Diagram týždňa – 130

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Karol Mlynka
I. cena
SuperProblem 10 JT C 20.8.2016
white Qe4 Sf3 Kh3 black Pb7 Bc7 Se7 Pf7 Ba6 Pb6 Kc6 Se6 Qd5 Pg5 Rb3 Rd2
a) 1...Qe4-c4 + 2.Qd5-c5 Kh3-g4 3.Rd2-d6 Sf3-e5 # b) bRd2-->d4 1...Kh3-g2 2.Se6-c5 Qe4-e6 + 3.Qd5-d6 Sf3*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[189]
h#2,5 (3+12)
b) Vd2→d4
zmena línie väzby, hra na rovnakých poliach

Väzbu, ktorá sa nachádza v diagramovej pozícii, biely na mat nedokáže využiť, preto sa dvojica dám premiestni na iné línie. Pri zvislej alebo vodorovnej väzbe dokáže biela dáma kryť ešte dve ďalšie polia, v takom prípade sa už matové siete rysujú. Jazdec v mate pokryje ešte jedno pole diagonálne od čK, takže zostáva zablokovať jedno ortogonálne pole. Ale čierny si musí dobre vybrať, ktorou figúrou bude blokovať, lebo biely musí ešte ťahom kráľa odviazať svojho jazdca.

Schéma matových sietí je na prvý pohľad symetrická, ale hra takou rozhodne nie je. Aj preto rozhodca jubilejného turnaja ruskej webstránky SuperProblem nášmu Karolovi Mlynkovi udelil za popísaný obsah prvú cenu.

Diagram týždňa – 129

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ladislav Salai jr.
III. cena
The Problemist 2015
white Ka8 Sc8 Qb6 Bf6 Bb5 Sa4 Re3 Pf3 Pb2 black Pa7 Rd7 Qh7 Pg6 Sa5 Pc5 Kd5 Bf5 Bb4 Rd2 Sb1
1.b2-b3 ! threat: 2.Qb6-c6 + 2...Sa5*c6 3.Bb5-c4 # 1...Sb1-a3 2.Qb6*c5 + 2...Bb4*c5 3.Sa4-c3 # 1...Rd2-c2 2.Qb6-e6 + 2...Bf5*e6 3.Re3-d3 # 1...Qh7-h4 2.Qb6-d6 + 2...Rd7*d6 3.Sc8-e7 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[151]
#3 (9+11)
blokovanie, preťaženie

Ladislav Salai v poslednom období získal väčšie množstvo cien v silných turnajoch. Kvalitu jeho tvorby potvrdzuje i dnešná trojťažka, v ktorej rozhodca vyzdvihol príťažlivosť pre riešiteľov. Avšak i skladateľská kvalita je vysoká.

Po úvodníku štvorica čiernych kameňov kryje vždy dva rôzne šachy: Ja5 – Sc4+ a Dc6+, Sb4 – Jc3+ a Dxc5+, Sf5 – Vd3+ a De6+, Vd7 – Je7+ a Dd6+.

V troch prípadoch ale k preťaženiu neprichádza, keďže tri čierne figúry dodatočne kryjú biele útoky: Jb1 – Jc3+, Vd2 – Vd3+, Dh7 – Je7+.

Preto biely hrozí len 2.Dc6+ s preťažením Ja5, navyše po braní dámy sa využije blokovanie c6. V obranách Jb1, Vd2 a Dh7 presunú svoju pôsobnosť k c4 z polí, ktoré kryjú pôvodne, čím sa umožnia postupne ďalšie preťaženia, opäť s využitím blokovania c5, e6 a d6 po braniach dámy.

Vo výsledku trojťažka ukazuje analogickú hru s preťažením a blokovaním v troch variantoch plus hrozbe.

Diagram týždňa – 128

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
Emil Klemanič
II. cena
191. TT SuperProblem C 18.5.2017
white Kf8 Pd7 Se7 Pf7 Pc5 Pe5 Ba4 Sf3 Qf2 Rb1 black Bg8 Bc7 Ke6 Rg5 Pc4 Ph2 Rh1
1...Bc7*e5 {a} 2.Sf3*g5 # {A (2.Jd4?)} 1...Rg5*e5 {b} 2.Sf3-d4 # {B (2.Jxg5?)} 1.Qf2-e3 ? threat: 2.Sf3*g5 # {A} 2.Sf3-d4 # {B} 1...Bc7*e5 {a} 2.Rb1-b6 # 1...Rg5*e5 {b} 2.Qe3-h6 # but 1...Rg5-g4 ! 1.Sf3-g1 ! threat: 2.Qf2-f6 # 1...Bc7*e5 {a} 2.d7-d8=S # 1...Rg5*e5 {b} 2.f7*g8=Q # 1...Ke6*e5 2.Rb1-e1 # 1...Rg5-g6 2.Qf2-f5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[191]
#2 (10+7)
Z-32-26

Témou 191. tematického turnaja ruského projektu SuperProblem pre dvojťažky bolo úplné zrušenie nepriamej batérie, ktorá existuje v diagramovej pozícii. Batéria musí hrať v matoch zdanlivej hry alebo zvodnosti, následne v riešení a zvodnosti hrajú prvé ťahy kamene tvoriace túto nepriamu batériu.

