Výsledok Emil Klemanič 50 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

V pomerne krátkej dobe rozhodol jubilant tematický turnaj Emil Klemanič 50 JT. Výsledok prinášame vo forme animovaných diagramov, ale na konci článku nájdete kompletný výsledok aj v pdf formáte.


Od usporiadateľa Mareka Kolčáka som obdržal 60 pomocných matov, čo ma svojim počtom prekvapilo. Menoslov skladateľov, skladieb a výsledok vyzerá takto.

Úloha č. Autor Štát
1, 13, 14, 19, 55 Karol Mlynka SVK
2, 3 Menachem Witzum ISR
4 Dieter Müller GER
5, 33 Anatolij Skripnik RUS
6, 7, 26, 31, 58 Viktor Syzonenko UKR
8 Ladislav Packa, Zoltán Labai, Alexander Fica SVK, SVK, CZE
9, 11 Vitaly Medincev RUS
12 Ivan Antipin RUS
15 Günter Jordan GER
16, 17 Jurij Belokoň UKR
18, 27 Jozef Ložek SVK
20 Evgeny Fomichev RUS
21 Vidadi Zamanov AZE
22 Mečislovas Rimkus LTU
23 Juraj Brabec SVK
24, 25 Valery Barsukov RUS
28, 29 Sebastien Luce FRA
30a Sebastien Luce, Pierre Tritten FRA
3ba, 43, 44, 45 Sebastien Luce, Pierre Tritten, Michel Caillaud FRA
32 Boris Šorochov RUS
34 Vasyl Kryzhanivskyi UKR
35 Michael Luett GER
36 Valery Kopyl UKR
37, 38, 39, 40, 41, 42 Zdeněk Libiš CZE
46 Michail Gershinskij, Aleksandr Pankratev UKR, RUS
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Aleksej Ivunin, Aleksandr Pankratev RUS
54 Vladislav Nefjodov RUS
56 Aleksandr Semenenko UKR
57 Valery Semenenko UKR
59 Štefan Sovík SVK
60 Viktoras Pauliolionis LTU
1st prize
Valery Semenenko
1. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kb8 Qg2 Rb1 black Pe5 Pf5 Bg4 Ke3 Ra2 Bh2
1.Ra2-c2 Qg2-f3 + 2.Ke3-d2 Rb1-d1 # 1.Ra2-d2 Qg2-g3 + 2.Ke3-e2 Rb1-e1 # 1.Bg4-f3 Qg2-d2 + 2.Ke3-e4 Rb1-b4 # 1.Ra2-e2 Qg2-h3 + 2.Ke3-f2 Rb1-f1 # 1.f5-f4 Qg2-c2 2.Ke3-f3 Rb1-b3 #
[1]
H#2 (3+6)
5.1.1.1

Vynikajúci objav. V základnej pozícii biela dáma kontroluje okolo kráľa päť polí, ktoré v piatich riešeniach postupne uvoľní a následne čierny kráľ na ne vstúpi. Nasleduje päť matov bielou vežou. Analógia je doplnená piatimi blokovaniami v prvom ťahu čierneho. A to všetko len s deviatimi kameňmi. Neprekonateľný task!


2nd prize
Vasyl Kryžanivskij
2. cena (úprava)
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kh6 Be4 Pf4 Sc3 Bg3 Pc2 Sd2 Pe2 black Qb7 Pc6 Pe5 Sc4 Rg4 Pb3 Bd3 Ke3 Bb2 Rc1 Sf1
1.Bd3*e2 Bg3-f2+ 2.Ke3*f4 Sc3*e2 # 1.Bb2*c3 Be4*d3 2.Bc3-d4 Sd2*c4 # 1.Ke3*d2 Bg3-e1+ 2.Kd2*c2 Be4*d3 # 1.Sf1*g3 Sd2*c4+ 2.Ke3*f4 e2-e3 # 1.Bd3*e4 Sd2*e4 {display-departure-file} 2.e5*f4 Bg3-f2 #
[2]
H#2 (8+11)
5.1.1.1

Päťnásobný cyklický Zilahi, čo stále nie je bežný výkon. V riešeniach možno nájsť aj trojnásobnú výmenu prvých a matujúcich ťahov bieleho. Tu možno odpustiť aj nejaké brania čiernych figúr.


