Diagram týždňa – 121

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Zoltán Labai
I. cena
Memoriál A. Pongrácza 1990
white Ka8 Bb8 Bc8 Pb7 Sd6 Pb5 Pc4 Ra3 Rf3 Pc2 Se2 Pg2 black Pa7 Pg7 Bh7 Rg6 Sa5 Pc5 Ke5 Rh5 Pe3 Sh3 Pf2 Qc1 Be1
1.Ra3-d3 ! threat: 2.Rd3-d5 # 1...Sa5*c4 2.Sd6*c4 + 2...Ke5-e4 3.Sc4-d2 + 3...Qc1*d2 4.Se2-c3 + 4...Qd2*c3 5.Rf3*e3 # {display-departure-file} 3...Be1*d2 4.Rf3*e3 + {display-departure-file} 4...Bd2*e3 5.Se2-c3 # 1...Bh7-g8 2.Sd6-f7 + 2...Ke5-e4 3.Sf7-g5 + 3...Rh5*g5 {display-departure-file} 4.Se2-g3 + 4...Rg5*g3 5.Bc8-f5 # 3...Rg6*g5 {display-departure-file} 4.Bc8-f5 + 4...Rg5*f5 5.Se2-g3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[129]
#5 (12+13)
Plachutta

Plachuttova téma je klasika. Biely vykoná ťah do priesečníka dvoch rovnako chodiacich čiernych líniových figúr, takže po dvoch rôznych braniach na priesečníku biely odláka berúcu figúru z jej línie a potom matuje. Tým je dosahnutá výmena predposledného a posledného ťahu v podvariantoch. Ako vidno z priebehu, tento obsah sa vyskytuje v oboch variantoch päťťažky, podfarbený predchádzajúcou hrou Siersovej batérie. Pekné, však?

Diagram týždňa – 120

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Anton Bidleň
Pochvalná zmienka
Problemaz 2016
white Pd5 Pd4 Ke3 Pc2 Bd1 black Kb6 Pd6 Sa1
1.Sa1-b3 c2*b3 2.Kb6-b5 b3-b4 3.Kb5-c4 b4-b5 4.Kc4*d5 Bd1-b3 # 1.Kb6-b5 Bd1-g4 2.Kb5-c4 Bg4-d7 3.Kc4*d5 Ke3-d3 4.Sa1-b3 c2-c4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[159]
h#4 (5+3)
2.1.1.1.1.1.1.1
cyklus čiernych ťahov, ideálne maty

Dnešný diagram je skorominiatúrkou (8 kameňov), ale za obsah sa rozhodne hanbiť nemusí. Ideálne maty by ste pravdepodobne očakávali, ale cyklickú tému asi ťažko. Práve tú ocenil rozhodca marockej súťaže, konkrétne spracovanie cyklu štyroch čiernych ťahov v dvoch riešeniach. Samozrejme, v tejto podobe cyklus nemôže byť kompletný, ale to je sústo pre ťažkotonážne pozície. Ďalej je potrebné kladne oceniť fakt, že oba maty sú v strede šachovnice, čo je v podobných schémach rozhodne  výnimočným javom.

Diagram týždňa – 119

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ján Valuška
II. cena
Bratislava 1993
white Ba8 Rh8 Qg7 Rc5 Pe5 Pg5 Pb4 Pb3 Se3 Bg3 Pc2 Pe2 Ka1 Sd1 black Bd6 Pe6 Rg6 Pb5 Kd4 Sg4 Rc3
1...Sg4*e5 2.Rh8-h4 # 1...Bd6*e5 2.Rh8-d8 # 1.Bg3-f2 ? threat: 2.Se3-f5 # 1...Rc3*e3 2.c2-c3 # 1...Sg4*e3 2.Rh8-h4 # but 1...Sg4*f2 ! 1.Qg7-a7 ! threat: 2.Rc5-c4 # 1...Bd6*c5 2.Rh8-d8 # 1...Rc3*c5 2.c2-c3 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[169]
#2 (14+7)
Z-32-63, samopriviazanie ako škodlivý motív

Dnešný diagram je spomienkou na svetový kongres kompozičného šachu, ktorý sa v roku 1993 konal vo vtedy novom európskom štáte – na Slovensku. Náš medzinárodný majster sa vysoko umiestnil v oficiálnom kongresovom turnaji s trojfázovou zámenou hier typu Z-32-63. Pritom šestica tematických variantov má úplne rovnakú škodlivú motiváciu – ťahajúca čierna figúra berie biely kameň, čím sa priviaže a biely môže matovať. Malý čierny bod by bolo možné udeliť za vyvrátenie zvodnosti (branie strelca), ale v ostatných ohľadoch je úloha výborná.

