30. Spišská borovička C 6.9.2018

V súvislosti s tohtoročným svetovým kongresom v Ohride Peter Gvozdják vypisuje jubilejný 30. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Turnaj je určený pre dvojťahové úlohy s protichodnými cieľmi strán (napr. #2, =2, S#2, R=2, atd.), ktoré obsahujú nasledujúcu tému:
Celý článok »»

Diagram týždňa – 174

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Sabuhi Husejnov 65 MT 2016
white Bc8 Qe7 Sd6 Pg6 Pe5 Pd4 Sh4 Re3 Bf2 Kc1 black Pc7 Bf7 Pg7 Rh7 Sg5 Ph5 Kf4 Ph3
1...Sg5-e4 {a} 2.Re3*e4 # {A} 2.Re3-f3 # {B} 1...Sg5-f3 {b} 2.Re3-e4 # {A} 2.Re3*f3 # {B} 1.Kc1-d2 ? threat: 2.Bf2-g3 # 1...Sg5-e4 + {a} 2.Re3*e4 # {A} 1...Sg5-f3 + {b} 2.Re3*f3 # {B} but 1...Bf7-e6 ! 1.Sd6-e4 ? threat: 2.Qe7*g5 # 1...Sg5*e4 {a} 2.Re3-f3 # {B} 1...Sg5-f3 {b} 2.Qe7*f7 # {C} but 1...Sg5-e6 ! 1.Sh4-f3 ! threat: 2.Qe7*g5 # 1...Sg5-e4 {a} 2.Qe7-h4 # {D} 1...Sg5*f3 {b} 2.Re3-e4 # {A} 1...Sg5-e6 2.Qe7-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[275]
#2 (10+8)
Z-32-24

V zdanlivých hrách dnešného diagramu má biely k dispozícii po dva maty na ťahy čierneho jazdca. Tieto duály sa vylúčia v troch fázach so zámenou z bohatej rodiny Z-32-24 typu AB-BC-DA s nasledovnou motiváciou.

Vo zvodnosti 1.Ke2? sú ťahy jazdca na f3 a e4 šachujúce, v mate teda biely musí jazdca brať.

V druhej zvodnosti 1.Je4? a v riešení 1.Jf3! sa biely vzdáva jedného krytia polí e4 a f3, takže maty vežou idú len po braní úvodníkového jazdca s blokovaním poľa, zatiaľ čo po obrane bez brania nasledujú rôzne maty dámou (po zrušení krytia f7 a otvorení dráhy na h4).

Veľmi elegantná novostrategická dvojťažka.

Diagram týždňa – 170

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
László Lindner
III. cena
Canadian Chess Chat 1980
white Qf8 Sf6 Se5 Pg5 Ra4 Pb2 Pe2 Pf2 Bg2 Bh2 Kf1 black Rc8 Bg8 Qh8 Ba7 Sb6 Pc6 Pc5 Pc4 Kd4 Pg4 Pe3
1.Sf6*g4 {display-departure-file}? threat: 2.Qf8-f4 # {A} 2.f2*e3 # {B} but 1...Qh8-f6 ! 1.Se5*g4 {display-departure-file}? threat: 2.f2*e3 # {B} 2.Bh2-e5 # {C} 1...Qh8*f6 2.Qf8*f6 # but 1...Rc8-e8 ! 1.Se5-d3 ? threat: 2.Bh2-e5 # {C} 2.Qf8*c5 # {D} but 1...Sb6-d7 ! 1.Sf6-d7 {display-departure-file}! threat: 2.Qf8*c5 # {D} 2.Qf8-f4 # {A} 1...Sb6-d5 2.Ra4*c4 # 1...Rc8*f8 2.Se5*c6 # 1...Qh8*e5 2.Bh2*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[257]
#2 (11+11)
cyklus dvojitých hrozieb

Cyklus dvojitých hrozieb v pokusoch (alebo zvodnostiach) a riešeniach je dobre známou témou. Najmä v prípade, že sú pokusy dostatočne výrazné a pekne vyvrátené, nemusí uniknúť ani pozornosti riešiteľov, ktorí len tak na nejaký trápny pokus nehľadia.

Najčastejšie býva cyklus viacnásobných hrozieb spracovaný tak, že hrozbotvorné motívy úvodníkov sú rovnaké pre všetky hrozby v cykle. To nie je ale prípad dnešného diagramu. V ňom je štvorica hrozieb Df4#, fxe3#, Se5# a Dxc5# uvedená do hry rôznymi motívmi: otvorenie línie f8-f4, napadnutie e3, odblokovanie e5 a napadnutie c5. Pritom všetky úvodníky hrajú jazdci. Pekne sú zvládnuté i vyvrátenia pokusov.

