Diagram týždňa – 78

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
I. cena
T. Ševčenko 200 MT 2014
white Sb8 Bh8 Ka6 Rc6 Rb5 Qf5 Pd4 Ba2 Sc2 black Pe7 Pf7 Sb6 Pc5 Kd5 Pe5 Ph5 Qc4 Sg4 Ba3 Pf3 Bh1
1.Qf5-d3 ? {A} threat: 2.d4*e5 # {B} 2.d4*c5 # {C} 1...Sg4-f2 {a} 2.Sc2-e3 # {D} 1...Ba3-b2 {b} 2.Sc2-b4 # {E} 1...e5*d4 2.Qd3*d4 # but 1...e5-e4 ! 1.d4*e5 ? {B} threat: 2.Qf5-d3 # {A} 1...Sg4-f2 {a} 2.e5-e6 # {F} 1...Ba3-b2 {b} 2.Rc6*c5 # {G} 1...Sg4*e5 2.Qf5*e5 # but 1...f7-f6 ! 1.d4*c5 ! {C} threat: 2.Qf5-d3 # {A} 1...Sg4-f2 {a} 2.Qf5*e5 # {H} 1...Ba3-b2 {b} 2.c5*b6 # {I}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[131]
#2 (9+12)
Z-32-26, pešiakové batérie

Cez víkend boli zverejnené výsledky ostatného cyklu majstrovstiev sveta v šachovej skladbe jednotlivcov. Slovensku sa tentoraz zadarilo najlepšie v histórii: v oddelení dvojťažiek 2. miesto obsadil Vasil Ďačuk a 3. miesto Peter Gvozdják. Ešte lepšie dopadlo oddelenie exoúloh: majstrom sveta sa stal Vasil Ďačuk a vicemajstrom Juraj Lörinc. Spolu teda máme 4 medaily v konfigurácii 1-2-1.

Medzi vysoko ocenenými dvojťažkami dvojnásobného medailistu Vasila Ďačuka bol dnešný diagram. Ukazuje trojfázovú zámenu dvoch matov okorenenú recipročnými výmenami úvodníkov a hrozieb, kde ďalším zjednocujúcim faktorom je bohaté použitie pešiakových batérií.

K výsledkom majstrovstiev sveta sa ešte vrátime podrobnejšie v blízkej budúcnosti.

Diagram týždňa – 77

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
II. zvláštna cena
Memoriál V. Ryčkova-60 2016
white Bc8 Se8 Se6 Pb3 Kg2 Qb1 black Ba8 Pa7 Pc7 Pc6 Ph6 Pa5 Sb5 Pc5 Kd5 Se5 Pe3 Be1
1.Qb1-f5 ! threat: 2.Se6-f4 + 2...Kd5-d4 3.Sf4-e2 + 3...Kd4-d5 4.Bc8-e6 # 1...c5-c4 2.Qf5-f4 2...c6-c5 3.Se6-d8 3...Sb5-d4 4.Bc8-e6 + 4...Sd4*e6 5.b3*c4 + 5...Se5*c4 6.Se8-f6 # 2...Be1-c3 3.Se8-f6 + 3...Kd5-d6 4.Sf6-e4 + 4...Kd6-d5 5.Se4*c3 + 5...Sb5*c3 6.Qf4-d4 # 5...Kd5-d6 6.Qf4-f8 # 1...e3-e2 2.Se8-f6 + 2...Kd5-d6 3.Sf6-g4 3...Se5-d7 4.Qf5-f7 4...Sd7-e5 5.Qf7-f8 + 5...Kd6-d5 6.Sg4-f6 # 4...Kd6-d5 5.Se6-g5 + 5...Kd5-d4 6.Qf7-c4 # 3...Be1-h4 4.Qf5*e5 + 4...Kd6-e7 5.Qe5-g7 + 5...Ke7-d6 6.Qg7-d7 # 1...Be1-g3 2.Kg2*g3 2...e3-e2 3.Se8-f6 + 3...Kd5-d6 4.Sf6-e4 + 4...Kd6-d5 5.Kg3-f4 threat: 6.Qf5*e5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[130]
#6 (6+12)
tichá hra

Dnes tu máme niečo z úplne iného súdka, než obyčajne. Mnohoťažkám sa slovenskí autori venujú skôr menej a aby za ne získali cenu v ruskej súťaži, to sa stáva úplne výnimočne. Obsah riešenia diagramu je ešte bohatší, než vybrané varianty, tie sú však presné a dokonca s tichými ťahmi, proti ktorým nemá čierny obranu. Modelové maty by ste v obsahu hľadali márne, napriek použitému bielemu materiálu, ale mne nechýbajú. Má niekto iný názor?

