Diagram týždňa – 49

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Zvláštne čestné uznanie
The Problemist 2012
white Rb8 Pc6 Pb5 Ke5 Pg4 Pd3 Qd1 black Rd8 Rh8 Kc7 Ph7 Qb6 Sa5 Bf5 Pb4 Pc3 Pe3 Pa2 Pd2 Be1
1.Be1-h4 Qd1-g1 2.e3-e2 Qg1*b6 # 1.Bf5*g4 Qd1*g4 2.Rd8*b8 Qg4-d7 # 1.Qb6-a7 Qd1-a4 2.Sa5-b3 Qa4*a7 # 1.Qb6*b8 Qd1-f3 2.Sa5*c6 + Qf3*c6 # 1.Qb6*c6 Qd1-b3 2.Kc7-d7 Qb3-f7 # 1.Rd8*d3 Qd1*d2 2.Rd3-d6 Qd2*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[73]
h#2 (7+13)
6.1.1.1

Téma dnešného diagramu je neštandardná: 6 riešení, v ktorých biela dáma spraví spolu 12 rôznych ťahov. I keď stratégia ťahov je rôznorodá, je potrebné oceniť konštrukčný výkon nášho špecialistu na pomocné maty. Ocenil ho aj rozhodca celoročnej súťaže špičkového britského časopisu The Problemist Viktor Čepižnyj, ktorý si ináč potrpí na analógiu stratégie. No skrátka: niečo na tom obsahu bude.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.