Výsledkom tohto strategického obsahu je formálny cyklus dvojitých hrozieb v štyroch fázach s temer neexistujúcou symetriou.

Diagram týždňa – 166

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
III. cena
The Problemist 2009
white Ra6 Sf6 Pd5 Ph5 Pd3 Re3 Kg3 Sf2 Bg2 black Se8 Qh8 Rd7 Kf5 Pg5 Bb1 Rf1
1.Ra6-e6 ? {display-departure-file} threat: 2.Re3-f3 # {A} 2.Re3-e5 # {display-departure-rank} {B} 2.Bg2-e4 # {C} but 1...Rd7*d5 ! 1.d3-d4 ? threat: 2.Re3-f3 # {A} 2.Re3-e5 # {B} 1...Qh8*f6 {a} 2.Re3-f3 # {A} 1...Rf1*f2 {b} 2.Re3-e5 # {B} 1...Bb1-e4 {d} 2.Bg2*e4 # {C} but 1...Qh8*h5 ! 1.Sf2-g4 ? {display-departure-rank} threat: 2.Re3-e5 # {B} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Bb1*d3 {c} 2.Re3-e5 # {B} 1...Qh8*f6 {a} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Rf1-f3 + {e} 2.Re3*f3 # {A} but 1...Rd7-e7 ! 1.Sf6-g4 ! {display-departure-rank} threat: 2.Bg2-e4 # {C} 2.Re3-f3 # {A} 1...Rf1*f2 {b} 2.Bg2-e4 # {C} 1...Bb1*d3 {c} 2.Re3-f3 # {A} 1...Qh8-e5 + {f} 2.Re3*e5 # {B} 1...Qh8-d4 2.Sg4-h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[207]
#2 (9+7)
Z-33-63, cyklický Suškov

Pokus 1.Vae6? ukazuje, že všeobecné pokrytie poľa e5 hrozí trojicou matov Vf3#, V3e5# a Se4#. Keď však biely skúsi pokryť e5 inými ťahmi (1.e4, 1.J2g4, 1.J6g4), otvorí rôzne čierne línie, ktoré vždy jeden mat z trojice vylúčia. Tým sa dosiahne cyklus hrozieb v 2 zvodnostiach a riešení a cyklická Suškovova téma, keď vylúčený mat sa objaví s braním brániacej čiernej figúry.

Z pohľadu zámeny hier je v úlohe spracovaná aj trojfázová zámena variantu, pričom keď sa vezmú do úvahy poloobrany s kolotočovou zámenou, dá sa sumárne téma zapísať ako Z-33-63.

Veľmi elegantnú dvojťažku ocenil rozhodca Michael Lipton.

Diagram týždňa – 160

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Benjamin Glover Laws
The Chess Player`s Chronicle 1881
white Rf8 Ra6 Be6 Pf6 Ph6 Pa5 Sf5 Kh5 Pb4 Sf4 Pe2 Bc1 Qg1 black Bg8 Pc7 Sf7 Ph7 Sc6 Ke5 Pe4
1...Sc6-a7 {(Jc6~)} 2.Qg1-d4 # 1...Sf7-h8 {(Jf7~)} 2.Qg1-c5 # 1...Ke5*f6 2.Qg1-g7 # 1.Sf5-e3 ! zugzwang. 1...Sc6-a7 {(Jc6~)} 2.Se3-g4 # 1...Sf7-h8 {(Jf7~)} 2.Se3-c4 # 1...Sf7-d6 2.Se3-g4 # 1...Ke5*f6 2.Qg1-g5 # 1...Ke5-d4 2.Bc1-b2 # 1...Ke5*f4 2.Qg1-h2 # 1...Ke5-d6 2.Se3-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[252]
#2 (13+7)
Z-23-36, úvodník dáva 3 voľné polia

Maty sú pripravené na všetky obrany okrem silnej 1…e3, biely preto chce zahrať niečím na e3. Správne je 1.Je3!, ostatné ťahy zväčša nie sú pokusmi v pravom zmysle slova, ale aj tak je zaujímavé ich preskúmať.

Takže úvodník je jazdcom – a dáva tri voľné polia navyše k f6! Čierny tak môže urobiť kráľom kompletnú hviezdu a navyše je medzi zdanlivou hrou a riešením zámena troch matov!

