spomenuté čierne ťahy zároveň bránia hrozby, takže ide o veľmi presvedčivé spracovanie odesskej témy s využitím rovnakých čiernych obrán v oboch fázach. Úspech na prestížnom svetovom pohári viac ako zaslúžený.

Diagram týždňa – 402

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lehen
I. cena
Szachy 1982
white Bc7 Pb6 Rd6 Pe6 Ra5 Pd5 Pe5 Pa4 Se4 Pg4 Pa3 Bd3 Pc2 Sg2 Qh2 Kc1 black Pa6 Sb5 Kd4
1.Qh2-g3 ? zugzwang. 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.c2-c3 # but 1...Sb5-c3 ! 1.Rd6-c6 ? zugzwang. 1...Kd4*d5 2.Rc6-d6 # 1...Sb5*a3 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*c7 2.Rc6-c4 # but 1...Sb5-d6 ! 1.Sg2-f4 ? zugzwang. 1...Kd4-e3 2.Qh2-f2 # 1...Kd4*e5 2.Sf4-e2 # but 1...Sb5*a3 ! {(1...Jb5~)} 1.Se4-g3 ! zugzwang. 1...Kd4-c3 2.Sg3-e2 # 1...Kd4*e5 2.Qh2-h8 # 1...Kd4-c5 2.Qh2-g1 # 1...Sb5*a3 {(1...Jb5~)} 2.Sg3-e2 # 1...Sb5-c3 2.Sg3-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[521]
#2 (16+3)
0-1-2-3

Na začiatku má čierny jediný pohyblivý kameň Jb5. Prvá zvodnosť čiernemu nedáva žiadne voľné pole, ale nájde sa odskok jazdca, ktorá bielemu znemožní mat 2.c3#. Druhá zvodnosť 1.Vc6? dáva jedno voľné pole (d5), má pekné vyvrátenie 1…Jd6! Tretia zvodnosť 1.Jf4? dáva dve voľné polia, ale vyvracia ľubovoľný odskok čJ. Nakoniec riešenie má úvodník, ktorý dáva až tri voľné polia, a je samozrejme variantovo najbohatšie.

Výborná dvojťažka, jeden z Ľudových vrcholných výkonov.

Diagram týždňa – 399

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
Peter Gvozdják
III. cena
PAT A MAT 2007
white Ka8 Se8 Pc7 Pf7 Sa6 Rh6 Pb5 Pe5 Ph5 Re4 Bb2 Qg2 Bb1 black Sc8 Rd7 Pb6 Pa5 Kd5 Ra4 Sc4 Pe3 Bh1
1.e5-e6 ? {A} threat: 2.Re4-e5 # {B} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qg2-g5 # {C} 1...Sc4-e5 {b} 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.Se8-f6 # but 1...Bh1*g2 ! 1.Qg2-g5 ? {C} threat: 2.Re4-d4 # {D} 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.e5-e6 # {A} 1...Sc4*e5 {b} 2.Qg5*e5 # 1...Sc4-d6 {display-departure-rank} {c} 2.e5*d6 # but 1...Bh1*e4 ! 1.Qg2-c2 ! threat: 2.Qc2-d3 # 1...Sc4-a3 {(1...Jc4~) } {a} 2.Qc2-c6 # 1...Sc4*e5 {b} 2.Re4*e5 # {B} 1...Bh1*e4 2.Qc2*e4 # 1...Ra4-a3 2.Qc2*c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[516]
#2 (13+9)
Z-32-26, predĺžená obrana, hrozbové paradoxy

Batéria Dg2-Ve4-Kd5 a jej zložky sú v hlavnej úlohe za bieleho, čierny do hlavnej úlohy nominoval obrannú batériu Va4-Jc4-d4-e4. Prvá zvodnosť uvádza do hry štyri hlavné tematické ťahy bieleho e6, Ve5, Dg5 a Vd4, ako aj čierne obrany Jc4~ a prdĺžená Je5! Všetky sa zopakujú v ďalších dvoch fázach a výsledkom je veľmi zaujímavá syntéza viacerých novostrategických tém: Z-32-26, Z-23-36 (medzi zvodnosťami), dva hrozbové paradoxy, výmena úvodníka a variantového matu po tej istej obrane, a to všetko s presvedčivým strategickým podložením. Pekné.