Výsledok Emil Klemanič 50 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
— Strana 3 —
1st commendation
Ložek Jozef
1. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ka1 Rb1 Bh1 black Kb8 Pa7 Rb7 Pc7 Pd7 Pe6 Pf5 Pg4 Ph3 Pc2 Rc1
1...Bh1-c6 2.Rc1-d1 Rb1*d1 3.d7*c6 Rd1-d8 # 1...Bh1-d5 2.Rc1-e1 Rb1*e1 3.e6*d5 Re1-e8 # 1...Bh1-e4 2.Rc1-f1 Rb1*f1 3.f5*e4 Rf1-f8 # 1...Bh1-f3 2.Rc1-g1 Rb1*g1 3.g4*f3 Rg1-g8 # 1...Bh1-g2 2.Rc1-h1 Rb1*h1 3.h3*g2 Rh1-h8 #
[21]
H#2.5 (3+11)
0.5.1.1.1.1

Platí rovnaký komentár ako pri predchádzajúcej vyznamenanej skladbe. Tu si však mechanizmus vyžiadal viac materiálu.


2nd commendation
Jevgenij Fomičev
2. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rf7 Sc6 Pb4 Pb2 Kh1 black Bd6 Pe6 Kd5 Qd4 Re4 Pe3
a) 1.Bd6-e5 Sc6-b8 2.Kd5-d6 Rf7-d7# b) wPb4-->c2 1.e6-e5 c2-c4 + 2.Kd5-e6 Sc6-d8# c) wPb4-->f2 1.Re4-e5 Sc6-b4 + 2.Kd5-e4 f2-f3# d) wSc6-->a5 1.Qd4-e5 Rf7-f1 2.Kd5-d4 Rf1-d1# e) wSc6-->c2 1.Kd5-e5 Sc2-e1 2.Qd4-d5 Se1-f3#
[22]
H#2 (5+6)
b) Pb4→c2
c) Pb4→f2
d) Jc6→a5
e) Jc6→c2

Päť modelových matov, ale tu aj s využitím dvojníkov, čo už treba pokladať za vážnejší konštrukčný ústupok. Oceňujem hru čierneho v prvom ťahu na jednom poli.


3rd commendation
Sébastien Luce
Pierre Tritten
Michel Caillaud
3. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Ra2 Pb2 Pf2 Ka1 black Bg2 Ph2 Sf1 Rg1 Kh1
1...Ra2-a3 2.Bg2-f3 Ra3*f3 3.Rg1-g3 Rf3*g3# 1...Ra2-a4 2.Bg2-e4 Ra4*e4 3.Rg1-g4 Re4*g4# 1...Ra2-a5 2.Bg2-d5 Ra5*d5 3.Rg1-g5 Rd5*g5# 1...Ra2-a6 2.Bg2-c6 Ra6*c6 3.Rg1-g6 Rc6*g6# 1...Ra2-a7 2.Bg2-b7 Ra7*b7 3.Rg1-g7 Rb7*g7#
[23]
H#2.5 (5+5)
0.5.1.1.1.1

Ďalšia skladba na systematický pohyb troch figúr. Skutočnosť, že obidve čierne sú zobraté, však znižuje hodnotu tejto úlohy.


4th commendation
Menachem Witzum
4. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ra7 Rh6 Bc4 Kh4 Pc2 Pe2 black Pf7 Pa5 Rc5 Re5 Ba4 Kd4 Pb3
1.Kd4*c4 c2*b3 + 2.Kc4-b5 Ra7-b7# 1.Rc5-b5 c2-c3 + 2.Kd4-c5 Ra7-c7# 1.Ba4-d7 Bc4-d3 2.Kd4-d5 Ra7*d7# 1.Re5-f5 e2-e3 + 2.Kd4-e5 Ra7-e7# 1.Kd4-e4 Bc4-d5 + 2.Ke4-f5 Ra7*f7#
[24]
H#2 (6+7)
5.1.1.1

Päť matov vežou po siedmej rade. Analógia hry a najmä vyžitie bielych pešiakov však nepôsobia dobrým dojmom.