25. MMS v riešení šachových skladieb – účastníci

Zoznam prihlásených riešiteľov 25. medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových skladieb 2017 k 9.4.2017:

 

Č. Titul Meno Štát Rating
1 FM Emil Klemanič SVK 2365
2 FM Vasil Ďačuk SVK 2352
3 IM Klemen Šivic SLO 2346
4 FM Marek Kolčák SVK 2345
5 Oto Mihalčo SVK 2219
6 FM Marko Klasinc SLO 2205
7 Roland Marcos BRA 2182
8 Ladislav Packa SVK 2176
9 Zdeněk Libiš CZE 2112
10 Zoltán Labai SVK 2105
11 FM Ľubomír Širáň SVK 2096
12 Milan Svrček SVK 2033
13 Jozef Kobolka SVK 1914
14 Oliver Ralík SVK 1704
15 Jozef Havran SVK

 

Diagram týždňa – 118

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Robin C. O. Matthews
I. cena
British Chess Magazine 1954
white Kb8 Re8 Bg8 Ba7 Rc7 Qb6 Sc6 Sh5 Pd3 Pf3 Ph2 black Sh7 Pd6 Pe6 Pc5 Kd5 Sf5 Pg5 Pb4 Rg4 Ph4 Ph3 Re2 Be1
1.Qb6-b5 ! zugzwang. 1...Be1-g3 2.Rc7*h7 threat: 3.Sh5-f6 # {(2.Sxh7?)} 2...Bg3-e5 3.Bg8*e6 # 1...Be1-f2 2.Bg8*h7 threat: 3.Sh5-f6 # {(2.Vxh7?)} 2...Bf2-d4 3.Qb5-c4 # 1...Be1-c3 2.Re8-d8 threat: 3.Qb5*c5 # {(2.Vd7?)} 2...Bc3-d4 3.Qb5-c4 # 2...Rg4-c4 3.Qb5*c4 # 3.d3*c4 # 1...Be1-d2 2.Rc7-d7 threat: 3.Qb5*c5 # {(2.Vd8?)} 2...Bd2-e3 3.Bg8*e6 # 2...Rg4-c4 3.d3*c4 # 1...Re2-e4 2.Qb5-c4 + 2...Re4*c4 3.Bg8*e6 # 1...b4-b3 2.Qb5*b3 + 2...Rg4-c4 3.d3*c4 # 3.Qb3*c4 # 2...c5-c4 3.Qb3-b5 # 1...Rg4-f4 2.Sh5*f4 + 2...g5*f4 3.Qb5-c4 # 1...Sf5-g7 2.Qb5*c5 + 2...d6*c5 3.Re8-d8 # 1...Sf5-e7 2.Qb5*c5 + 2...d6*c5 3.Re8-d8 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[167]
#3 (11+13)
antiduál

Hlavné tematické varianty dnešného diagramu sú uvedené obranami strelca z e1.

Áno, obranami, lebo napriek všetkým normálnym očakávaniam po úvodníku vzniká nevýhoda z ťahu pre čierneho, takže i taký zdanlivo bezvýznamný ťah ako 1…Sf2 vytvára hru a to dokonca tematickú. Každopádne biely v uvedených štyroch variantoch máva strelcom v druhých ťahoch a tým prerušuje čierne veže k c4 a e6. Zároveň sa aktivizuje vyvážený systém antiduálov.

Samozrejme vďaka tempu má úloha aj hromadu vedľajších variantov, je skrátka ozaj bohatá.

Diagram týždňa – 117

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Stanislav Vokál
4. čestné uznanie
5. Svetový pohár FIDE 2017
white Kc8 Sd6 Qg6 Pc5 Bf5 Pc4 Pe3 black Sd8 Pa7 Pd7 Pg7 Pf6 Ke5 Pb4 Pg4 Rh4 Bh3 Ra2 Bb2 Qg1
1.Bf5-d3 ? threat: 2.Qg6-e4 # 2.Qg6-f5 # 1...Qg1*e3 2.Qg6-f5 + 2...Ke5-d4 3.Sd6-b5 # but 1...g4-g3 ! 1.Bf5*g4 ? threat: 2.Qg6-e4 # 2.Qg6-f5 # 1...Qg1*e3 2.Qg6-f5 + 2...Ke5-d4 3.Qf5-d5 + 3...Kd4-c3 4.Sd6-b5 + 4...Kc3-c2 5.Qd5-d1 # 4...Kc3-b3 5.Bg4-d1 # but 1...Qg1*g4 ! 1.Bf5-e6 ! threat: 2.Qg6-e4 # 2.Qg6-f5 # 1...g4-g3 2.Be6-g4 threat: 3.Qg6-e4 # 3.Qg6-f5 # 2...Qg1*e3 3.Qg6-f5 + 3...Ke5-d4 4.Qf5-d5 + 4...Kd4-c3 5.Sd6-b5 + 5...Kc3-c2 6.Qd5-d1 # 5...Kc3-b3 6.Bg4-d1 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[175]
#6 (7+13)
Nowotny, fínsky Nowotny

V týchto dňoch postupne vychádzajú na stránke WFCC predbežné výsledky 5. svetového pohára FIDE v šachovej skladbe. Ocenené skladby sú veľmi zaujímavé a nás môže len tešiť, že v mnohoťažkovom oddelení sa vysoko umiestnila dnešná šesťťažka.