3rd prize
Štefan Sovík
3. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kd8 Sf7 Sd6 Ph3 Pe2 Bf2 black Rb7 Kf4 Pa2 Rc2 Pg2 Ph2
1.Rb7-b5 Sf7-g5 2.Rb5-e5 Sg5-e6? 1.Rc2-c5 Sf7-h8 2.Rc5-g5 Sh8-g6? 1.Rb7-e7 Bf2-d4 2.Re7-e3 Bd4-e5? 1.Rc2-c3 Kd8-e8 2.Rc3-f3 e2-e3? 1.Rb7-b3 Bf2-h4 2.Rb3-g3 Bh4-g5? 1.a2-a1=B Sf7-g5 2.Ba1-e5 Sg5-e6 # 1.g2-g1=R Sf7-e5 2.Rg1-g5 Se5-d3 # 1.g2-g1=B Bf2-d4 2.Bg1-e3 Bd4-e5 # 1.g2-g1=S Kd8-e8 2.Sg1-f3 e2-e3 # 1.h2-h1=S Bf2-h4 2.Sh1-g3 Bh4-g5 #
[3]
H#2 (6+6)
5.1.1.1

Pomerne známe manévre, ale v tomto prípade aj s modelovými matmi, s plným využitím bielych kameňov a s piatimi premenami čierneho. Obsah dopĺňa aj päť pokusov.


4th prize
Aleksandr Semenenko
4. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Sd7 Sf7 Ph4 Pc3 Ka2 Pf2 Rc1 black Be8 Pc5 Rh5 Pb4 Ke4
a) 1.b4*c3 Sf7-d6 + {A} 2.Ke4-d4 Rc1-d1 # {B} b) bPb4-->f5 1.Rh5*h4 Rc1-d1 {B} 2.Rh4-f4 Sf7-g5 # {C} c) wPf2-->h3 1.Ke4-f5 Sf7-g5 {C} 2.Be8-g6 Rc1-f1 # {D} d) wPf2-->d2 1.Rh5-d5 Rc1-f1 {D} 2.Rd5-d3 Sd7-f6 # {E} e) bPb4-->d3 1.Ke4-d5 Sd7-f6 + {E} 2.Kd5-c4 Sf7-d6 # {A}
[4]
H#2 (7+5)
b) Pb4→f5
c) Pf2→h3
d) Pf2→d2
e) Pb4→d3

Cyklická výmena piatich ťahov bieleho, síce vo dvojníkoch, ale z môjho pohľadu prijateľných. Na mereditku veľmi dobrý výkon.


5th prize
Viktoras Pauliolionis
5. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bf5 Rg3 Kh2 black Kd4 Bb3 Sd2
1.Bb3-c2 Rg3-g4 + 2.Kd4-e3 Bf5-g6 3.Ke3-e2 Bg6-h5 4.Ke2-d1 Rg4-g1 # 1.Bb3-d5 Bf5-h7 2.Sd2-b3 Rg3-g6 3.Kd4-e4 Kh2-g3 4.Sb3-d4 Rg6-e6 # 1.Sd2-f3 + Kh2-h3 2.Kd4-e3 Bf5-d3 3.Ke3-f2 Rg3*f3 + 4.Kf2-g1 Rf3-f1 # 1.Sd2-b1 Rg3-g2 2.Kd4-c3 Bf5-c2 3.Kc3-b2 Bc2*b3 + 4.Kb2-a1 Rg2-a2 # 1.Sd2-e4 Bf5-h3 2.Se4-f2 Rg3-g4 + 3.Kd4-e3 Rg4-e4 + 4.Ke3-f3 Bh3-g2 #
[5]
H#4 (3+3)
5.1.1.1.1.1.1.1

Najlepšia úloha na modelové maty, iba s jediným opakovaním ťahu čierneho kráľa, čo som dokázal stolerovať. Asi počítačová skladba, ale aj to treba vedieť, lebo niektoré iné zďaleka nedosahujú úroveň tejto. A to všetko v šesťkameňovke.


6th prize
Anatolij Skripnik
6. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Sg7 Kc5 Se5 Pe4 Rd2 black Ph7 Kf6 Ph6 Bc1 Bd1
1.Bc1*d2 Kc5-d6 2.Bd2-g5 Sg7-e8 # 1.Kf6*g7 Rd2-g2 + 2.Kg7-h8 Se5-f7 # 1.Kf6*e5 Rd2-d6 2.Bc1-f4 Rd6-e6 # 1.Kf6-g5 Sg7-e6 + 2.Kg5-h5 Rd2-h2 # 1.Kf6-e7 Sg7-f5 + 2.Ke7-f8 Rd2-d8 #
[6]
H#2 (5+5)
5.1.1.1

V desaťkameňovke je spracovaný v troch riešeniach cyklicky pasívny Zilahi. Toto je doplnené o dve riešenia, kde v súhrnne nájdeme aj hviezdu čierneho kráľa.


