Diagram týždňa – 58

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jeremy Morse
The Observer 1966
white Ka8 Bc8 Rd8 Pa7 Pe7 Sa5 Sa4 Qe4 black Kc7 Bd6 Bh5 Pg4 Pa3 Qh3 Rc2 Ph2 Rb1
1.Bc8-f5 ! threat: 2.Rd8-c8 # 1...Bd6-b4 2.Qe4-b7 # 1...Bd6-c5 2.Qe4-c6 # 1...Bd6-g3 2.Qe4*c2 # 1...Bd6-f4 2.Qe4*f4 # 1...Bd6-e5 2.Qe4*e5 # 1...Bd6*e7 2.Qe4*e7 # 1...Rb1-b8 + 2.a7*b8=Q #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[104]
#2 (8+9)
duel čierny strelec - biela dáma

Kniha Chess Problems: Tasks and Records je bibliou všetkých milovníkov rekordných dvojťažiek. Sir Jeremy Morse sa problematikou taskov zaoberal od roku 1962, prvé vydanie knihy sa objavilo v roku 1995, druhé v roku 2001, tretie by malo vyjsť čoskoro. Bohužiaľ, autor knihy sa tohto vydania už nedožil. Zomrel 4.2.2016 vo veku 87 rokov.

Na diagrame sa nachádza jeden z jeho taskov: súboj čierneho strelca a bielej dámy v šiestich variantoch.

Diagram týždňa – 57

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Eriks Jurka
1. miesto
Majstrovstvá Lotyšska 1950
white Kd8 Se6 Rg6 Pe5 Qd4 Sc3 Pg3 Ph2 Bg1 black Ba7 Pe7 Sb6 Pc6 Pf6 Ph5 Qa4 Sb4 Kf3 Pc2 Rd2 Be2 Pg2 Re1
1.Rg6-g5 ! threat: 2.Rg5-f5 # 1...Be2-d3 2.Qd4-f4 # 1...Sb4-d3 2.Qd4-e3 # 1...Sb4-d5 {display-departure-square} 2.Qd4-f2 # 1...Sb6-d5 {display-departure-square} 2.Qd4-e4 # 1...f6*g5 2.Se6*g5 # 1...Rd2*d4 + 2.Se6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[102]
#2 (9+14)
odviazanie prerušením, antiduál vyššieho stupňa

Použitie väzby ako tematického prvku často oprávnene vedie k výraznému spracovaniu zvolených tém: skrátka väzba a jej vznik alebo zrušenie sa ťažko dá prehliadnuť. V dnešnej dvojťažke je viazaná biela dáma. Po úvodníku biely vytvorí hrozbu, ktorú je možné brániť až štyrmi rôznymi ťahmi čiernych ľahkých figúr na stĺpec d, čo vedie k odviazaniu bielej dámy. Teoretický „ľubovoľný ťah“ čiernej ľahkej figúry napr. na d7 by umožňoval až štyri rôzne maty: De3#, Df2#, De4# a Df4#. Avšak konkrétne 4 ťahy majú spoločnú vlastnosť: vždy tri rôzne maty z uvedenej štvorice vylúčia, takže vyjde vždy len zostávajúci. Presvedčivým spôsobom je tak v úlohe spracovaná téma antiduálov.

Diagram týždňa – 56

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Polaček
III. cena
Medzinárodné majstrovstvá Švajčiarska 2000
white Sg8 Bd7 Rg6 Ph4 Qa3 Kg3 Ph3 Rf1 black Kf8 Pf7 Pa5 Ph5 Rb4 Pc4 Pd4 Pg4
1.Rg6-g5 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f6 {display-departure-square} ? zugzwang. but 1...d4-d3 ! 1.Rf1-f4 ? zugzwang. but 1...c4-c3 ! 1.Rf1-f5 ! zugzwang. 1...c4-c3 2.Qa3-c1 threat: 3.Qc1-h6 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 1...d4-d3 2.Qa3-c3 threat: 3.Qc3-g7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square} 3.Qc3*f6 # 1...g4*h3 2.Qa3-f3 threat: 3.Rf5*f7 # 2...f7-f6 3.Rf5*f6 # {display-departure-square}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[94]
#3 (8+8)

V postavení diagramu nemôže biela dáma beztrestne zaútočiť na čierneho kráľa, pretože odviazanie Vb4 vedie k silnému ťahu čierneho Vb3!, či už so šachom alebo bez. Okrem toho musí biely pripraviť pokračovanie na obranu gxh3! Kvôli tomu musí Vf1 prekročiť f3, no zároveň nesmie prerušiť línie bielej dáme, ktoré táto bude potrebovať po ťahoch ďalších čiernych pešiakov.

Ako sa vám páči nečakane pestrá stratégia v tejto tempovej úlohe?

