Marián Križovenský – 55 JT C 4.4.2016

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Tematický skladateľský turnaj vypísaný pre všetky druhy šachových problémov

Téma: 55 (dve päťky)

Povolená je akákoľvek téma, ktorá spracúva minimálne 2×5 (alebo 5+5) ľubovoľných prvkov. Napr. zámena piatich matov / obrán / variantov / obranných (škodlivých) motívov v dvoch fázach, 5 riešení v dvojníku, 5 bielych + 5 čiernych premien, 5 bielych + 5 čiernych kameňov a pod. Vítané je aj viacnásobné spracovanie piatich prvkov.

Povolené je všetko: ľubovoľná výzva, ľubovoľný počet ťahov, akékoľvek exokamene a/alebo exopodmienky, premenené kamene, akékoľvek typy a veľkosti šachovnice, počet riešení, dvojníky a dokonca aj ilegálna pozícia.

Turnaj bude rozdelený najmenej do dvoch oddelení (ortodoxné a exo).

Ceny: Chess Diagraf – program na archivovanie, riešenie, tlač a animáciu šachových úloh.

 

Zasielacia lehota

4.
4.
2016

končí o:

 

Zásielky na adresu: mk55jt@checkchess.net

Rozhodca: jubilant

Výsledok bude zverejnený najneskôr do 55 dní po skončení zasielacej lehoty.

Ďakujem za šírenie ďalej.

 

5+5 PRÍKLADOV →STIAHNUŤ PDF DOKUMENT

 

PRÍKLAD 1

Marián Križovenský
pochvalná zmienka
Pravda, 1247, 12.6.1981
white Qd7 Bg7 Ra6 Pc6 Pd6 Kg6 Pc5 Sa4 Re4 Pf4 Pa3 Pg3 Pc2 Sd1 black Pa7 Pb6 Pf6 Kd5 Pd4
a) 1.c6-c7 ! zugzwang. 1...Kd5-c4 {a} 2.Sd1-e3 # {A} 1...b6-b5 {b} 2.Qd7-e6 # {B} 1...f6-f5 {c} 2.Re4*d4 # {C} 1...Kd5*e4 {d} 2.Qd7-c6 # {D} 1...d4-d3 {e} 2.Sd1-c3 # {display-departure-square} {E} b) mirror a1<-->h1 shift h1 ==> g1 1.e6-e7 ! zugzwang. 1...Kd5*c4 {a} 2.Qd7-e6 # {B} 1...b6-b5 {b} 2.Rc4*d4 # {C} 1...f6-f5 {c} 2.Qd7-c6 # {D} 1...Kd5-e4 {d} 2.Sd1-c3 # {E} 1...d4-d3 {e} 2.Sd1-e3 # {display-departure-square} {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 1]
#2 (14+5)

b) otočiť okolo d / reflect round d

Optická cyklická zámena 5 matov


PRÍKLAD 2

Ján Valuška
1st Prize
ČSSR-Švédsko, 1970
white Rb7 Qf7 Pf6 Pg6 Pb4 Pf4 Sc3 Se3 Pc2 Be2 Qd1 Kf1 Bg1 black Pc6 Rd6 Pe6 Pd5 Kd4 Pe4 Rd3 Pd2
a) 1.Qf7-e7 ! zugzwang. 1...Rd3*c3 {a} 2.Se3-f5 # {A} 1...Rd3*e3 {b} 2.Qd1*d2 # {B} 1...c6-c5 {c} 2.Sc3-b5 # {C} 1...Rd6-d8 {d} 2.Qe7-c5 # {D} 1...e6-e5 {e} 2.Qe7*e5 # {E} b) mirror a1<-->h1 shift h1 ==> g1 1.Qb7-c7 ! zugzwang. 1...Rd3*c3 {a} 2.Qd1*d2 # {B} 1...Rd3*e3 {b} 2.Sc3-b5 # {C} 1...c6-c5 {c} 2.Qc7*c5 # {D} 1...Rd6-d8 {d} 2.Qc7-e5 # {E} 1...e6-e5 {e} 2.Se3-f5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 2]
#2 (13+8)

