Diagram týždňa – 72

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr. & Emil Klemanič & Zoltán Labai
I. cena
Šachové umění 2013-2014
white Bb7 Kc7 Sc6 Pd4 Pg4 Pe2 Sf2 Bg1 black Pb6 Pe6 Kd5 Pf5 Pc4 Pc3 Ra2 Pc2 Qe1
1.g4-g5 ! threat: 2.Sc6-d8 + 2...Kd5*d4 3.Sf2-g4 + 3...Qe1*g1 4.Sd8*e6 # 1...Ra2-a7 2.Sc6-b4 + 2...Kd5*d4 3.Sf2-d3 + 3...Qe1*g1 4.Sb4*c2 # 1...Qe1*f2 2.Sc6-e7 + 2...Kd5*d4 3.Bg1*f2 + 3...Kd4-e5 4.Se7-g6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
  • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
  • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
  • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[62]
#4 (8+9)
modelové maty

V úspešnej štvorťažke slovenskej trojice sú spracované nielen tri modelové maty, ale v dvoch hrách (hrozbe a variante 1…Va7) aj téma práve prebiehajúcej svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Ide o sériovú hru dvoch priamych batérií – najskôr šachuje odskokom Jc6 a po presune čK na d4 zasa dávajú šach odchody Jf2. Pravda, úlohy úspešné vo svetovej súťaži budú určite mať obsah ešte výrazne rozšírený, čo možno zase nepôjde s modelovými matmi…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.