Fantastická dvojťažka, ktorú by asi na 19. storočie tipoval málokto.

26. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb 2018

Dátum:
21.-22. apríla 2018

Miesto súťaže:
Medická 4, Košice

Systém súťaže:
Súťaž je organizovaná podľa pravidiel používaných na Majstrovstvách sveta v riešení šachových skladieb. Súťaž je otvorená pre všetkých. Hlavná súťaž a kategória seniorov (nad 60 rokov) budú vyhodnotené ako medzinárodná súťaž, kategória juniorov (do 23 rokov) je určená pre občanov Slovenskej republiky. Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené účasťou minimálne 3 riešiteľov. Medzinárodné MSR v riešení sú pre občanov Slovenska kvalifikačnou súťažou pre 42. MS (september 2018, Ohrid – Macedónsko) a 14. ME (máj 2018, Moskva – Rusko). Juniorský majster Slovenska v riešení šachových skladieb získa právo reprezentovať Slovensko na MS v kategórii juniorov. Súťaž je započítavaná do riešiteľského ratingu a je súčasťou tretieho ročníka Svetového riešiteľského pohára (World Solving Cup).
Celý článok »»

Diagram týždňa – 157

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
Anatolij Slesarenko
Cyclone 2000
white Kc8 Be7 Pf7 Se6 Rh6 Rd4 Pe4 Pg3 Bh3 Sh2 Qd1 black Bg7 Bg6 Pd5 Ke5 Pb3 Pf3 Sc1 Rf1 Rg1
1.Qd1-e1 ? threat: 2.Rd4*d5 # 1...d5*e4 {a} 2.Qe1-a5 # {D} 1...Bg6*e4 {b} 2.Rh6-h5 # {E} 1...Rf1*e1 2.Sh2*f3 # but 1...Sc1-e2 ! 1.Kc8-d7 ? threat: 2.Sh2-g4 # {A} 1...d5*e4 {a} 2.Rd4-d5 # {B} 1...Bg6*e4 {b} 2.Be7-d6 # {C} but 1...Rg1*g3 ! 1.Qd1*f3 ! threat: 2.Rd4*d5 # {B} 1...d5*e4 {a} 2.Be7-d6 # {C} 1...Bg6*e4 {b} 2.Sh2-g4 # {A} 1...Rf1-d1 2.Qf3-f4 # 1...Rf1*f3 2.Sh2*f3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[255]
#2 (11+9)
Šedejov cyklus, Z-32-25

Kedysi sa táto téma volala hrozbová Lačného téma, od vydania Cyclone sa zaužívalo v nej zavedené meno Šedejov cyklus. Reč je o formálnej téme spracovanej v 2. zvodnosti a riešení dnešného diagramu. Charakterizuje ju trojica matov (A, B, C), ktoré vystupujú ako hrozba a dva variantové maty po tých istých obranách (a, b), pričom sú cyklicky posunuté pri porovnaní tematických fáz.

Ako prvý ju spracoval ukrajinský skladateľ Sergej Šedej, priekopnícku úlohu je možné nájsť pod číslom 709 v Cyclone.

Ešte i dnes je považovaná za pomerne náročnú tému, najmä pokiaľ sa skladateľ rozhodne k nej prihodiť čo-to ďalšie zaujímavé. To je i prípad dnešného diagramu, ktorý pridáva ešte prvú zvodnosť, v ktorej po tematických obranách nasledujú nové dva maty (D, E). To je fantastický výkon, hodný mien nad diagramom – nášho IM (ktorý publikoval v roku 1993 skladbu s mechanizmom Šedejovho cyklu) a ruského GM (ktorý prihodil zámenu dvoch matov pri príležitosti tvorby monografie Cyclone). Nečudo, že sa bezpečne vošiel i do Albumu FIDE.

2. Memoriál Jozefa Tarabu C 26.11.2017 – predbežný výsledok

Medzinárodný anonymný turnaj na uctenie pamiatky slovenského šachového skladateľa Jozefa Tarabu (16.11.1947 – 27.1.2000) sa uskutočnil z príležitosti jeho nedožitých 70. narodenín ako v poradí 2. memoriál. Turnaj rozhodoval medzinárodný rozhodca FIDE Karol Mlynka, zúčastnilo sa ho 37 dvojťažiek od 11 autorov zo 7 krajín. Víťaznou sa stala skladba Miroslava Svíteka.

