Diagram týždňa – 51

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
1. čestné uznanie
137. TT SuperProblem 2015
white Kb4 Ra2 black Kd4 Rd3 Se3 Qe2
1.Se3-f5 Ra2-a5 2.Qe2-d2 + Kb4-a4 3.Kd4-c3 Ka4-a3 4.Sf5-d4 Ra5-c5 # 1.Rd3-d1 Ra2-b2 2.Kd4-d3 Kb4-c5 3.Se3-c2 Kc5-d5 4.Rd1-d2 Rb2-b3 # 1.Se3-d5 + Kb4-a4 2.Kd4-c4 Ra2-b2 3.Rd3-d4 Rb2-b6 4.Qe2-d3 Rb6-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[92]
h#4 (2+4)
3.1.1.1.1.1.1.1
3-násobné farebné echo

Témou 137. TT webovej stránky SuperProblem boli pomocné maty s minimálnym bielym materiálom. Daniel Novomeský ku kráľom priložil bielu vežu a trojicu čiernych figúr, ktorých úlohou vo všetkých matových obrazcoch je blokovanie polí. Šesť figúr sa dokáže poskladať do troch rovnakých ideálnych matových obrazcov s čiernych kráľom postupne na c3, d3 a c4, teda v trojnásobnom farebnom echu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.