V úspešnej dvojťažke našej dvojice hrá nepriama batéria D-J v zdanlivej hre po antiduálových blokovaniach e5, vo zvodnosti vstúpi dáma na stĺpec e, čím sa vytvorí dvojitá hrozba a v riešení odskočí jazdec tak trochu paradoxne preč od čierneho kráľa, čím mu dá voľné pole e5, no zároveň zacloní Vh1.

Veľmi príjemná trojfázová zámena dvoch matov s včlenením dvoch matov zdanlivej hry do dvojitej hrozby zvodnosti.

Diagram týždňa – 127

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Oto Mihalčo
I.-II. cena e.a.
PAT A MAT 2006-2007
white Bc8 Sg8 Sa7 Kg7 Pd6 Qd4 Ph4 Re1 black Pc7 Sd7 Ra6 Bc6 Ke6 Ra5 Pf5 Qa4 Pc4 Pe4 Pa3 Pb3 Ph2
1.Re1-d1 ! threat: 2.Qd4-f6 # 1...Ra5-e5 2.d6*c7 threat: 3.Qd4-d6 # 2...Bc6-d5 3.Qd4-c5 threat: 4.Qc5-e7 # 3...Ra6-d6 4.Sa7-c6 threat: 5.Sc6-d4 # 5.Sc6-d8 # 4...Qa4*c6 5.Rd1-g1 threat: 6.Rg1-g6 # 5...h2*g1=Q + 6.Qc5*g1 threat: 7.Qg1-g6 # 5...f5-f4 6.Rg1-g6 + 6...Ke6-f5 7.Sg8-h6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[178]
#7 (8+13)
blokovanie, zamurovanie

Aj keď mnohoťažky nie sú zvyčajnou doménou slovenských skladateľov, zopár výborných skladieb už u nás vzniklo a dokonca máme skladateľov, ktorí sa im venujú pomerne systematicky. Medzi nich patrí aj Oto Mihalčo, ktorý pred desiatimi rokmi predstavil dnešný diagram vysokej kvality.

Keby biely skúsil zaútočiť 1.Vg1? s hrozbou 2.Vg6#, má čierny jednoduchú obranu 1…hxg1~!, po čom nejde 2.Dxg1 kvôli trojici voľných polí e5, d5 a d6. Preto biely musí najskôr prinútiť čierneho zablokovať tieto polia, čo sériou hrozieb zariadia tri prvé ťahy. Ani potom ešte nemožno zahrať 4.Vg1? lebo po braniach pešiakom (s premenou) a dámou môže čierny uvoľniť pole d5 odchodom strelca. Preto biely najskôr dokončí svoje prípravy obeťou jazdca na c6, čím definitívne zamuruje Sd5, pričom spolu s ním sú zamurované aj obe veže. A tak nakoniec dôjde na pôvodný plán.

Asi neprekvapí, že táto úloha sa dostala aj do Albumu FIDE za príslušné obdobie.

Diagram týždňa – 126

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
Ľudovít Lehen
I. cena
Šachové Umenie 1987
white Kb7 Bh7 Pe6 Pe5 Pd4 Re4 Rg4 Qb1 black Se8 Pd7 Re7 Pg7 Pd6 Pb5 Pc5 Kd5 Pa4 Sb3 Bf3 Rb2 Bh2 Qh1
1.Bh2*e5 Qb1-d3 2.Be5*d4 Rg4-g5 # 1.Sb3*d4 Bh7-g8 2.Sd4*e6 Qb1-d3 # 1.Re7*e6 Rg4-g5 2.Re6*e5 Bh7-g8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[170]
h#2 (8+14)
3.1.1.1
cyklus bielych ťahov

Formálna téma dnešného diagramu je ľahko viditeľná zo zápisu riešení: tri biele ťahy Dd3, Vg4 a Sg8 sú v troch riešeniach zacyklené ako 1. a 2. ťahy. Tento cyklus je podporený jednotnou hrou trojice čiernych figúr Jb3, Sh2 a Ve7, berúcich bielych pešiakov v 1. a 2. ťahu čierneho. V dôsledku týchto pohybov je čierna figúra v mate priviazaná na línii, na ktorú smeruje 1. ťah bieleho, a mat čierny dostáva po línii, na ktorej čierna figúra brala v 1. ťahu. Ozaj jednotná líniová stratégia.