Každopádne gratulácia!

Diagram týždňa – 76

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Peter Gvozdják
I. cena
Mat Plus 2009
white Re8 Bg8 Ka7 Pb6 Se5 Pf5 Ra4 Sd4 Pf4 Pb3 Pe3 Bb2 Pd2 black Pb7 Bf7 Pa6 Pf6 Sh6 Kd5 Sh5 Re2 Ba1
1...Kd5-c5 2.Re8-d8 threat: 3.Se5-d3 # 3.b3-b4 # 3.Bb2-a3 # 1.Sd4-c2 ? threat: 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd5-c5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-c5 {a} 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kc5-d6 3.Bb2-a3 # {C} 1...Kd5-d6 {b} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kd6-d5 3.Re8-d8 # {A} 1...Sh6*f5 2.Ra4-a5 + 2...Kd5-e4 3.d2-d3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 # but 1...f6*e5 ! 1.Se5-g6 ! threat: 2.Ra4-a5 + {B} 2...Kd5-d6 3.Re8-d8 # {A} 1...Kd5-c5 {a} 2.Bb2-a3 + {C} 2...Kc5-d5 3.Ra4-a5 # {B} 1...Kd5-d6 {b} 2.Re8-d8 + {A} 2...Kd6-c5 3.Bb2-a3 # {C} 1...Bf7-e6 2.Bg8*e6 + 2...Kd5-e4 3.Be6-c4 # 2...Kd5-c5 3.Bb2-a3 # 2...Kd5-d6 3.Bb2-a3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[125]
#3 (13+9)
Šedejov cyklus, rotácia 2. a 3. ťahov

Autor dnešnej trojťažky sa nebojí porušovať konvencie v prípade, že výsledkom je neobyčajný výkon. Čierny kráľ má v diagramovom postavení tri voľné polia, no len na ťah na jedno z nich má biely pripravené pokračovanie. Navyše, zvodník i úvodník jedno z týchto polí čiernemu kráľovi berú. Nakoniec zvodnosť je vyvrátená braním bielej figúry.

Napriek tomu úloha získala najvyššie ocenenie v súťaži (dnes už nefungujúceho) špičkového časopisu Mat Plus a tiež 9,5 bodu v Albume FIDE 2007-2009. Ako je to možné? Je to vďaka úžasnej téme, keď medzi zvodnosťou a riešením prebieha cyklická zámena 2. ťahov v hrozbe a dvoch variantoch, navyše v oboch týchto fázach prebieha rotácia 2. a 3. ťahov bieleho. Fantastické!

 

Laco Packa: Príbehy úloh

Šachové úlohy nezvyknú zažívať príliš napínavé okamihy. Je prehnané očakávať pri ich skladaní a publikovaní dobrodružstvá s ostrou pointou, no ich príbehy i napriek tomu môžu byť zaujímavé.

Rád spomínam na kongres v Pule v roku 1997. S Emilom Klemaničom sme tam zažili pravý tvorivý raj. Veď kedy sa lepšie skladá ak nie vtedy, keď odložíte nabok všedné starosti a máte pokoj od manželky a detí? Na dosah máte slaný Jadran vyhriaty babím letom, z fľaštičky si dávkujete slnečné balkánske povzbudzovadlo tvorivosti. Vôkol vás sú pritom len samé spriaznené duše, ktorým nie je potrebné vysvetľovať, že osamelé hĺbanie nad šachovnicou nemusí nutne byť príznakom duševnej poruchy.

Celý článok »»

Diagram týždňa – 75

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
2. miesto
Bratislava - Kyjev C 1.3.2005
white Kd8 Sc7 Re7 Be5 Ba2 black Pd7 Pe6 Rf5 Bg5 Ke4 Pd2 Re2 Sg2 Bf1 Qh1
1.Re2-e3 Ba2*e6 2.Bf1-d3 Be6-d5 # 1.Sg2-e3 Sc7*e6 2.Qh1-f3 Se6-c5 # 1.Bg5-e3 Re7*e6 2.Rf5-f3 Ba2-b1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[115]
h#2 (5+10)
3.1.1.1
ťahy na rovnakom poli

V priateľskom zápase s ukrajinskými skladateľmi bola predpísaná formálna téma: prvé ťahy čierneho na rovnakom poli (e3) a tiež prvé ťahy bieleho na rovnakom poli (e6) v pomocnom mate druhým ťahom. Štefanovi Sovíkovi sa podarilo navyše spracovať blokovanie v oboch ťahoch čierneho a modelové maty.

