Diagram týždňa – 454

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Tatranský
I.-II. cena ex aequo
ÚV ČSTV 1958
white Bc6 Kh6 Sa5 Pb5 Qg5 Sb2 Rc2 Ba1 Rd1 black Pe6 Pf5 Pa4 Kd4 Bd2 Se2 Sb1
1...f5-f4 2.Qg5-c5 # 1...Se2-f4 2.Qg5*f4 # 1...Kd4-e5 2.Sb2-c4 # {display-departure-file} 1...e6-e5 2.Rc2-c4 # 1.Sa5-c4 ! {display-departure-file} threat: 2.Qg5-e3 # 1...Se2-f4 2.Qg5-g1 # 1...f5-f4 2.Qg5-e5 # 1...Kd4-c5 2.Sb2-d3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[585]
#2 (9+7)
Z-23-46

Už v diagramovom postavení je cítiť napätie zhmotnené prítomnosťou dvoch väzieb (viazaní sú Sd2 a Dg5), ako aj jazdcovou batériou na dlhej diagonále. Toto napätie sa pretaví do dvoch zdanlivých hier po ťahoch čierneho na f4 a jednej po ťahu kráľa na voľné pole e5.

Úvodník poriadne zamieša pozíciou, keď jazdec vezme pod kontrolu polia e5 a e3 (dokonca aj d6 a b6), naopak preruší vežu c2 ku c5 a sám prestane kryť c4, ktoré zablokuje. Hrozba ťahom po línii väzby je brániteľná prerušeniami na f4 a biely využije dve odviazania dámy na zamenené maty. Po ťahu kráľa na voľné pole nasleduje mat z nepriamej batérie.

Kvalitná dvojťažka zo starej školy s témou zo skupiny Z-23-46 (zámena 2 matov a jedna voľná zámena po ťahoch kráľa).

Diagram týždňa – 450

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Miroslav Brada
III. cena
Pravda 1996-1997
white Sc8 Qd8 Re8 Bf8 Pd7 Sc4 Pb3 Pf3 Kf1 black Rb7 Pc6 Pe6 Kd5 Sd3
1.Qd8-b6 ? threat: 2.Sc8-e7 # {A} 1...e6-e5 {a} 2.Sc4-e3 # {B} 1...c6-c5 {b} 2.Qb6-d6 # {C} but 1...Rb7*d7 ! 1.Qd8-f6 ! threat: 2.Sc4-e3 # {B} 1...e6-e5 {a} 2.Qf6-d6 # {C} 1...c6-c5 {b} 2.Sc8-e7 # {A} 1...Sd3-e5 2.Qf6*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[580]
#2 (9+5)
Šedejov cyklus

Rozhodca dvojročnej súťaže Juraj Brabec o skladbe napísal nasledovné: „Cyklická zámena funkcie úvodníka a dvoch variantových matov, dosiahnutá pomerne jednoduchými prostriedkami. I keď je obsah symetrický a úvodníkom sa berie voľné pole kráľovi, všetky motívy, či už útočné, novostrategické, obranné, alebo škodlivé sú vzácne jednotné a harmonicky na seba nadväzujú.“

Nedá sa nesúhlasiť.

Edit 17.8.2023 23:36: Na základe trefného komentáraa dodávame, že „Nedá sa nesúhlasit s hodnotením, aj keď je pravda, že ide o cyklickú zámenu funkcie hrozby a dvoch variantových matov.“

Diagram týždňa – 446

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
Pochvalná zmienka
Bedrich Formánek 60 JT 1993
white Ka8 Sb8 Rc8 Qa5 Re4 Pf4 Pc3 Bh3 Pe2 Bf2 Bg2 Sd1 black Bb6 Pd6 Pg6 Pb5 Sc5 Kd5 Sb3 Pf3 Pa2 Bf1 Qh1
1.Rc8-e8 ? {display-departure-file} threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.c3-c4 # {A} 1...Sc5*e4 {b} 2.Bh3-e6 # {B} but 1...Sc5-e6 ! 1.Re4-b4 ? threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.e2-e4 # {C} 1...Sc5-e4 {b} 2.c3-c4 # {A} but 1...Qh1*h3 ! 1.e2*f3 ! threat: 2.Sd1-e3 # 1...Sc5-a4 {(1...Jc5~)} { a} 2.Bh3-e6 # {B} 1...Sc5*e4 {b} 2.f3*e4 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[567]
#2 (12+11)
Riceov cyklus, predĺžená obrana