 

OPRAVA!
V úlohe č.33 – Miroslav Svítek, 2. čestné uznanie chýba čierny pešiak na g3.
Pdf súbor bol aktualizovaný na verziu 2.
Za technickú chybu sa ospravedlňujeme.

Diagram týždňa – 154

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
IV.-V. cena ex aequo
SuperProblem 10 JT C 20.8.2016
white Bh8 Bh7 Qb5 Sa4 Sc4 Rh4 Kf3 Pb2 Pf2 black Rc8 Pf7 Pd5 Pe5 Kd4 Pf4 Sg4 Pe3 Ba2 Pg2 Ph2 Rd1 Bg1
1.Sc4*e3 ! threat: 2.Se3-f5 # 1...Rc8-c4 2.Qb5*d5 # 1...Ba2-c4 2.Se3-c2 # 1...Rc8-c3 2.b2*c3 # 1...Rd1-d3 2.Qb5*d3 # 1...Sg4*e3 2.Rh4*f4 # 1...f4*e3 2.Rh4*g4 # 1...Ba2-b1 2.Qb5*d5 # 1...Sg4-h6 2.Rh4*f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[251]
#2 (9+13)
4x2 analogické varianty

V dnešnom diagrame je dôraz položený na vzájomnú analógiu dvojíc variantov:

 • Obrany na c4 (vežou a strelcom) prerušujú Db5 k d3, čo v kombinácii s prerušením Sh7 k d3 v hrozbe vytvára potenciálne voľné pole d3 (tento spôsob obrany je známy ako Barulinova obrana alebo téma A). Zároveň obrany vytvárajú tému Grimshaw na poli c4.
 • Obrany vežami na 3. rade (Vc3, Vd3) bránia hrozbu priviazaním Je3, čierny sa však poškodí príchodom na pole, na ktorom následne biely môže matovať.
 • Dve obrany sú s braním na poli e3, po nich nasleduje mat vežou na 4. rade.
 • Posledné dve obrany napádajú hrozbové pole, maty po nich sa opakujú z predošlej hry.

Skladbu ocenil rozhodca Pavel Murašev.

 

Diagram týždňa – 151

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ľudovít Lačný
I. cena
Československý šach 1958
white Kb8 Re8 Bg8 Sc7 Pb5 Rh5 Sd4 Pb3 Pg3 Pe2 Pf2 Qa1 black Sf7 Pb6 Pf6 Bh6 Pe5 Pf5 Qg5 Ke4 Pg4
1.Sd4-c6 ? threat: 2.Qa1-d4 # 2.Qa1-a4 # 2.Qa1-h1 # 2.Qa1-b1 # but 1...Qg5-e3 ! 1.Sd4-c2 ? threat: 2.Qa1-d4 # 2.Qa1-a8 # 2.Qa1-a4 # 2.Qa1-h1 # but 1...f5-f4 ! 1.Sd4-e6 ? threat: 2.Qa1-a8 # 2.Qa1-a4 # 2.Qa1-h1 # 2.Qa1-b1 # but 1...Qg5-c1 ! 1.Sd4-f3 ? threat: 2.Qa1-d4 # 2.Qa1-a8 # 2.Qa1-a4 # 2.Qa1-b1 # but 1...Qg5-d2 ! 1.Sd4*f5 ! threat: 2.Qa1-b1 # 1...Qg5-c1 2.Qa1-d4 # 1...Qg5-d2 2.Qa1-h1 # 1...Qg5-e3 2.Qa1-a8 # 1...Qg5*f5 2.Qa1-a4 # 1...Ke4*f5 2.Bg8-h7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[206]
#2 (12+9)
pokusy, antiduál

Ľubovoľný ťah Jd4 hrozí 5 matov: Db1#, Da4#, Da8#, Dd4# a Dh1#. Ale štyri konkrétne odskoky na c6, c2, f3 a e6 zatvárajú biele línie, takže v skutočnosti hrozia každý len štyrmi matmi, čo čiernemu umožní nájsť účinné obrany.

Paradoxne zdanlivo najslabší ťah jazdca, uvoľňujúci pole f5 a hroziaci len 2.Db1# je riešením. Čierny má štyri obrany dámou, ktoré vedú k ostatným pôvodným hrozbovým matom, pričom funguje antiduálové vylučovanie vždy trojice matov. Okrem toho po ťahu čK na voľné pole vznikne úplne nový mat Sh7#.

Perfektný mechanizmus s majstrovským zvládnutím dvojice aktívnych dám.