Viditeľným obsahom je hra o Nowotného priesečník g4. Ten sa stáva zaujímavým v momente, keď Sf5 odíde kamkoľvek, lebo každý ťah strelca hrozí dva maty dámou. V prvom pokuse 1.Sd3? sa čierny bráni odchodom pešiaka z priesečníka g4. Branie na priesečníku brániace odchodu pešiaka (fínsky Nowotny) nie je riešením preto, lebo na g4 môže brániť čierna dáma, ktorá takto pokryje oba maty. Preto príde riešenie 1.Se6!, v ktorom si biely ponechá možnosť zahrať po odchode Pg4 bežného Nowotného na g4, pričom využije, že Pg3 prerušuje líniu čiernej dámy.

Čerešničkou na torte je záver hlavného variantu, v ktorom je čierny kráľ zahnaný riadne ďaleko a dostane jeden z dvoch modelových matov s matujúcim ťahom na tom istom poli d1.

Diagram týždňa – 116

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Michal Dragoun
Ladislav Salai jr.
Emil Klemanič
I. cena
Orbit 2013
white Ke8 Qb7 Sc6 Pf5 Pb4 Pd4 Sh4 Ph3 Pf2 black Ba8 Bd8 Pd7 Ph7 Pb6 Pd6 Ke4 Pg3 Sb2 Pd2 Re2 Sd1
1.Sd1*f2 Sh4-g2 2.Ke4-f3 + Sc6-e5 # 1.Sd1-c3 Sc6-e5 + 2.Ke4*d4 Sh4-f3 # {display-departure-square} 1.Sb2-c4 Sh4-f3 2.Ke4-d5 + Sc6-e7 # 1.Bd8-g5 Sc6-e7 + 2.Ke4-f4 Sh4-g2 # 1.Sd1-e3 Qb7*d7 2.Se3*f5 Qd7*f5 # 1.Bd8-f6 Qb7*b6 2.Bf6*d4 Qb6*d4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[163]
h#2 (9+12)
6.1.1.1
HOTF

Súťaž h# špičkového časopisu (venovaného najmä pomocným matom a samomatom) za rok 2013 rozhodoval Bulhar Dijan Kostadinov. Vo víťaznej skladbe na dnešnom diagrame vysoko ocenil náročnú koncepciu šiestich riešení rozdelenú do cyklu bielych ťahov v štyroch riešeniach a perfektnej analógie ostávajúcich dvoch riešení.

Škoda, že Orbit už skončil. Ale to nezmená, že ho máme v diagrame týždňa naposledy – v poslednom období jeho existencie sa autorom dnešného diagramu podarilo získať viacero vysokých ocenení, takže sa máte na čo tešiť…

Diagram týždňa – 115

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
Ivan Kiss
V. cena
Pravda 1983-1984
white Sc8 Sd8 Rg7 Pe6 Ph4 Bc3 Rf3 Pg3 Ba2 Pb2 Pc2 Qd1 Ke1 black Qf8 Sh8 Sh7 Ra5 Pb5 Ke4 Pf4 Pg4 Rb3 Pe3 Bh1
1.Sd8-f7 ? threat: 2.Rf3*f4 # {C} 1...Ke4-f5 {a} 2.Qd1-d5 # {A} 1...Bh1*f3 {b} 2.Qd1-d3 # {B} but 1...Sh8-g6 ! 1.Rg7-d7 ? threat: 2.Qd1-d5 # {A} 1...Ke4-f5 {a} 2.Qd1-d3 # {B} 1...Sh7-f6 {c} 2.Rf3*f4 # {C} but 1...b5-b4 ! 1.Rf3-f1 ! threat: 2.Qd1-d3 # {B} 1...Ke4-f5 {a} 2.Rf1*f4 # {C} 1...Rb3*c3 {d} 2.Qd1-d5 # {A} 1...Qf8-d6 2.Sc8*d6 # 1...Qf8*d8 2.Rf1*f4 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[164]
#2 (13+11)
ukrajinský cyklus

V dnešnom diagrame sú najdôležitejšími ťahmi okrem úvodníkov hrozieb maty 2.Dd3#, 2.Dd5#, 2.Vxf4# a obrana 1…Kf5. V troch fázach (v dvoch zvodnostiach a v riešení) sa uvedené tri maty pretočia cyklicky vo funkcii hrozby, matu po 1…Kf5 (to už je ukrajinský cyklus z cyklónovej terminológie) a matu po nejakej inej obrane. Napriek 24 kameňom na šachovnici pozícia nepôsobí preplnene, možno preto, že temer polovica z nich je postavená na okraji.