V spracovaní je možné nájsť i nejednotné technické prvky (dvakrát je Ve4 krytá zbytočne dvomi figúrami, vyriešenie pokrytia c4), avšak tie boli potrebné pre ukrotenie veľmi silného bieleho materiálu s ľahkým prístupom k čiernemu kráľovi.

Diagram týždňa – 125

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Andrej Ančin
I. cena
Revista de Sah 1962
white Bd8 Sf8 Pg7 Kh7 Rf5 Sd4 Pe4 Pd3 Rf3 Qc2 Ph2 black Sc8 Rb7 Rc7 Pf7 Pc6 Kd6 Pb5 Pc5 Ba4 Pb4 Pc4 Pg4 Ph4 Sb2 Qa1
1.Qc2-f2 ! threat: 2.Rf5-f6 + 2...Kd6-e5 3.Rf3-f5 # 1...Sc8-e7 2.Qf2*h4 threat: 3.Qh4-g3 # 3.Qh4-f6 # 2...Se7-d5 {a} 3.e4-e5 # {b} 1...Rc7-e7 2.Rf5*c5 threat: 3.Sd4-f5 # 2...Re7-e5 {b} 3.Rc5*c6 # {c} 1...c4*d3 2.Sd4*c6 threat: 3.Rf5-f6 # 3.Qf2*c5 # 2...Rc7*c6 {c} 3.Rf5-d5 # {a} 1...Sb2*d3 2.Rf3*d3 threat: 3.Sd4*b5 # 3.Qf2-f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[176]
#3 (11+15)
cyklus polí

Dnešný diagram je pohľadom do histórie, ktorá by mohla byť inšpiráciou aj pre dnešných autorov. Kľúčovú tému je síce potrebné chvíľu hľadať, avšak po jej objavení sa v hlave vynorí množstvo nápadov, ako ju obmeniť. V riešení je vyznačená malými písmenami ab-bc-ca v troch variantoch po 2. ťahu čierneho a po 3. ťahu bieleho. Už ste ju našli?

Asi áno, ale pre istotu vysvetlím. Ide o cyklus polí, na ktorých v 2. ťahu čierny blokuje a v 3. ťahu biely matuje, teda d5-e5-c6-d5. Pritom za zmienku stojí aj fakt, že 2. ťahy bieleho sú v každom tematickom variante tiché, pričom presnosť hry sa dosahuje čiastočne aj pomocou dvojitých hrozieb.

Koľko rôznych podobných cyklov sa dá takto spracovať?

 

 

Diagram týždňa – 124

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Daniel Papack
Gaudium 2016
white Qg8 Rh8 Rb6 Sd5 Pe5 Pf5 Pb4 Pd4 Pe4 Kf4 Be3 black Ba8 Pf7 Sh7 Pf6 Kh6 Ra5 Ph5 Pg4 Rg3 Qh3 Sf2 Bh2
1.Rb6-b5 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...f6*e5 + ! 1.Rb6-b7 ? threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # but 1...Sf2*e4 ! 1.Rb6-b8 ! threat: 2.Qg8-g5 + 2...f6*g5 # 1...f6*e5 + 2.Kf4*e5 + 2...Rg3*e3 # 1...Sf2*e4 2.Kf4*e4 + 2...Rg3*e3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[165]
s#2 (11+12)
predbežné odväzovanie

Pred časom sme si povzdychli, že vzniká veľmi málo originálnych a dobrých samomatov druhým ťahom. Avšak dnešný diagram je ďalším príkladom, že ani v tomto žánri nie je všetkým dňom koniec a stále je možné nachádzať neošúchané idey.

Riešenie má len dva varianty, ktoré navyše končia rovnakým matujúcim ťahom (ale nie rovnakým matom!). Hodnotenie úlohy asi trochu pozdvihne fakt, že v oboch hrá biela kráľovská batéria, takže je zrejmé, že nejakú techniku autor musel uplatniť, najmä keď oba maty sú s väzbou Jd5 po rôznych líniách.

Avšak pointa prichádza až v pokusových fázach. S riešením majú spoločné odväzovanie Pf6, čím vlastne vzniká hrozba. No pokiaľ sa biela veža uprace na nesprávne pole, preruší jednu z budúcich línií väzby, čo čierny môže použiť na účinnú obranu. Krásna stratégia!