Diagram týždňa – 55

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Packa
Pochvalná zmienka
Messigny 2014
white Pa6 Sc5 Ba4 Pc4 Pf4 Pb2 Ka1 Rd1 black Re8 Ba7 Pb5 Kd4 Pe4 Pb3 Qd3 Pe2 Re1
1... ... 2.e4-e3 Ba4*b5 3.Re8-e4 Sc5*b3 # 1...c4*b5 2.Kd4-d5 Sc5-b7 3.Qd3-d4 Ba4*b3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[96]
h#2,5* (8+9)
zámena funkcie bJ a bS

Témou turnaja, v ktorom súťažila dnešná úloha, bola recipročná hra jazdca a iného typu kameňa v pomocnom mate. Laco na jej spracovanie použil formu, ktorú spropagoval i na turnaji v Marianke. V zdanlivej hre a riešení si vymenia funkcie Sa4 a Jc5.

Diagram týždňa – 54

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Roland Lecomte
1. čestné uznanie
The Problemist 2010
white Pc7 Pb5 Sd5 Pf5 Ph5 Pa4 Pe4 Qg4 Pd3 Be2 Bf2 Pg2 Kc1 Rd1 black Ra8 Rb8 Bc8 Ba7 Kb7 Pd7 Pb6 Pd6 Ph6 Pa5 Pe5 Pg5 Pc3
1.Rd1-h1 ! zugzwang. 1...c3-c2 2.Be2-d1 zugzwang. 2...c2*d1=Q + 3.Qg4*d1 zugzwang. 3...g5-g4 4.Qd1-g1 zugzwang. 4...g4-g3 5.Bf2*b6 zugzwang. 5...Ba7*b6 6.Qg1*b6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[98]
#6 (14+13)
Bristol (razenie dráhy)

Na predloženom diagrame má biely veľa možností ako doviesť napr. svoju dámu k čiernemu kráľovi. Avšak čierny je vo veľkej núdzi o ťahy, preto je potrebné popri samotnom matovaní čiernemu umožniť nejaký pohyb, pritom by však toho pohybu nemalo byť priveľa. Správne matové vedenie je založené na trojici razení dráhy pre bielu dámu, s vynikajúcim úvodníkom.

Diagram týždňa – 53

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
Michal Dragoun
II. cena
The Problemist 2012
white Kg8 Re7 Pf7 Pb6 Sc6 Bg6 Pe5 Sc4 Pd2 black Sd8 Re8 Bf8 Ph7 Pa6 Bb5 Kd5 Pb4 Pd4 Pf4 Pf3 Sc2 Re1
1.Re1*e5 Re7*e5 + 2.Kd5*c4 Sc6-a5 # 1.Sd8*f7 Bg6*f7 + 2.Kd5*c6 Re7-c7 # 1.Re8*e7 Sc4-e3 + 2.Kd5-e6 Bg6-f5 # 1.h7*g6 Sc6*b4 + 2.Kd5-e4 Sc4-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[75]
h#2 (9+13)
4.1.1.1
4-prvkový cyklický Zilahi
hviezda čierneho kráľa
HOTF

Dnešný diagram nie je prvou a ani poslednou vysoko ocenenou spoločnou skladbou Laca  a Michala. Ani jedna z naznačených tém (4-prvkový cyklický Zilahi, hviezda čierneho kráľa HOTF) nie je zásadne víťaznou témou, avšak ich syntéza do jednej skladby je niečím, čo rozhodca Viktor Čepižnyj označil ako „masívnu skladbu“.

Diagram týždňa – 52

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michel Caillaud
Emil Klemanič
Peter Gvozdják
I. cena
Tel Aviv 1996
white Pc6 Qe6 Pg5 Rb4 Ra3 Sb3 Bc3 Pg3 Sc2 Pf2 Ke1 black Rb7 Pc7 Pe7 Ba6 Sg6 Pe5 Qh5 Pc4 Ke4 Pg4 Rh4 Ph3
1.Sc2-e3 ? threat: 2.Qe6-f5 # {A} 2.Qe6-d5 # {C} 1...Rb7-b5 {a} 2.Qe6-f5 # {A} 1...Ke4-f3 {b} 2.Sb3-d2 # {B} 1...Qh5*g5 {c} 2.Qe6-d5 # {C} 1...Ke4-d3 {d} 2.Sb3-c5 # {D} but 1...Sg6-f4 ! 1.Bc3*e5 ! threat: 2.Sb3-d2 # {B} 2.Sb3-c5 # {D} 1...Rb7-b5 {a} 2.Sb3-d2 # {B} 1...Ke4-f3 {b} 2.Qe6-d5 # {C} 1...Qh5*g5 {c} 2.Sb3-c5 # {D} 1...Ke4-d3 {d} 2.Qe6-f5 # {A}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[52]
#2 (11+12)
Lačného téma v 4 variantoch

Dnešný diagram je spomienkou na jeden zo svetových kongresov konaných v Izraeli. Podstatnou súčasťou kongresov sú rýchle skladateľské súťaže, v ktorých napriek krátkemu času často vznikajú výborné skladby. Nečudo, koncentrácia špičkových skladateľov na kongrese je vysoká. Napríklad trojicu autorov dvojťažky na diagrame tvoria (dnes už) dvaja medzinárodní veľmajstri a jeden medzinárodný majster. S pomocou dvojitých hrozieb sa im podarilo spracovať náročnú cyklickú zámenu štyroch matov po rovnakých obranách.