b) otočiť okolo d / reflect round d

Tiež optická cyklická zámena 5 matov, ale s dvomi dámami


PRÍKLAD 3

Václav Kotěšovec
3° Prix
Mémorial L. Salai Pat a Mat 2007-08
white Ra5c8 Kh8 Sa4a7 Gc7g7f6d5c4d1 Pe7b6g6f5e2 black Sa1a8 Kb7 Gc6b5c5d4b1c1 Bh5 Pb4a3f3 Qb2 Rf2
1.e7-e8=Q ? {A} threat: 2.Sa7*b5 # {(2.Vb8, Dxc6, De5 #)} but 1...Qb2*e2 ! {a} 1.e7-e8=R ? {B} threat: 2.Sa7*b5 # {(2.Vb8, Ve5 #)} but 1...Rf2*e2 ! {b} 1.e7-e8=B ? {C} threat: 2.Be8*c6 # but 1...Bh5*g6 ! {c} 1.e7-e8=S ? {D} threat: 2.Se8-d6 # but 1...Sa8*c7 ! {d} 1.e7-e8=G ? {G} threat: 2.Ge8*b5 # but 1...Gc1-e1 ! {e} 1.Gf6-d8 ! threat: 2.e7-e8=G # {(2.e8~ #)} 1...Qb2*e2 {a} 2.e7-e8=Q # {A} 1...Rf2*e2 {b} 2.e7-e8=R # {B} 1...Bh5*g6 {c} 2.e7-e8=B # {C} 1...Sa8*c7 {d} 2.e7-e8=S # {D} 1...Gc1-e1 {e} 2.e7-e8=G # {E}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 3]
#2 (16+8)

Madrasi

5 pokusov – 5 variantov v riešení – 5 premien
Témy: Vladimirov – Super-AUW – Pseudo-Fleck


PRÍKLAD 4

Václav Kotěšovec
1° Prix
Phénix, 7-8 2008
white Gb5 Kh7 Pg5 Sb1d2 Na1h5 CAc7e5 black Ke3 Pe4d3b4b3g3h4g7 Se1g2 Rc2h3 DAh2 FEd1 ALb2f1
a) 1.g5-g6 ! zugzwang. 1...Sg2-f4 {a} 2.Nh5*g7 # {A} 1...FEd1-e2 {b} 2.Gb5*b3 # {B} 1...Se1-f3 {c} 2.Sd2*f1 # {C} 1...ALb2-d4 {d} 2.CAc7*b4 # {D} 1...DAh2-f2 {e} 2.CAe5*b4 # {E} b) 1.Kh7-g6 ! zugzwang. 1...Sg2-f4 {a} 2.Gb5*b3 # {B} 1...FEd1-e2 {b} 2.Sd2*f1 # {C} 1...Se1-f3 {c} 2.CAc7*b4 # {D} 1...ALb2-d4 {d} 2.CAe5*b4 # {E} 1...DAh2-f2 {e} 2.Nh5*g7 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 4]
#2 (9+16)

b) Anti-Andernach Chess

Grasshopper G: b5
Nightrider N: a1, h5
Camel CA: c7, e5
Dababa DA: h2
Fers FE: d1
Alfil AL: b2, f1
Grasshopper G = Cvrček C
Nightrider N = Tátoš T
Camel = Ťava CA

