Diagram týždňa – 8

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
III. cena
4. Svetový pohár FIDE C 15.1.2015
white Bg8 Pg7 Pe6 Bf6 Pd5 Pe5 Ra4 Sc4 Qd4 Ka3 Ph2 Se1 black Bb8 Pc6 Pg6 Kf5 Sf4 Pg4 Ph4 Pe3 Rh3 Pe2 Bd1 Rf1
1.Bg8-f7 ! threat: 2.g7-g8=S threat: 3.Sg8-e7 # 3.Sg8-h6 # 2...Bb8*e5 3.Qd4*e5 # 2...Bb8-d6 + 3.Sc4*d6 # 2...Sf4*d5 3.Sg8-h6 # 1...Sf4*d5 2.Qd4-e4 + 2...Kf5*e4 3.Sc4-d6 # 1...Sf4-h5 2.Qd4*g4 + 2...Kf5*g4 3.Sc4*e3 # 1...Sf4-d3 2.Sc4*e3 + 2...Rh3*e3 3.Qd4*g4 # 1...c6-c5 2.Sc4-d6 + 2...Bb8*d6 3.Qd4-e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[40]
#3 (12+12)

Ani sme sa nenazdali a začali sa objavovať prvé výsledky tohtoročnej vrcholnej skladateľskej súťaže jednotlivcov (aspoň pokial ide o meno), 4. svetového pohára. 16. februára bol zverejnený predbežný výsledok oddelenia trojťažiek.

Vzhľadom k formátu a usporiadateľskej aktivite neprekvapuje prevaha skladateľov z krajín bývalého ZSSR, no o to viac nás tešia individuálne úspechy našich: 1. pochvalná zmienka pre Zoltána Labaia a najmä III. cena pre Ladislava Salaia jr.

Martinský medzinárodný majster vo svojej úlohe dvakrát vymieňa 2. a 3. ťah bieleho, čo je podložené hodnotnou stratégiou (2x vzdialené blokovanie, 2x predbežné prerušenie), k čomu pridal dobrý úvodník a tichú hrozbu s premenou na jazdca.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.