Cyklická zámena dvoch matov v troch fázach má niekoľko rôznych označení – Riceov cyklus podľa prototypu, cyklický Zagorujko podľa iných znalcov, symbolicky Z-32-23. Každopádne ide o tému veľmi náročnú v prevedení ortodoxnej dvojťažky.

Dnešný diagram ešte obsah tematicky vyšpičkoval zaradením rovnakej predĺženej obrany vo všetkých troch fázach. Je skoro až neuveriteľné, ako to vychádza. Kde je háčik?

Asi ste už na to prišli. Premenený biely strelec. Takáto obsahovo skvelá skladba súťažila v tematickej súťaži pre dvojťažky s premenenými kameňmi. A získala len pochvalnú zmienku. Aké asi boli skladby pred ňou? Možno sa niektoré časom tiež v našej rubrike objavia.

 

Vychádza PAT A MAT 124

V týchto dňoch vychádza júnové číslo nášho časopisu. Obsah čísla a výber z neho sú už publikované na samostatnej stránke.

Výber z čísla zahŕňa 20 strán z 40-stranového vydania, nájdete v ňom ako obyčajne originály, fotografie a rôzne technické informácie. Navyše aj výsledok celoročnej súťaže originálov #2 za rok 2022.

V tlačenej verzii časopisu sa okrem toho nachádzajú článok P. Gvozdjáka o svetovej súťaži (3. diel), S. Vokála o A. Galickom, M. Kolčáka o majstrovstvách Slovenska v riešení a ďalšie.

Časopis je už vytlačený a bude predplatiteľom a členom SOKŠ rozosielaný v priebehu týždňa.

Diagram týždňa – 442

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Národná obroda 1993
white Qa8 Bf8 Rb7 Sd7 Sb5 Pb4 Re4 Kf4 black Pf7 Sc6 Rg6 Kd5 Se5 Pf5 Pd4 Pg4 Pb3 Pd3 Rc2 Pe2
1.Qa8-c8 ? threat: 2.Sd7-b6 # {A} 1...Kd5-e6 {a} 2.Sb5-c7 # {B} 1...Sc6-a5 {(1...Jc6~) } {b} 2.Re4*e5 # {C} 1...Kd5-c4 {c} 2.Re4*d4 # {D} but 1...Se5*d7 ! 1.Qa8-a6 ! threat: 2.Sb5-c7 # {B} 1...Kd5-e6 {a} 2.Re4*e5 # {C} 1...Sc6-a5 {(1...Jc6~) } {b} 2.Re4*d4 # {D} 1...Kd5-c4 {c} 2.Sd7-b6 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[570]
#2 (8+12)
4-prvkový Šedejov cyklus

K dnešnému diagramu nie je veľmi čo dodať. Jedna z najbrilantnejších dvojťažiek 90. rokov obsahuje prototyp 4-prvkového Šedejovho cyklu v bezdvojníkovej ortodoxnej dvojťažke bez premenených figúr. Štefan Sovík dokázal bez výrazných slabín zacykliť hrozbu a maty po trojici rovnakých obrán len pomocou rôzneho postavenia bielej dámy pri porovnaní zvodnosti a riešenia. Čistá paráda.