5th commendation
Mlynka Karol
5. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rc7 Ba5 Kg2 black Bh4 Ke2 Ra1
a) 1.Ra1-d1 {a} Rc7-c3 2.Ke2-e1 {b} Rc3-e3# b) bKe2-->a2 1.Ra1-b1 Rc7-a7 {A} 2.Ka2-a1 Ba5-c3# c) wBa5-->h7 1.Ke2-d1 Kg2-f1 2.Ra1-c1 Rc7-d7# d) wBa5-->c1 1.Ke2-e1 {b} Bc1-g5 2.Ra1-d1 {a} Rc7-e7# e) wBa5-->c1 bKe2-->a8 1.Ra1-b1 Bc1-e3 2.Rb1-b8 Rc7-a7# {A}
[25]
H#2 (3+3)
b) Ke2→a2
c) Sa5→h7
d) Sa5→c1
e) v d) Ke2→a8

Päť modelových matov so šiestimi kameňmi a dokonca aj s recipročnou výmenou čiernych ťahov medzi prvým a štvrtým riešením. Zámer však autorovi celkom nevyšiel, lebo štyri dvojníky sú vytvorené jednoduchým premiestnením kameňa a piaty vzniká premiestnením v pozícii D, čo vyvoláva dojem, že sa uspokojil s počítačovým výstupom.


6th commendation
Mlynka Karol
6. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qg7 Kg6 black Pb7 Pc7 Bb6 Pd6 Pc5 Ka4 Pb4 Bb3 Rb2
a) 1.Bb3-c4 Qg7*b2 2.Bc4-b5 Qb2-a2 # 1.Bb6-a7 Qg7*c7 2.b7-b5 Qc7*a7 # 1.c7-c6 Qg7*b7 2.Bb6-a7 Qb7-a6 # b) bKa4-->a2 1.Ka2-b1 Qg7-d4 2.Bb3-a2 Qd4-d1 # 1.Ka2-a1 Qg7-h6 2.Rb2-a2 Qh6-c1 #
[26]
H#2 (2+9)
a) 3.1.1.1
b) Ka4→a2
    2.1.1.1
Päť známych modelových matov s jedinou dámou nie v najlepšom dvojníku, raz s troma a raz s dvoma riešeniami. Na vyznamenanie som vybral verziu s menším počtom kameňov.


7th commendation
Vitaly Medintsev
7. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bc8 Ke8 Sb6 Pc6 Pf6 Pd5 Pf5 Pf4 Ra3 Pe3 Rh3 black Pc5 Ba4 Bb4 Pc4 Ke4 Sh1
1.Ba4-d1 Rh3-h7 2.Bd1-f3 Rh7-e7 # 1.Ba4-c2 Ra3-a7 2.Bc2-d3 Ra7-e7 # 1.Bb4-c3 Sb6-d7 2.Bc3*f6 Sd7*f6 # 1.c4-c3 Bc8-a6 2.c3-c2 Ba6-d3 # 1.Sh1-f2 Ra3-c3 2.Sf2-d3 Rc3*c4 #
[27]
H#2 (11+6)
5.1.1.1

Pomerne známe manévre, keď v každom riešení hrá dvakrát biely aj čierny kameň. Niektoré maty sú modelové a niektoré nie, čo pôsobí disharmonicky.


8th commendation
Günter Jordan
8. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ka8 Qa5 black Bg8 Pa7 Pf7 Pb6 Pb5 Pb4 Re4 Pb3 Pe3 Rg3 Qa2 Kb2 Bh2
a) 1.Kb2-b1 Qa5-a4 2.b3-b2 Qa4-d1 # b) bKb2-->g2 1.Kg2-g1 Qa5*b4 2.Rg3-g2 Qb4-e1 # c) bKb2-->g7 1.Kg7-h7 Qa5*b5 2.Rg3-g7 Qb5-h5 # d) bKb2-->g4 1.Kg4-h4 Qa5*b6 2.Re4-g4 Qb6-h6 # e) bKb2-->e7 1.Ke7-e8 Qa5-a6 2.Re4-e7 Qa6-c8 #
[28]
H#2 (2+13)
b) Kb2→g2
c) Kb2→g7
d) Kb2→g4
e) Kb2→e7

Rovnako ako pri 6. p. z., päť modelových matov s osamelou bielou dámou. Tu je však päť dvojníkov s premiestnením čierneho kráľa. Tému Umnov pri tomto type úloh neuznávam.


9th commendation
Menachem Witzum
9. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Sa8 Pe6 Pf6 Pg6 Ph6 Kg5 Rh5 Ph4 Pa3 Pe3 black Qb8 Sf8 Rg8 Pe7 Pa6 Ka5 Ra4 Se1 Bg1
1.e7*f6+ Kg5*f6+ 2.Qb8-e5+ Rh5*e5# 1.Qb8-f4+ e3*f4 2.Bg1-h2 Kg5-g4# 1.Qb8-b2 f6*e7 2.Qb2-f6+ Kg5*f6# 1.Qb8-e8 h6-h7 2.Qe8-f7 Kg5-h6# 1.Sf8*e6+ Kg5-f5 2.Qb8-f8 Kf5*e6#
[29]
H#2 (10+9)
5.1.1.1

Autor v piatich riešeniach využíva hru v bielej batérie, ale celé to pôsobí veľmi nesúrodo.


