Výsledok Emil Klemanič 50 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
— Strana 2 —
1st honourable mention
Sébastien Luce
Pierre Tritten
1. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Re8 Ke6 Bh1 black Ka8 Qb8 Sc8 Rh8 Bb7 Pb6 Pb5 Sa4 Pd4 Rf1
1...Re8-g8 2.Bb7-g2 Rg8*g2 3.Sa4-c3 Rg2-a2 # 1...Re8-f8 2.Bb7-f3 Rf8*f3 3.Sa4-b2 Rf3-a3 # 1...Ke6-d7 2.Bb7-e4 Re8*e4 3.d4-d3 Re4*a4 # 1...Re8-d8 2.Bb7-d5 + Rd8*d5 3.b5-b4 Rd5-a5 # 1...Re8*c8 2.Bb7-c6 Rc8*c6 3.Qb8-a7 Rc6-c8 #
[11]
H#2.5 (3+10)
0.5.1.1.1.1

Päť známych modelových matov s dvojšachom, zjednotených obeťou čierneho strelca. Našiel som aj drobné členenie na dve dvojice a doplňujúce riešenie. Verzia bez bielych pešiakov je lepšia.


2nd honourable mention
Sébastien Luce
Pierre Tritten
Michel Caillaud
2. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Bh8 Pc7 Pd7 Pe7 Pf7 Kd2 Ph2 black Sg8 Pb5 Ba4 Pb4 Pa3 Sd3 Re3 Rf3 Pg3 Qa2 Bb2 Pc2 Ka1
1...f7*g8=R 2.Bb2-g7 Rg8*g7 3.g3*h2 Rg7-g1 # 1...f7-f8=R 2.Bb2-f6 Rf8*f6 3.Rf3-f1 Rf6*f1 # 1...e7-e8=R 2.Bb2-e5 Re8*e5 3.Re3-e1 Re5*e1 # 1...d7-d8=R 2.Bb2-d4 Rd8*d4 3.Ka1-b2 Rd4*b4 # 1...c7-c8=R 2.Bb2-c3 + Rc8*c3 3.Qa2-b1 Rc3*a3 #
[12]
H#2.5 (7+13)
0.5.1.1.1.1

Obsah veľmi podobný ako v predchádzajúcej úlohe. Päť premien na vežu je zaujímavých, ale mat v štvrtom riešení nie je modelový a osamelý biely pešiak h2 vadí.


3rd honourable mention
Sébastien Luce
3. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qa5 Kg3 black Bg8 Pe7 Pb6 Pd6 Rb5 Kd5 Pg5 Bb4 Pd4 Rb3 Pd3
1.Kd5-c5 Qa5-a7 2.d6-d5 Qa7-c7 # 1.Kd5-c6 Qa5-a6 2.Bg8-d5 Qa6-c8 # 1.Kd5-e6 Kg3-g4 2.Rb5-f5 Qa5*f5 # 1.Kd5-c4 Qa5-a3 2.Kc4-c3 Qa3-c1 # 1.Kd5-e4 Qa5*b4 2.Ke4-e3 Qb4-e1 #
[13]
H#2 (2+11)
5.1.1.1

Päť štandardných matov s osamelou bielou dámou. Treba oceniť spracovanie hviezdy a ypsilonu v pohybe čierneho kráľa.


4th honourable mention
Viktor Syzonenko
4. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Bd6 Pc5 Kd5 Pg5 Rc4 Ph4 Sg3 Pd2 black Ba7 Pd7 Ph7 Rh6 Qa5 Rh5 Se4 Kf3 Ph3 Pf2 Bf1 Sh1
1.Qa5-b6 c5*b6 2.Se4-c5 Kd5*c5 # 1.Se4*g5 Bd6-e5 2.Sg5-e6 Kd5-d6 # 1.Se4*g3 Rc4-d4 2.Sg3-e2 Kd5-c4 # 1.Se4-f6 + Kd5-e5 + 2.Kf3*g3 Ke5-f5 # 1.Kf3-g4 Kd5*e4 2.Bf1-d3 + Ke4*d3 #
[14]
H#2 (9+12)
5.1.1.1

Pestrá hra troch skrytých bielych batérií. Analógie je však predsa len trochu málo. Našiel som jednu dvojicu.


5th honourable mention
Viktor Syzonenko
5. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qh6 Kh5 Bg3 black Bf8 Pe7 Pf7 Pg7 Kd5 Pf5 Pg5 Bc4 Rd4 Pb3
1.Rd4-d3 Qh6-e6 + 2.Kd5-d4 Qe6-e5 # 1.Bc4-d3 Bg3-e1 2.Kd5-c4 Qh6-c6 # 1.Kd5-c5 Bg3-c7 2.Rd4-d5 Qh6-b6 # 1.Kd5-e4 Qh6-a6 2.Bc4-d5 Qa6-e2 # 1.e7-e6 Qh6-h8 2.Bf8-c5 Qh8-a8 #
[15]
H#2 (3+10)
5.1.1.1

Hra bielej dámy po celej šachovnici s piatimi riešeniami bez brania. Autorom uvádzaný antiduál v prvých dvoch riešeniach však nevyznel presvedčivo.


6th honourable mention
Ivan Antipin
6. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Kf8 Bc7 Pc6 Pg5 Sc4 Pd4 Re4 black Ra5 Pb5 Kd5 Sc3 Pd3 Pe3 Bf3 Pe2 Be1
1.Kd5*e4 Bc7-e5 2.Sc3-d5 Sc4-d6 # 1.Sc3*e4 Sc4*e3 + 2.Kd5-e6 d4-d5 # 1.b5*c4 Re4-e6 2.Bf3-e4 Re6-d6 # 1.Kd5*c6 Re4-e7 2.Bf3-d5 Sc4*a5 # 1.Ra5-a4 Sc4-a5 2.Ra4*d4 Re4-e5 #
[16]
H#2 (7+9)
5.1.1.1

Skonštruovať päť modelových matov v dvojťahovom pomocnom mate je asi náročnejšie ako v dlhších. To treba oceniť. Autorom uvádzané antiduály v prvých štyroch riešeniach však nie sú jednotné.


