Diagram týždňa – 71

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Torsten Linss
II. cena
mpk-blätter 2012-2013
white Kh8 Pb7 Pd7 Pf7 Qd5 black Kd8 Rc6
1.b7-b8=Q + ! 1...Rc6-c8 2.f7-f8=R + 2...Kd8-e7 3.Qb8-b4 + 3...Rc8-c5 4.Qb4-e1 + 4...Ke7*f8 5.Qd5-f3 + 5...Rc5-f5 6.d7-d8=Q + 6...Kf8-f7 7.Qf3-h5 + 7...Rf5*h5 # 1...Kd8-e7 2.f7-f8=B + 2...Ke7-f6 3.Qb8-e5 + 3...Kf6-g6 4.Qd5-e4 + 4...Kg6-f7 5.d7-d8=S + 5...Kf7*f8 6.Qe4-f4 + 6...Rc6-f6 7.Qf4-h6 + 7...Rf6*h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[99]
s#7 (5+2)
všepremena

Voľné postavenie čiernej veže a miniatúrny materiál na diagrame dávajú tušiť, že v samomate siedmym ťahom nebude čas na nejaké tiché ťahy. Navyše postavenie troch bielych pešiakov na siedmom rade naznačuje, že biely si bude musieť premeniť nejaké figúry. A v riešení tomu skutočne tak bude. Popri dámskej premene v úvodníku, ktorá rozdelí hru na dva varianty, ostatní dvaja pešiaci predvedú klasickú všepremenu, ktorú je v samomate predsa len ľahšie namotivovať ako v priamej úlohe. Každopádne ide o výborný výsledok systematickej práce Torstena Linssa, o ktorej mal pred nejakým časom i mimoriadne zaujímavú prednášku v Marianke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.