10th commendation
Valery Kopyl
10. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kf8 Be7 Bf7 Pf6 Pe5 Pd4 Pc3 Pf3 Pb2 black Ph7 Re6 Kh6 Rc4 Ba3 Sc1
1.Re6*f6 f3-f4 2.Rf6-d6 Be7-g5 # 1.Re6*e5 Be7-d6 2.Re5-e7 Bd6-f4 # 1.Rc4*d4 Be7-c5 2.Rd4-d6 Bc5-e3 # 1.Rc4*c3 Be7-b4 2.Rc3-c5 Bb4-d2 # 1.Ba3*b2 Be7-a3 2.Bb2-a1 Ba3*c1 #
[30]
H#2 (9+6)
5.1.1.1

Päťnásobné vyčistenie línie pre bieleho strelca, ale biely pešiak f3 aktívne hrá iba v prvom riešení a v ostatných je štatistom. V tomto prípade to veľmi vadí. Navyše piate riešenie nie je analogické s prvými štyrmi.


1st special commendation
Juraj Brabec
1. zvláštna pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Re8 Rg8 Bf7 Pe4 Pf4 Pg4 Kf1 black Be6 Pd3 Pe3 Kf3 Pg3
a) 1.Be6*g4 Rg8-f8 {display-departure-file} 2.Bg4-h5 Bf7*h5 # b) bBe6-->h7 1.Bh7*e4 Re8-f8 {display-departure-file} 2.Be4-d5 Bf7*d5 # c) bBe6-->h7 +bPg6 1.g6-g5 Bf7-h5 2.g5*f4 g4-g5 # d) bBe6-->h7 +bSg6 1.Sg6*f4 Bf7-d5 2.Bh7*e4 Bd5*e4 # e) bBe6-->h7 +bRg6 1.Rg6*g4 Rg8-f8 2.Rg4*f4 Bf7-h5 #
[31]
H#2 (7+5)
b) Se6→h7
c) v b) +čPg6
d) v b) +čJg6
e) v b) +čVg6

V tomto prípade ponechávam komentár autora. Se6 stojí práve na tomto poli len preto, lebo si chcel mať iba päť riešení. Ale keď budeš mať šesťdesiat, tak si Se6 posuň na d7, na e6 daj čierneho pešiaka a máš šieste riešenie. A keď budeš mať sedemdesiat, postav si na e6 čierneho jazdca a máš ďalšie riešenie. A keď si na e6 postavíš čiernu vežu, budeš mať už osemdesiat. Niektoré ťahy sa opakujú, ale tak to už v živote býva.
K tomu ja iba dodávam, že neviem prečo by práve pole e6 malo zo mňa urobiť optimistu. 🙂


2nd special commendation
Vitaly Medincev
(podľa Manne Perssona)
2. zvláštna pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bg8 Se6 Ka4 Sc4 Pc3 Pg3 Pd2 Pe2 Pf2 black Ba8 Kf6 Rg6 Se5 Pf5 Rd4 Sf4 Bb2 Qh2
1.Bb2-a3 c3*d4 2.Ba3-e7 d4*e5 # 1.Qh2-h7 g3*f4 2.Qh7-e7 f4*e5 # 1.Rd4-d7 d2-d4 2.Rd7-e7 d4*e5 # 1.Sf4-d5 f2-f4 2.Sd5-e7 f4*e5 # 1.Se5-c6 e2-e4 2.Sc6-e7 e4-e5 #
[32]
H#2 (9+9)
5.1.1.1

Autor sa priznal, že úlohu spracoval podľa skladby Manne Persona a tiež ju aj pripojil. Ako dodal, v jeho verzii v každom riešení hrá dvakrát biely aj čierny kameň a neberú sa bieli pešiaci. Súhlasím a nemám čo dodať.


