Diagram týždňa – 45

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Tichomír Hernádi
I. cena
Probleemblad 2012
white Pe4 Ka1 black Sb8 Pc6 Se6 Bg6 Ph4 Qd3 Re3 Rf3 Pc2 Pd2 Pe2 Pf2 Pg2 Kf1
a) 1.Rf3-f5 e4*f5 2.d2-d1=B f5*g6 3.e2-e1=R g6-g7 4.Kf1-e2 g7-g8=Q 5.f2-f1=S Qg8*g2 # b) bKf1-->g1 1.Qd3-d5 e4*d5 2.e2-e1=B d5*c6 3.f2-f1=R c6-c7 4.Kg1-f2 c7*b8=Q 5.g2-g1=S Qb8-h2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[77]
h#5 (2+14)
b) Ke1->f1
všepremena
farebné echo

Ako všepremenu označujeme výskyt všetkých štyroch možných premien pešiakov v rámci intencie šachovej skladby. V bežnej hre prevládajú premeny na dámu, občas sa vyskytne premena na jazdca, naopak veža a strelec sú výnimočnými objektmi premeny.

V skladbe sa naopak autori často snažia o nečakané a mnohí sa spokoja s jednou všepremenou. Tichomírovi Hernádimu sa ju však podarilo oddelene spracovať v každom riešení jeho pomocného matu, ktorý oprávnene získal prvú cenu v ročnej súťaži kvalitného holandského časopisu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.