Diagram týždňa – 86

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Štefan Sovík
Peter Gvozdják
Cyclone 2000
white Qd8 Be8 Sg5 Rh5 Kc3 Sf2 Bg1 black Pf6 Kc5 Pg4 Pd3 Rg3 Ba2 Rb2 Sd2 Qa1 Sc1 Be1
1.Rh5-h6 ? threat: 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...f6-f5 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # but 1...Ba2-d5 ! 1.Bg1-h2 ! threat: 2.Sf2-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Rg3-e3 2.Qd8-a5 + 2...Rb2-b5 # 1...f6-f5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 # 1...Be1*f2 2.Qd8-d4 + 2...Bf2*d4 # 1...Ba2-d5 2.Sg5-e4 + {display-departure-file} 2...Sd2*e4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[107]
s#2 (7+11)
Šedejov cyklus

Keď spoja sily dvaja naši špičkoví skladatelia – GM Peter Gvozdják a IM Štefan Sovík – dá sa očakávať, že výsledok bude povšimnutiahodný. Neinak je tomu i v prípade samomatu na diagrame. V priezračnej forme temer až neuveriteľnej pre s#2 spracúva tzv. Šedejov cyklus. Tak sa v terminológii zavedenej monografiou Cyclone nazýva cyklická zámena hrozby a pokračovaní po dvoch rovnakých obranách. Pozícia sa okrem toho vyznačuje absenciou bielych pešiakov a prekrásnou analógiou hry na líniách.

Diagram týždňa – 85

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Vasil Ďačuk
II. cena
QCT Belehrad C 31.7.2016
white Re8 Be7 Bh7 Pg6 Sb5 Pd5 Se5 Ph5 Pf4 Qg4 Rd3 Kc2 black Qa7 Pf7 Pg7 Rc6 Re6 Ph6 Pa4 Ke4 Pc3 Pe3
1.Se5*f7 ? threat: 2.f4-f5 # 1...Qa7-d4 2.Rd3*d4 # 1...Qa7-b8 2.Rd3-d4 # but 1...Re6*g6 ! {a} 1.Se5-d7 ? {A} threat: 2.f4-f5 # 1...Re6*g6 {a} 2.Be7-d6 # {B} 1...Qa7-b8 2.Rd3-d4 # but 1...f7-f5 ! {b} 1.Be7-d6 ! {B} threat: 2.f4-f5 # 1...Re6*g6 {a} 2.Se5-d7 # {A} 1...f7-f5 {b} 2.Qg4-f3 # 1...Qa7-d4 2.Rd3*d4 # 1...Rc6*d6 2.Sb5*c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[138]
#2 (12+10)
Salazar, Šifmanova obrana

Vo výpočte úspechov slovenských skladateľov zo svetového kongresu v Belehrade niektoré chýbali. Dôvod je jednoduchý: príslušné výsledky vo chvíli tvorby článku ešte neboli zverejenené.  Bol medzi nimi i výsledok rýchleho skladateľského turnaja, v ktorom bolo úlohou zložiť korektnú dvojťažku s témou maskovanej polobatérie.

“Už náš” Vasil Ďačuk si postavil latku veľmi vysoko na trojhodinovú súťaž, čo rozhodca patrične ocenil. Predpísanú polobatériu skombinoval s výmenou úvodníka a variantového matu po Šifmanovej obrane. Škoda len ťažkej pozície.

28. Spišská borovička 2016 – výsledky / award

Pri príležitosti 59. svetového kongresu v kompozičnom šachu, ktorý sa uskutočnil v Belehrade 30.7.-6.8.2016, vypísal Peter Gvozdják už 28. ročník tradičného turnaja Spišská borovička. Prvé dve ceny ostali “doma” zásluhou vynikajúcich výkonov Emila Klemaniča a Vasila Ďačuka. Tu sú kompletné výsledky:

 

Stiahnuť výsledok v pdf / Download award in pdf →

 