3rd special commendation
Ladislav Packa
Zoltán Labai
Alexander Fica
3. zvláštna pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bc8 Pb4 Pg4 Pa2 Pb2 Pf2 Kg1 black Pd6 Kd5 Se5 Qc4 Bd4 Pe3 Pg3 Pg2
a) bSe5-->e6 1.Bd4-e5 b2-b3 2.Qc4-d4 Bc8-b7 # b) bBd4-->e6 1.Qc4-d4 f2-f4 2.Se5-c4 Bc8-b7 # c) bQc4-->e6 1.Se5-c4 f2*e3 2.Bd4-e5 Bc8-b7 # d) bQc4-->b3 1.Kd5-c4 a2-a3 2.d6-d5 Bc8-a6 # e) bPd6-->f3 1.Kd5-e4 f2*g3 2.Qc4-d5 Bc8-f5 #
[33]
H#2 (7+8)
a) Je5→e6
b) Sd4→e6
c) Dc4→e6
d) Dc4→b3
e) Pd6→f3
Nulová pozícia

V pozíciách A, B, C dochádza k cyklickej zámene čiernych ťahov pri rovnakom mate. Doplnené o pozície D, E, kde je blokované pole d5. Poznám nemenovaného skladateľa zo Slovenska, ktorý sa s takýmito vecami v minulosti rád zabával.


4th special commendation
Karol Mlynka
4. zvláštna pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Pf6 Ph5 Pf4 Pc3 Pg2 Bc1 Ke1 Rh1 black Pg7 Kg4 Pg3 Pb2 Rh2
a) wPg2-->f7 1.Rh2-f2 f7-f8=Q 2.Rf2-f3 Qf8-c8 # b) bKg4-->h6 1.Rh2*g2 f4-f5 + 2.g7-g5 h5*g6 ep. # c) bKg4-->h6 wBc1-->h4 1.b2-b1=B Rh1*h2 2.Bb1-h7 Bh4-g5 # d) bKg4-->a1 1.Rh2*h5 Rh1*h5 2.b2-b1=R Rh5-a5 # e) bKg4-->a1 bPg7-->a2 1.b2-b1=S 0-0 2.Sb1-a3 Bc1*a3 #
[34]
H#2 (8+5)
a) Pg2→f7
b) Kg4→h6
c) v b) Sc1→h4
d) Kg4→a1
e) v d) Pg7→a2
Nulová pozícia

Valladao a všepremena je dobrý výkon napriek ťažkej nulovej pozícii. Viac mi vadí, že iba jedna premena je biela a tri čierne.


Na záver by som sa chcel vyjadriť k úlohám, ktoré som nevyznamenal.

Číslo 54 (Kh1 – Ke5) má v treťom a v štvrtom riešení okrem zjavnej symetrie aj opakujúci sa ťah 1…Je3+. Toto je typický príklad, ktorý svedčí o tom, že využitie Siersovej batérie v pomocnom mate bude asi málokedy ideálne. Číslo 26 (Ke8 – Kf2) je výbornou myšlienkou, ktorá ma zaujala. V treťom riešení je však biela veža h3 nehrajúca! Táto skutočnosť úlohu diskvalifikuje a autor musí dostať šancu úlohu prepracovať a zaslať inde. Rovnako úloha číslo 18 (Ka8 – Ka1) má zlý dvojník s premiestnením bieleho strelca na iné pole farby. Autor by sa mal pokúsiť o rekonštrukciu pozície s bielym strelcom na e2, postavením čierneho kráľa na b1 a inou konfiguráciou čiernych pešiakov bez dvojníka.

Ďalej neprichádzalo do úvahy vyznamenať skladby, v ktorých cieľom boli modelové maty a dochádzalo k opakovaniu sa ťahov. Pri krátkych pomocných matov som netoleroval ani jedno opakovanie, ktoré nebolo tematicky spárované. Pri dlhších pomocných matoch boli pre mňa neprijateľné viac ako dve opakovania. Tu cítim, že autori sa uspokojujú s výsledkami počítačovej analýzy. Pri týchto skladbách som netoleroval ani bielych pešiakov, ktorí sa v niektorých riešeniach aktívne pohybovali a v ostatných zostali nehrajúcimi. Takto zaniká efekt modelových matov.

Na záver chcem poďakovať všetkým mne neznámym autorom, ktorí až nečakaným množstvom úloh prispeli do môjho jubilejného turnaja. Prvých päť skladieb obdrží rovnakú odmenu 50,-Eur (a tiež usporiadateľ M. K).

V Pezinku, 23.8.2017

Emil Klemanič
rozhodca

 

 

Bookmark the permalink.

2 Comments

 1. Správne označenie dvojníkov pod diagramom pri skladbách s nulovou pozíciou sa má začínať pozíciou a).
  [34]
  H#2 (8+5)
  a) Pg2→f7
  b) Kg4→h6
  c) v b) Sc1→h4
  d) Kg4→a1
  e) v d)Pg7→a2
  Nulová pozícia.
  Podobne pri predchádzajúcej skladbe v predbežnom výsledku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.