 

Diagram týždňa – 438

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Odette Vollenweider
I. cena
idee & form 2002-2003
white Ba8 Kc8 Se7 Sd5 Pf5 Ra4 Qa3 Pg3 Pb2 Pe2 Pf2 Bc1 Rd1 black Sb8 Sd8 Ph7 Pf6 Ke5 Pg4 Pb3 Bh3 Bd2
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bh3-g2 ! 1.Sd5-e3 ? threat: 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # 1...Bd2-b4 2.Se3-c4 # 1...Bh3-g2 2.Se3*g4 # but 1...Sd8-b7 ! 1.Sd5-f4 ? threat: 2.Sf4-d3 # 2.Ra4-e4 # 2.Qa3-c5 # but 1...Bd2-b4 ! 1.Sd5-b4 ! threat: 2.Sb4-d3 # 1...Ke5-d4 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Ke5-d6 2.Sb4-c6 # {display-departure-file} 1...Bd2*b4 2.Bc1-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[566]
#2 (13+9)
Šifmanova obrana

Skoro každý odskok Jd5 znamená dve hrozby: 2.Ve4# a 2.Dc5#. Ale čierny má pomerne bohaté možnosti obrany: ťahy ako 1…Sg2, 1…Jb7 a 1…Sb4 všetky týmto hrozbám dobre bránia, takže nefungujú prvé ťahy 1.Jc3?, 1.Je3? a ani 1.Jf4?, posledný dokonca s dodatočnou hrozbou 2.Jd3#.

Riešením je paradoxne zdanlivo najslabší ťah 1.Jb4!, ktorý obe hrozbové figúry preruší a tak hrozí práve len 2.Jd3#. Navyše tento prvý ťah dáva 2 voľné polia d4 a d6, na ktoré sa čierny kráľ môže vybrať. Tieto ťahy kráľa sú obranami, lebo aj keď priväzujú Sd2, pokus o hrozbový mat 2.Jd3+? strelca zase odviaže. Takáto priväzujúca obrana počítajúca s nasledujúcim odviazaním hrozbovým ťahom sa nazýva Šifmanova obrana. Zvyčajne ju robia iné kamene ako čierny kráľ, dnešná dvojťažke zdvojuje tento nezvyčajný ťah (aj keď v oboch prípadoch nasleduje rovnaký matujúci ťah využívajúci priviazanie strelca).

Veľmi efektná spolupráca nášho veľmajstra a švajčiarskej editorky kompozičnošachových rubrík.

Diagram týždňa – 434

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Alexander Fica
Zoltán Labai
1. pochvalná zmienka
Wola Gulowska 2006
white Sd7 Pe7 Qf7 Kh7 Pd6 Se5 Bg4 Pc3 Pc2 Bh2 Re1 black Ra6 Ph6 Rh5 Sb4 Ke4 Pf4 Pd3 Se3 Ba2 Qf2
1.Se5-c4 ? threat: 2.Sd7-f6 # 1...Qf2-h4 2.Sc4-d2 # 1...Sb4-d5 2.Sd7-c5 # 1...Rh5-f5 2.Qf7*f5 # 1...Ra6*d6 2.Sc4*d6 # 1...Ba2*c4 2.Qf7*c4 # but 1...d3*c2 ! 1.e7-e8=S ! threat: 2.Se8-f6 # 1...Qf2-h4 2.Bg4-f3 # 1...Sb4-d5 2.c2*d3 # 1...Rh5-f5 2.Bg4*f5 # 1...Ra6*d6 2.Se8*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[559]
#2 (11+10)
Z-24-48

V oboch fázach dnešnej dvojťažky biely hrozí mat jazdcom na f6 – vo zvodnosti tým z d7, v riešení premeneným z e8. Od zmeny postavenia jazdcov medzi týmito fázami sa odvíja i zámena matov po štyroch obranách:

 • 1…Dh4 ruší krytie d2 aj f3,
 • 1…Jd5 zatvára Vh5 k c5 a ruší krytie d3,
 • 1…Vf5 ruší krytie f5 (a vždy je potenciálny problém s pokrytím jedného poľa za bieleho, f3 vo zvodnosti a d5 v riešení),
 • 1…V:d6 braním odblokuje d6 pre rôznych jazdcov.

Pestrá motivácia pre dosiahnutie klasickej zámeny štyroch matov bez opakovania Z-24-48.

