Diagram týždňa – 50

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Pravda 2004
white Ba8 Re8 Kf8 Be7 Pb6 Pc6 Sc5 Pd5 Pe4 Pc3 Pc2 Se2 Pg2 Rb1 black Rc7 Bf7 Pg6 Sh6 Ke5 Pg5 Ra4 Pg4 Pe3
1.Rb1-b5 ! threat: 2.Sc5-d3 + 2...Ke5*e4 3.Se2-g3 # 1...Sh6-f5 2.Be7-f6 + 2...Ke5*f6 {a} 3.e4-e5 # {A} 2...Ke5-d6 {b} 3.Bf6-e5 # {B} 1...Bf7*d5 2.Be7-d6 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Bd6-e5 # {B} 2...Ke5*d6 {b} 3.e4-e5 # {A} 1...Rc7*e7 2.Re8*e7 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Sc5-d7 # {C} 2...Ke5-d6 {b} 3.Sc5-b7 # {D} 2...Bf7-e6 3.Re7*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[93]
#3 (14+9)
IZ-32-24, recipročná zámena

Trojťažka na diagrame má tri varianty. V prvých dvoch má čierny kráľ dve voľné polia po ťahoch bieleho strelca, v poslednom už po braní vežou v prvom ťahu čierneho. Prečo to zdôrazňovať ? Pretože práve po ťahoch kráľa na tieto novonadobudnuté voľné polia nasledujú rôzne maty, takže vo výsledku dostávame trojnásobnú medzivariantovú zámenu dvoch matov. Nečudo, že Štefan Sovík za túto zrozumiteľnú skladbu získal prvú cenu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.