Diagram týždňa – 84

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Emil Klemanič
Tomáš Peitl
3. čestné uznanie
Sabra Belehrad C 3.8.2016
white Qh8 Pf6 Pc5 Pf5 Pd4 Pb3 Re3 Bf3 Pg3 Pg2 Rd1 Kf1 black Ba7 Pd7 Re7 Pf7 Pd5 Pb4 Rf4 Sa3 Pb2 Kc2 Sh1
1.Sh1-f2 Qh8-h2 2.Sf2-h3 g2*h3 # 1.Sa3-c4 Qh8-c8 2.Sc4-b6 c5*b6 # 1.Rf4-e4 Qh8-h7 2.Re4-e6 f5*e6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[137]
h#2 (12+11)
3.1.1.1
maskovaná batéria, pešiaková batéria

Na kongrese v Belehrade sa minulý týždeň slovenským skladateľom v rýchlych súťažiach darilo striedavo. Najplodnejším autorom bol bezosporu Emil Klemanič, ktorý získal I. cenu v Spišskej borovičke (v tej ostatne bodovali i ďalší Slováci, dokonca i z pohodlia domova e-mailovou formou – bez písomnej verzie výsledku mi pamäť ponúka prinajmenšom Karola Mlynku a Jána Golhu), dve čestné uznania a ešte pochvalnú zmienku, pritom ešte úplný výsledok jednej súťaže nebol zverejnený. V jednom prípade sa k nemu pridal Tomáš Peitl, výsledok spolupráce (pomocný mat 2. ťahom s tromi riešeniami) vidíte na dnešnom diagrame. Jurajovi Lörincovi sa prekvapivo podarilo získať tiež 2 ceny a jednu pochvalnú zmienku.

 

Šiesta lekcia z riešenia šachových úloh

Minulý týždeň sa v Belehrade konal 59. svetový kongres kompozičného šachu, ktorého súčasťou boli i jubilejné 40. majstrovstvá sveta v riešení šachových úloh. Medzi ich účastníkmi bol i Tomáš Peitl, náš mladý a najlepší aktívny riešiteľ. O jeho najväčšom úspechu v Belehrade si snáď povieme o pár dní (pomôcka: mal tenisovú príchuť), no dnes by sme radi poukázali na jednu z aktivít, ktorým sa v Srbsku venoval okrem samotného riešenia. Uhádnete?

Možno vám napadlo, že hovorím o seriáli pojednávajúcom o riešení šachových úloh na webe Bratislavskej šachovej akadémie, ktorý Tomáš píše. Práve v Belehrade spísal jeho šiesty diel. Na samostatné riešenie sú v ňom už dve súťažné úlohy. Okrem nich môže zaujať práve Tomášov výklad.

Diagram týždňa – 83

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Eike Best
I. cena
Die Schwalbe 1980
white Ke8 Qe7 Sd5 Rc4 Bd2 Se2 Rg1 black Sb8 Pf6 Pg6 Kf5 Pg5 Sa4 Ra3 Bc2 Ba1 Qc1 Rd1
1.Sd5-c3 ? threat: 2.Se2-g3 # {A} 2.Se2-d4 # {B} but 1...Rd1*g1 ! 1.Rc4-c3 ? threat: 2.Se2-d4 # {B} 2.Sd5-e3 # {C} but 1...Qc1*d2 ! 1.Se2-c3 ? threat: 2.Sd5-e3 # {C} 2.Qe7*f6 # {D} but 1...Rd1-e1 ! 1.Bd2-c3 ! threat: 2.Qe7*f6 # {D} 2.Se2-g3 # {A} 1...Ra3*c3 2.Qe7*f6 # {D} 1...Ba1*c3 2.Se2-g3 # {A} 1...Rd1-d4 2.Se2*d4 # {B} 1...Qc1-e3 2.Sd5*e3 # {C}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[100]
#2 (7+11)
Novotny, cyklus dvojitých hrozieb

Pri teoretickom ľubovoľnom ťahu bieleho na c3 by hrozili až štyri maty: Jg3#, Jd4#, Je3#, Dxf6#. Lenže každý zo štyroch prakticky možných ťahov bieleho sa vzdáva práve dvoch možných matov. Tým vzniká cyklus dvojíc hrozieb vo forme troch pokusov a riešenia, navyše so suškovovskou príchuťou. V riešení sa popri rozdelení hrozieb braním na priesečníku vyskytujú aj dva varianty, v ktorých vyjdú práve i tematické maty, ktoré nehrozia. Veľmi elegantné spracovanie náročnej tematiky.