 

Diagram týždňa – 431

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
1. čestné uznanie
Šachová skladba 1996
white Ba8 Pc7 Kf7 Re6 Sg6 Ph4 Pg3 Qd1 black Rd7 Pe7 Pc5 Kf5 Pg5 Pc4 Pd4 Pg4 Sd3 Ph3 Ba2 Pb2 Sf2
1.Qd1-c2 ? threat: 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM A)} 2.Sg6*e7 # 1...Sf2-e4 {(OM B)} 2.Ba8*e4 # but 1...c4-c3 ! 1.Qd1-f1 ? threat: 2.Ba8-e4 # 1...Sd3-f4 {(OM B)} 2.Re6-e5 # 1...Rd7-d5 {(OM C)} 2.Sg6*e7 # but 1...g5*h4 ! 1.Qd1-d2 ! threat: 2.Qd2*g5 # 1...Sf2-e4 {(OM A)} 2.Ba8*e4 # 1...Sd3-f4 {(OM C)} 2.Re6-e5 # 1...Sd3-e5 + 2.Re6*e5 # 1...g5*h4 2.Sg6*h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[556]
#2 (8+13)
OM-32-33

Základnou tematikou slovenskej školy dvojťažky je zámena obranných motívov tých istých obrán medzi fázami. Samozrejme najznámejšou témou je cyklická zámena obranných motívov, ale nič nebráni transformácii aj mnohých iných zámenových tém do podoby zámen motívov. To je aj prípad dnešného diagramu, na ktorom je spracovaná pseudo-kolotočová zámena obranných motívov podľa schémy aAbB – cBaC – bAcC, s týmito motívami:

 • A – priame krytie
 • B – krytie odviazaním
 • C – zaclonenie hrozbového ťahu

V tomto zápise vyzerajú cyklicky obrany, zatiaľ čo motívy nie, pri druhom možnom poradí obrán v tretej fáze sa to otočí: aAbB – cBaC – cCbA. Táto nepravidelnosť odlišuje vo všeobecnosti kolotočové zámeny od pseudo-kolotočových a aj v schémach úloh sa tento rozdiel prejavuje. Nuž, presne táto oblasť zámen motívom je veľmi nepreskúmaným poľom.

Diagram týždňa – 427

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
IV. cena
Uraľskij Problemist 2008
white Be7 Ka6 Pd6 Pf6 Rg6 Se5 Qa4 Sg4 Pg3 Ba2 Ph2 Rf1 black Sc8 Pd7 Bh7 Kf5 Pg5 Ph5 Pf4 Pd3 Pb2 Rb1 Bc1
1.Rf1-e1 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} 2.Sg4-h6 # {C} but 1...Bc1-e3 ! 1.Ba2-d5 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} 2.Qa4*d7 # {B} but 1...Rb1-a1 ! 1.Sg4-f2 ? threat: 2.Qa4-e4 # {A} but 1...Sc8*d6 ! 1.Se5-f3 ! threat: 2.Rg6*g5 # 1...Kf5*g6 2.Qa4-e4 # {A} 1...Kf5*g4 2.Qa4*d7 # {B} 1...Bh7*g6 2.Sg4-h6 # {C} 1...f4*g3 2.Sf3-h4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[527]
#2 (12+11)
redukcia hrozieb

Výber správneho útoku je v dnešnom diagrame kritický.

1.Ve1? pokrýva dve kľúčové polia okolo čK druhý raz, takže biely má až tri hrozby. Prerušenie vertikály 1…Se3! však čiernemu postačuje ako efektívna obrana.

1.Sd5? kryje nanovo len e4, takže biely má len dve hrozby dámou, čierneho zachraňuje priviazanie dámy 1…Va1!

1. Jf3? tiež druhý raz kryje e4, ale zároveň dáva voľné pole e5, preto už je len jediná hrozba, ktorú čierny dokáže ubrániť napadnutím e4 ťahom 1…J:d6!

Úvodník 1.Jf3! je zdanlivo najslabším ťahom, pretože dáva až dve voľné polia g4 a g6. Po ťahoch kráľa na tieto polia a po blokovaní poľa g6 strelcom sa ešte raz objavia všetky tri maty, ktoré pôvodne hrozili.

Veľmi zaujímavý boj v pokusovej dvojťažke.