7th honourable mention
Mihail Gershinskij
Aleksandr Pankratev
7. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Pc4 Bc2 Rf1 Kh1 black Re6 Ph6 Pe5 Kf5 Pg4 Qd3 Rf3 Sh2
1.Kf5-e4 Bc2-d1 2.Rf3-e3 Bd1*g4 3.Qd3-d4 Bg4-f5 # 1.Kf5-f4 Rf1-e1 2.Rf3-g3 Re1*e5 3.Qd3-e3 Re5-f5 # 1.Rf3-f2 Rf1-d1 2.Sh2-f3 Rd1*d3 3.Sf3-g5 Rd3-f3 # 1.Kf5-g5 Bc2*d3 2.Rf3-h3 Bd3-h7 3.Rh3-h4 Rf1-f5 # 1.Re6-e7 Rf1*f3 + 2.Kf5-e6 Rf3-f8 3.Qd3-d6 Bc2-f5 #
[17]
H#3 (4+8)
5.1.1.1.1.1

Dve dvojice riešení sú zakončené opakujúcimi sa matmi na jednom poli, čo mi pri spárovaní riešení nevadí. Piate riešenie vhodne dopĺňa dve dvojice. Vadí však narušenie analógie čiernej hry v štvrtom a v piatom riešení a trochu aj jediný biely pešiak.


8th honourable mention
Aleksey Ivunin
Aleksandr Pankratev
8. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rd7 Bg2 Kf1 black Qa8 Sc8 Rd8 Se8 Pb7 Pc7 Pe7 Pc6 Ke6 Pf6 Bf4 Pg4 Bh1
1.Ke6-f5 Kf1-f2 2.e7-e5 Bg2-f1 3.Kf5-e4 Bf1-d3# 1.Ke6-e5 Rd7*c7 2.Rd8-d4 Bg2-e4 3.Sc8-d6 Rc7*e7# 1.Qa8-a5 Bg2*h1 2.Qa5-g5 Rd7*e7+ 3.Ke6-f5 Bh1-e4# 1.Ke6-f5 Bg2-h3 2.e7-e5 Rd7-g7 3.Bh1-e4 Bh3*g4# 1.Bf4-e5 Bg2*c6 2.Bh1-e4 Rd7*d8 3.Be4-f5 Bc6-d5#
[18]
H#3 (3+13)
5.1.1.1.1.1

Štyri šikovne skonštruované modelové maty s matujúcim strelcom nie celkom vhodne dopĺňa piaty a jediný modelový mat s matujúcou vežou. Vadí aj opakovanie dvoch ťahov čierneho.


9th honourable mention
Aleksey Ivunin
Aleksandr Pankratev
9. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ka7 Rd6 Bf5 black Re8 Bh8 Pb5 Pc5 Rd4 Be4 Pa3 Kd3 Se3 Pb2 Qd2
1.Kd3-c2 Rd6-a6 2.Kc2-b1 Bf5*e4+ 3.Kb1-a1 Ra6*a3# 1.Qd2-b4 Bf5*e4+ 2.Kd3-c3 Be4-b1 3.Rd4-c4 Rd6-d3# 1.Se3-c4 Bf5-h7 2.Be4-g6 Rd6*g6 3.Re8-e2 Rg6-g3# 1.Qd2-c2 Rd6-d8 2.Rd4-d7+ Bf5*d7 3.Bh8-c3 Bd7*b5# 1.Kd3-c4 Bf5-c8 2.Rd4-d3 Rd6*d3 3.b5-b4 Bc8-a6#
[19]
H#3 (3+11)
5.1.1.1.1.1

Päť modelových matov, ale v každom riešení minimálne s jedným konštrukčným braním, čo však vyplýva zo schémy.


10th honourable mention
Sébastien Luce
Pierre Tritten
Michel Caillaud
10. čestné uznanie
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Ra2 Pb2 Pf2 Ka1 Bg1 black Rh8 Rg2 Kh1
1...Ra2-a3 2.Rh8-h3 Ra3-f3 3.Rg2-g3 Rf3*g3 # 1...Ra2-a4 2.Rh8-h4 Ra4-e4 3.Rg2-g4 Re4*g4 # 1...Ra2-a5 2.Rh8-h5 Ra5-d5 3.Rg2-g5 Rd5*g5 # 1...Ra2-a6 2.Rh8-h6 Ra6-c6 3.Rg2-g6 Rc6*g6 # 1...Ra2-a7 2.Rh8-h7 Ra7-b7 3.Rg2-g7 Rb7*g7 #
[20]
H#2.5 (6+3)
0.5.1.1.1.1

Nie úplne neznáme a trochu schematické systematické pohyby bielych a čiernych figúr. Pokiaľ sa nenájde predchodca, nie je dôvod úlohu nevyznamenať.


Bookmark the permalink.

2 Comments

 1. Správne označenie dvojníkov pod diagramom pri skladbách s nulovou pozíciou sa má začínať pozíciou a).
  [34]
  H#2 (8+5)
  a) Pg2→f7
  b) Kg4→h6
  c) v b) Sc1→h4
  d) Kg4→a1
  e) v d)Pg7→a2
  Nulová pozícia.
  Podobne pri predchádzajúcej skladbe v predbežnom výsledku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.