Diagram týždňa – 82

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
V. cena
Olympijský turnaj Baku 2016
white Qb8 Bc8 Bd8 Pa6 Rc6 Pd6 Rb5 Kc5 Sh5 Pa3 black Pa7 Ke5 Pa4 Pb4 Sc4 Pf4 Ph4 Pd3 Pe3 Rc2 Bd2 Rc1 Qe1
1.Bc8-g4 ! threat: 2.Bd8-f6 + 2...Ke5-e4 3.Qb8-e8 + 3...Sc4-e5 # 1...Rc2-c3 2.Kc5*b4 + 2...Ke5-d4 3.Rc6*c4 + 3...Rc3*c4 # 2...Ke5-e4 3.Rc6*c4 + 3...Rc3*c4 # 1...Bd2-c3 2.Kc5*c4 + 2...Ke5-e4 3.Sh5-f6 + 3...Bc3*f6 # 1...Ke5-e4 2.Sh5-f6 + 2...Ke4-e5 3.d6-d7 + 3...Sc4-d6 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[111]
s#3 (10+13)
Grimshaw, kráľovská batéria

Temer každá šachová olympiáda so sebou prináša aj skladateľský turnaj. Jeho víťazi sú odmeňovaní i medailami. Dnešný diagram síce na medailu nedosiahol, no piata cena je i tak vynikajúcim úspechom nášho skúseného IM. V úlohe je možné nájsť najmä dvojicu variantov po obranách čierneho na poli c3, kde sa navzájom prerušujú veža a strelec, po čom nasledujú ťahy bieleho kráľa na sprístupnené polia, čím vystrelí kráľovská batéria. Rozhodca G. Kozjura tento obsah pochválil slovom “klasika”.

Definitívne výsledky 3rd IOSC na Slovensku

Zverejňujeme definitívne výsledky prvej kategórie 3rd IOSC na Slovensku (v druhej sme neštartovali).

Tradične sa nám darilo. Oto Mihalčo prekonal svoj minuloročný výsledok a jeho delené piate miesto je na úrovni normy GM (v internetových turnajoch sa ale normy neudeľujú). Výborné je aj siedme miesto Tomáša Peitla a veľmi pekný výsledok zaznamenal druhý košický účastník Samuel Sepeši, ktorý získal najviac ratingovych bodov zo všetkých účastnikov.
Celý článok »»

Diagram týždňa – 81

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Juraj Brabec
4. čestné uznanie
Probleemblad 1973
white Rd8 Sc7 Pc6 Rd5 Sg4 Pc3 Qf3 Kb2 black Pd7 Rg7 Bh7 Re6 Pc5 Pg5 Kc4 Pe2
1...Bh7-e4 {a} 2.Sg4-e3 # {A} 1...Re6-e4 {b} 2.Qf3-d3 # {B} 1.Rd5-e5 ? threat: 2.Qf3-d5 # 1...d7*c6 {c} 2.Sg4-e3 # {A} 1...Bh7-e4 {a} 2.Qf3*e4 # {C} but 1...Re6-d6 ! 1.Rd5-f5 ! threat: 2.Qf3-d5 # 1...Re6-e4 {b} 2.Qf3*e4 # {C} 1...d7*c6 {c} 2.Qf3-d3 # {B}
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[127]
#2 (8+8)
pseudo-kolotočová zámena, Z-32-33

Pseudo-kolotočová zámena je jednou z tém, ktoré vďačia za svoj objav Jurajovi Brabcovi. Téma je zo skupiny Z-32-33 (trojfázová zámena v dvoch variantoch, pričom spolu sa v zámene vyskytujú tri rôzne čierne obrany a tri rôzne maty).

Dnešný diagram ukazuje prvý objavený mechanizmus (i keď nejde o premiéru témy). Tematickými obranami sú grimshawovské 1…Ve4 a 1…Se4, k nim treba pridať 1…dxc6, biele maty 2.Je3# a 2.Dd3# potrebujú kryté pole d3 a 2.De4# práve na poli, kde v zdanlivej hre prebieha Grimshaw. Oba prvá ťahy bielej veže rušia krytie d3, avšak kompenzujú to prerušením vždy jednej z čiernych línií.

Za povšimnutie stojí i veľmi dobrá konštrukcia s len 16 kameňmi.