Lačného téma v 5 variantoch


PRÍKLAD 5

Ľudovít Lačný
Peter Gvozdják
Jean-Marc Loustau
1st Prize
Pat a mat 3.2006 (2006-07)
white Kb7 Qf2 Bg2 Rc7a5 Sd4d6 Pd7e7e6g5g4e3a2 black Kc5 Ba7 Sc3e5 Pc6g6b5a4
1.Qf2-f4 ? threat: 2.Sd4-f5 {display-departure-square} {A} threat: 3.Qf4-d4 # 1...Kc5-b4 {a} 2.Sd4-c2 + {B} 2...Kb4*a5 {(Kc5)} 3.Qf4-b4 # 1...Sc3-e4 {b} 2.Ra5*b5 + {C} 2...Kc5*d6 3.d7-d8=Q # {(3.d8V #)} 1...Se5-f7 {c} 2.Sd4-b3 + {D} 2...a4*b3 3.Rc7*c6 # {(3.Dd4 #)} 1...Kc5*d6 {d} 2.Rc7*c6 + {E} 2...Kd6*e7 3.Qf4-f6 # but 1...Se5-c4 ! 1.Qf2-d2 ! threat: 2.Sd4-c2 {B} threat: 3.Qd2-d4 # 1...Kc5-b4 {a} 2.Ra5*b5 + {C} 2...Kb4-a3 {(cxb5)} 3.Qd2-b2 # {(3.Dxc3 #)} 1...Sc3-e4 {b} 2.Sd4-b3 + {D} 2...a4*b3 3.Ra5*b5 # {(3.Dd4 #)} 1...Se5-f7 {c} 2.Rc7*c6 + {E} 2...Kc5-b4 3.Qd2*c3 # 1...Kc5*d6 {d} 2.Sd4-f5 + {display-departure-square} {A} 2...Kd6-c5 {(Kxe6)} 3.Qd2-d4 # {(3.e8D, d8J #)}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 5]
#3 (14+8)

Lačného téma v 5-ich variantoch v trojťažke


PRÍKLAD 6

Karol Mlynka
4th Place
5th WCCT 1993-97
white Pb6 Pd6 Pf5 Pb4 Pe4 Ph4 Pe3 Pd2 Qb1 Kd1 black Bb7 Pd7 Sf7 Pc6 Re6 Rf6 Pb5 Rd5 Ke5 Sc4 Bf3 Bg3 Bb2 Se2 Qf2 Ra1
1.Bg3*h4=w {A} Bh4*f6=b 2.Sf7*d6=w {B} Sd6-f7 # 1.Sf7*d6=w {B} Sd6*b5=b 2.Sc4*b6=w {C} Sb6-c4 # 1.Sc4*b6=w {C} Sb6*d7=b 2.Re6*d6=w {D} Rd6-e6 # 1.Re6*d6=w {D} Rd6*c6=b 2.Rd5*d2=w {E} Rd2-d5 # 1.Rd5*d2=w {E} Rd2*e2=b 2.Bg3*h4=w {A} Bh4-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 6]
H#2 (10+16)

Andernach Chess
5.1.1.1

5 X cyklus čiernych ťahov – 5 X biely switchback


PRÍKLAD 7

Petko A. Petkov
1st Prize
Die Schwalbe 1985
white Pe7 Pf7 Pc6 Pc3 Kg2 black Gb8h8 Pa7h7e6f6 GId6 Zb5 Ke5 Sg5 Ne4 CAe2
a) 1.Gb8-b4 e7-e8=CA 2.Gb4-f4 f7-f8=CA # b) bZb5-->d5 1.Gh8-h6 f7-f8=G 2.Gh6-f4 e7-e8=G # c) bZb5-->c4 1.Ke5-d5 e7-e8=Z 2.Gb8-e5 f7-f8=Z # d) bKe5-->a6 1.Gh8-e5 f7-f8=N 2.Ge5-a5 e7-e8=N # e) bNe4-->f5 1.Ke5-f4 f7-f8=GI 2.Gh8-e5 e7-e8=GI #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 7]
H#2 (5+12)

b) b5 → d5
c) b5 → c4
d) e5 → a6
e) e4 → f5

Grasshopper G: b8, h8
Nightrider N: e4
Camel CA: e3
Giraffe GI: d6
Zebra Z: b5
Grasshopper G = Cvrček C
Nightrider N = Tátoš T
Camel = Ťava CA
Giraffe = Žirafa GI

