Diagram týždňa – 63

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Jurčo
1. čestné uznanie
Pravda 1981-1982
white Qa2 Pc2 Kg1 black Rf8 Sh8 Ba6 Kf6 Re5 Pa3 Pb3 Pd3 Pg2
1.Kf6-f5 Qa2*a3 2.Kf5-e4 Qa3*a6 3.Rf8-f4 Qa6*d3 # 1.Re5-e6 c2-c3 2.Kf6-e5 Qa2-f2 3.Rf8-f5 Qf2-d4 # 1.Re5-e7 c2-c4 2.Kf6-e6 Qa2*g2 3.Rf8-f6 Qg2-d5 # 1.Re5-g5 c2*d3 2.Kf6-f5 Qa2-e2 3.Rf8-f6 Qe2-e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[110]
h#3 (3+9)
4.1.1.1.1.1
4-násobné echo

V diagramovej pozícii je biela dáma skromne zašitá na okraji. Avšak je zrejmé, že mat je možné dať len s jej pomocou. Biely ju rozohrá štyrmi rôznymi spôsobmi, ktoré vedú k štvornásobnému echu matu, vďaka spolupráci bieleho pešiaka a dvojice čiernych veží.

Poznali ste túto staršiu úlohu?

Doplnené 19.3.2016: Niektorí čitatelia ju nielen poznali, ale upozornili na to, že primárnym zdrojom nie je Tidskrift för Schack 1983, ale slovenská rubrika. Je otázne, či v tomto prípade išlo o autoplagiát alebo len pomotanie zdrojov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.