Diagram týždňa – 42

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Emmanuel Manolas 65 JT C 12.7.2015
white Kc7 Bd5 Pa3 Re2 Sa1 Sb1 black Rb8 Kd3 Sf3 Pb2 Sd2 Pf2 Bc1 Qg1 Bh1
a) 1.Sf3-d4 Sb1-c3 2.Kd3*c3 Re2-e3 # b) bSd2-->f1 1.Kd3*e2 Bd5*f3 + 2.Ke2-e1 Sa1-c2 # c) bPf2-->b3 1.Qg1-d1 Sa1-c2 2.Kd3*c2 Bd5-e4 # d) bSf3-->c4 1.Kd3-d4 Sa1-b3 + 2.Kd4*d5 Sb1-c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[68]
h#2 (6+9)
b) d2->f1
c) f2->b3
d) f3->c4
HOTF, cyklický Zilahi

V jubilejnom turnaji gréckeho skladateľa E. Manolasa sa umiestnilo niekoľko slovenských skladieb. Zatiaľ čo v oddelení exodvojťažiek bol úspešný Juraj Lörinc (I. cena a 2. pochvalná zmienka), v oddelení venovanom pomocným matom „budúcnosti“ (HOTF) bodovali autori dnešného diagramu.

Popri predpísanej téme dvoch dvojíc analogických riešení sa v obsahu nachádza i cyklus matujúcej a branej bielej figúry (Jb1, Ve2, Ja1, Sd4).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.