Diagram týždňa – 7

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tony Lewis
III. cena
The Problemist 1968
white Sa6 Qf6 Rh4 Bc3 Bh3 Kb2 Rg2 black Rc8 Pd7 Pc5 Kd5 Pb3 Sf1 Rg1
1...c5-c4 2.Rh4-d4 # 1...d7-d6 2.Qf6-f3 # 1...Rc8-c6 2.Qf6-e5 # 1.Qf6-g6 ! zugzwang. 1...c5-c4 2.Rh4-h5 # 1...d7-d6 2.Qg6-e4 # 1...Rc8-c6 2.Qg6-d3 # 1...Rc8-c7 {(Rc8~)} 2.Sa6*c7 # 1...Sf1-h2 {(Sf1~)} 2.Rg2-d2 # 1...Rg1*g2 + 2.Bh3*g2 # 1...Rg1-h1 2.Rg2-g5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[34]
#2 (7+7)
biely na ťahu
zámena troch matov
blokovanie

K januárovému číslu The Problemistu bol pribalený malý darček: brožúrka so spomienkou na anglického skladateľa Tonyho Lewisa (6.2.1933 – 31.10.2012). Ide vlastne o zbierku kratších i dlhších článkov viacerých autorov, ktorí sa sústredili na rôzne aspekty Lewisovej tvorby.

Početne výrazným prvkom je skladanie dvojťažiek typu „biely na ťahu“. V nich v diagramovej pozícii existuje matová odpoveď na všetky možné ťahy čierneho. No biely je na ťahu a tak musí nájsť nejaký ťah, ktorý všetko zachová tak, ako bolo (čisté tempo) alebo niečo z pripravených hier zmení. Teda niečo pridá, niečo uberie alebo niečo zmení, prípadne všetko odrazu.

Aj dnešný diagram týždňa je tohto typu. Aký ťažký oriešok je to pre riešiteľov?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.