Diagram týždňa – 51

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Novomeský
1. čestné uznanie
137. TT SuperProblem 2015
white Kb4 Ra2 black Kd4 Rd3 Se3 Qe2
1.Se3-f5 Ra2-a5 2.Qe2-d2 + Kb4-a4 3.Kd4-c3 Ka4-a3 4.Sf5-d4 Ra5-c5 # 1.Rd3-d1 Ra2-b2 2.Kd4-d3 Kb4-c5 3.Se3-c2 Kc5-d5 4.Rd1-d2 Rb2-b3 # 1.Se3-d5 + Kb4-a4 2.Kd4-c4 Ra2-b2 3.Rd3-d4 Rb2-b6 4.Qe2-d3 Rb6-c6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[92]
h#4 (2+4)
3.1.1.1.1.1.1.1
3-násobné farebné echo

Témou 137. TT webovej stránky SuperProblem boli pomocné maty s minimálnym bielym materiálom. Daniel Novomeský ku kráľom priložil bielu vežu a trojicu čiernych figúr, ktorých úlohou vo všetkých matových obrazcoch je blokovanie polí. Šesť figúr sa dokáže poskladať do troch rovnakých ideálnych matových obrazcov s čiernych kráľom postupne na c3, d3 a c4, teda v trojnásobnom farebnom echu.

Diagram týždňa – 50

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
I. cena
Pravda 2004
white Ba8 Re8 Kf8 Be7 Pb6 Pc6 Sc5 Pd5 Pe4 Pc3 Pc2 Se2 Pg2 Rb1 black Rc7 Bf7 Pg6 Sh6 Ke5 Pg5 Ra4 Pg4 Pe3
1.Rb1-b5 ! threat: 2.Sc5-d3 + 2...Ke5*e4 3.Se2-g3 # 1...Sh6-f5 2.Be7-f6 + 2...Ke5*f6 {a} 3.e4-e5 # {A} 2...Ke5-d6 {b} 3.Bf6-e5 # {B} 1...Bf7*d5 2.Be7-d6 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Bd6-e5 # {B} 2...Ke5*d6 {b} 3.e4-e5 # {A} 1...Rc7*e7 2.Re8*e7 + 2...Ke5-f6 {a} 3.Sc5-d7 # {C} 2...Ke5-d6 {b} 3.Sc5-b7 # {D} 2...Bf7-e6 3.Re7*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[93]
#3 (14+9)
IZ-32-24, recipročná zámena

Trojťažka na diagrame má tri varianty. V prvých dvoch má čierny kráľ dve voľné polia po ťahoch bieleho strelca, v poslednom už po braní vežou v prvom ťahu čierneho. Prečo to zdôrazňovať ? Pretože práve po ťahoch kráľa na tieto novonadobudnuté voľné polia nasledujú rôzne maty, takže vo výsledku dostávame trojnásobnú medzivariantovú zámenu dvoch matov. Nečudo, že Štefan Sovík za túto zrozumiteľnú skladbu získal prvú cenu.

Diagram týždňa – 49

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Jozef Ložek
Zvláštne čestné uznanie
The Problemist 2012
white Rb8 Pc6 Pb5 Ke5 Pg4 Pd3 Qd1 black Rd8 Rh8 Kc7 Ph7 Qb6 Sa5 Bf5 Pb4 Pc3 Pe3 Pa2 Pd2 Be1
1.Be1-h4 Qd1-g1 2.e3-e2 Qg1*b6 # 1.Bf5*g4 Qd1*g4 2.Rd8*b8 Qg4-d7 # 1.Qb6-a7 Qd1-a4 2.Sa5-b3 Qa4*a7 # 1.Qb6*b8 Qd1-f3 2.Sa5*c6 + Qf3*c6 # 1.Qb6*c6 Qd1-b3 2.Kc7-d7 Qb3-f7 # 1.Rd8*d3 Qd1*d2 2.Rd3-d6 Qd2*d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[73]
h#2 (7+13)
6.1.1.1

Téma dnešného diagramu je neštandardná: 6 riešení, v ktorých biela dáma spraví spolu 12 rôznych ťahov. I keď stratégia ťahov je rôznorodá, je potrebné oceniť konštrukčný výkon nášho špecialistu na pomocné maty. Ocenil ho aj rozhodca celoročnej súťaže špičkového britského časopisu The Problemist Viktor Čepižnyj, ktorý si ináč potrpí na analógiu stratégie. No skrátka: niečo na tom obsahu bude.