Diagram týždňa – 24

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
2. čestné uznanie
Moskovský turnaj 2014
white Kg7 Se6 Bg6 Sd5 Rb2 black Qd8 Bg8 Pa5 Pc5 Bg5 Kc4 Pd2 Rd1
1.Rd1-b1 Rb2-b5 2.Rb1-b3 Rb5*c5 # 1.Bg8-h7 Bg6-b1 2.Bh7-d3 Bb1-a2 # 1.Bg5-f6 + Kg7-h6 2.Bf6-c3 Sd5-e3 # 1.Qd8-f6 + Kg7*g8 2.Qf6-c3 Sd5-b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[38]
#2 (5+8)
4.1.1.1
blokovanie
Bristol
HOTF

Moskovský turnaj v šachovej skladbe sa zameriava na kompozície s najviac 15 kameňmi. Je organizovaný vo všetkých klasických oddeleniach okrem exoúloh: v dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch a samomatoch.

Naša úspešná dvojica v roku 2014 bodovala približne v strede poradia vyznamenaných pomocných matov 2. ťahom. Okrem nich ešte Zoltán Labai získal pochvalnú zmienku.

Obsah ich úlohy so štyrmi riešeniami je moderne rozdelený do dvoch dvojíc vzájomne príbuzných riešení.  Všetky riešenia pritom majú spoločné blokovanie poľa okolo kráľa čiernym.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.