Štvrtá lekcia z riešenia šachových úloh

Na webe Bratislavskej šachovej akadémie bol včera zverejnený už štvrtý diel výkladu nášho špičkového riešiteľa Tomáša Peitla o tom, ako riešiť šachové úlohy. Teraz už ide do tuhého – v tejto lekcii sa zaoberá štúdiami, ktoré na súťažiach pravidelne patria k najťažsím oddeleniam. Použité štúdie sú vybrané z knižky Piotra Murdziu Rozwiazuj z Mistrzem Swiata.

Čo dodať? Treba skúsiť a možno to pôjde. Vlastne: určite to pôjde!

Diagram týždňa – 74

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
III. cena
Gravjura 2015
white Qb8 Sg8 Ra7 Pf7 Pf6 Sg6 Kh4 black Rf8 Kh7
1...Kh7*g6 {a} 2.Qb8-b1 # {A} 1.Qb8-h2 ? threat: 2.Kh4-g5 # 1...Kh7*g6 {a} 2.Qh2-c2 # {B} but 1...Rf8*f7 ! 1.Qb8-f4 ? threat: 2.Qf4-h6 # 1...Kh7*g6 {a} 2.Qf4-e4 # {C} 1...Rf8*g8 {b} 2.f7-f8=S # {D} but 1...Rf8*f7 ! 1.Qb8-e8 ! zugzwang. 1...Rf8*g8 {b} 2.f7*g8=S # {E} 1...Rf8*e8 2.f7*e8=Q # 1...Kh7*g6 {a} 2.Qe8-e4 # {C} 1...Rf8*f7 2.Qe8*f7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[108]
#2 (7+2)
zámeny matov, premeny

Aj deväť kameňov môže byť dosť na obsažnú dvojťažku so zámenami matov. Karol Mlynka to dokázal v turnaji venovanom úlohám s maximálne desiatimi kameňmi na šachovnici. V pozícii je pripravená pešiaková batéria, ktorá však nemôže zatiaľ vystreliť s premenou, to je možné až po ťahoch čiernej veže. Zároveň sa po braní kráľom na g6 objavia až tri rôzne maty. Pointou je nakoniec trojnásobná téma Fénix – premena pešiaka na typ figúry, ktorá bola braná (1x vo zvodnosti 1.Df4?, 2x v riešení).Veľmi zaujímavý obsah na množstvo použitého materiálu.

Diagram týždňa – 73

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Steven Dowd
Marko Ylijoki
I. cena
Probleemblad 2006
white Pe6 Pe4 Pb3 Pc2 Sa1 Bb1 Kg1 black Pe7 Ba5 Pb5 Pe5 Pb4 Pc3 Pg3 Ph3 Kd2 Pg2 Rh2
1... ... 2.Kd2-e3 Bb1-a2 3.Ke3*e4 Ba2-b1 4.Ke4-f3 Bb1-a2 5.e5-e4 Ba2-b1 6.e4-e3 Bb1-a2 7.e3-e2 Ba2-b1 8.e2-e1=S Bb1-a2 9.Se1*c2 Ba2-b1 10.Sc2-e3 Bb1-f5 11.Ba5-c7 Sa1-c2 12.Bc7-f4 Sc2-d4 # 1...Bb1-a2 2.Kd2-c1 Ba2-b1 3.Kc1-b2 Bb1-a2 4.Kb2*a1 Ba2-b1 5.Ka1-b2 Bb1-a2 6.Kb2*c2 Ba2-b1 + 7.Kc2*b3 Bb1-d3 8.Kb3-a4 Bd3-f1 9.b4-b3 Bf1*g2 10.b5-b4 Bg2-f3 11.Rh2-a2 Bf3-h5 12.Ra2-a3 Bh5-e8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[117]
h#11,5* (7+11)
zdanlivá hra v pomocnom mate

Zázračná kombinácia spájajúca dve dlhé fázy v podobe zdanlivej hry a riešenia. Zatiaľ čo čierny na ťahu likviduje Pe4 a matuje spolu dvojica bielych figúr, biely na ťahu stratí dôležité tempo, takže čierny musí zlikvidovať Ja1 a pešiakov. Blokovanie poľa vežou pôvodne zamurovanou na h2 (takže vyzerá len ako prostriedok na znehybnenie bieleho kráľa) je výborným doplnkom.

3. otvorené majstrovstvá Izraela v riešení šachových skladieb

Simultánne súťaže, ktoré umožňujú konfrontáciu väčšieho množstva riešiteľov bez toho, aby museli cestovať do vzdialených destinácií, získavajú na popularite. Okrem už zavedenej zimnej ISC si začínajú budovať tradíciu aj letné otvorené majstrovstvá Izraela. Minulý rok sa zúčastnilo v prvej kategórii 64 riešiteľov z desiatich krajín a v druhej 33 riešiteľov zo šiestich krajín.

Celý článok »»