7th prize
Vidadi Zamanov
7. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Pf6 Bg6 Pc5 Re5 Kf5 Pc4 Pg4 Sb1 black Qb8 Pb7 Pd7 Ra6 Bh6 Ph5 Pd4 Pf4 Kd3 Rf2 Bd1
1.Ra6-a4 f6-f7 2.Ra4*c4 Kf5-f6 # 1.d7-d5 c5-c6 2.d5*c4 Kf5-e6 # 1.Qb8-g8 Re5-e1 2.Qg8*c4 Kf5-e5 # 1.Rf2-c2 g4-g5 2.Rc2*c4 Kf5*f4 # 1.Bd1-b3 g4*h5 2.Bb3*c4 Kf5-g4 #
[7]
H#2 (8+11)
5.1.1.1

Na úlohy s batériovým matom najlepšia. Jednotné je päťnásobné blokovanie čierneho poľa c4. Biely trikrát využíva odblokovanie a dvakrát prerušenie čierneho kameňa, čo pripomína trojicu a dvojicu riešení.


8th prize
Dieter Müller
8. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Se8 Ra6 Kd6 Pb5 Pc5 Pd5 Pe5 Pf5 Pb4 Pc3 Bf3 Pe2 black Rh7 Kh6 Pa5 Pg5 Pe3 Bc1 Bf1
1.Bf1*e2 Kd6-c6 2.Be2*b5 + Kc6*b5 # 1.Bc1-a3 b4*a5 2.Ba3*c5 + Kd6*c5 # 1.Bf1-g2 Bf3-g4 2.Bg2*d5 Kd6*d5 # 1.Bc1-b2 c3-c4 2.Bb2*e5 + Kd6*e5 # 1.Bf1-h3 Kd6-e6 2.Bh3*f5 + Ke6*f5 #
[8]
H#2 (12+7)
5.1.1.1

Opäť päť matov z batérie, kde všetky ťahy robia čierni strelci. Biely trikrát odcloňuje ich dráhu a dvakrát sa kráľ priblíži ku kritickému poľu. To tiež pripomína trojicu a dvojicu riešení.


9th prize
Viktor Syzonenko
9. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qh8 Be7 Ph7 Pc6 Pg6 Pb5 Kh5 Pa4 Pd4 Ph4 Se3 Pf3 Rb2 black Pc7 Pg7 Pb6 Ph6 Pa5 Ke1
1...Be7-f6 2.g7*f6 d4-d5 3.f6-f5 Qh8-c3 # 1...Be7-b4 + 2.a5*b4 Qh8-f8 3.b4-b3 Qf8-b4 # 1...Be7-g5 2.h6*g5 Qh8-d8 3.g5*h4 Qd8*h4 # 1...Be7-d6 2.c7*d6 Qh8-b8 3.d6-d5 Qb8-g3 # 1...Be7-c5 2.b6*c5 Qh8-a8 3.c5*d4 Qa8*a5 #
[9]
H#2.5 (13+6)
0.5.1.1.1.1

Päťkrát obeť bieleho strelca umožní útok bielej dámy z ôsmej rady. Konštrukčne bezchybne zvládnuté.


10th prize
Boris Šorochov
10. cena
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Pb5 Pd5 Pf5 Pd4 Rg4 Sc3 Sa2 Bc2 Kc1 black Bd8 Rh7 Kc4
1.Rh7-b7 Sc3-d1 2.Rb7*b5 Sd1-e3 # 1.Rh7-c7 d5-d6 2.Rc7-c5 d4-d5 # 1.Rh7-d7 Sc3-b1 2.Rd7*d5 Sb1-a3 # 1.Rh7-h4 Rg4-g6 2.Rh4*d4 Rg6-c6 # 1.Rh7-h3 Kc1-b2 2.Rh3-d3 Bc2-b3 #
[10]
H#2 (9+3)
5.1.1.1

Známe manévre, ale blokovanie je urobené s jedinou vežou, a to všetko v mereditke.


Bookmark the permalink.

2 Comments

 1. Správne označenie dvojníkov pod diagramom pri skladbách s nulovou pozíciou sa má začínať pozíciou a).
  [34]
  H#2 (8+5)
  a) Pg2→f7
  b) Kg4→h6
  c) v b) Sc1→h4
  d) Kg4→a1
  e) v d)Pg7→a2
  Nulová pozícia.
  Podobne pri predchádzajúcej skladbe v predbežnom výsledku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.