5 typov exokameňov – 5 X AUW exo


PRÍKLAD 8

Henry Forsberg
1st Prize
Memorial W. Pauly 1934-35
white Rb4 Kg4 Sd3 black Qa6 Ka3
a) 1.Qa6-f6 Sd3-c5 2.Qf6-b2 Rb4-a4 # b) +bRa6 1.Ra6-b6 Rb4-b1 2.Rb6-b3 Rb1-a1 # c) +bBa6 1.Ba6-c4 Sd3-e1 2.Bc4-a2 Se1-c2 # d) +bSa6 1.Sa6-c5 Sd3-c1 2.Sc5-a4 Rb4-b3 # e) +bPa6 1.a6-a5 Rb4-b3 + 2.Ka3-a4 Sd3-c5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 8]
H#2 (3+2)

b) Da6 → Va6
c) Da6 → Sa6
d) Da6 → Ja6
e) Da6 → Pa6

5 X dvojník – 5 kameňov – 5 X zmena kameňa na a6 – 5 X modelový mat


PRÍKLAD 9

Fadil Abdurahmanović
1st Prize
Schach-Echo 1973
white Kh3 Pa6e6f6e4 black Sc8 Rd8 Qe8 Rf8 Sg8 Bh8 Pd7 Pf7 Ph7 Pc6 Kd4 Pd3 Pa2 Pg2 Bb1
1.Kd4-c5 e6*d7 2.Kc5-b6 d7*c8=Q 3.Kb6-a7 Qc8-b7 # 1.Kd4-e5 e6-e7 2.Ke5*f6 e7*d8=Q + 3.Kf6-g7 Qd8-g5 # 1.Kd4-c3 e6*f7 2.Kc3-b2 f7*e8=Q 3.Kb2-a1 Qe8-e5 # 1.Kd4-e3 e6*f7 2.Ke3-f2 f7*g8=Q 3.Kf2-g1 Qg8*g2 # 1.g2-g1=B e6-e7 2.Bg1-e3 e7*f8=Q 3.Qe8-e5 Qf8-b4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 9]
H#3 (5+15)

5.1.1.1.1.1

5 X riešenie – 5 X premena na bD – 5 X mat č.K na vrcholoch a strede „superhviezdy“


PRÍKLAD 10

Jacob Mintz
úprava pre tému turnaja Juraj Lörinc
Phénix 2000 (v)
white Ra6 Kh3 Qf1 black Kd4 Rd5 Pg5h5h4
a) 1.Kd4-c5 Ra6-b6 2.Rd5-d4 Qf1-b5 # 1.Rd5-e5 Ra6-c6 2.Kd4-d5 Qf1-c4 # 1.Rd5-c5 Qf1-f4 + 2.Kd4-d5 Ra6-d6 # 1.Rd5-f5 Qf1-c4 + 2.Kd4-e5 Ra6-e6 # 1.Kd4-e5 Ra6-f6 2.Rd5-d4 Qf1-f5 # b) wQf1-->e1 1.Kd4-d3 Ra6-c6 2.Rd5-d4 Rc6-c3 # 1.Kd4-c4 Ra6-b6 2.Kc4-c5 Qe1-b4 # 1.Rd5-b5 Qe1-e4 + 2.Kd4-c5 Ra6-c6 # 1.Rd5-c5 Ra6-e6 2.Kd4-d5 Qe1-e4 # 1.Rd5-e5 Qe1-b4 + 2.Kd4-d5 Ra6-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[Príklad 10]
H#2 (3+5)

b) Df1 → e1
5.1.1.1.1.1

2 X 5 riešení v dvojníku


 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.